Pasitikėjimo linija mažeikiškiai politikai nepasitiki

Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Etikos ir procedūrų komisija informaciją, kaip politikai pateisina rinkėjų įpareigojimus ir laikosi elgesio kodekso, gauna telefonu – tiesioginio pasitikėjimo linija. Komisija tikrina ir svarsto visus gautus skundus, net ir anoniminius. Mažeikiškiai politikai prisipažįsta lig šiol etikos komisijos veiklos lyg ir nepastebėję, tačiau galimybę rajono gyventojui pasiskųsti dėl Tarybos nario, mero ar vicemerų veiklos vertina prieštaringai. LINIJA VEIKIA Skuodiškiai, paskambinę tiesioginio pasitikėjimo linijos telefonu, Etikos ir procedūrų komisiją gali informuoti apie įstatymams prieštaraujančią politikų asmeninę veiklą, piktnaudžiavimus tarnyba, etikos ir teisės pažeidimus. Skundai komisijai taip pat priimami elektroniniu paštu. Penkių narių komisijos pirmininkas, mero pavaduotojas Jonas Stanevičius „Santarvei“ sakė, jog linija įkurta todėl, kad iki šiol Skuodo rajone įtardami netinkamą politikų veiklą, rinkėjai neturėjo kur pasiskųsti. Etikos komisija reaguoja į visus skundus, susijusius su tarybos narių, mero, mero pavaduotojo, politinio pasitikėjimo pareigūnų veikla. Jei įtariamame pažeidime figūruoja savivaldybės administracijos darbuotojas arba administracijai priklausančios įmonės vadovas, tiesiogiai susijęs su rajono politikais, skundas taip pat nagrinėjamas. J. Stanevičius sakė, kad vieni rinkėjai ateina į komisijos posėdžius, kiti kreipiasi anonimiškai. Šiuo metu komisija nagrinėja tris skundus, kurie, pasak vicemero, „kelia susirūpinimą“. J. Stanevičius pripažino, kad tenka išklausyti ir su komisijos kompetencija nesusijusių skundų. „Daugelis rinkėjų, ypač vyresnio amžiaus, dar ne iki galo susipažinę su komisijos veiklos sritimis, todėl skundų gauname ir dėl nekultūringų matininkų, nedorų pardavėjų ar tariamai blogo prokuratūros darbo“, – „Santarvei“ sakė Skuodo vicemeras. DARBAS DAR NEPRASIDĖJO Mūsų rajono Etikos komisijos pirmininkei Irenai Macijauskienei šis postas – jau trečias naujosios kadencijos Taryboje. Socialdemokratė dar vadovauja Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitetui, taip pat yra rajono mero pavaduotoja. „Etikos komisija dar palyginti „jauna“, jos sudėtis ir darbo reglamentas patvirtinti tik vasarą. Galvojame apie tai, kaip suaktyvinti komisijos veiklą“, -„Santarvei“ sakė I. Macijauskienė. Etikos komisijos pirmininkė skuodiškių patirtį pavadino įdomia, tačiau sakė sunkiai įsivaizduojanti, kaip „atseikėti pelus nuo grūdų“, jei būtų nuspręsta reaguoti ir į anonimų skambučius bei skundus. „Labai sunku tokiais atvejais netapti kieno nors ambicijų, interesų, išankstinių nuostatų ar tiesiog blogos nuotaikos valdomu įrankiu“, – teigė vicemerė, tačiau pripažino, kad ligi šiol etikos prižiūrėtojų veikla rajone buvo nepastebima. IKI KOMISIJOS NEPRIĖJO Praėjusios kadencijos Taryboje etikos komisija rinkėjams matoma veikla nepasižymėjo. Prieš pusmetį komisijos pirmininkas Andriejus Virkutis „Santarvei“ sakė, kad tik džiaugtis reikia, jog Etikos komisija neturėjusi darbo, vadinasi, Tarybos nariai dirbo gerai, įstatymų nepažeidinėjo. Tik baigiantis ketverių metų kadencijai Taryba prisiminė turinti Etikos komisiją. Tąkart Tarybos narys Vytautas Prialgauskas paprašė sudaryti politikų, pernai nedalyvavusių Tarybos posėdžiuose, sąrašą. Anot jo, ne vienas Tarybos narys paburbėdavo dėl nuolat tuščių kėdžių per posėdžius, tačiau niekas nedrįsęs viešai apie tai prabilti. Politikas manė, kad už Tarybos posėdžių lankomumą turėtų atsiskaityti meras, tačiau metinėje ataskaitoje tokia informacija nebūdavo pateikiama. V. Prialgauskas siūlė, kad nelankančiuosius turėtų apsvarstyti Etikos ir procedūrų komisija, tačiau kai kurių Tarybos narių buvo apkaltintas rinkimų agitacija. Po šio incidento tarp politikų sklandė gandai, kad didžiausius Tarybos posėdžių „pravaikštininkus“ (daugiausiai posėdžių praleido Kęstutis Bartkevičius, Jonas Žičkus ir Saulių Šiurys) nuo svarstymo Etikos komisijoje išgelbėjęs meras Vilhelmas Džiugelis. PATS NEŽINOJO, KOKIAI KOMISIJAI PRIKLAUSO Praėjusios kadencijos Etikos komisijos veiklą geriausiai iliustruoja dar viena detalė: V. Prialgauskui prabilus apie užduotį Etikos komisijai, paaiškėjo, kad jis ir pats yra jos narys. Politikas prisipažino neapsižiūrėjęs. Tuo labiau kad iki šiol nebuvę jokios komiteto veiklos – nė vieno posėdžio. Keturias kadencijas rajono taryboje posėdžiavęs V. Prialgauskas „Santarvei“ vakar sakė, abejojąs, ar Mažeikiuose įdiegus skuodiškių patirtį, kas nors iš esmės pasikeistų. „Mūsų visuomenė yra labai pasyvi. Įkurti tokią pasitikėjimo liniją – iniciatyva gera, tačiau vargu, ar ji išjudintų mažeikiškius. Mūsų žmonės asmenines problemas linkę spręsti patys, o dėl visuomeninių – nesiburia ir nesiekia tikslo.“ Buvęs rajono Tarybos narys prisimena, kad per praėjusią kadenciją porą kartų siekė Etikos komisijos įsikišimo. „Vieną kartą dėl rajono mero viešo pasakymo, kad esu aukščiausio laipsnio demagogas. Tada, kai sukritikavau jo metinį pranešimą. Manau, neetiška klijuoti etiketes. Kitą kartą – dėl tarybos posėdžių lankomumo.“ Kodėl komisija nesigilino į tuos dalykus, negaliu pasakyti. Raštiškai pats nesikreipiau“, – prisiminė V. Prialgauskas. Buvęs Etikos komisijos pirmininkas Andriejus Virkutis „Santarvei“ patvirtino, kad jokių skundų nei iš Tarybos narių, nei iš gyventojų komisija negavusi, todėl niekas ir nesvarstyta. KOMISIJA MAŽEIKIUOSE – IŠ SEPTYNIŲ NARIŲ Negi iš tiesų Etikos komisijai Mažeikuose nėra kuo domėtis? Nuo praėjusių metų spalio įsigaliojęs LR valstybės politikų kodeksas (toliau – Kodeksas) reglamentuoja politikų elgesio viešajame gyvenime principus ir reikalavimus, taip pat priemones, kurios garantuotų šio elgesio kontrolę ir atsakomybę už pažeidimus. Štai kokius pagrindinius principus įvardija įstatymas: pagarba žmogui ir valstybei, teisingumas, sąžiningumas, skaidrumas ir viešumas, padorumas, pavyzdingumas, nesavanaudiškumas, nešališkumas, atsakomybė. Įstatymas taip pat numato, kad šio įstatymo pažeidimų savivaldybėse tyrimą atlieka savivaldybių tarybų spendimu iš jų narių ir bendruomenių atstovų sudarytos Etikos komisijos. Rajono Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad Etikos ir procedūrų komisija prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių jų veiklą, nagrinėja etikos pažeidimus, Taryboje kilusius konfliktus. Komisijai suteikta teisė analizuoti ir Tarybos narių nedalyvavimo Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose priežastis bei teikti išvadas Tarybai. NAUJOJI KOMISIJA Šios kadencijos Taryba Mažeikiuose patvirtino Etikos komisiją iš septynių narių. Be pirmininkės I. Macijauskienės, komisijoje dirbs dar trys mažeikiškių išrinkti politikai: Liudvika Daliuta Domarkienė, Rasa Uščinienė ir Jonas Strazdauskas. Politikų veiklą ir elgesį taip pat stebės ir vertins trys bendruomenės atstovai: Mažeikių rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė, Sedos Vytauto Mačernio gimnazijos direktorė Genoveita Gricienė, UAB „Mažeikių strėlė“ valdybos pirmininkas Kęstutis Slavinskas ir UAB „Aivinela“ vadovas, Buknaičių bendruomenės tarybos narys Aidas Mikalauskas. Rajono taryba neskubėjo sudaryti Etikos komisijos, jos sudėtis bei darbo reglamentas patvirtinti tik birželio 16-ąją, penktajame Tarybos posėdyje. Savivaldybės tinklalapyje www.mazeikiai.lt apie tokios komisijos egzistavimą galima sužinoti tik atidžiai peržiūrėjus visus Tarybos sprendimus. Kaip Tarybos struktūros dalis nei komisija, nei jos nariai neįvardyti, kontaktai nenurodyti. Tad jei mažeikiškiai ir norėtų kreiptis dėl politikų elgesio, Kodekso pažeidimų, kol kas nelabai žinotų, kur ir į ką. REIKIA VIEŠUMO IR VEIKLOS Tarybos narė, „Mažeikių naftos“ darbuotojų profesinės sąjungos tarybos pirmininkė Virginija Vilimienė skuodiškių iniciatyvą įvertino labai palankiai. Jos nuomone, perėmę kaimynų patirtį, mažeikiškiai politikai žengtų teisingą žingsnį. Pasitikėjimo linija būtų žingsnis, užkertantis kelią nesąžiningumui ir piktnaudžiavimui. V. Vilimienė pripažino, kad Etikos komisijos veiklos iki šiol praktiškai nebuvę. Ji lyg ir galinti prisiminti „vieną skundelį“, bet nei apie ką jis buvo, nei kaip baigėsi, nebežinanti. „Negaliu teigti, kad politikai blogi, nesąžiningi, tačiau etikos komisijos užduotys ne tik bausti, bet ir ginti, informuoti. Įsivaizduokim: spaudoje pasirodo rašinys, vienaip ar kitaip liečiantis Tarybos nario ar jos vadovų autoritetą, pateikti argumentai. Pats Kodeksas numato, kad Etikos komisijai reikia aiškintis, tirti ir informuoti. Tai yra komisijai suteikta teisė nenutylėti negražių dalykų. Jei reikia, tegul baudžia, jei reikia, tegul išteisina. Ir visiems rinkėjams apie tai paskelbia viešai. Tylėjimas ir nieko neveikimas neliudija, kad viskas yra gerai“, – svarstė Tarybos narė. KĄ GALVOJA MERAS? Rajono meras Vilhelmas Džiugelis neskubėjo vertinti skuodiškių iniciatyvos ir galimybės ją pakartoti Mažeikiuose. „Turiu savo nuomonę šiuo klausimu, bet nelabai norėčiau jos sakyti“, – prisipažino rajono vadovas. „Jeigu į tą liniją kreipiasi žmonės, turintys protingų pasiūlymų ir patys ką nors nuveikę, aš – „už“ abiem rankom. Taip sakau, nes turiu karčios patirties, kai prasideda tik laiko gaišinimas. Reikalavimai be jokių pasiūlymų ir tik kritika.“ Etikos sargų darbą praėjusios kadencijos Taryboje meras įvertino kaip padiktuotą situacijos: „Buvo vienas kitas kreipimasis, bet rezonansinių, didesnių nebuvo.“ Ir paneigė bet kokius gandus apie savo kišimąsi į komisijos darbą: „Niekad nieko nesakiau nei viešai, nei neviešai.“ Prognozuodamas šiemet suburtos komisijos tikslus ir darbą V. Džiugelis buvo lakoniškas: „Kai ji turės darbo, tai ir dirbs.“ PATIRTIS LIUDIJA, KAS PASITEISINA Skuodiškio vicemeras J. Stanevičius, visuomenėje labiau žinomas kaip laidos „TV pagalba“ vedėjas, „Santarvei“ sakė nė kiek nesibaiminąs, kad tiesioginio pasitikėjimo liniją atakuos pikti ir savęs įvardyti nepanorę rinkėjai. „Manęs negąsdina besikreipiančiojo noras išlikti anonimu. Tai tam tikra rinkėjo savisaugos forma, itin svarbi mažuose rajonuose, kur vieni kitus pažįsta. Jei gyventojas įtaria pažeidimą, apie tai informuoja ir vėliau dėl to nukenčia – tai itin blogai. Mūsų policijos įkurta pasitikėjimo linija, taip pat Mokesčių inspekcijos pasitikėjimo linija padėjo išaiškinti ne vieną teisės aktų pažeidimą. Informaciją pateikė anonimai. Reikia tikrinti pateiktą informaciją, o ne nustatinėti besikreipiančiojo asmenybę, lytį ar politines pažiūras.“ Naujosios Etikos komisijos narė G. Gricienė vakar „Santarvei“ prisipažino nelabai galinti ką nors sakyti apie savo naują bendruomeninę veiklą – komisija dar nė sykio nebuvo susirinkusi. Tačiau kaip rinkėja, bendruomenės atstovė, ji apibūdino pagrindinį darbo šioje komisijoje principą: „Mano supratimu, svarbiausia, kad politikai elgtųsi su žmonėmis padoriai. Jei žmogui atrodo, kad su juo pasielgta nedorai ir nepadoriai, tada reikia kreiptis į Etikos komisiją.“ Kol Mažeikiuose nėra pasitikėjimo linijos, kol neįvardytas joks Etikos komisijos telefonas, rinkėjams teks ieškotis komisijos narių. Juolab kad pavardės jau žinomos. Sigito ir Jono STRAZDAUSKŲ nuotr.: Etikos komisijos sudėtį ir nuostatus birželį patvirtinę politikai skirtingai vertina rinkėjų galimybę juos paskųsti telefonu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto