Pasibaigusios Seimo sesijos rezultatas – beveik 400 teisės aktų

ELTOS nuotrauka

Seimas birželio 30 d. pasibaigusioje eilinėje Seimo pavasario sesijoje susirinko į 50 plenarinių posėdžių, kuriuose priėmė beveik 400 teisės aktų.

Sugrąžinta privalomoji pradinė karo tarnyba

Pasak Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus, Seimas, atsižvelgdamas į geopolitinę situaciją, pagrindinį dėmesį skyrė nacionalinio saugumo ir krašto gynybos klausimams, taip pat apsvarstė nemažai teisėtvarkos, savivaldos, ekonomikos, sveikatos ir socialinės apsaugos ir kitų sričių aktualių klausimų.
Sesijoje buvo išklausytas Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės metinis pranešimas, Vyriausybės metinė veiklos ataskaita.
Tarp svarbiausių Seimo darbų nacionalinio saugumo srityje – penkeriems metams sugrąžinta privalomoji pradinė karo tarnyba. Geopolitinė situacija, nacionaliniam saugumui kylančios grėsmės bei būtinybė stiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus reikalauja ne tik visiškai sukomplektuoti Lietuvos kariuomenės vienetus, bet ir plėsti gynybinius pajėgumus formuojant parengtąjį kariuomenės personalo rezervą, gebantį veikti karinių vienetų sudėtyje ginkluotos agresijos atveju. Nuspręsta tiek šiais, tiek ir kitais metais principinės kariuomenės struktūroje didinti bendrą ribinį krašto apsaugos sistemos karių skaičių.

Karo prievolės atlikimo organizavimas

Skatindamas savanorišką privalomąją karo tarnybą Seimas patvirtino karo prievolės atlikimą skatinsiančias priemones ir patobulino karo prievolės organizavimą ir administravimą.
Pagal naujas nuostatas privalomąją pradinę karo tarnybą atliekantiems asmenims bus mokamos piniginės išmokos, priklausančios nuo atliktos tarnybos vertinimo rezultatų.
Parlamentas reglamentavo tvarką dėl prievolininkų sąrašų sudarymo, patikslino privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo pagrindus, sudarė galimybę atidėti suteikto kredito dalies įmokų mokėjimą, pratęsė profesinės karo tarnybos karių tarnybą ir kt.

Sustiprinta informacinės erdvės apsauga

Priimtomis Visuomenės informavimo įstatymo pataisomis nuspręsta sustiprinti informacinės erdvės apsaugą nuo Lietuvos nacionalinio saugumo interesams kenkiančios informacijos.
Seimas ratifikavo susitarimą dėl bendro Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos karinio vieneto įsteigimo. Šio karinio vieneto steigimas bus vienas didžiausių karinio bendradarbiavimo projektų tarp Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos bei sustiprins trišalius santykius.
Sesijos metu surengta speciali diskusija, kurioje aptartas Seime atstovaujamų politinių partijų susitarimo dėl 2014–2020 m. Lietuvos Respublikos užsienio, saugumo ir gynybos politikos strateginių gairių nuostatų įgyvendinimas ir diskutuota aktualiais saugumo ir gynybos politikos klausimais.

Socialinės aplinkos pokyčiai

Socialinės apsaugos ir darbo srityje reglamentuota kompensacijų išmokėjimo dirbusiems pensininkams tvarka, nuspręsta per penkerius metus grąžinti dėl ekonomikos krizės sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtus praradimus valstybės tarnautojams, prokurorams, teisėjams ir kitiems pareigūnams, kurių darbo užmokestis reglamentuojamas įstatymais. Seimo priimtomis Vidaus tarnybos įstatymo pataisomis bus pagerinta vidaus reikalų sistemoje dirbančių pareigūnų padėtis, įtvirtinamos socialinės garantijos, nustatoma nauja pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo sistema.
Seimas padidino merų ir jų pavaduotojų darbo užmokestį, prailgino pareigūnų ir karių darbo stažą ir patikslino jų pensijų mokėjimo šaltinius, o asmenims, sužalotiems sovietų karinėje tarnyboje, skyrė vienkartinę 835 eurų dydžio išmoką.
Parlamentarai patikslino vaikų globos (rūpybos) vaikų globos institucijoje tvarką, pagal kurią be tėvų globos vaikas bus apgyvendinamas valstybinėje arba nevyriausybinėje vaikų globos institucijoje tik išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jo globoti šeimoje arba šeimynoje.
Seimas leido registruoti santuokas bet kuriose Lietuvos civilinės metrikacijos įstaigose ir konsulinėse įstaigose, priimtos pataisos dėl gyventojų perspėjimo ir įtvirtinta viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pareiga nedelsiant nemokamai skelbti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų perspėjimo pranešimus.

Visuomenei aktualūs sprendimai

Pavasario sesijoje parlamentas priėmė svarbius ir visuomenei aktualius ekonomikos politikos sprendimus. Nutarta iki kitų metų pabaigos pratęsti PVM lengvatos taikymą šilumos energijai ir karštam vandeniui.
Seimas nuo lapkričio 1 d. sustiprino turistų apsaugą ir turizmo paslaugų teikėjų stebėseną. Turizmo įstatymo pataisomis išplėsti reikalavimai kelionių organizatoriaus pažymėjimui gauti, nustatytos griežtesnės prievolių užtikrinimo sąlygos, terminai, patikslintos prievolių užtikrinimo sumos. Šie pakeitimai parengti atsižvelgiant į įvykusius kelionių organizatorių nemokumo ir bankroto atvejus.
Sesijoje nuspręsta įtvirtinti privalomą statinio registraciją, atlikus statinio užbaigimo procedūras, ir nebaigto statyti ar rekonstruoti statinio duomenų periodinį atnaujinimą (tikslinimą) Nekilnojamojo turto registre. Šiais pakeitimais siekiama kontroliuoti pastatytų nekilnojamojo turto objektų registravimą Nekilnojamojo turto registre ir išspręsti problemas, susijusias su neregistruoto turto vertės nustatymu mokesčių administravimo tikslais.

Pokyčiai teisėtvarkos srityje

Seimo darbotvarkės didelę dalį, kaip jau įprasta, užėmė teisėtvarkos srities klausimai. Tarp itin svarbių darbų – priimtas Administracinių nusižengimų kodeksas, kuriuo reglamentuota fizinių asmenų administracinė atsakomybė, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių adekvatumą padarytam teisės pažeidimui. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, nors ir iš esmės pakeistas, buvo paskutinis iki 1990 m. kovo 11 d. priimtas įstatymas.
Įgyvendinant tarptautinių ir nacionalinių žmogaus teisių apsaugą vykdančių institucijų rekomendacijas priimtas naujos redakcijos Bausmių vykdymo kodeksas. Juo įtvirtinamos laisvės atėmimo vietų saugumą ir valdymą gerinančios priemonės, patikslinami lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymo pagrindai ir tvarka, laisvės atėmimo bausmes atliekančių asmenų resocializacijos planavimo sistema, paremta nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu ir kriminogeninių veiksnių, lėmusių asmens nusikalstamą elgesį, šalinimu.
Nutarta sugriežtinti administracinę atsakomybę už žiaurų elgesį su gyvūnais, jų kankinimą ir įtvirtinti galimybę tokiais atvejais konfiskuoti gyvūnus, sugriežtinti baudžiamąją atsakomybę už neteisėtą poveikį elektroniniams duomenims ir informacinei sistemai.
Seimas patvirtino 2015–2025 metų Nacionalinės kovos su korupcija ir Viešojo saugumo plėtros programas, nuo 2016 m. sausio 1 d. reglamentavo privačią detektyvinę veiklą, patikslino kardomosios priemonės skyrimo reglamentavimą.
Priimtais Policijos rėmėjų įstatymo pakeitimais siekiama efektyvinti policijos rėmėjų veiklą, skatinti asmenis tapti policijos rėmėjais ir aktyviai dalyvauti formuojant saugią aplinką. Nuo spalio 1 d. bus aiškiau apibrėžiami policijos rėmėjų įgaliojimai viešosios tvarkos bei visuomenės saugumo užtikrinimo srityje ir nustatomos jų savarankiško veikimo ribos ir kompetencija.
Seimas sudarė galimybę žvalgybos institucijoms gauti informaciją ne tik apie dabartinius finansinius sandorius, bet ir apie praeityje įvykusias ūkines finansines operacijas iš finansų įmonių ir įstaigų, taip pat iš kitų juridinių asmenų. Ši galimybė leis efektyviau įgyvendinti žvalgybos institucijoms pavestas žvalgybos užduotis.
Seimas nustatė administracinę atsakomybę už kontrabandinių prekių įsigijimą. Priimtais pakeitimais siekiama sumažinti kontrabandos ir nelegalių alkoholinių gėrimų bei tabako gaminių prekybos mastus.

Sveikatos apsaugos naujovės

Parlamentas nemažai dėmesio skyrė su tabako kontrole susijusiems klausimams. Jau kitais metais įsigalios griežtesni ženklinimo reikalavimai tabako gaminiams, bus uždrausti žoliniai rūkomieji gaminiai.
Seimas įvedė papildomų ribojimų dėl rūkymo: įtvirtintas draudimas asmenims iki 18 metų rūkyti (vartoti) tabako gaminius ar jų turėti ir nustatyta administracinė atsakomybė už šį pažeidimą; nuo liepos 1 d. įsigaliojo draudimas rūkyti transporto priemonių salonuose, jeigu juose yra asmenų iki 18 metų ir (ar) nėščių moterų. Pakeitimais taip pat padidintos baudos už rūkymą draudžiamose vietose.
Sveikatos srityje Seimas pakeitė privalomojo sveikatos draudimo įsigaliojimo tvarką ir įgyvendino Konstitucinio Teismo nutarimą dėl sveikatos draudimo įmokų. Priimtomis pataisomis nuspręsta nuo 2016 m. aiškiai nustatyti privalomojo sveikatos draudimo įsigaliojimo pradžią ir pabaigą visiems asmenims.
Seimas reglamentavo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veiklą, kuris nuo kitų metų bus sudaromas siekiant kaupti lėšas ir naudoti jas visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus, remti. Priimtais pakeitimais taip pat įtvirtinti aiškūs ir konkretūs sprendimų dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo priėmimo terminai. Tikimasi, kad šios pataisos prisidės prie skaidresnės, objektyvesnės ir labiau visuomenei atviros vaistų kompensavimo sistemos kūrimo bei pagerins gydymo prieinamumą pacientams.

Pokyčiai, aktualūs savivaldai

Parlamentas leido savivaldybėms nustatyti vietinę rinkliavą už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra (nuo šios rinkliavos atleisti vaikai iki 18 metų). Savivaldybių taryboms taip pat suteikta galimybė priimti sprendimą dėl statybų kurortuose turizmo sezonu metu ribojimo, išplėstos galios ribojant alkoholio vartojimą, įtvirtinta prievolė taryboms sudaryti antikorupcijos komisijas.
Seimas pritarė siūlymui griežtinti reikalavimus valstybės ir savivaldybių įmonių vadovams ir jais skirti tik nepriekaištingos reputacijos asmenis.
Pasibaigusioje sesijoje patvirtinta nauja Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija, kuria įtvirtinamos prioritetinės aplinkos apsaugos politikos sritys ir ilgalaikiai tikslai iki 2030 metų, Lietuvos aplinkos vizija iki 2050 metų. Strategija tiesiogiai prisidės prie ekonomikos pažangos skatinimo, Lietuvos „žaliosios“ ekonomikos kūrimo, numatyti aplinkos apsaugos politikos tikslai padės verslui kryptingiau, aiškiau, racionaliau planuoti verslą ir ilgalaikes investicijas, pažangių technologijų diegimą.
Seimas uždraudė parduoti ar atkurti nuosavybės teises į šalia valstybinės ir vietinės reikšmės kelių esančius laisvus valstybinės žemės plotus, reikalingus šių kelių plėtrai, atidėjo iki 2017 metų rudens vidurinės mokyklos tipo panaikinimą, sugriežtino verslinės žvejybos vidaus vandenyse kvotų panaikinimo tvarką, informaciją apie prisipažinusius bendradarbiavus su sovietų specialiosiomis tarnybomis įslaptino 75 metams, įsteigė nuolatinę Seimo Migracijos komisiją.

Į rudens sesiją rinksis rugsėjo 10 d.

Taip pat nuspręsta 2016-uosius paskelbti Prezidento Kazio Griniaus metais, Vietos bendruomenių metais, 2017-uosius – Piliakalnių metais, 2018-uosius – Vydūno metais.
Tautos atstovai sesijoje svarstė personalijų klausimus, minėjo sukaktis ir netektis. Tylos minute pagerbti anapilin iškeliavę Nepriklausomybės Akto signatarai Algirdas Vaclovas Patackas, Romualdas Ozolas, Juozas Dringelis, buvę Seimo nariai Virginijus Martišauskas ir Vytautas Galvonas; paminėtas Steigiamojo Seimo – pirmosios Tautos atstovybės Lietuvoje, išrinktos pirmuosiuose demokratiniuose, visuotiniuose, tiesioginiuose rinkimuose, 95-metis.
Pavasario sesijoje darbą pradėjo naujieji Seimo nariai Šarūnas Gustainis, Audrius Nakas, Viktorija Čmilytė-Nielsen ir Vidas Mikalauskas.
Į eilinę rudens sesiją Seimas rinksis rugsėjo 10 d.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto