Pertvarkos planas mokytojus varo į neviltį

Reorganizavus Sodų vidurinę mokyklą be darbo liktų per 20 pedagogų. Jono STRAZDAUSKO nuotr.

Prasidėjus mokyklų tinklo pertvarkai ugdymo įstaigos žinojo: pokyčių išvengti nepavyks.
Nors pertvarkos planai patvirtinti jau seniai, daugiausiai neaiškumų, kas po reorganizacijos laukia Sodų vidurinės mokyklos, kilo praėjusią savaitę, rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje svarstant šios mokyklos likimą.
Nors pastarosios ugdymo įstaigos vidaus struktūros pertvarkai komitetas tąkart pritarė, neatsakytų klausimų liko daug.

Į juos atsakymų rajono valdininkai ir mokyklos bendruomenė ieškojo antradienį mokykloje vykusiame susitikime.


Pertvarka vykdoma

Rajono mokyklų tinklo pertvarkos planai pradėti derinti dar 2004-aisiais
Patvirtinus 2008–2012 m. tinklo pertvarkos planą mokyklų likimas pasidarė aiškesnis: plane detaliai numatyta kokia mokykla kuo bus ateityje. Tada mokyklos akreditavosi atitinkamas ugdymo programas, turėjo galimybę derinti pertvarkos planą, siūlyti savo pageidavimus.
Mokyklų reorganizaciją paskubino ir kiek apsunkino įsigaliojęs naujasis Švietimo įstatymas, reglamentuojantis, kad nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. vidurinių mokyklų nebebus.
Patvirtinus 2012–2015 m. pertvarkos planą mokyklos buvo priverstos pradėti įgyvendinti joms iškeltus reikalavimus.
Rajone vidurinės mokyklos į pagrindines ar progimnazijas pertvarkomos laipsniškai, dvejų metų laikotarpiu, kad vaikai, pradėję vidurinio ugdymo programą, baigtų ją toje pačioje mokykloje, kurioje pradėjo.
Iš vidurinių tapdamos pagrindinėmis reorganizavosi mieste esančios Kalnėnų bei Pavasario mokyklos, Senamiesčio mokykla pagrindine tapo dar prieš priimant naująjį Švietimo įstatymą. Ne per seniausiai iš vidurinės progimnazija tapo „Ventos“ mokykla. Mieste iki šios dienos yra likusios dvi vidurinės mokyklos – „Jaunystės“ ir Sodų.
Rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus konstatavo: atėjo tas momentas, kada daugiau laukti nebegalima. Rajone esančios vidurinės mokyklos nuo 2014 mokslo metų pradžios nebegali formuoti vienuoliktų klasių – kitaip vaikai nespės baigti ugdymo programos.
Aišku viena: iki 2015 m. rugsėjo 1 d. vidurinių ugdymo įstaigų nebeturi būti.


Kyla problemų

Be sunkumų reorganizuojantis neapsiėjo nė viena mokykla: kai kurioms jų teko atsisveikinti su pedagogais, likusiems mokytojams skaudžiai atsiliepia sumažėjęs darbo krūvis, kyla ir kitų problemų. Ugdymo įstaigos susitaikė: kito kelio nėra – tokie įstatymai.
Sodų vidurinės mokyklos bendruomenė įsitikinusi, jog mokyklos vidaus struktūros pertvarkymas pagal numatytą projektą pedagogams atsilieptų itin skaudžiai.
Mat mokykla, vienintelė iš rajone esančių pagrindinių ir vidurinių mokyklų, neturi pradinių klasių. Taip pat joje organizuojamas suaugusiųjų mokymas.

Kas laukia pertvarkomos mokyklos darbuotojų, kaip situaciją vertina jie patys ir rajono valdžia, skaitykite šeštadienio „Santarvėje“.

33 Atsakymai į “Pertvarkos planas mokytojus varo į neviltį”

 1. Himnas socialiniams veršiams parašė:

  „Socialinis veršis“ – tai vartotojas, kuris, kai juodoji skylė, susiurbia į save visus įmanomus sistemos tekiamus privalumus (darbas, atlyginimas, atostogos, kitų žmonių pasiekimai ir kt.), bet pats d u o t i, k a d i r k i t i galėtų pasinaudoti jo altruistinės energijos sukurtais produktais – nenori. Ar daug pedagogų ir tėvų įsijungė prieš Juvenalinę Justiciją? Ar daug pedagogų ir tėvų išreiškė pasipiktinimą Teisingumo ministrui dėl vaiko teisių liberalizavimo (betrūksta, kad jis gandonų ir švirkštų paprašytų pristatyti nurodytu adresu nemokamai ir nebaudžiamai)? O artimu metu, jei bręstantį dročylą „pliucha“ per žandą „pastatysit į vietą“, gali tekti sumokėti apie 10 000 LTL baudos (nesvarbu, kas tai bebūtų – tėvai ar pašalinis; įstatymo projektas kol kas dar projekto stadijoje)? Taigi, rezultatas „socialinio veršiavimo“ yra tas, kad tėvai, turinyts mokyklą „panosėje“, veža savo vaiką k a ž k u r, o mokyklą, esančią m k r o r a j o n o centre, grasinamasi uždaryti. Argi tai – ne idiotizmas? Ir kokia gi pozicija šiuo klausimu? „Aij, kaip nors išauginsiu vaiką, o kaip bus paskui – man nerūpi“, „Aij, sulauksiu pesnijos, o paskui – man nerūpi“, „Aij, jei negalėsiu dirbti toj mokykloj – emigruosiu“, t.y., VISIEMS VISKAS POXUI. Ir socialinio veršio, skėrio mentalitetas: emigruosiu (ir savo vaikus paraginsiu), „nušienausiu“ t e n kitų žmonių socialinius pasiekimus, pasiektus per streikus, piketus, kraują ir revoliucijas, o jei ten bus blogai – gryšiu į Lietuvą. Bet pats savo šiknos nepajudins anei kiek, kad paįtakotų sistemą, keistų ją į gerąją pusę taip, kad kiekvienam būtų bent truputį, bent nedaug geriau gyventi. „Vis vien nieko nepakeisu!“. Negi tikrai, ponas „socialini verši“? Apie referendumo iniciatyvą girdėjot? O ar žinot, kad Vyriausiajai rinkimų komisijai yra pristatyta apie 320 tūkst. parašų? Bet jei būtumėt pajudinę savo šiknas, tai ir 525 tūkst. parašų būtų buvę galima surinkti (buvo išduota 7 tūkts. parašų rinkimo lapų, kiekviename – 75 vietos parašams)? Galvojate, kažkas ateis ir įves tvarką, kaip buvo TSRS laikais? TAIP JAU NEBEBUS! Imperialistinių kapitalistų, taip pat ir vietinių kapitalistų bei 21–ojho amžiaus vergvalžių ir jų valdiškųjų pakalikų noras yra vienintelis: jūs turite tapti ne daugiau, nei „socialiniais veršiais“ – beformėmis amorfinėmis būtybėmis, nuolankiai paklūstančiomis jų prietamomoms sitemoms ir godžiai pryjančiomis jų pametėtiems nugraužtiems kaulams. ************* Kas vyksta dabar mokyklose? „Gimnazija“ – tai tik iškamša, blefas, farsas, „įvaizdžio ir markės“ gamyba. Klasių ten yra a, b , c, d, e, ir t.t., bet formuojamos tik „a“ klasės, kuriose dar yra vaikai, galintys mokytis. Likusiose kitose – anarchija ir vienas kitas geriau besimokinantis vaikas. Dėl vaizdo. Ir kas gi toliau iš tokių, baigusių gimnazijas, bus? Potencialūs lūzeriai! O baigę „profkes“, bent specialistais, gerbiamais ir reikalingais žmonėmis būtų: vairuotojais, elektrikais, mūrininkais, santechnikais ir pan., t.y., jie turėtų profesijas, reikalingas kitiems žmonėms net ir karo metu. Ar daug pralošė tarybiniais laikais „nuproforientuoti“? Jei jie nebuvo nusikaltėliai ir nesėdo į kalėjimus, tai jie visi dabar vienaip ar kitaip prasigyveno! Buvo metas, kai mūrininkai „lupo“ po 5 – 7 tūkst. LTL/mėn, ir „svarščikai“, pvz.. O žmonės su aukštuoju išsilavinimu liko nuskriausti. Taigi, tiesiai šviesiai: aukštasis išsilavinimas Lietuvoje yra by.bio vertas, nes jis negarantuoja nei darbo vietos, nei pajamų (nebet tai būtų profesija, kai pinigai patys „krenta į kišenę“, pvz., chirurgas, ansteziologas), bet visi veržiasi į gimnazijas. Kurio velnio?! Kodėl taip reikia klaidinti tėvus, mokinius? Taigi, gerbiamieji tėvai, žinokite, kad „švietimiečiai“ irgi yra „mafija“! Išpūstos ir nereikalingos programos (bi tik mokytojai turėtų pakankamai „akademinių valandų“, o „klerkams“ – nestigtų darbo ir jie jastūsi reikšmingais, kai kur – perdėtas dalykinis mokymas, žr., kokios storos ir sunkios mokymosi knygos – mokiniai kuprines į mokyklas velka net perlinkę, bet už tat garantuotos pajamos spaustuvėms ir švietimo lobistams) bei perkrauta vaikų dienotvarkė – grįžta iš mokyklos beveik kartu su tėvais (kai iš darbo), ir dar pamokas turi daryti bei skirti laiko užklasinei veiklai. Ir girdit pastovią agitaciją, kad „vaikui reikia į gimnaziją, nes vėliau reikės „į aukštąją“? Gerai pagalvokit, prieš stumdami mokslams neimlų vaiką „ruoštis gimnazijai“. ***** Tai ką gi daryti su ta „Sodų vidurine“? Iš „Sodų vidurinės“ reikia padaryti normalią gimnaziją, neimlius mokslui išvyti į profkes (Mažeikiuose arba Viekšniuose, gaila, kad technikumų neliko, o tai ir ten labiau gabius būtų galima), o „Gabijos“ gimnaziją atiduoti kolegijai plėsti (reikėtų suinvestuoti ir į praktinių įgūdžių lavinimo bazę), nes aukštesnysis išsilavinimas Mažeikiuose – irgi opus klausimas: toi, ką duotas tas „filialčikas“ – nepakanka.

 2. pamąstymai parašė:

  Perskaičiau visus komentarus. Ir kaip tautos išmintis skelbia „būtų juokinga, jei nebūtų graudu“. Kiekvienas rašęs komentarą, te ramiai be menkiausių emocijų pagalvoja ką rašė, ar tikrai jie 100 procentų buvo teisūs (rašau apie tuos, kurie ne kaip atsiliepia apie mokyklą). Manyčiau, kad negalima spręsti iš vienos kokios nors situacijos, matyto mažo įvykio ar net girdėto gando. Reikia kartais pabūti ir savikritiškais. Visokių mokinių esti mokyklose, kaip ir visokių mokytojų. Tą visi puikiai žino. Nereikia pulti kitų mokyklų, jos visiškai nekaltos. Gimnazijose taip pat yra siaubingai silpnų moksleivių, ten taip pat gauna neigiamus įvertinimus, ar net būna neatestuoti. Teisinga išsakyta mintis, kad jei mokinys mokosi, jis bet kur mokysis. Man labai gaila, kad daugelis rašiusių komentarus, nepamąstė apie faktą, kad mūsų visuomenė paprasčiausiai yra pjudoma, kad būtų galima mus visus valdyti, lengviau užkariauti vieno ar kito socialinio sluoksnio simpatijas. Kiršinami bet kas: muitininkai, mokytojai, pensininkai, jaunos mamos, gydytojai ir t.t. O pasakykit ar daugelis jūsų žino tą faktą, kad berods dar 1995 ar 1996 metais kai pasaulio bankas suteikė paskolą Lietuvai (keletą milijonų litų), buvo pareikalauta, kad mūsų Lietuvėlėj būtų mažinamas mokytojų ir mokyklų skaičius? Juk beraštę ir nemąstančią tautą lengviau valdyti, lengviau išparceliuoti jos protėvių palikimą. Manau, kad taip tyliai bandoma sunaikinti mažąsias valstybes. Ar ne?

 3. Keista parašė:

  Mokyklas nori uždaryti ir lėšas skirsto Lietuvos ŠVIETIMO MINISTERIJA, o diskusija užvelta apie kas ką dirba ir nedadirba.TĖVAI IMKITĖS PROTO IR PRIEŠ KALTINDAMI MOKYTOJUS PATIKRINKITE SAVO VAIKŲ PAMOKAS, NEJAU JIE 100 PROCENTŲ YRA JOMS PASIRUOŠĘ???????
  Pykstasi tik tie , kurie mokslai vėjais prašvilpė neidedant savo pastangų, arba tie kurie savo vaikų nesuvaldo.

 4. Vardas (privalomas) parašė:

  „…o tos senesnes mokytojos ismoko 10 milijardu kartu geriau nei jaunos ir durnai butu jai jas ismestu“.

  Kas tas šaunus vaikis? Perskaičiau – ir lyg angelai per širdį basom…
  Nors iki pensijos dar arti ir arti, bet laukiu jos nesulaukiu, nes visos nesąmonės mūsų gyvenime aplamai ir švietime konkrečiai, švelniai tariant, užkniso.

  Iš komentarų patiko ir dar vienas sakinys: „Peršasi išvada, kad greit savo noru patapsime beraščių, bemokslių tauta“. Pridėčiau dar – ir BELYČIŲ (jei skaitėte apie homoseksualizavimo programas)

 5. skaitytoja parašė:

  Matosi ,kad kai kurie visai nesupranta esmės,kaltina ten dirbančius mokytojus ,direktorę ,kiti vedėją Stonkų ir t.t. Aišku ,tuo pačiu galima ir kai kuriuos ten dirbančius asmenis pakritikuoti…,bet esmė visai ne čia .Prie ko mokyklos mokytojai ,o tuo labiau Stonkus ,jei yra priimtas toks įstatymas ,kad nuo 2015 meų neturi likti vidurinių mokyklų t.y.lieka toks sąstatas -pradinės ,progimnazijos ,ar pagrindinės ir gimnazijos .Nieko čia nebepadarysi ,ir nereikia kelti erzelio ,tiesiog susitaikyti su esame situacija .Mokytojams ieškoti kitų galimybių ,gal persikvalofikuoti kitur ,gal emigruoti ,gal eiti į priešlaikinę pensiją ir t.t. Suprantu ,kad nėra malonus dalykas ,kai netenki darbo ,bet šiuo atveju yra kaip yra. Dabar tik sukėlėtę sąmišį brangūs bendruomenės nariai ,dasigyvenote iki to ,kad jus dabar kritikuoja ,kas netingi -pelnytai ir visai nepelnytai.Bet kokiu atveju-laikykitės.

 6. Analitikas parašė:

  Kol Sodu vidur mokykloje dirbs Mamedovos, Staškai, Kuncmonai, Paulauskienes, aibe (kruva ) ivairaus plauko ,,specialistu“ ir ponia Birute nesiims kordinalios griežtos kadru politikos – nieko gero nebus. Tikrai Sodu vid. pasidarė žemo lygio mokymo įstaiga. Negdažbiliaukit ir neliaupsinkit mastykit blaivei ir bukime realistais. Kadaise tikrai Sodai buvo aukštumoi, galiu pritarti. Ten yra geru mokytoju, bet yra daug ilgamečių ,,prisitaikelių“ prie mokinio krepšelio. Nepikit p. Birute, bet čia yra teisybė.

 7. ... parašė:

  idomu butu suzinoti kurioje mokykloje mokesi stonkaus vaikai… ar tik ne ta pati mokykla? kuris dabar nori pats uzdaryti!

 8. nepatenkintas parašė:

  ka per nesąmone daro toje mokykloje padare 25 minučiu pertrauku per kuria nebespėju nieko padaryt po to jei paveluoji 5 minutes per šita prikola i sule turi eit aiškintis su aukletoja arba pavaduotoja del ko pavelavai tai užtrunka dar laiko o jau kai ateini i klase vapse sako jau gali eit von nes per visa nesamone tipo per ilgai išbuvai, mokykla nesąmone pridare ir dar nesamoniu daugiau krečia žlunga ta sodu vidurine ir bando ja gelbėtis durnais visiškai nepateisintais būdais nice gerai eikit visi susideginkit aciu pasisakiau grazinkit viska kaip buvo ir bus viskas saunu o tos senesnes mokytojos ismoko 10 milijardu kartu geriau nei jaunos ir durnai butu jai jas ismestu

 9. To mokytojai parašė:

  O kodėl mes mokesčių mokėtojai turime išlaikyti nepilną darbo krūvį dirbančius mokytojus? Kai pvz. „Jaunystės „mokykloje mokosi tik 68 mokiniai, mokytojų ir techninių darbuotojų beveik tiek pat. Būkit malonūs pakeiskit profesiją arba stokit į darbo biržą kaip bankrutavusių įmonių darbuotojai. Visiems sunku bet nereikia verkšlenti ir norėti gyventi kitų žmonių sąskaita.

 10. mokytoja parašė:

  Įvykdžius šią reformą tikrai padaugės nekrologų. Kur dingti penkiasdešdešimtmečiui mokytojui?

 11. Mazeikiete parašė:

  Cha cha, laisva Lietuva. Mokyklos uzdaromos, nes nera mokiniu, ligonines vegetuoja, nes gydytojams atlyginimai nemokami, savivaldybes skesta skolose. Palaukite, cia tik pradzia. Koks skirtumas, ar tai „Sodu“ vidurine, ar „Ventos“, ar kokia kita? Pries desimt – penkiolika metu beveik visos mokyklos dirbo dviem pamainom, visi mokytojai turejo didziulius kruvius, o dabar kas? Totalus absurdas. Kuo toliau, tuo bus blogiau.

 12. Juratė parašė:

  Mokyklą žinoma reikia reformuot. Tegul paliks ir pagrindinė- vaikus juk reikia mokint. O mokyklos vadovus reikia pakeist nes tik jie kalti kad mokykla tokia aptriušusi, nebesurenka mokinių ir žemas mokymo lygis. Mokykloje dirba daug šaunių savo darbą išmanančių pedagogų.

 13. gerai parašė:

  gerai dar , kad nesiruošia nugriauti ir prekybos centrą pastatyti. Gimnaziją padarykit arba vidurinę palikit. Kur vaikai eis iš pagrindinių? Į profkę gal visi? O iš progimnazijos? Gal manot, kad į tas dvi gimnazijas visi tilps? O kur dar vaikai iš kaimų? Visur yra gerai ir blogai besimokančių. Nėra ko menkinti šios mokyklos.

 14. Esu parašė:

  Šnekat ir nusišnekat. Kas tikrai nori mokytis tas mokysis bet kur, nesvarbu vidurinėje, gimnazijoje, ar toje pačioje profkeje. Jam nedarys įtakos draugai jeigu jis tikrai norės, sugebės mokytis. Sodai tikrai nėra itin gera mokykla, tačiau nesmerkit ten besimokančių vaikų, kaip kažkas minėjo „ten eina tik mokiniai kurie nesugeba mokytis“. Taip ir norisi užvošt, kad atsipeikėtų, yra visokių mokinių, ir tikrai protingų, aš ten mokausi, ir į gimnaziją nėjau vien dėl kitų vaikų, ir galimų patyčių. O ne todėl kad nesugebu mokytis. Žmonės atsigaukit, kur mums dabar reiks eit ir mokytis? Į Ruzgus gal?

 15. Vardas (privalomas) parašė:

  Juokinga ir taip skaudu skaityti tokius komentarus… Baigiau šią mokyklą visai neseniai.. Baigiu savo studijas, kimbu į gyvenimą.. Ir žinot ką mieli komentatoriai aš irgi žmogus!! Įsivaizduojat, baigiau Sodus o vis dar žmogus.
  Visada juokinga buvo girdėti kaip gimnazijos mokiniai kelią save lyg aukščiausi pasaulio bambos. Lyg atrodo tik vieni jie pilnaverčiai mokiniai. O dar juokingiau būdavo tada kai tie gabūs ir puikus gimnazijos mokiniai eidavo pas Sodų mokyklos mokytojus dėl papildomų užsiėmimų ir vis klausdavo patarimų… Gal nesutiks kažkas, bet Sodų mokykla tiek puikių laidų į pasauly paleido, tiek daug gerų žmonių išaugino ir išmokė kad nemanau jog nusipelno to š**** kurį visi pilate.. :)
  Džiaugiuosi kad tėvai vedė mane būtent į šią mokyklą, džiaugiuosi kad jie nebuvo kvailos avys ir nešaukė „eik į gimnaziją, ten bus geriau“, džiaugiuosi nes jei ne ši mokykla, jei ne mokytojai niekada nebūčiau siekusi savo svajonių, niekada nebūčiau buvusi tuo kuo esu dabar :) Todėl už šią mokyklą ir mokytojus galvą padėčiau..

 16. Pašalietis parašė:

  Nežinau, kaip kitiems, o man komentarus skaityti liūdna: pletkai, įžeidinėjimai, jokios kalbos kultūros ir raštingumo. Bent jau nepasirašinėtų žmonės Gimnazistėmis…
  Sudirbo „Sodus“, prikabino „profkę“. Gerai dar, kad kitas mokyklas bent jau kol kas paliko ramybėje.
  Kas toliau? O patys save tie kritikai ir kitų maišytojai su mėšlu veidrodyje matė?

 17. Elze parašė:

  Pakankamai daug rūko ir Račkausko gimnazijoje, ir kitose mokyklose. Labai gausiai rūkančių jaunų moterų, stumiančių vežimėlį su kūdikėliu. Greitai ir vaikų darželiai turės šią problemą.
  Taigi, gal labiau drauskime rūkalų gamybą, pardavimą.

 18. .... parašė:

  Dauguma Lietuvos gyventoju pastoviai neviltyje ir nieko – gyvi, tad nereikia cia daryti tragedijos.

 19. Gimnazistė parašė:

  Apsilankau pas pažįstamus toje mokykloje ir kai mokinys mokytojui sako:
  -Agy duok parūkyt, pas mane panų atėjo.
  tai tikrai neatrodo normalu, o mokytojas niekaip nereaguoja, tai čia normalūs mokytojai? Praverkit, tamstele, akis, pamirškit, kad prieš kažkiek laiko ta mokykla buvo gera, visi tai žino. Mano mama baigė Sodus ir apsigynė Bakalauro diplomą. Kalba eina apie šiandieną, kad ten mokytojai neatlieka savo pareigų. Visiškai

 20. a parašė:

  Pati mokausi Sodų vidurinėje, situacija aukštesnėse klasėse nei 8, ten tikrai prasta, yra gal saujalė mokinių, kurie nori mokytis, bet ir tai, to neleidžia padaryti, tie būsimi „profkiniai“. Pačių mokytojų požiūris į mokinius yra tikrai ne toks, koks turėtų būti mokytojo. Pati tik galvoju kaip greičiau iš tos skylės pabėgti. O į gimnaziją nėjau ne todėl, kad prastai mokausi, esama mokinių turinčių ir kitų priežasčių. Tačiau, kad ir Sodus į pagrindinę reorganizuos, manau, situacija nelabai pasikeis. Nes nelabai kas iš siekiančių „kažko daugiau“ nori ten mokytis. Kas liečia rūkymą, tai per pertraukas mokykloje liekam gal 7-8 mokiniai iš 30, kurie mokosi klasėje, gimnazijose tikrai daug mažiau rūkančių. Apibendrinant: ši mokykla pūva iš pat pamatų. Arba ten reikia viską kardinaliai keisti, arba mokyklą naikinti visai.

 21. gimnazistei parašė:

  Iš kur tu taip gerai žinai ,kokie mokytojai dirba sodų mokykloje ,jei pati ten nesimokinai ,o tik paklausai ,ką kalba mokiniai ten besimokantys.Kada išsigrynino kitos mokyklos ,kada sodai paliko viena vidurinė ,aišku ten pradėjo mokytis tie, kurie nesugeba mokytis gimnazijose ,todėl ir tokie egzaminų rezultatai .Prieš 4- 5- metus ten buvo kita padėtis .Mokėsi daug gerų mokinių ,kurie mokosi ar jau baigė universitetus ,kolegijas .Dabar manau yra kiek kitaip .Bet “protingoji “gimnaziste -prie ko tu čia kiši mokytojus ir juos šmeiži.?Jie tikrai puikūs specialistai ,nieko neprastesni už Gabijos ar Račkausko gimnazijos mokytojus. .Bet jiems dabar kontingentas toks .Aišku kaip ir visose mokyklose yra visokių ,bet dauguma jų tikrai geri specialistai .Kas nori tas mokosi ,tas išmoksta ,tai prie ko čia mokytojai ?Sėkmės ten dirbantiems mokytojams .

 22. Gimnazistė parašė:

  Visų pirma tai nesuprantu, kokio velnio čia į šią temą įkištas rūkymas? Kas nori, tas rūko. Auklėjimas čia ne prie ko, kai žinia – jei rūko tėvai – rūkys ir vaikai, kokį pavyzdį duodate, tokiu vaikas ir eis. Na o jei ne, tai kontroliuokite jo aplinką, t.y. draugus.
  Antra, jūs sakote gimnazijoje nesunku mokytis? Jūs nejuokaukit. Realiai, paauglys nebeturi laisvalaikio mokydamasis gimnazijoje, nes pamokų kiekis yra gan didelis. Kiekviena pamoka turi būti puikiai išmokstama.
  Trečia, visiems jau žinoma, kad Sodų mokykla yra tiems, kurie mokosi LABAI prastai. Mano manymu, ji išvis nereikalinga, nebent joje keistųsi viskas. Pradedant nuo mokytojų iki pačių mokinių požiūrio į savo mokyklą. Paklausinėkit mokinių Sodų mokykloje, ką jie patys galvoja apie ją. Patikėkit, išgirsit gerą žodį iš to, kuris nori tik sėdėti pamokoje ir nė velnio nedaryti.
  Norėjau pasakyti, kad mokytis gimnazijoje yra visai kas kita, nei pagrindinėse, vidurinėse ir t.t. Gimnazija ruošia vaikus į kolegijas ir universitetus. Mokiniai ten, žiūri į aukštą ateitį, o ne skuba kuo greičiau pabaigti mokyklą, nes mat tėvai verčia. O rūkymo tema čia, manau, išvis ne prie ko. Beje, kažkas minėjo, kad Gabijoje mokiniai +16. Ne tiesa, rūko ir pirmokai ir ketvirtokai. O juokingiausia, kad policijos atstovė, kuri vedė pamokėlę apie mūsų teises ir pareigas. tvirtai pareiškė, kad rūkyti mes galime su tėvų sutikimu, o kartais jo net nereikia, jei rūkome ne prie laiptinių ir nuorūką metame į šiukšlinę.

 23. šluota parašė:

  Jei išmesti vieną smirdančią ir orą gadinančią darbo biržos,sodros,socialinio,savivaldybės žiurkę,vienam pedagogui atsirastų darbo vieta.

 24. ??? parašė:

  Atsipeikekit, kur jus zadat sutalpinti visus mokinius dvejose gimnazijose? Meginkit, bet zinokit, kad mokiniu issilavinimas nuo to tikrai nepageres.

 25. Zinaida parašė:

  Mano du vaikai mokėsi „Sodų“ mokykloje, kur gaudavo prastokus pažymius. Pakeitus mokyklą t.y. perėjus mokytis į“Gabija“, vaikai vos netapo pirmūnais, sėkmingai išlaikė egzaminus ir jau baiginėja universitetus.
  Galima daryti išvadą-dėl susidariusios padėties kalti „Sodų“ vadovai priešakyje su direktore. Juk tėvai nenori, kad jų vaikai lankytų šią mokyklą.

 26. Mama parašė:

  prie ko cia tas rukymas, atsipeikekit tema ne apie tai….

 27. LENA parašė:

  Atsakymas poniai „a“.
  Dėl rūkymo, gėrimo, egzamino lygio, pradėkime pirmiausia tėveliai nuo savo vaikų, jų auklėjimo,nuo savo šeimos, nuo pačių pastangų. Esu dėkinga visiems Sodų mokyklos mokytojams ir socialinei kuri pirmoji man pranešė apie dukros rūkymą, auklėtojai kuri kaskart primindavo apie dukros krentantį pažangumą. Kaltinau visus, bet ne pačią dukrą, jos apsileidimą ir tingėjimą. Bet išties patys, kaip tėvai, mes mažai skyrėme laiko ir dėmesio dukros mokymuisi ir jos leidžiamam laikui.
  Būkime atsakingi už savo vaikus, išdrįskime pripažinti ir savas klaidas. Neieškokime tiesos kaltindami kitų. Vaikams mokykla tik antri namai, ar ne taip yra sakoma, o kas darosi pirmuosiuose namuose??? kokie tėvų ir vaikų santykiai??? atsakykite sau ????be egoizmo, sarkazmo, pasipiktinimo, ramiai….

 28. a parašė:

  Gal skubėdamas kažką ir primaliau, bet bendra idėja tokia, kad 5-8 klasės ten dar dar, bet tie, kurie ten mokosi vėliau, tai jau maždaug nusimatę ateitį… ;)
  Kas dėl Gabijos, tai taip, rūkančių daugiau nei reikia, bet iš kitos pusės, tai jiems visiems 16+ metų, kai tuo tarpu pas mane patį kieme kiekvieną dieną rūko vienuolikmečiai. Nemanau, kad tai normalu.
  Trumpai tariant, seniai visiems vieša paslaptis yra mano minimos mokyklos reputacija.

 29. to aas parašė:

  Jums su logika prastai

 30. to a parašė:

  O jus paziurekit kiek aplink Gabijos gimnazija rukanciu…Nereikia ne i Sodu ziureti. Gyvenu Gamyklos g.salia sios gimnazjojs,tai baisu kas dedaas per pertraukas,tik ruko ir spjaudosi prie aplink esanciu laiptiniu. Tai nereikia cia lialia…visur tas pats.

 31. a parašė:

  Sodų mokykla mieste realiai neatlieka jokio auklėjamojo vaidmens. Ją baigę (daugelis) tiesiog ir galės pasakyt „baigiau“ (ir tai ne visiems pavyksta). Jei kam neaišku kodėl taip sakau, tai pasižiūrėkit pernai metų egzaminų rezultatus. O ir šiaip vaikai, kurie mokosi toje mokykloje turbūt pirmiau išmoksta rūkyt ir gerti nei lygtis spręsti. Man asmeniškai keista, kodėl policija neprasieina pro aplinkinius kiemus (Daukanto, Sodų, Naftininkų gatvėse) per pertraukas. Manau, kad net nustebtų, kiek rūkančių nepilnamečių sugautų… O kur dar visos „krautuvės“ parduodančios cigaretes ir alų nepilnamečiams…
  O kas liečia tuos, kurie ateina po dešimties klasių į sodus, tai jie ar taip, ar taip nelabai kur toliau įstos (neskaitan vienetų, kurie turbūt tik pabijojo gimnazijos, o to daryti nevertėtų, nes ten tikrai nėra taip, kaip visi šneka!), todėl net vertingiau būtų baigti profesinę mokyklą, kad bent kažkaip galėtų kabintis į gyvenimą, o ne šlaistytis gatvėmis ir kelti nusikalstamumo lygį. Reziumuojant galėčiau pasakyti, kad jei mokykla nori išlaikyti vidurinės statusą turi absoliučiai persitvarkyti, nes dabar ten milžiniška netvarka ir mokymosi kokybė (žiūrint į egzaminų resultatus) artėja į nulį. Nors gimnazijose klasės sudarytos iš „sodukų“ gana stiprios, todėl akivaizdu, kad 5-8 klases ten baigti dar nėra taip blogai, jei nepasiduodi aplinkinių įtakai…

 32. Vardas (privalomas) parašė:

  Manau ši mokykla turėtų tapti pagrindine arba progimnaze.
  Pensininkes neturi vadovauti mokyklai, kaip kitose mokyklose yra ir dar lieka pagrindine… Kur teisybe?

 33. Mažeikietė parašė:

  Mokinius galvojate nevaro į neviltį? Kur silpniau besimokančiam baigti 12 klasių, nes gimnazijos ne visus mokinius sutalpina. Paauglius išmetus į gatvę po 10 klasių dar didesnis nusikalstamumas Mažeikiuose bus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto