Prie iškilmių Varniuose prisidėjo ir mažeikiškiai

Iškilminga eisena. Kun. Klemensas Jaraminas – trečioje eilėje pirmas iš dešinės. Nuotrauka iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios archyvo

Dvi dienas Varniuose vyko Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus ir Telšių vyskupijos Penktojo Eucharistinio kongreso renginiai. Juose dalyvavo ir Mažeikių dekanato kunigai, chorai,  tikybos mokytojai bei katechetai, „Carito“ ir ateitininkų atstovai, savanoriai ir nemaža dalis mažeikiškių tikinčiųjų.

Ne tik meldžiasi

1413 metais Konstancos visuotinio Bažnyčios susirinkimo metu buvo priimtas nutarimas siųsti legatus vyskupus vadovauti žemaičių krikštui, o 1417 metais Medininkuose – dabartiniuose Varniuose – apsikrikštijusiems žemaičiams įkurti Žemaičių vyskupystės centrą.
XXI amžiaus krikščionims šis nutarimas pirmiausiai primena, kad krikštas yra Dievo gerumo apraiška ir tikro gyvenimo, kuris yra dovana ir malonė, pradžia.
„Turime būti dėkingi Dievui už šią malonę ir nuolat prašyti, kad Jis mums padėtų gyvenime atsižadėti piktojo vilionių ir visuomet sakyti Dievui „taip“. Tai naujo – krikščioniško – gyvenimo esmė“, – teigiama Telšių vyskupijos išplatintame rašte.
Eucharistinio kongreso tikslas yra sustiprinti žmonių tikėjimą, ypač iš naujo apmąstyti pačią Eucharistijos paslaptį. Taip pat tikintieji yra kviečiami atnaujinti savo asmeninį santykį su Jėzumi, atnaujinti pagarbą Eucharistijai bei jos šventimą bendruomenėje.
„Kongreso metu ne vien tik meldžiamasi – yra rengiamos teminės meninės programos, įvairūs užsiėmimai, nors renginio centras visada išlieka Švč. Sakramentas, eucharistinė adoracija ir, žinoma, šv. Mišių šventimas, nes Eucharistija yra kiekvieno krikščionio ir visos Bažnyčios gyvenimo šerdis“, – sakė Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigas Klemensas Jaraminas.

Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunieji choristai giedojo naktinės adoracijos metu. Pauliaus AURYLOS nuotrauka

Istorinė tikėjimo šventė

Kun. K. Jaramino teigimu, greta Žemaičių vyskupystės 600 metų įsteigimo jubiliejaus norėta tikinčiuosius pakviesti ir į Telšių vyskupijos Eucharistinį kongresą – jis Telšių vyskupijoje jau penktas.
„Šešių šimtų metų jubiliejus ir penktasis Eucharistinis kongresas  – tai visos Telšių vyskupijos tikinčiųjų istorinė tikėjimo šventė. Prie jos prisidėjo visi mūsų vyskupijos dekanatai – ne išimtis ir Mažeikių dekanatas“, – kalbėjo kun. K. Jaraminas.
Eucharistinio kongreso metu surengta naktinė adoracija senojoje Varnių katedroje, kurioje kas valandą dekanatų tikintieji su vienu iš dekanato kunigų meditavo ir garbino Jėzų Kristų.
Mažeikiškiai vadovauti adoracijos valandai delegavo kun. K. Jaraminą. Naktinio šios valandos budėjimo metu pasirinktas Viekšnių šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo choras, kuris savo jaunatviška ir pilna entuziazmo giesme papuošė Mažeikių dekanato naktinį budėjimą prie eucharistinio Jėzaus.
„Adoracijos metu mums buvo skirta apmąstyti trečią rožinio dalį – kančios slėpinius. Jų metu stengiausi išryškinti pačius svarbiausius istorinius mūsų tautos kančios momentus, kurie apima ir Žemaičių vyskupystės nueitą tikėjimo, kančios ir vilties kelią“, – pasakojo kunigas.

Įvertinti choras ir vadovas

Kun. K. Jaraminas džiaugėsi, kad jubiliejaus ir kongreso organizacinio komiteto neliko nepastebėtas ir Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos Sumos choras. Jis pakviestas sudaryti jungtinį Telšių  vyskupijos chorą, kuriame buvo beveik du šimtai choristų. Choras giedojo per pagrindines iškilmių šv. Mišias, kurioms vadovavo apaštalinis nuncijus Pedro Lopez Quintana.
„Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos choro pakvietimas į jungtinį Varnių iškilmių vyskupijos chorą – ne atsitiktinis dalykas. Tai reikėtų suprasti kaip gražų tiek pačių choristų, tiek šio choro vadovo Pauliaus Poškaus įvertinimo ženklą – su jo atėjimu į mūsų parapijos Sumos chorą netruko pasirodyti parapijos bažnytinio giedojimo teigiami rezultatai – tai buvo pastebėta ne tik mažeikiškių, bet ir Telšių vyskupijoje“, – samprotavo kun. K. Jaraminas.
Jo teigimu, negalima pamiršti ir Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos savanorių grupelės –  jie, aiškiai suvokdami savanorystės reikšmę bažnyčios ir visuomeniniame gyvenime, maloniai sutiko pagelbėti iškilmių organizatoriams, paaukoti savo laiką tam, kad jos sklandžiai praeitų ir kad kiekvienas, atvykęs į Varnius, pasijaustų lauktas, maloniai bei šiltai priimtas, o ieškantis informacijos ją galėtų tuoj pat gauti.

Tarp beveik dviejų šimtų choristų – ir mažeikiškiai. Nuotrauka iš Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios archyvo

Išgyveno žmogišką bendrystę

Kun. K. Jaraminas „Santarvei“ teigė, jog jį apima džiaugsmas, prisiminus nesenas Varniuose išgyventas akimirkas, nes tai buvo ne vien tik istorinės iškilmės, ne vien tik tikėjimo atnaujinimo metas ar tikėjimo istorijos prisiminimas, bet kartu ir žmogiškos bendrystės išgyvenimas.
„Tikiu, kad visi, kurie dalyvavo Varnių iškilmėse, buvo Viešpaties pagauti, nes tai matėsi iš ten atvykusių žmonių veidų ir giedros nuotaikos“, – įspūdžiais dalijosi dvasininkas.
Jam džiugu, kad prie iškilmių šventės kūrimo prisidėjo ir Mažeikių šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija: ir choras, ir savanoriai, tikybos mokytojai bei katechetai, „Caritas“ atstovai, kunigai, visi kartu būdami Varniuose, galėjo pažvelgti į mūsų protėvių nueitą tikėjimo kelią.
„Toks jausmas, lyg būtum sugrįžęs prie savojo tikėjimo ištakų, tarsi laiko banga būtų tave sugrąžinusi į asmeninio tikėjimo išgyvenimų tėviškę“, – kalbėjo K. Jaraminas.

Vytautas MALŪKAS

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto