Politikai liko be mėnesinių išmokų

Tik trys Savivaldybės tarybos nariai iš 27 sugebėjo laikytis pačių patvirtintos tvarkos.

Rajono politikai nesugebėjo pateisinti savo išlaidų, susijusių su darbu Taryboje. Išmokas už išlaidas, susijusias su darbu Taryboje lapkritį, gavo tik trys jos nariai: meras Vilhelmas Džiugelis, vicemeras Rimantas Norkus ir Jonas Strazdauskas, buhalterijai pateikę reikalingus dokumentus. Atsiskaitymo problema neaktuali tik septyniems Tarybos nariams, dar metų pradžioje atsisakiusiems išmokų.

ĮSIGALIOJO ĮSTATYMO PATAISA
Rajono politikai ne patys ėmėsi iniciatyvos įrodyti, kur išleidžia biudžeto pinigus. Taip juos įpareigojo Seimo patvirtinta įstatymo pataisa, nuo spalio mėnesio nebeleidžianti „iš lubų“ imti biudžeto pinigėlius.
Rinkėjams ir skaitytojams primename, kad iki tol mažeikiškiai Tarybos nariai kaip kompensaciją už pašto, telefono, kanceliarines prekes ir transporto išlaidas gaudavo 141 litą, komitetų pirmininkams išmokos siekė 350 litų. Solidesnes sumas – nuo 550 iki 1096 litų – gaudavo neetatiniai vicemerai.
Pagal ankstesnius teisės aktus, atsiskaityti, kur politikai išleidžia jiems skirtus pinigus, nereikėdavo.

REGLAMENTAS VĖLAVO
Priėmus Savivaldos įstatymo pataisą, tam, kad politikai galėtų gauti išmokas, vietos tarybos turėjo keisti savo veiklos reglamentuose numatytą tvarką. Reglamente turėjo būti numatyta, kaip politikai atsiskaitys už išmokas, kokias išlaidas bus galima kompensuoti, kokius dokumentus pateiks ir pan.
Reglamentą ruošusiai rajono komisijai, kuriai vadovavo vicemeras Rimantas Norkus, nepavyko laiku tinkamai parengti šio dokumento, jis buvo patvirtintas tik spalio pabaigoje vykusiame Tarybos posėdyje.
Dėl tokio vilkinimo Tarybos nariai prarado teisę gauti išmokas už spalio mėnesį. O galbūt šitaip jie kompensavo biudžetui padarytas išlaidas už rugpjūtį? Nors tą mėnesį nevyko jokie posėdžiai, 20 mūsų išrinktųjų (septyni išmokų yra atsisakę) ramia sąžine pasiėmė išmokas.

PINIGUS IŠLEIDO KURUI
Atsiradus prievolei atsiskaityti už išmokas vos ne visi Tarybos nariai (išskyrus keturis – be minėtųjų, dar Jonas Siminkevičius) rinkėjams lapkričio mėnesį jau dirbo už dyką.
Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas Arvydas Pocius „Santarvei“ sakė, kad visiems Tarybos nariams buvo išsiuntinėtos atmintinės apie tai, kokias ataskaitas jie turėtų pateikti, kokia tvarka, kokios išlaidos kompensuojamos ir pan.
„Gal yra tam tikrų keblumų, tuo labiau kad atskaitomybė susieta su terminu, dokumentus reikia pateikti iki kito mėnesio penktos dienos“, – situaciją komentavo vedėjas.
Nors Reglamente išvardinta nemažai su Tarybos veikla susijusių išlaidų, ataskaitas pateikę politikai nurodė, kad kiekvienas nustatytą 150 litų sumą išleido kurui.
V. Džiugelis šiuo metu atostogauja, tad nepavyko mero paklausti, pas kokius rinkėjus jis skubėjo su nuosava „Audi A6“ ar kitaip tvarkė su Taryba susijusius darbus.
„Pusantro šimto litų, ketvirtis bako. Reikia savo mašiną pravažinėti nori nenori. Sėdi vietoj valdiškos ir važiuoji“, – apie transporto išlaidas aiškino vicemeras R. Norkus.

NESUSPĖJO PATEIKTI
Vicemeras R. Norkus nesiėmė spėlioti, dėl kokių priežasčių kolegos nepateikė išlaidas pateisinančių dokumentų. „Man buvo nesudėtinga, kadangi pinigai nedideli“, – teigė jis.
Pagal Pajamų deklaracijas, tarp neturtingiausių Tarybos narių yra pedagogas Paulius Auryla.
Politiko klausėme, kodėl jis nepasinaudojo galimybe nors šiek tiek padidinti savo pajamas.
„Nespėjau susiorientuoti, per daug užsiėmęs buvau. Susipažinau su į elektroninį paštą atsiųsta tvarka. Gal dabar ir sudėtingiau, bet įmanoma surinkti dokumentus“, – samprotavo pašnekovas.
Politikas mano, kad kitą mėnesį spės susitvarkyti. Jau dabar žino, kad išlaidos bus susijusios su kuro įsigijimu.

KYLA DAUG NEAIŠKUMŲ
Lopšelyje-darželyje dirbanti Regina Kateivienė prisipažino nesidomėjusi, kaip elgėsi kolegos.
„Pinigų tai, aišku, reikia. Labai nerimtai viskas atrodo. Aš įsivaizduoju, kad viskas turi būti skaidru ir viskas aišku. Kaip ten pamatuosi, kiek kuro sunaudoju. Vieną automobilį turiu, jį naudoju ir darbo, ir asmeninėms reikmėms. Kadencija baigiasi ir rinkimai artėja, ką ten dėl kelių mėnesių ir dėl nelabai didelių [pinigų]“, – politikė nežada prašyti išmokų.
Problemų dėl išlaidų pagrįstumo neturės tik 7 politikai iš 27, kurie rinkėjams jau anksčiau atstovavo veltui.
Nuo metų pradžios išmokų atsisakė nepriklausomu Tarybos nariu pasivadinęs Pranas Noreika. Nuo kovo 1-osios rinkėjams nė cento nekainuoja ir opozicijai atstovaujantys Saulius Šiurys, Kęstutis Bartkevičius, Virginija Eidimtienė, Sigutė Bernotienė, Vytautas Visminas ir Jonas Žičkus.
„Sudėtinga bus įrodyti išlaidas, viskas taip suvelta, išaiškinimo nėra, gali paslysti, o vėliau dėl nežinojimo gali tekti turėti reikalų su Etikos komisija. Aš neimsiu, nenoriu įsivelti“, – atsiradusią galimybę dokumentais pagrįsti išmokas vertino opozicijos lyderis K. Bartkevičius.

KETINA KREIPTIS Į TEISMĄ
O kad mažeikiškiai Tarybos nariai „gali įsivelti“, „Santarvei“ patvirtino ir Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje Algimantas Čepys. Jau tada, kai buvo tvirtinamas Tarybos veiklos reglamentas, politikus jis bandė įspėti neskubėti, nes jų rengtas dokumentas prasilenkia su Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis.
Vyriausybės atstovo institucija yra paruošusi kreipimąsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą dėl reglamento kai kurių punktų teisėtumo išaiškinimo.
„Šią savaitę „panašia tematika“ turėtų vykti teismas dėl Molėtų rajono savivaldybės sprendimo. Laukiame jo rezultatų. Galbūt gausime atsakymus į kai kuriuos klausimus“, – A. Čepys tiksliai negalėjo atsakyti, kada kreipsis į teismą.

KAI KURIOS NUOSTATOS KELIA ABEJONIŲ
O tų klausimų Vyriausybės atstovo institucijai susikaupė ne vienas. Vietos savivaldos įstatymas numato, kad išmoka gali būti skiriama Tarybos nariui, su jo kaip Tarybos nario veikla susijusioms kanceliarinėms išlaidoms, pašto, telefono, interneto ryšio ir transporto paslaugoms apmokėti. O mažeikiškių patvirtintame reglamente nustatyta, kad išmoka gali būti skiriama pašto išlaidoms, kanceliarinėms prekėms, degalams, draudimui, viešojo transporto bilietams apmokėti.
„Ar pašto, kanceliarinių prekių, transporto bilietų įsigijimas gali būti prilyginamas teikiamoms paslaugoms? Taip pat abejonių kelia ir išmokų naudojimas draudimo paslaugos apmokėti, juolab kad nekonkretizuojama, kokiai draudimo rūšiai išmoka gali būti panaudojama. Ar mokesčių mokėtojų lėšomis turi būti kompensuojama visa draudiminė įmoka, ar tik dalis, proporcinga tam laikui, kai Tarybos narys atlieka savo kaip Tarybos nario pareigas?“ – svarstė A. Čepys.

IŠMOKOS SKIRTINGOS
Tiek ankstesniame, tiek spalio mėnesį patvirtintame Tarybos veiklos reglamente išliko, anot pačių politikų, įtvirtinta Tarybos narių diskriminacija. Jeigu eiliniai Tarybos nariai (pateikę išlaidas pateisinančius dokumentus) per mėnesį gali gauti 150 litų išmoką, komitetų pirmininkai – 360 litų, mero pavaduotojai, einantys visuomenines pareigas, 600 litų išmokas.
Mažeikiškės Daivos Šideikienės skundą nagrinėjęs vidaus reikalų viceministras Sigitas Šiupšinskas atsakė, kad Reglamento nuostatos, kuriomis nustatomi skirtingi išmokų dydžiai, prieštarauja Vietos savivaldos įstatymui.
A. Čepys „Santarvei“ sakė, kad skirtingas išmokas taiko ne tik Mažeikių rajono savivaldybė. Tikimasi dėl šito taip pat sulaukti teismo išaiškinimo.
„Tik bėda, kad tokie teismai ilgai užtrunka. Kartais ir porą metų“, – apgailestavo valstybės tarnautojas.

MOKAMA UŽ DARBĄ
Bene kebliausiai dėl atsiskaitymo už vadinamąsias kanceliarines išmokas jautėsi žemės ūkį kuruojantis neetatinis vicemeras Jonas Siminkevičius, kuris per mėnesį „į rankas“ gauna apie tūkstantį litų. Niekas neslėpė, kad tokia forma politikui sumokama už kasdienį darbą Savivaldybėje.
Vicemeras „Santarvei“ yra sakęs, kad jeigu jam reikės pateikti išlaidas pateisinančius dokumentus, jis to darbo atsisakys ir bus tik eilinis Tarybos narys.
Iš pirmo žvilgsnio problema lyg ir išspręsta. Naujasis reglamentas leidžia Savivaldybės tarybos nariui, pagrindinėje darbovietėje negaunančiam atlyginimo, gauti atlyginimą už laiką, praleistą Tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, taip pat už laiką vykdant Tarybos nario pareigas.
Pensininkas kitokių pajamų, susijusių su darbo santykiais, neturi, tai už Tarybos nario pareigas praėjusį mėnesį jam priskaičiuota apie 1 130 litų, „į rankas“ išmokėta beveik 700 litų.
Vyriausybės atstovas A. Čepys suabejojo, ar J. Siminkevičiaus darbą Savivaldybės administracijoje galima prilyginti Tarybos nario darbui. Tikimasi, kad ir į šį klausimą išaiškinimą duos Administracinis teismas.
„J. Siminkevičius atidirba už tuos pinigus. Nė vienas Tarybos narys tiek daug nedirba“, – savo nuomonę išsakė vicemeras R. Norkus.
Antano JANUŠONIO piešinys

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto