Prasidėjo paraiškų priėmimas ES paramai gauti

Vienos iš teikiamų paramų tikslas – biologinės įvairovės, kraštovaizdžio išsaugojimas.
Nuotrauka Sigito Strazdausko

Šiemet šalies ūkininkams parama teikiama ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP),  ir pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano (SP) priemones.

Smulkiesiems vertėtų paskubėti

Smukieji ūkių subjektai jau gali teikti paraiškas paramai pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Vasario 1 d. prasidėjęs paraiškų priėmimas tęsis iki balandžio 3 d.

Be šio pirmojo kvietimo, paraiškas pagal šią veiklos sritį bus galima teikti ir dar du kartus – birželio–liepos mėnesiais ir spalį–lapkritį.

Nuo gegužės 2 iki birželio 30 d. smulkieji galės teikti paraiškas ir pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“. Tuo pačiu metu bus priimamos ir smulkiųjų pieninės galvijininkystės sektoriaus subjektų paraiškos paramai gauti.

Ketinantiems investuoti į valdas

Paraiškos paramai investicijoms į žemės ūkio valdas gauti bus priimamos nuo kovo 1 iki gegužės 2 d. Šiuo paraiškų priėmimo laikotarpiu bus remiami visi žemės ūkio sektoriai.

KPP veiklos srities ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklėse numatoma, kad paramą ketinama teikti investicinės paramos (negrąžintinos subsidijos) ir lengvatinės paskolos formomis. Paramos lėšų biudžetas – 61,55 mln. Eur. Žemės ūkio ministerija, atnaujindama paramos teikimo taisykles, ne tik patikslino naujų pastatų ir inžinerinių statinių statybos fiksuotuosius įkainius, bet ir 20 proc. punktų padidino paramos intensyvumą ūkininkaujantiems mažiau palankiose tam vietovėse arba vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių. Jie turėtų užsiimti gyvulininkyste, sodininkyste, uogininkyste, daržininkyste arba augalininkyste.

Tuo atveju, jei pateiktoje paraiškoje prašoma suteikti lengvatinę paskolą, didžiausia paramos suma pareiškėjui ir susijusiems asmenims, sutuoktiniams 2014–2023 metų laikotarpiui atitinkamai didinama iki 1,1 mln. Eur ir 1,5 mln. Eur.

Tie pareiškėjai, kurių paraiškoms finansuoti nepakaks investicinei paramai (negrąžintinai subsidijai) skirtų lėšų arba kurios nesurinks mažiausio privalomo atrankos balų skaičiaus, galės atsisakyti investicinės paramos ir, jei lėšų užteks, gauti lengvatinę paskolą.

Galimybė kitoms sritims

Nuo vasario 1 d. Lietuvos vietos veiklos grupės (VVG) du mėnesius turės galimybę teikti paraiškas dėl paramos įgyvendinti bendradarbiavimo projektus pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Nuo kovo 1 iki gegužės 2 d. bus priimamos paraiškos pagal veiklos sritį „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“, nuo kovo 13 iki gegužės 31 d. – veiklos sritį „Miško veisimas“, nuo gegužės 2 iki birželio 30 d. – veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

Parama rizikai valdyti

Beveik visus metus – nuo sausio 16 iki gruodžio 29 d. – galima teikti paraiškas pagal KPP veiklos sritį „Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas“. Pagal veiklos sritį „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“ paraiškos teikiamos nuo kovo 1 iki birželio 30 d. (2023 m. derliui drausti nuo stichinės sausros pagal KPP) ir nuo rugsėjo 1 iki gruodžio 29 d. (2024 m. derliui drausti nuo iššalimo pagal SP).

Nuo balandžio 3 d. paraiškas bus galima teikti pagal „Pajamų stabilizavimo priemonę (Rizikų fondai)“. Tai naujas instrumentas, kuris turėtų padėti ūkininkams, susiduriantiems su klimato kaitos ir padidėjusių kainų sukeltais sunkumais. Valstybėms narėms suteikta galimybė sumažinti žemės ūkio rizikos valdymo priemonei taikomą 30 proc. ribą, pagal kurią ūkininkams skiriama kompensacija už produkcijos ar pajamų sumažėjimą, iki ne mažiau kaip 20 proc. Iki 2025 m. pabaigos rizikos fondams tinkamoms finansuoti išlaidoms yra numatyta 0,1 mln. Eur. Ši priemonė taip pat yra įtraukta ir į SP.

SP intervencinės priemonės

Šiemet paraiškos priimamos ir pagal SP priemones. Nuo balandžio 3 iki birželio 1 d. priimamos paraiškos pagal priemonę „Negamybinės investicijos, susijusios su biologinės įvairovės, buveinių, kraštovaizdžių atkūrimu ir išsaugojimu“, nuo gegužės 2 iki birželio 30 d. – jaunųjų ūkininkų įsikūrimo išmokoms, įskaitant finansines priemones.

Taip pat bus priimamos paraiškos pagal priemones „Konsultavimo paslaugos“, „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“, „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“, „Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą (finansinės priemonės)“, „Investicijos į melioracijos sistemas“, „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“, „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas (įskaitant finansines priemones)“, „Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas“, „Bendruomenių inicijuota vietos plėtra (LEADER)“, „Investicijos į vyno sektorių“, „Investicijos į bioekonomikos verslus“, „Negamybinės investicijos, susijusios su biologinės įvairovės, buveinių, kraštovaizdžių atkūrimu ir išsaugojimu“, „Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos“ ir kt.

Užs. nr. 02/13

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto