Pasaulio žemaičių dienoms – žemaičių dailininkų darbai

Žemaičių dailininkų darbų parodą Mažeikių muziejuje galima bus apžiūrėti iki rugpjūčio pabaigos. Jono STRAZDAUSKO nuotr.

Mažeikių muziejuje šiuo metu veikia žemaičių dailininkų darbų paroda, skirta Pasaulio žemaičių dienoms. Joje eksponuojami septyniolikos įvairaus amžiaus, meninių stilių ir atlikimo technikos, vienaip ar kitaip su Mažeikiais ar kaimyniniais Telšių, Skuodo ir Plungės rajonais susijusių menininkų paveikslai.

Lankė tą patį būrelį

Parodos sudarytoja – muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Raimonda Ramanauskienė pasakojo, kad parodoje eksponuojama maža dalis fonduose turimų šios parodos autorių darbų.
Pirmiausiai norėjosi parodyti iškilių mažeikiškių dailininkų, žinomų ne tik pas mus, darbus. Dapšių kaime gimęs tapytojas, akvarelistas Česlovas Kontrimas dirbo Mažeikių gimnazijoje, 1942-1945 metais vadovavo gimnazijos Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės būreliui, surengė pirmą dailės parodą Mažeikiuose. Tą būrelį lankė mažeikiškiai dailininkai Jonas Švažas, Marijampolėje gimęs, bet Mažeikių gimnazijoje mokęsis portretistas Mečislovas Ostraukas, šiam būreliui priklausė ir iš Biržų kilusi Mažeikių gimnazijos mokinė Bronė Valantinaitė-Jokūbonienė. Visi jie jau išėję Anapilin.
Jau nebėra ir visame pasaulyje žinomų iš Mažeikių krašto kilusių dailininkų Alfonso Dargio bei Prano Gailiaus.
Parodoje eksponuojami ir vyresnės mažeikiškių kartos atstovo – buvusio ilgamečio Vilniaus dailės instituto rektoriaus Vincento Gečo – tapybos darbai.

Yra ir ne mažeikiškių

Iš jaunesnės kartos menininkų Žemaičių dailininkų darbų parodoje eksponuojami Mažeikių dailės mokyklos mokytojo tapytojo Virginijaus Tamošiūno, Viekšnių Vinco Deniušio meno mokykloje dirbančios tapytojos Rūtos Kučinskaitės kūriniai.
„Jie abu gimę ne Mažeikiuose: vienas Radviliškio rajoje, kita – Kaune, bet save, matyt, laiko žemaičiais – jų darbai šiuo metu eksponuojami ir Pasaulio žemaičių darbų parodoje Plungėje. Tai kaip mes galėjome jų neįtraukti į savo parodą?“ – klausė R. Ramanauskienė.
Parodoje eksponuojami ir penkių ne mažeikiškių dailininkų žemaičių darbai: Donato Valatkos, Broniaus Grušo, Vytauto Valiaus, Telesforo Valiaus ir Juozo Bagdono. Pristatytas parodoje ir grafikas, tapytojas, akvarelistas, dizaineris Vladas Lisaitis, gimęs Radviliškyje, bet augęs ir vidurinę mokyklą baigęs Mažeikiuose.

Parinkti išskirtiniai darbai

Muziejaus fonduose yra ir dar daugiau autorių žemaičių darbų, bet visų jų išeksponuoti neįmanoma.
„Stengėmės, kad į parodą patektų kuo daugiau žemaičių kūrėjų darbų. Į parodą atrinkti mažiau ar seniai matyti, kai kurie ir visai neeksponuoti kūriniai“, – kalbėjo R. Ramanauskienė.
Iš V. Lisaičio muziejaus fonduose turimų darbų parinkti vieni pirmųjų dailininko dovanotų drobių – jie lankytojams labai seniai matyti – dailininko dabartiniai ir senieji darbai labai skiriasi.
Č. Kontrimas didžiąja dalimi savo darbų yra akvarelistas, tad į parodą atrinkti ir jo tapybos pavyzdžiai.
T. Valiaus darbai į muziejų atkeliavo iš užsienio – parodoje eksponuojamas jo vienas dar niekada mažeikiškiams nematytas kūrinys.
„Iš Filomenos Linčiūtės-Vaitiekūnienės darbų galėjome kabinti jos „Kvedlinburgo paukštę“ arba paveikslus iš ciklo „Medžiai ir bokštai“, bet visada fantastiškos jos gėlės.
Bronius Grušas buvo nutapęs Mariją Pečkauskaitę-Šatrijos Raganą: tas darbas taip pat niekur nematytas, tad ir atsirado parodoje.
Parodoje esantys trys Vytauto Valiaus paveikslai taip pat gal tik kartą buvo eksponuoti“, – apie eksponatus kalbėjo R. Ramanauskienė.
Žemaičių dailininkų darbų parodą Mažeikių muziejuje galima bus apžiūrėti iki rugpjūčio pabaigos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto