Pagerbti žuvusieji už Lietuvos nepriklausomybę

Autoriaus nuotr.

Trečiadienį Mažeikiuose, Nepriklausomybės aikštėje, paminėta Juodojo kaspino ir Baltijos kelio diena. Milių miške pastatytas ir pašventintas kryžius partizanams atminti.

Aikštėje išsirikiavo Žemaitijos 8-osios šaulių rinktinės Mažeikių šaulių kuopos šauliai, minėjime šią datą, kai Ribentropo ir Molotovo paktu Lietuva buvo išduota ir atiduota Sovietų Sąjungai,prisiminė Savivaldybės vicemerė Živilė Undraitienė, apie tremties išbandymus prisiminimais pasidalijo buvusi tremtinė Elena Rimkienė.

Minėjime pasirodė bendras Telšių kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremties aidai“ (vadovė Milda Ulkštinaitė) ir Mažeikių rajono kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Atmintis“ (vadovė Zita Gužauskienė). Prie kryžiaus žuvusiesiems už Lietuvos nepriklausomybę atminti buvo padėta gėlių, uždegtos žvakutės.

Autoriaus nuotr.

Po šio renginio jo dalyviai nuvyko į Krakių apylinkėse esantį Milių mišką prie čia žuvusių partizanų bunkerio, kur mažeikiškių šaulių iniciatyva įrengtas naujas informacinis stendas, sutvarkyta aplinka ir pastatytas geležinis kryžius.

Kryžių pašventino Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaras Ramūnas Norkus, prisiminimais apie bunkerio įrengimo ir jo paieškos istoriją pasidalijo Mažeikių šaulių kuopos vadas Pranas Trakinis, koncertavo chorai. Šauliai renginio dalyvius pavaišino kareiviška koše ir arbata. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto