Politikai – apie įgyvendintus ir būsimus užmojus 

Savivaldybės taryboje dirba 27 nariai.

Prasidėjus 2024-iesiems, naudinga retrospektyviai peržvelgti senuosius. Svarbu įvertinti nuveiktus darbus, kad būtų galima susidėlioti naujus planus, tikslus ne tik politiniame, bet ir asmeniniame gyvenime.

Apie tai kalba Mažeikių rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) nariai: LSDP frakcijos seniūnas Antanas Tenys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnė Reda Šiaulienė, „Laisvės ir teisingumo“ frakcijos seniūnas (opozicijos lyderis) Kęstutis Bartkevičius, Lietuvos regionų partijos frakcijos seniūnas Linas Memys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Paulius Auryla, nepriklausomi Tarybos nariai: Pranas Noreika, Lina Rimkienė, Virginijus Sungaila.

 1. Koks 2023 m. atliktas darbas buvo reikšmingiausias daugeliui mažeikiškių?
 2. Kokie yra Jūsų šių metų profesiniai planai ir užmojai?
 3. Kokiems asmeniniams tikslams ir norams 2024-aisiais skirsite savo energiją?
 4. Ko šiais metais palinkėtumėte sau ir kitiems?

Antanas Tenys:

 1. Praėjusiais metais vienas pagrindinių uždavinių buvo sudaryti stabilią Savivaldybės tarybos daugumą. Manau, kad tai pavyko – dirbome kokybiškai, nes tie sprendimai, kurie buvo reikalingi mažeikiškių labui, po diskusijų buvo priimti. Tai pasiekėme kartu su visa komanda ir gera merės vadyba.
  Kalbant konkrečiau apie nuveiktus darbus, išskirčiau sporto ir pramogų centro projekto atnaujinimą ir didžiulį merės indėlį. Tai – svarbus žingsnis.
  Taip pat svarbu pažymėti gatvių ir kiemų asfaltavimą – šiems darbams išleista daugiau nei 500 tūkst. eurų. Manau, kad rezultatai aiškiai matomi ir jaučiami.

 2. 2024-ieji bus svarbūs praėjusių metų darbams užbaigti, pavyzdžiui, surasti sporto ir pramogų centro statybos darbų rangovą, baigti pramoninės zonos sutvarkymą – įrengti privažiavimo kelius, elektros linijas ir, žinoma, surasti investuotojus, kurie padėtų sukurti darbo vietas.

 3. Asmeninių norų ir planų visuomet yra, žiūrėsime, kaip pavyks juos visus įgyvendinti. Tikiuosi šiemet išvykti pakeliauti, skirti laiko savo pomėgiams – žvejybai, medžioklei. Kalbant apie žemės ūkį, norisi, kad pasėliai gerai žiemotų ir duotų gerą derlių.

 4. Linkiu sau ir Savivaldybės tarybai dirbti sklandžiai ir priimti tokius sprendimus, kad visiems mažeikiškiams būtų gerai.

Linas Memys:

 1. Manau, kad tai buvo ne darbas, o savivaldos rinkimai, išrinkta nauja Taryba, meras. Didelių darbų neišskirčiau, gal tik vieną, kuris buvo labai aktualus ir kurį pradėjo praėjusi valdžia, o užbaigė dabartinė. Tai – M. Daukšos g. šaligatvio sutvarkymas.
  Taip pat mūsų Lietuvos regionų partijos frakcija inicijavo ir su Kurmaičių sodų bendrijų nariais surinkome beveik 2000 parašų dėl pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo nuo Skuodo gatvės iki sodų bendrijų. Tikiuosi, į tai bus atsižvelgta formuojant 2024 m. rajono biudžetą.

 2. Su mūsų Lietuvos regionų partijos komanda turime įvairių pasiūlymų valdančiajai daugumai ir būsime aktyvūs, kaip atstovaudami mažumai, juos siūlydami. Norėtume daugiau dėmesio skirti švietimo sistemai: narkotikų prevencijai mokyklose; didesnėms vaikų užimtumo galimybėms neformalaus ugdymo įstaigose ir kvalifikuotų mokytojų pritraukimui į rajoną; kultūros/meno strategijos sukūrimui ir plėtojimui; taip pat tam, kad jaunimas ir senjorai turėtų didesnį sporto sekcijų pasirinkimą. Kalbame su verslo įmonėmis, kurios norėtų ir galėtų pradėti verslą mūsų rajone, bet tam reikalinga sudaryti palankesnes sąlygas. Norėtųsi prisidėti prie sveikatos sistemos ir pagalbos socialiai pažeidžiamiems žmonėms gerinimo.

 3. Žinoma, aktyviai su komanda dirbsime Savivaldybės taryboje, domėsimės rajono aktualijomis ir problemomis bei teiksime pasiūlymus projektams/darbams įgyvendinti.
  Šie metai yra rinkiminiai metai, bus rengiami net treji rinkimai, tai labai norisi, kad mūsų Lietuvos regionų partija labai gerai juose pasirodytų ir tai bus vienas iš pagrindinių mano tikslų – siekti, kad mūsų komanda kuo geriau juose pasirodytų.

 4. Labai norėčiau, kad baigtųsi karai ir žmonija grįžtų prie normalių gyvenimo sąlygų, kad vaikai nejaustų baimės ir kančių, kad mamos augintų vaikus ne karui, o gerovės kūrimui, kad senjorai gautų visas reikalingas paslaugas ir džiaugtųsi savo gyvenimu, kad žmonija savo jėgą ir protą skirtų naujiems išradimams, naujoms technologijoms ir kokybiško gyvenimo plėtojimui.
  O kasdieninėje veikloje linkiu pagarbos vieni kitiems (ypač darbinėje aplinkoje), konstruktyvaus darbo ir suvokimo, kad visi dirbame tam pačiam tikslui ir labui.

Reda Šiaulienė:

1 . Norėčiau pasidžiaugti 2023 m. savivaldos rinkimais ir tuo, kad pirmą kartą turime merę moterį bei sudarėme stiprią ir stabilią dabartinę valdančiąją daugumą.
Manau, kad vieni reikšmingiausių darbų yra sutvarkyti ir išasfaltuoti daugiabučių namų kiemai, pėsčiųjų takai, kadangi tai stipriai pagerino mažeikiškių gyvenimo kokybę. Taip pat džiugu, kad buvo atstatyta sporto ir pramogų centro senoji statybos vieta ir pakoreguotas techninis projektas, dabar ruošiamos procedūros rangai pirkti. 

 1. Vienas iš mano norų ir tikslų – išlaikyti dabartinę valdančiąją daugumą stabilią ir stiprią, kad būtų įgyvendinti numatyti darbai, gerinama rajono infrastruktūra, daromi žingsniai sporto ir pramogų centro įgyvendinimui, skiriamas didesnis finansavimas rajono keliams prižiūrėti. Svarbiausias uždavinys – stengtis įgyvendinti duotus pažadus rinkėjams, nes tik taip galime jiems atsidėkoti už atiduotus balsus mūsų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai.

 2. Šiemet noriu dar daugiau kokybiško laiko skirti sau, savo šeimai, kelionėms, savo asmeniniam tobulėjimui ir sveikai gyvensenai.

 3. Sau linkiu kantrybės, o visiems rajono gyventojams linkiu išlaikyti patį didžiausią turtą, kokį mes turime, – sveikatą, įžvelgti daugiau gėrio aplink ir džiaugtis tuo, ką turime.

Kęstutis Bartkevičius:

 1. 2023 metais buvo parengti keli reikšmingi infrastruktūros, su švietimu ir ligonine susiję projektai, kurie turi teigiamą, ilgalaikį poveikį Mažeikių miesto bei rajono bendruomenei. 
  Taip pat noriu paminėti sporto ir pramogų centro projektą, kuris yra dar vienas svarbus žingsnis geresnės gyvenimo kokybės Mažeikių mieste link. Nors nuomonių šiuo klausimu buvo skirtingų ir politikai turėjo tam tikrų išbandymų, svarbu pripažinti, kad, esant tokiam veiklumo lygiui, sporto ir pramogų komplekso įgyvendinimas nėra lengvas procesas. 
  Mes, politikai, susidūrėme su skirtingomis nuomonėmis, tačiau tai yra normalus veiksnys demokratinėje visuomenėje. Svarbiausia yra tai, kad esame pasiruošę atlikti būtinas korekcijas ir stebėti, kaip projektas vystosi toliau, siekdami užtikrinti geresnę ateitį visiems mažeikiškiams – čia esantiems ir planuojantiems grįžti. 

 2. Nenoriu konkretizuoti darbų ir planų, nes šių dienų pasaulio dinamika yra labai neprognozuojama. Gyvename tokiais laikais, kuomet negalime numatyti, kas bus rytoj, todėl mano veiksmai yra orientuoti į lankstumą, reagavimą į besikeičiančias sąlygas ir gebėjimą prisitaikyti prie naujų išmėginimų. 
  Man svarbiausia yra išsaugoti tvirtą nuomonę ir veikti sąžiningai bei atsakingai, siekiant geriausio rezultato bendruomenės labui.

 3. 2024 metais savo energiją nukreipsiu į profesinės srities tikslus, kurie tiesiogiai susiję su mano šiuo metu vykstančiais gyvenimo pokyčiais. 
  Nors anksčiau aktyviai dalyvavau politiniame gyvenime, šiuo metu esu opozicijoje, o tai reiškia, kad politinės veiklos mano gyvenime sumažėjo, tad šiuo metu savo dėmesį ir energiją skiriu verslo sričiai, į kurią grįžau po daugelio metų. Tai yra naujas etapas mano gyvenime, kurį noriu išnaudoti maksimaliai efektyviai.

 4. Tik gyvendami taikoje ir santarvėje galėsime kurti ir įgyvendinti bendrus tikslus ir užmojus, tad šiais metais sau ir kitiems nuoširdžiai palinkėčiau trijų S formulės: sveikatos, sėkmės ir santarvės.

Paulius Auryla:

 1. Norisi tikėti, kad visi Savivaldybės tarybos darbai vienaip ar kitaip „paliečia“ mažeikiškius. Tačiau labiausiai išskirčiau sveikatos centro įkūrimą, dalyvaujamąjį biudžetą, sporto ir pramogų centro projektą ir kompensacijas mokytojams.

 2. Šiemet svarbu pagerinti sportininkams sąlygas, investuojant į Strazdelio g. 1 esantį pastatą, pradėti vystyti sporto ir pramogų centro projektą. Taip pat reikia stengtis ir dėl kultūros gerinimo – didinti finansavimą kultūros centrams. Jau anksčiau siūlėme per muges surinktas lėšas palikti patiems kultūros centrams, tuomet jie būtų labiau motyvuoti pritraukti daugiau prekybininkų.
  Be to, laukia itin svarbūs ligoninės projektai, pavyzdžiui, ketinama skirti lėšų įrangai įsigyti, kad žmonėms nereiktų darytis magnetinio rezonanso Šiauliuose ar Klaipėdoje. Tai taupytų ne tik laiką, bet ir pinigus.
  Visa tai yra realūs planai, nereikalaujantys ypatingų investicijų, tik darbo.

 3. Šiais metais laukia daug rinkimų, todėl, tiesą pasakius, apie asmeninius norus nėra kada galvoti. Norisi atsakingai pasiruošti rinkimams ir kokybiškai tęsti kitas savo profesines veiklas.

 4. Kadangi laukia intensyvūs metai, sau linkiu visur suspėti ir kokybiškai atlikti darbą.
  Rajono gyventojams linkiu susikalbėjimo, vienas kitą išgirsti. Kartais labai naudinga sustoti, apsižvalgyti aplink ir pagalvoti, ar tikrai pas mus viskas taip blogai.
  Neretai „priskaldome vežimą iš degtuko“, pykstame be racionalios priežasties, tad linkiu to išvengti, ypač politiniame gyvenime.

Lina Rimkienė:

 1. Toks klausimas iš esmės labiau taikytinas valdančiosios daugumos atstovams, nes jie turi faktines galimybes įgyvendinti rinkiminius pažadus.
  Asmeniškai aš, kaip verslo partnerė, 2023 metais atvedžiau finansinių paslaugų įmonę į Mažeikius. Kartu su partneriu – verslo centro savininku – įkūrėme biurą ir suteikėme galimybę daugiau nei dešimčiai mažeikiškių dirbti ir solidžiai užsidirbti konsultuojant žmones draudimo bei finansų srityje.

 2. 3. Esu ISM universiteto vadovų magistrantūros studentė jau antrus metus. Planuoju šiais metais tęsti studijas, įgyti antrą magistro diplomą bene prestižiškiausioje aukštojoje mokykloje Lietuvoje. Taip pat esu verslo partnerė, konsultuojanti verslą ES fondų įsisavinimo klausimais; verslo partnerė, kurianti verslo padalinius tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

  4. Labiausiai linkiu nesustoti mokytis, nebijoti pokyčių ir eiti pirmyn nesigręžiojant į praeitį. Kad ir kokia kartais sudėtinga ar liūdna ji būtų. Laimingų 2024 metų.

Virginijus Sungaila:

 1. Tai klausimas, į kurį vienareikšmiško atsakymo nėra ir turbūt negali būti, nes į tai gali atsakyti tik laikas. Nors, kita vertus, laikas buvo ir yra mūsų priešas, bet kartu jis yra ir negailestingas teisėjas. Kiekvienas mažeikiškis turėtų pats pajausti širdimi, koks, jo manymu, 2023 m. darbas buvo atliktas grakščiausiai.

 2. Viskas gali prasidėti ambicingai ir labai pompastiškai, o gali baigtis turbūt niekuo. Aš turiu nemažai minčių, paslėptų tiek po nepolitine, tiek ir po politine skraiste. Paskutiniai mano išgyvenimai mano sielai ir kūnui inspiravo dvasinę lygybę. Aš atsisakiau nemažai tuščių dogmų ir stengiuosi keistis iš esmės. Man nepriimtinas bejėgiškas politikavimas, nekeliantis nei juoko, nei įtūžio. Tai tikrai nėra ta politika ir tas gyvenimas, kurio nori mažeikiškiai arba kurio aš noriu. Todėl visomis išgalėmis, kaip ir ankstesniais metais, padėsiu rajono žmonėms, dabartinei politinei daugumai ir opozicijai. Mes gyvename labai dinamišku laikotarpiu, todėl nebėra laiko klausti: „Ką reikia daryti?“ Tiesiog reikia eiti ir siūlyti savo idėjas ir paslaugas, kad visiems būtų geriau. Ar jos bus priimtos, tai jau yra visiškai kitas klausimas.  

 3. Aš jaučiu, kad per praėjusius metus esu nualintas įtemptų, tuščių, bereikšmių pokalbių. Todėl savyje jau kurį laiką ieškau dvasinės harmonijos. Nes metai taip greitai slysta tarsi smėlis tarp pirštų, o kažką reikia palikti po savęs. Todėl noriu išleisti poezijos knygą, kuri yra parašyta akrostichu. Kai apie tai pagalvoju, tai dūšioje pasidaro šilčiau. Taip pat užbaigsiu parašyti pasaką apie mažos mergaitės Evos ir jos draugų Perlo ir Didemo nuotykius. Gal grįšiu prie fotografijos? 

 4. Kadangi šiais metais plačiai bus atverta „politinė rinka“, tai noriu palinkėti žmonėms, kad jie būtų labai atidūs balsuodami už vieną ar kitą politiką. Nes bus labai daug tokių, kurie žadės įvykdyti visus publikos norus, bet kai atsiveria politinės šlovės durys, tai dažniausiai politikai jas tyliai uždaro ir pamiršta tą publiką, kuri juos ir iškėlė į šlovės olimpą. Savo šeimai ir visiems rajono gyventojams norėčiau palinkėti sveikatos ir darnos. Naudodamasis proga noriu atsiprašyti visų, kuriuos buvau užgavęs ar įžeidęs. Visiems linkiu nuostabių 2024 metų!

Pranas Noreika:

 1. Išrinkta nauja Savivaldybės taryba ir suformuota vykdomoji valdžia.

 2. Aktyviai dalyvauti sprendžiant rajono gyventojams aktualius klausimus.

 3. Konkrečių asmeninių tikslų kaip ir neturiu, bet šiais metais įvyks treji rinkimai ir referendumas, taigi prie šių darbų bus ko veikti.

 4. Taikos, sveikatos ir entuziazmo.

Darbus tęsia atsinaujinusios politikų komandos

Savivaldybės tarybą sudaro 27 nariai. Jie pradėjo darbus susijungę į keturias frakcijas: LSDP frakciją sudarė 9 nariai, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (toliau – LVŽS) frakciją – 5 nariai, Lietuvos žaliųjų partijos frakciją – 5 nariai, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (toliau TS-LKD) frakciją – 4 nariai. Likę Savivaldybės tarybos nariai susijungė į dvi grupes: Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir „Laisvės ir teisingumo“.

2023-iaisiais vyko politikų judėjimas, keitėsi frakcijų sudėtis.
LVŽS frakcijoje Eimantą Salatką, tapusį Savivaldybės vicemeru, pakeitė Vidmantas Krakys.
Iš TS-LKD frakcijos pasitraukė ir nepriklausoma Tarybos nare tapo L. Rimkienė. TS-LKD frakcijoje liko 3 nariai.

Lietuvos žaliųjų partijos frakcijos nariai perėjo į Lietuvos regionų partiją ir pasiskelbė Lietuvos regionų partijos frakcija. Iš frakcijos pasitraukęs V. Sungaila veiklą tęsia kaip nepriklausomas Tarybos narys.
Tarybos narė Živilė Butkė atsiskyrė nuo Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ grupės ir kartu su „Laisvės ir teisingumo“ grupės nariais sukūrė naują – „Laisvės ir teisingumo“ frakciją. Likęs vienas Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys P. Noreika tapo nepriklausomu Tarybos nariu. TS-LKD ir „Laisvės ir teisingumo“ frakcijų nariai pareiškė susijungę į opoziciją, kurios lyderis – K. Bartkevičius.

Sut. MS-63

5 Atsakymai į “Politikai – apie įgyvendintus ir būsimus užmojus ”

 1. Zoselė parašė:

  Kas pardavė „Aitvaro“ malūną radžiūnui? Ir kodėl tie savivalybės nariai dar ne areštinėje?

 2. Anonimas parašė:

  Įdomu, kam kilo mintis pastatyti užrašą apie meilę Mažeikiams? Tai visiškai nereikalingas, netgi sakyčiau darkantis aplinką bei nesuvokiamai brangus niekalas.

 3. Baron Münchhausen parašė:

  O aš myliu chaosą Bugenių raštinėje, na ir ką? https://www.youtube.com/watch?v=AwS7zSiTt8A

 4. gerb. Santarvė ,nebūkite komforto zonoje parašė:

  užduokite klausimus mūsų politikams dėl investicijų pritraukimo, naujų darbo vietų sukūrimo, verslininkų atvykimo į mūsų miestą iš kitų miestų, valstybių. Ką nuveikė, kokius veiksmus, pakeitimus atliko, kad prikviestų? Dabar rodote, skelbiate kaip ištaškomi mūsų biudžeto pinigai: ledo skulptūroms, ženklui ,,Myliu Mažeikius“, Kalėdų mugei, Naujiems metams. Bet tai jau darė, padarė seniai kitos savivaldybės. Taškyti pinigus gali ir kokių 9-10 metų berniukas, sutiktas Nidoje mūsų prezidento. Ypač ,jei jam patarinės įvaizdžio komisija, kuri kopijuoja objektus kitų miestų. Santarvė, ar nepatogius klausimus mūsų kaimelyje uždavinėti negalima, nes viešų užsakymų nebebus?

  1. . parašė:

   Kaip uzdavinesi kai is tos letenos valgai…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto