Pirmoji Vasario 16-osios šventė Mažeikiuose organizuota 1920 metais

Mažeikių vid. m-klos (dabartinė Merkelio Račkausko gimnazija) mokiniai ir mokytojai, pasiruošę Vasario 16-osios minėjimui, susirinkę prie savo mokyklos. Nuotraukoje matyti, kad mokiniai rankose laiko vėliavėles.

Apie pirmąjį Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą Mažeikiuose pasakoja Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas, kraštotyrininkas Algirdas Vilkas.  
Iliustracijai A. Vilkas pateikė istorinių nuotraukų, kurios saugomos seniausios miesto mokyklos muziejaus archyve.
– Paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę, po metų imta ją minėti. Ar pirmoji Nepriklausomybės šventė buvo surengta Mažeikiuose, lieka neaišku. Ko gero, ne.
Mažeikių apskritis sudaryta 1919 m. balandžio mėnesį, į ją įėjo buvusi Akmenės apskritis. Pagal 1919 metų liepos 1 d. Apskričių sienų ir jų centrų įstatymą, tų metų liepos 26-ąją  Mažeikiai oficialiai tapo apskrities centru, tačiau kol jame buvo vokiečių kariuomenės dalinys, apskrities komendantūra veikė Sedoje.
Dėl apskrities centro pasikeitimo buvo nesusipratimų ir tarp pačių valdininkų. Net dokumentuose kurį laiką vyravo Sedos apskrities pavadinimas.
1919 m. lapkričio 11 d. oficialiai pradėjo veikti Mažeikių aukštesnioji vidurinė mokykla (dabartinė Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija). Jos vedėjas Petras Bimba ir ėmėsi iniciatyvos 1920 m. vasario 16 d. surengti didžiulę šventę.
Dar vasario 1 d. pedagogų tarybos posėdyje buvo nutarta (kalba netaisyta): „Besiartinant Valstybės Nepriklausomybės 2-jų metų sukaktuvių šventei, 16 Vasario, reikia pasirūpinti atsakančiai tą šventę apvaikščioti, būtent: išryto visiems mokytojams ir mokiniams in corpore dalyvauti iškilmingose pamaldose ir ruošiamoj po to manifestacijoj; vakare gi surengti pritaikintą šiai dienai mokinių vakarėlį su vaidinimu sceniško veikalėlio iš vaikų gyvenimo „Gintarai“, dainomis, deklamacijomis ir žaislais šokiais. Prie vakarėlio surengimo prašyti prisidėti ir Tėvų Komiteto nariai“.
Nuo mokyklos mokiniai kartu su mokytojais, nešini vėliavomis, patraukė Stoties gatvės link, o iš ten kartu su kitais – į Turgaus aikštę, kur vyko iškilmingas minėjimas (manifestacija).

Asta ŠILAITYTĖ

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto