Pažadėsi – „patiešysi“, netesėsi – „negriešysi“

„Jaučiamės lyg dalyvautume laidoje „Stresas“, – sėdėdami „Santarvėje“ prie apskritojo stalo juokavo visų trylikos partijų, dalyvaujančių rinkimuose į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą, „pirmieji numeriai“.
Antradienį redakcijoje diskutuota apie partijų rinkimines programas. Artėjant savivaldos rinkimams, žadama išties daug. Tačiau nutylima, kaip tuos pažadus ketinama įgyvendinti.
„Santarvė“ kiekvienam partijų atstovui pateikė klausimus, kilusius studijuojant jų programas. Beje, diskusijos pradžioje politikai buvo įspėti, jog nesiekiama kurti intrigų – tiesiog norima išsiaiškinti, kaip rimtai žiūrima į savuosius pažadus.
SAVIVALDOS NĖRA!
Vilhelmas Džiugelis, Krikščionių konservatorių socialinė sąjunga

– Esate vienintelė partija, įsivardijusi kaip mero partija. Kodėl partijos programoje nurodėte dabartines savo pareigas?
– Visgi dar esu meras. Kol kas jokios kritikos bei pastabų dėl šio įrašo nesulaukiau.
– Programoje nurodėte, jog norite sugrąžinti moralią, dalykišką politiką, valdžios tarnavimą žmonėms, o ne atskiroms grupėms. Negi pripažįstate, kad, būdamas meras, dirbote nemoraliai?
– Noriu pastebėti, kad mūsų partijos programa sudaryta iš dviejų dalių: centrinės būstinės nuostatos ir programa, skirta Mažeikių rajonui.
Jūsų minėta citata yra bendra partijos nuostata. O Mažeikiuose, manau, politika yra pakankamai morali. Negirdėjome kažkokių ypatingų skandalų ar kriminalų.
– „Privatizavimo fondo ir kitos Savivaldybės lėšos pirmiausia turi būti skiriamos naujų darbo vietų kūrimui skatinti“, – rašoma jūsų partijos programoje. Bet dabar Mažeikiuose nebėra darbo vietų stygiaus problemos. Atvirkščiai – labai trūksta darbo jėgos.
– Čia galvota apie žmones, nesugebančius prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Yra tokių, kurie, švelniai tariant, yra sutrikę, neranda savo vietos visuomenėje. Jiems taip pat reikia pagalbos, kurią galime suteikti per fondus. Ypač pagalbos reikia smulkiajam verslui.
– Programoje teigiate, kad žinote, kaip racionaliai paskirstyti vietos biudžeto lėšas ir kontroliuoti jų panaudojimą, kad daugiau lėšų tektų švietimo, sveikatos ir socialinėms kultūrinėms programoms. Tačiau šią kadenciją Jūsų šūkis buvo: „Savivaldos nėra!“, nes esą katastrofiškai trūksta lėšų savarankiškoms funkcijoms vykdyti.
– Taip, aš visada sakiau, kad savivaldos nėra. Tų žodžių neatsisakau. Tačiau pagauname trupinėlį, kurį reikia racionaliai sudėlioti. Kadangi pats jau ne pirmus metus esu Taryboje bei teko didelė garbė vadovauti šios kadencijos Tarybai, žinau, kad tikrai galime racionaliai paskirstyti visas biudžeto eilutes.
– Tačiau šiųmetiniame biudžete ir vėl trūksta apie pusšešto milijono…
– Įsivaizduokite, kad ateina visiškai naujas žmogus ir pamato tokį deficitą. Sunku įsivaizduoti, kaip jis į tokį deficitą pažiūrėtų. Bene ketvirtus metus iš eilės mes tvirtiname deficitinį biudžetą. Ir praėjusiais metais buvome tuo gąsdinami. Tačiau metus baigėme gana sėkmingai. Darant nestandartinius ėjimus ir su mažais pinigais galima išsisukti.
Tačiau situacija šiek tiek pasikeitė. Iki praėjusių metų lėšas, skirtas valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti, buvo galima pervesti savarankiškoms funkcijoms vykdyti. Būtent tokiu būdu padengdavome tą deficitą. Dabar, deja, ministrė Vilija Blinkevičiūtė užėmė labai kietą poziciją, todėl nepanaudoti pinigai turėjo būti paskirstyti socialinėms reikmėms. Manau, kad buvo pasielgta neracionaliai, nes Taryba turėjo karštligiškai priimti sprendimus ir tuos pinigus kaip nors iškaišioti. Žinoma, jie buvo panaudoti ten, kur reikia, tai yra įvairioms socialinėms programoms, tačiau jeigu būtume turėję daugiau laiko, būtume galėję tikslingiau juos panaudoti.
Krikščionis demokratas Antanas Poškus pritarė V. Džiugeliui. Jis stebįs Tarybos darbą nuo Nepriklausomybės pradžios, ir deficitinis biudžetas jau nieko nebestebinąs.
Centro partijos lyderis Vytautas Prialgauskas teigė, kad meras sako tiesą – Savivaldybės taryba atlieka tik formalias funkcijas, deleguotas Vyriausybės.
„Kai kuriais atvejais mūsų, Tarybos narių, funkcija yra tik rankų kilnojimas“, – apgailestavo V. Prialgauskas.

– Kodėl Jūsų partija žada sudaryti visas prielaidas Sedos Vytauto Mačernio vidurinei mokyklai tapti gimnazija? Kodėl ignoruojate Židikų Marijos Pečkauskaitės bei Tirkšlių vidurines mokyklas?
– Ne, mes nieko neignoruojame. Tiesiog yra padarytas tam tikras įdirbis dėl Sedos mokyklos. Visa Taryba daug prisidėjo prie šio darbo. Sau nuopelnų tikrai neprisiskiriu. Jeigu Tirkšliai ir Židikai rodys iniciatyvą, be abejo, bus padėta. Jokių išlygų negali būti.
Tėvynės sąjungos lyderis Rimantas Gricius priminė, kad Taryba šiuo klausimu labai mažai gali padaryti. Jo teigimu, yra Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimai, kurių privalu laikytis.
„Taryba ir meras gali tik šaukti, stengtis, kad Vyriausybė pakeistų savo nuostatas“, – teigė R. Gricius.

VALDININKUS PAKEIS
KOMPIUTERIAI
Antanas Poškus, Lietuvos krikščionių demokratų partija

– Į šiuos rinkimus einate su šūkiu: „Ar ne laikas nustoti mulkinti tautą?“ Perskaičius Jūsų programą, susidaro įspūdis, kad esate labai supykę ant valdžios. Labai sudomino tezė: „Ekonomikos modelis – socialiai orientuota rinka ir socialiai orientuotas verslas“. Kaip ketinate tai įgyvendinti?
– Tą programą rašėme trise. Šią mintį ne aš pasiūliau. Gal norėta pasakyti, kad mes nenorime, jog būtų iškeliami tik stambieji verslininkai, bet daugiau dėmesio būtų skiriama smulkiesiems ir vidutiniams verslininkams?
Rašydami apie mulkinimą, galvojome apie visą šalį. Tikrai nekalbėjome apie Mažeikių rajoną.
– Teigiate, kad itin aštrius kontrastus vietos bendruomenėje kuria naftos verslo milijonai. Gal norite uždrausti tokio pobūdžio verslą?
– Ne, tikrai neketiname to daryti. Norėjome pasakyti, kad „Mažeikių nafta“ gauna didžiules pajamas, tačiau miestui iš to yra mažai naudos. Daug kas šneka, kad pas mus kenksmingos sąlygos, dūmai, vadinasi, mažeikiškiai dėl to kenčia. Įmonė turėtų skirti daugiau pinigų miestui. Esame girdėję, kaip gyvena Ventspilis. Jie sugeba gauti pinigų, o mes – ne.
– Žadate sumažinti administravimą bei daugiau pasitikėti piliečių iniciatyva…
– Ateina žmonės į Savivaldybę, siūlo kokį projektą. Nereikėtų jo numesti. Žinoma, jeigu negalima paremti kiekvienos idėjos, ką darysi.
Apskritai seniai kalbama apie valdininkų skaičiaus mažinimą, tačiau jis tik didėja. Suprantu, jog didėjo dėl to, kad atėjo europinės lėšos, darbuotojai nebesuspėjo su jomis susitvarkyti, todėl ir atsirado vienas kitas etatas. Aš neskaičiavau, bet manau, kad visą laiką didėja biurokratinis aparatas, daugėja popierizmo. Viskas kompiuterizuota, yra internetas, tačiau Savivaldybėje vyksta labai įdomūs procesai. Gal ne viską suprantu, bet manau, kad valdininkų aparatas turėtų mažėti.
– Programos pabaigoje teigiate, kad nieko nežadate, nes nenorite mulkinti rinkėjų. Jūsų nuomone, kodėl rinkėjai turėtų balsuoti už Jūsų partiją?
– Šiandien aš nieko negaliu žadėti. Negaliu sakyti, kad sutvarkysiu švietimą ar laiku mokėsiu atlyginimą mokytojams, nes nežinau. Jeigu tu būsi meras ar Tarybos narys, tavo pareiga bus spręsti visa tai. Kaip galima tokius dalykus surašyti į programą? Nereikia rašyti to, ką ir taip visi žino. Atėję į valdžią dirbsime tol, kol mūsų to prašys žmonės. Už tai gausime atlyginimą.
V. Džiugelio nuomone, parašyti programą yra labai lengva – užtenka išvardinti visas problemas ir pasižadėti, kad jas įvykdysi.
„Mes tai girdime jau šešiolika metų, tačiau, deja, stebuklų neįvyksta. Visi labai gražiai tas programas parašėme, tačiau yra objektyvios priežastys, dėl kurių mes tų pažadų neįvykdome. Kol nebus vietinių municipalinių mokesčių, tol nieko gero nebus. Biudžetas yra super centralizuotas, todėl nesvarbu, kokia partija bus išrinkta, vis tiek jokios įtakos tam biudžetui neturės“, – piktinosi meras.

BANKININKUI TRŪKSTA IŠŠŪKIŲ
Rokas Radžiūnas, Liberalų ir centro partija

– Kokia Jūsų nuomonė, gal programos rašomos be reikalo? Gal teisūs politikai sakydami, jog per rinkimus duotų pažadų neįmanoma tesėti?
– Manau, kad programos reikalingos. Kaip kitaip galima būtų identifikuoti partiją? Savo programą rašėme labai atsakingai. Kadangi mūsų sąrašo nariai atstovauja įvairioms veiklos sritims, tai kiekvienas teikė savo pasiūlymus. Jie matė, kokios problemos yra spręstinos.
– Žadate gyventojus įtraukti į sprendimų priėmimo procesus. Kokiu būdu ruošiatės tai padaryti?
– Tų įtraukimo mechanizmų yra daug ir įvairių. Gali būti organizuojamos diskusijos spaudoje, internete. Juk ir dabar jos vyksta. Užtenka paskaityti „Santarvės“ straipsnių komentarus. Tokiu būdu piliečiai išreiškia vienokią ar kitokią nuomonę.
– Esate banko direktorius. Ar keistumėte šias pareigas?
– Tikėjausi šito klausimo. Būdamas dvidešimt trejų metų, tapau Šiaulių banko Mažeikių filialo direktoriumi. Daugiau nei aštuonerius metus dirbu šį darbą, norisi naujų iššūkių. Juolab niekada nebuvau ir nenoriu būti procesų, vykstančių Mažeikių rajone, nuošalyje. Juolab nesu bankininkas, o samdomas darbuotojas.

PER DAUG KLAUSIMŲ
STALČIUOSE
Kęstutis Bartkevičius, partija „Tvarka ir teisingumas“

– Jūsų partijos programoje rašoma, jog tobulinsite Savivaldybės administravimą, didinsite jos darbo efektyvumą ir paslaugų gyventojams teikimo kokybę. Šią kadenciją pasižymėjote kaip vicemeras, gana aštriai kritikavęs Savivaldybės darbuotojus.
– Esu įsitikinęs, kad per daug dideli įpareigojimai yra sukrauti ant Savivaldybės administracijos direktoriaus pečių, todėl jis neaprėpia visų sričių. Šiandien daug darbų yra vilkinama. Galiu tiesiai šviesiai pasakyti, kad daugelis klausimų atsiduria stalčiuose. Aš vicemeru dirbau visuomeniniais pagrindais. Galima sakyti, kad kai kuriais klausimais buvau mero patarėjas. Puikiai žinau, kaip esu „mylimas“ Savivaldybėje, nes sakau tai, ką galvoju. Nebuvo įgyvendintas „vieno langelio“ principas, rutininiai dalykai numarino daugelio problemų sprendimą.
– Žadate tobulinti žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų sistemą. Kieno sąskaita tas tobulinimas vyktų: biudžeto ar verslininkų?
– Blogai, kad iki šiol Mažeikiuose nustatytas aukščiausias koeficientas – vienas. Gynėme verslininkų interesą, siekėme, kad būtų sumažintas tas koeficientas, tačiau vien dėl „Mažeikių naftos“ to negalėjome padaryti. Yra daug nesitvarkančių įmonių, todėl joms turėtų būti taikomas didysis koeficientas, kitoms jis turėtų būti sumažintas. Tačiau kol kas negalime diferencijuoti, nes to neleidžia teisės aktai.
– Kaip ruošiatės optimizuoti švietimo įstaigų tinklą rajone?
– Galbūt ne visi teisingai supranta tą optimizavimą. Daugelis laikosi nuostatos: kuo mažiau mokinių, tuo mažiau mokyklų. Taip nėra. Žinome, kad iki 2012 metų turėtų nebelikti vidurinių mokyklų. Pavyzdžiui, šiandien kišame lėšas į merdinčią Kapėnų mokyklą, nors jos administravimu galėtų rūpintis Viekšnių gimnazija.
Su šiuo K. Bartkevičiaus siūlymu nesutiko Pilietinės demokratijos partijos narė Aldona Bačiulienė. Ji teiravosi, negi politikas nori, kad Kapėnų pagrindinė mokykla numirtų.
– Ne, aš nekalbėjau apie mirtį. Tiesiog manau, kad šios mokyklos administravimą turėtų perimti viekšniškiai, – paaiškino K. Bartkevičius.

VISĄ VALDŽIĄ SENIŪNIJOMS
Pranas Noreika, Lietuvos socialdemokratų sąjunga

– Teigiate skelbią naują savivaldos atgimimo sąjūdį, žadate perduoti valdžią seniūnijoms. „Tuomet jūs patys galėsite spręsti, kiek reikia seniūnijų, kokios turi būti seniūnų, seniūnijų galios, kiek ten reikia darbuotojų, kam turi priklausyti mokyklos, darželiai ir kita“, – rašote rinkimų programoje. Galų gale raginate ruoštis imti valdžią į savo rankas, nes Jūs padėsite tai padaryti. Kaip ketinate tą pažadą įvykdyti?
– Tuo mes ir skiriamės iš kitų partijų, nes deklaruojame, kad decentralizuosime savivaldą. Žinoma, šiandien Tarybos galios padaryti tai yra labai menkos, tačiau pagal Vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnį galima daugiau funkcijų deleguoti seniūnijoms. Artėjančiuose Seimo rinkimuose inicijuosime to įstatymo pataisą.
– Tačiau Jūs jau dabar raginate ruoštis imti valdžią į savo rankas…
– Taip! O kas čia nuostabaus? Kol kas mes ketiname veikti pagal 30 straipsnį.
V. Džiugelio nuomone, visa tai, ką siūlo Socialdemokratų sąjunga, jau dabar yra padaryta – kaimo seniūnijoms suteikta labai daug galių.
„Tačiau dar labai daug reikėtų padaryti“, – replikavo Valstiečių liaudininkų sąjungos atstovas Rimantas Gramas.

UŽ LIGONIUS IR
SMULKIUOSIUS VERSLININKUS
Vytautas Prialgauskas, Centro partija

– Didžiuojatės neišdavę savo idėjų dėl valdžios ir pseudo postų. Ne pirmą kartą balotiruojatės rinkimuose ir ne kartą buvote išrinktas Tarybos nariu. Kodėl dalyvaujate rinkimuose, jeigu nesiekiate valdžios?
– Tas programos punktas atsirado tada, kai skilo mūsų skyrius. Dalis partijos narių nuėjo pas liberalus dėl pažadėtų postų. Tomis vilionėmis mes nesusigundėme, likome ištikimi savo idėjoms.
– Teigiate žiną, kad sveikatos sistemos sutvarkymas leistų pacientams taupyti nervus. Kaip ketinate tuos nervus taupyti?
– Žinome, kad, norint patekti pas gydytoją, reikia sugaišti labai daug laiko. Pavyzdžiui, mikrorajone einu pas šeimos gydytoją, jis parašo siuntimą į ligoninę. Atvažiuoji iki geležinkelio pervažos, lauki pusę valandos, kol pravažiuos traukinys. Po to valandą stumdaisi ligoninės eilėje ir vėl važiuoji atgal. Kalbu apie žmogų, turintį transporto priemonę. O ką daryti tam pensininkui, kuris vos juda ir neturi mašinos? Reikėtų visas medicinos įstaigas sukoncentruoti taip, kad žmogui nereikėtų trankytis iš vieno miesto galo į kitą. Manau, kad tam tikslui pastatų užtenka.
Socialdemokratė Irena Macijauskienė pastebėjo, kad pirmiausia reikėtų sukurti tokią aplinką, dėl kurios nereikėtų gadinti nervų.
„Taip, žmonės skundžiasi, yra visokių niuansų. Tačiau žinau, kad būtinoji pagalba pacientui yra suteikiama tą pačią dieną. Yra ir tokių žmonių, kurie nori visko ir iš karto. Šiandien pacientas yra labai išprusęs – jis žino ir savąją diagnozę, ir kokių procedūrų bei medikamentų jam reikia“, – sakė I. Macijauskienė.
V. Džiugelio nuomone, būtų puiku, jeigu galėtume grįžti prie senosios medicinos sistemos. Tačiau ji esanti labai brangi, ir mūsų valstybė finansiškai nepajėgi jos išlaikyti.

– Programoje išskiriate smulkiuosius verslininkus. Akcentuojate, kad jiems teiksite pirmenybę. Ketinate ignoruoti stambųjį ir vidutinį verslą?
– Stambieji verslininkai yra įsteigę Pramonininkų konfederaciją, vidutinieji turi asociaciją. O smulkieji yra bene žiopliausi, nes neturi jokios asocijuotos struktūros. Šiame sluoksnyje yra labai daug problemų. Smulkiesiems verslininkams labai sunku gauti kreditus, nes neturi galimybių mokėti už kvalifikuotą pagalbą. Manau, Savivaldybė galėtų skirti lėšų smulkiųjų verslininkų projektams rašyti.
Roko Radžiūno teigimu, pastaruoju metu smulkusis ir vidutinis verslas tampa politikavimo įrankiu. Yra nemažai agentūrų, teikiančių pagalbą smulkiesiems verslininkams, bankai ne tik suteikia kreditus, bet ir patys parašo verslo planus.
„Svarbu, kad žmogus žinotų, ką ketina daryti. Jeigu net to negali pasakyti, tai, matyt, ir verslo nereikia“, – kalbėjo R. Radžiūnas.

UŽ KONSTRUKTYVŲ
DIALOGĄ,
PRIEŠ PREKYBOS CENTRUS
Algirdas Petravičius, Tautinė partija „Lietuvos kelias“

– Jūsų partija labai jauna, neturite savo atstovų Seime, tačiau užsibrėžėte keisti Vyriausybės ir Seimo narių požiūrį į Mažeikių rajono gyventojų ir miesto problemas.
– Nieko naujo nepasakėme. Žinome politinę realiją, kai rajono valdžios atstovai nuvažiuoja į Seimą ar Vyriausybę, jiems pirmiausia užduodamas klausimas: „Kurioje tu partijoje? Jeigu, ponas, esi ne iš tos partijos, turėsi atvažiuoti kitą kartą“.
– Kaip ketinate pakeisti tokį šalies valdžios požiūrį.
– Pirmiausia dirbsime savo darbą rajone. Esame nauja partija, turime išmokti dirbti komandoje. Laikomės nuostatos nekritikuoti, o ieškoti konstruktyvaus dialogo su partijomis.
– Gal esate numatę, su kokia partija jungsitės į koaliciją?
– Su tais, kurie mus priims. Neaišku, kaip baigsis tie rinkimai. Turime idėjų, valios, tikime, kad galime derėtis su bet kuria partija.
– Programoje rašote, kad sieksite miestą apsaugoti nuo neigiamo urbanizacijos poveikio, ruošiatės paskelbti moratoriumą naujų prekybos centrų invazijai.
– Kodėl gi ne? Man, kaip piliečiui, atrodo, kad „Maxima“, „Super neto“ ir kiti prekybos centrai davė kažkokios naudos, tačiau atnešė nemažai ir žalos. Todėl mes ir pasisakome prieš juos. Reikia apsaugoti miestą nuo didesnės invazijos.
K. Bartkevičius domėjosi, kodėl Tautinės partijos „Lietuvos kelias“ narys Virginijus Sungaila didžiuojasi mokykloje turėtais dvejetais.
– Nežinau, jis man nerodė savo pažymių knygelės. Juk Šustausko skandalingi pasisakymai padėjo jam gauti mero postą. Gal ir Virginijus dėl to taip kalba, – svarstė A. Petravičius.

NAMAI, DŪMAI
IR ŠILUMOS KAINOS
Irena Macijauskienė, Socialdemokratų partija

– Pastaruoju metu sklando gandai apie nesutarimus Socialdemokratų partijos Mažeikių skyriuje. Sakoma, kad esate susiskirstę į „jurkininkus“, „šmaižininkus“ ir „macijauskininkus“. Ar tose kalbose yra tiesos?
– Nėra namų be dūmų, nėra šeimos be problemų. Turbūt kiekvienoje partijoje būna nesklandumų. Jeigu mūsų partijoje kyla kokių problemų, mes jas sprendžiame, diskutuojame. Nuomonių įvairovė yra būtina.
– Partijos programoje numatyta sustabdyti valdininkų skaičiaus augimą. Jūs kurį laiką buvote Savivaldybės administracijos direktorė. Ar iš tikrųjų Savivaldybėje darbuotojų yra per daug?
– Kas buvo, tas buvo. Tai jau praeitis. Dabar negalėčiau įvertinti situacijos, nes nežinau, kaip ten yra. Tačiau girdime kalbas, kad naujoms idėjoms įgyvendinti stinga etatų. Manyčiau, kad tų etatų tikrai užtenka, tik reikėtų didesnio atsakingumo. Žmonės kartais nusivilia Savivaldybės administracijos darbuotojų abejingumu. Reikėtų peržiūrėti darbuotojų krūvius, galbūt reikėtų kažką labiau paskatinti.
– „Siekiant pristabdyti kainų augimą, prisidėti prie vandentvarkos, šilumininkų, komunalininkų, autobusų parko gamtosauginių projektų finansavimo“, – rašoma Jūsų programoje. Šios kadencijos Taryba skyrė pusketvirto milijono litų „Mažeikių šilumos tinklams“, nes Jūsų partijos lyderis Jonas Jurkus, vadovaujantis šiai įmonei, žadėjo nekelti šilumos kainų. Tačiau kainos vis tiek buvo pakeltos.
– Galbūt į šitą klausimą geriau galėtų atsakyti Tarybos nariai. Viskas brangsta, todėl ir šilumos įkainius reikėjo peržiūrėti. Yra Aplinkos apsaugos fondo lėšos, todėl ir reikėtų jas skirti modernizuoti tas įmones, diegti naujas technologijas. Ko gero, šilumos įkainiai būtų buvę didesni, jeigu nebūtų skyrę tos paramos.

TARYBOS POSĖDŽIUS –
Į STADIONĄ
Aldona Bačiulienė, Pilietinės demokratijos partija

– Jūsų atstovaujama partija pirmą kartą dalyvauja savivaldos rinkimuose. Programoje žadate viešai ir skaidriai organizuoti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos darbą. Kaip ketinate šį pažadą įgyvendinti?
– Oi, koks rimtas klausimas. Manome, kad į Tarybos posėdžius turėtų būti įleidžiami miesto ir kaimų gyventojai. Norime, kad jie matytų, kaip priimami sprendimai, kas ir kiek dirba.
Apskritojo stalo dalyviai juokavo, kad, matyt, ateityje reikės Tarybai posėdžiauti stadionuose, priminė, kad Tarybos posėdžiai yra vieši ir juose gali dalyvauti visi pageidaujantys.
– Kaip prognozuojate rinkimų rezultatus?
– Ji nusiteikusi laimėti, – už A. Bačiulienę atsakė P. Noreika.

INVESTICIJAS – KAIMUI
Rimantas Gramas, Valstiečių liaudininkų sąjunga

– Savo programoje labai daug dėmesio skiriate kaimui. Tačiau ir miestui žadate sukurti palankesnę aplinką verslui ir investicijoms. Kaip ketinate tai padaryti?
– Ne apie miestą čia kalbame, galvojame apie verslui palankesnę dirvą kaime. Pagal 2007-2012 metų kaimo plėtros priemonių programą į kaimus turėtų ateiti didelės Europos struktūrinių fondų lėšos. Mes ir norime padėti kaimo žmonėms įsisavinti tuos pinigus.
– Vadinasi, jeigu rinkėjai į Tarybą išrinktų daugumą Jūsų partijos atstovų, miesto gyventojams galėtų pritrūkti dėmesio?
– Prisiminkite, kad iki manęs pasisakę kolegos kalbėjo tik apie miestą. Apie kaimą jokios kalbos nebuvo. Taigi didelė dalis gyventojų lyg ir lieka už borto. Mes koncentruojame dėmesį į kaimą.

KANDIDATAI –
PASIAUKOJANTYS ŽMONĖS
Rimantas Gricius, Tėvynės sąjunga

– Ketinate remti parapijų bendruomenes, kartu su dvasininkais ir tikinčiųjų bendruomenėmis ruošiatės kurti bendros veiklos programas ir prisidėti prie jų finansavimo. Neužsimenate, kokios religijos bendruomenes remsite.
– Ačiū, kad pakvietėte. Tikėjausi, kad kalbėsimės apie pozityvą. Jeigu šitie žmonės (rodo į susirinkusiuosius – V. S.) ryžosi dar kartą dalyvauti savivaldos rinkimuose, aukoti savo laiką, kodėl reikia kapstytis po jų programas. Bijau, kad ateityje nebeliks norinčių dalyvauti rinkimuose, nes žmonės yra nusivylę. Ar mums to reikia? Kam kalbėti apie negatyvą? Reikėtų ieškoti gerų darbų. Tarp mūsų yra žmonių, kurių gyventojai net nepažįsta. Juos reikėtų gražiai pristatyti.
– Norinčių kandidatuoti rinkimuose nuolat daugėja. Be to, Jūs ne grožio konkurse dalyvaujate, todėl rinkėjai turi teisę žinoti, ką politikai jiems siūlo.
– Gerai, mes pateikėme savo programą. Nesakau, kad tai – tabu ir jos negalima analizuoti. Tačiau mes neketiname jos aklai vykdyti, nesiruošiame tuščiai švaistyti rinkėjų pinigų vien tam, kad ją įgyvendintume. Paklausime žmonių, ar jiems to reikia.
– Kadangi Jūs šiandien švenčiate gimimo dieną (antradienį R. Griciui sukako keturiasdešimt treji – V. S.), apie savo programą pasakykite, ką pats norite.
– Programa nebus įgyvendinama vien dėl to, kad taip mes užsimanėme. Kiekvienąkart klausime rinkėjų. Mūsų programa orientuota į šeimą.

PADĖTI SEIMO NAREI,
KAD ŠI PADĖTŲ RAJONUI
Ina Krauzienė, Darbo partija

– Pareiškėte, kad sukursite realią antikorupcinę programą. Tačiau Jūsų partijos veiksmai pateko į teisėsaugos akiratį.
– Mūsų partijos lyderis nėra nuteistas, neįrodyta jo kaltė. Mes einame į savivaldos rinkimus ir neatsakome už mūsų vadus. Jų viena politika, mūsų – visai kita. Norėtųsi, kad nebūtų korupcijos, galvojame, kaip tą programą taikyti.
– Ketinate daugiau lėšų skirti „švietimo, sporto, kultūros, bibliotekų pastatų renovacijai“. Manote, kad tai įmanoma?
– Šitos Savivaldybės meras bendrauja tik su vienu Seimo nariu. Norime patekti į Tarybą, kad galėtume padėti savo Seimo narei A. Pitrėnienei, ji padėtų mums, o visi kartu – Mažeikių rajonui.
V. Bugnevičius nusistebėjo: „Nepasakyčiau, kad ji pati mums tiesė draugystės ranką“.

IMSIS BET KOKIŲ PRIEMONIŲ
Viktoras Bugnevičius, Naujoji sąjunga:

– Jūsų partijos programa labai trumpa ir abstrakti. Kaip ketinate rinkėjams įrodyti, jog sąžiningai ir principingai ginate jų pozicijas? Toks teiginys yra Jūsų programoje.
– Aš, kaip partijos pirmininkas, dalyvauju bendruomenių susirinkimuose. Tas sakinys gimė būtent po tokių susitikimų. Žmonės norėtų būti informuojami apie mero, vicemerų darbus, tačiau iki šiol nebuvo grafikėlio, kada tos ataskaitos turi būti pateikiamos. Dėl to mes ir parašėme, kad sąžiningai atsiskaitysime ir tokį grafiką padarysime.
– Žadate imtis konkrečių priemonių investicijoms pritraukti. Kokios jos?
– Imsimės bet kokių priemonių, kad tik tos investicijos būtų pritrauktos. Pripažįstame, kad iki šiol pritrūkdavo nuoseklumo planuojant šiuos darbus. Dėl to ir kyla kofinansavimo problema.
– Ruošiatės pertvarkyti miesto viešojo transporto srautus…
– Mažeikiai labai apkrauti transportu. Įsivaizduojame du dalykus: išspręsti apvažiavimo problemą ir pastatyti viaduką.
Diskusijos pabaigoje politikai prašė rinkėjų nekreipti dėmesio į pažadus, o žiūrėti į asmenybes bei jų darbus. Svarbiausia, kad kuo daugiau žmonių ateitų į rinkimus ir teisingai pasirinktų.
Jono STRAZDAUSKO nuotr.

Įvairioms partijoms atstovaujantys politikai buvo vieningi dėl vieno dalyko: kad kuo daugiau žmonių ateitų į rinkimus ir teisingai pasirinktų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto