Politikai bandė sutaikyti viekšniškius

Birutei Švažienei (stovi) teko iš viekšniškių išklausyti nemažai kritikos. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Politikai, išklausę dėl kultūrinio gyvenimo plėtojimo nesutariančių viekšniškių, prisipažino, kad jie bejėgiai spręsti jų problemas. Buvo pasiūlyta sudaryti darbo grupę, kuri padėtų surasti sąlyčio taškus ir užkasti karo kirvį. Konfliktuojantys viekšniškiai abejoja, ar dėl to atsiras permainų – aistros ir ambicijos  tebeverda.

Viekšniškiai kreipėsi pagalbos

„Santarvė“ jau rašė, kad Viekšnių bendruomenių atstovai pasirašė kreipimąsi Savivaldybės kontrolės komitetui. Visuomeniniais pagrindais dirbantys žmonės politikų prašė padėti susikalbėti su Viekšnių kultūros centru. Anot jų, ignoruojant bendruomenių iniciatyvą, nukenčia viekšniškių kultūrinis gyvenimas.
Iš šešių seniūnijos bendruomenių kreipimąsi pasirašė Viekšnių, Kapėnų, Gyvolių ir Užventės bendruomenių vadovai bei Viekšnių, Kapėnų ir Užventės seniūnaičiai.
Visuomeniniais pagrindais dirbantys viekšniškiai pasigedo profesionalios pagalbos iš Viekšnių kultūros centro darbuotojų, bendrų, jungiančių visas bendruomenes vakaronių, sueigų, daugiau dėmesio, pagarbos saviveiklininkui, eiliniam seniūnijos gyventojui. Anot jų, kultūrinis darbas užkraunamas bendruomenių pirmininkams ir seniūnaičiams, į kuriuos kreipiasi gyventojai, nesulaukę dėmesio iš Viekšnių kultūros centro.

Vyko išvažiuojamasis posėdis

Kontrolės komiteto posėdyje dalyvavusi Savivaldybės Kultūros ir sporto centro vedėja Angelė Rupkutė pasiūlė ir problemos sprendimo būdą: sėsti prie apskritojo stalo ir visiems pasikalbėti. Kontrolės komitetas nusprendė problemos aiškinimąsi perduoti Švietimo, kultūros ir sporto komitetui.
Toks išvažiuojamasis posėdis įvyko. Į jį susirinko pilna salė kultūra Viekšniuose susirūpinusių žmonių: kultūros centro darbuotojų, bendruomenių, seniūnijos, saviveiklos atstovų.
Komiteto pirmininkė Sigutė Bernotienė ragino viekšniškius išsikalbėti, išsiaiškinti ir rasti sąlyčio taškus, kaip spręsti kylančias problemas. Ir žmonės kalbėjo: išsakė savo sopulius, nuoskaudas, kaltino, pyko, atsiprašinėjo. Liejosi emocijos, aistros.

Bendruomenė – visi kolektyvai

Viekšnių bendruomenės pirmininkas Leonidas Maneikis replikavo, kad bendruomenė nėra vien Kultūros centras, Meno mokykla, bendruomenė – visi kolektyvai, visi viekšniškiai.
„Bendruomenės taryba dirba visuomeniniais pagrindais, tikslas – dirbti su žmonėmis ir dirbti žmonėms. Visi turi jungtis į vieną kumštį ir dirbti bendrai. Kultūros darbas turi vienyti“, – įsitikinęs bendruomenės pirmininkas.
L. Maneikis pasidžiaugė, kad bendruomenė puikiai sutaria su gimnazija, darželiu, Meno ir Politechnikos mokyklomis, tačiau su Kultūros centru nepavyksta rasti bendros kalbos.
„Kultūros centras turi turėti viziją ir žinoti, ko jis nori, ką žada daryti“, – samprotavo pirmininkas ir pridūrė, kad bendruomenė norėtų prisidėti prie tos vizijos kūrimo.

Kritikavo ir siūlė

Tarp labiausiai Kultūros centro darbu nepatenkintųjų yra Viekšnių seniūnaitė Vilma Beržinienė, viena iš kreipimosi į Savivaldybę organizatorių. Daug kritikos ir nepasitenkinimo ji išsakė per Kontrolės komiteto posėdį. Į Viekšniuose vykusį susitikimą seniūnaitė atsinešė net pasirašytą kalbą.
V. Beržinienė teigė, kad Kultūros centro organizuoti renginiai neįdomūs, be scenarijaus. Ji Kultūros centro darbuotojus kvietė ateiti į bažnyčioje, mokykloje rengiamus renginius pasižiūrėti, kokie ten sukuriami scenarijai.
„Kiek yra dainuojančių, muzikuojančių viekšniškių, galima pakviesti sukurti dar vieną kapelą, folkloro ansamblį  ar liaudišką kolektyvą“, – teigė seniūnaitė.
V. Beržinienė ne tik kritikavo, bet ir išsakė siūlymus, pageidavimus, ką būtų galima daryti. Seniūnaitės teigimu, vyresnio amžiaus viekšniškiai pageidautų šokių vakarų, siūlė rengti teminius vakarus, rašyti gražius scenarijus, į renginius kviesti įvairaus amžiaus viekšniškius, labiau įtraukti jaunimą, kad jis galėtų susipažinti su puoselėjamomis tradicijomis, masiniuose renginiuose organizuoti sporto ir kitokias varžybas.

Kapela – saviveiklininkai

Susitikime kalbėję kiti viekšniškiai taip pat pageidavo jungtinių renginių, įtraukiant ir jaunimą. Esą dabar visi dirba kas sau.
Nuskambėjo priekaištas, kodėl bendruomenių vakaronėse, renginiuose negalėtų  groti  kultūros centro kapela „Virventa“.
„Daug metų girdimi kaltinimai: kažkas privalo, kažkas turi padaryti. Yra dalykai svarbūs tiek etiniu, tiek moraliniu principu. Negalima saviveiklinį kolektyvą  eksploatuoti kaip kokį etatinį filharmonijos kolektyvą“, – atkirto „Virventos“ vadovas Rimantas Mikalauskas.
Jis teigė, kad žeidžia neteisingas požiūris į saviveiklininkus – jie į kultūros įstaigą ateina praleisti savo laisvalaikio ir neprivalo kitų linksminti skambant stikliukams. Be to, bendruomenės dažniausiai renginius organizuoja  darbo metu, o daugelis kapelos muzikantų ir dainininkų dirba.

Prakalbo apie personalijas

Daug emocijų ir aistrų sukėlė Aleksandro Juciaus pasisakymas, palietęs dešimties metų senumo įvykius. Dėl visų negerovių vyras kaltino Viekšnių kultūros centro direktorę Birutę Švažienę. Esą dėl jos netinkamo bendravimo, nenuoširdumo žmonės nenori dalyvauti  veikloje.
„Daug kas daroma dėl pliusiukų.  Ko bendruomenė nori? Realiai dirbančio Kultūros centro. Jokių ataskaitų, kontrolės. Švažienė nepavaldi seniūnijai, bendruomenei“, – blogybes vardijo vyras.
Nuo A. Juciaus kliuvo ir Savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus vedėjai A. Rupkutei, esą užtariančiai direktorę.
Kad B. Švažienė turinti palaikymą rajone, mestelėjo ir Viekšnių seniūnaitė V. Beržinienė.
Susitikime nuskambėjo replika, kad galbūt reikėtų rotacijos. Esą trisdešimt metų Kultūros centrui vadovaujanti ta pati direktorė galbūt „išsisėmė“. Į jos vietą net buvo paminėta pretendentė – Palnosuose dirbanti Kultūros centro darbuotoja.
Į kaimo kapelą „Jonkelis“ susibūrę vyresnio amžiaus viekšniškiai prasitarė pavydintys „Virventai“, kuri turi etatinį vadovą. Jie pageidavo bent ketvirčio etato savo vadovui.

Demonstravo bejėgiškumą

Švietimo, kultūros  ir sporto komiteto pirmininkė Sigutė Bernotienė bandė pateisinti Viekšnių Kultūros centro darbuotojus – esą be lėšų labai kažko nepadarysi, o jų rajone trūksta. Kvietė viekšniškius supratingiau vertinti ir nepavykusius renginius (ypač kritikuotos komercinės Joninės) – jei vieni renginiai nepavykstą, pavyks kiti.
„Klaidų daro. Bet personalijas nuversti, suieškoti pinigų vadovams, mes ir negalime“, – bejėgiškumą demonstravo komiteto pirmininkė S. Bernotienė.
Viena, ką pažadėjo Tarybos komiteto pirmininkė, – sustiprinti kontrolę.
„Kontrolę padaryti pabandysime: koks planas, kokio lygio renginiai vyksta“, – patikino politikė.
Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja A. Rupkutė pabandė apsiginti dėl jai mestų kaltinimų. Ji
paaiškino, kad skyrius kuruoja biblioteką su  25 filialais, muziejų su šešiais filialais, Renavo dvarą, Savivaldybės ir seniūnijų kultūros centrus – iš viso 51 įstaigą.
„Ir kad būtume kažkokiais skydais, aš tai kategoriškai atmetu“, – teigė vedėja ir pridūrė neturinti dėl ko teisintis.

Sudaryta darbo grupė

Viekšnių seniūnas Kornelijus Kryžius kvietė visus būti vieni kitiems atidesnius: problemų esą ir kultūroje, ir bendruomenėje, ir seniūnijoje.
„Išsidaužyti snukius ne darbas. Dirbti mums reikės toliau“, – kvietė nuo balto lapo pradėti bendradarbiavimą seniūnaitė V. Beržinienė.
Kad reikia prieš kiekvieną renginį susėsti, apsitarti ir nuspręsti, kaip ką daryti, sutiko ir Viekšnių kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų vadovė Virginija Mockuvienė.
Viekšniškiui, Švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariui Pauliui Aurylai geriau nei kitiems komiteto nariams žinomos vietos problemos.  Jis pasigedo iniciatyvos.
„Šis seniūnas neturi geresnio finansavimo, bet daug pagyrimo iš žmonių sulaukia už atliktus darbus. Kai yra entuziazmo, ir pinigų nereikia“, – gyrė kiek daugiau nei metus seniūnijai vadovaujantį seniūną politikas.
P. Aurylos nuomone, kol kas nesugebama nei kritikos priimti, nei jos išsakyti.
„Kaip įstrigusį kompiuterį perkrauname, taip reikia išmokti „perkrauti“ ir tarpusavio santykius. Jei neišmoksime, nesusikalbėsime“, – teigė Tarybos narys.
Politikų manymu, padėti susikalbėti, rasti sąlyčio taškus turėtų  ir darbo grupė, į kurią pasiūlyta per dešimt įvairių kolektyvų atstovų.
Viekšniškiai abejoja, kad iš to bus naudos. Esą ta pati mergelė – tik kita suknelė… Darbo grupė, tik mažesnė, ir iki šiol veikė, tačiau iš jos jokios naudos nebuvę.

4 Atsakymai į “Politikai bandė sutaikyti viekšniškius”

 1. Stanislovas parašė:

  Karas čia senas ir tik politinis. Tik politinis. Manau, žmonės jau patyrė, kurių partijų nariai nepajėgia ištverti kitokių žmonių nuomonių. Reikia tiesiai ir atvirai pasakyti: vadinamieji dešinieji per tuos dešimtmečius užvaldė beveik visus Viekšnius. Kur tik pažiūri, visur dabar sėdi dešinieji. Nepasidavė šitiek metų tik Kultūros centras ir gal dar kas nors, ko nežinau. Už tai Kultūros centras viekšniškių junginių visiškai ignoruojamas, tarsi jo visai nebūtų, o paskui dar kaltinamas, kad nežino, kas dedasi tuose junginiuose, į kuriuos kitaip manančiam net pakliūti normaliai pasikalbėti neįmanoma. Likusieji žmonės nesupranta tos politinės kovos ir tarnauja tai vieniems, tai kitiems.

 2. Daivai parašė:

  Tai nebuvo posėdis , prieš kalbant pasidomėtumėt atidižiau.

 3. JANINA parašė:

  Nu ir ką gali nuveikti ta šideikienė….atsirado visų galų specialistė eitum darbo dirbti,o ne burnoti nuolatos

 4. Daiva Šideikienė parašė:

  ,, Kontrolės komitetas nusprendė problemos aiškinimąsi perduoti Švietimo, kultūros ir sporto komitetui.
  Toks išvažiuojamasis posėdis įvyko.“

  Tarybos sekretorės R.Guerrero pareigybių aprašyme yra nurodyta ,, laiku paskebti apie posėdžių vietą ir laiką spaudoje ir savivaldybės internetinėje svetainėje“, tačiau informacijos apie įvyksiantį išvažiuojamąjį posėdį nebuvo nei vietos spaudoje , nei savivaldybės internetiniame tinklalpyje.

  Tarybos veiklos reglamento 94 punktas pažymi: ,, Komitetų posėdžiuose taip pat gali dalyvauti kiti Tarybos nariai bei svarstomais klausimais suinteresuoti asmenys“.

  Tarybos sekretorė R.Guerrero tieiogiai yra pavaldi merui, tai meras A.Tenys, tuėtų atkreipti dėmesį į tai, kaip jo asmeninio ( politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja R.Guerrero atlieka savo pareigas. Dėl netinkamai Tarybos sekretorės atliktų pareigų, t.y. LR įstatymų nustatyta tvarka nepaskelbė apie
  išvažiuojamąjį komiteto posėdį, todėl dalis bendruomenės narių ir aš negalėjome dalyvauti ir būti aktyviais, sprendžiant kai kuriuos klausimus susijusius su kultūros veiklos organizavimu, analizuoti ir vertinti Viekšnių kultūros namų bei jos struktūrinių padalinių veiklą.

  Nors tai jau ne pirmas kartas, tačiau vis dar tikiu, kad meras A. Tenys pagaliau imsis visų reikiamų veiksmų ir priemonių ,kad Tarybos sekretorė R.Guerrero atliktų jai priskirtas funkcijas ,kurios yra nurodytos jos pareigybės aprašyme.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto