Priešprieša gali kainuoti milijonus

Dėl senamiesčio parko pertvarkymo nesutariantys valdininkai ir gyventojai gali prarasti ES paramą. Senamiesčio parkas gali likti nesutvarkytas, nes Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamas projektas smarkiai atsilieka nuo sutartyje pasirašytų terminų, – tokias grėsmes išsakė rajono vadovai. Ši pavasarį darbai nutrūko dėl parko pertvarkos projektą kritikuojančių mažeikiškių iniciatyvos ir valdininkų aplaidumo – jie nebuvo parengę reikiamų dokumentų. Gyventojai, kreipęsi į įvairias institucijas ir sustabdę planuojamą vertingų medžių kirtimą, nėra tikri, kad ir pataisytas projektas atitinka jų lūkesčius.
TIKIMASI PRATĘSTI TERMINUS Projekte „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ numatyta atlikti darbų už 4 mln. 175 tūkst. litų, tačiau darbai šiuo metu nevyksta. Savivaldybės meras Antanas Tenys susirūpinęs: jei dabartinė situacija nesikeis, kad neatsitiktų taip, jog Regioninėje plėtros taryboje pinigai bus atiduoti kitai Telšių apskrities savivaldybei. Darbai senamiesčio parke iki šiol nepradėti, nes projekto vykdytojas neturi Aplinkos apsaugos agentūros išduodamo miškotvarkos projekto, be kurio negalima kirsti medžių. Šį projektą kol kas tik ruošiamasi pirkti. Projekto vadovas Savivaldybės statybos ir remonto skyriaus vedėjas Arūnas Knystautas praėjusią savaitę teigė, kad projekto įgyvendinimo terminus būtina pratęsti – trūkstamų dokumentų parengimas reikalauja laiko. „Kreipėmės, kad veiklų įgyvendinimas būtų nukeltas į 2012 metų rugpjūčio 30 dieną. Iki to laiko pasirengsime ir pasitvirtinsime miškotvarkos projektą. Tikimės, kad gausime leidimą kirsti. Taip pat reikės bendrauti su Viešųjų pirkimų tarnyba, kaip elgtis mums su rangovais, rangos sutartimi. Ar mes turėsime galimybę ją pratęsti? Ar turėsime ją nutraukti ir skelbti naują konkursą? Šis klausimas šiandien yra atviras ir sudėtingas“,- situaciją komentavo projekto vadovas. DARBUS SUSTABDĖ MAŽEIKIŠKIAI Šioje dviprasmiškoje situacijoje projekto vykdytoja – rajono Savivaldybės administracija – atsidūrė dar šių metų pradžioje. Pusšimtis mažeikiškių kreipėsi į Seimo pirmininkę Ireną Degutienę ir Seimo narį Stanislovą Giedraitį. Gyventojai paprašė profesionalios senamiesčio parko atnaujinimo projekto ekspertizės ir išdėstė savo pretenzijas: jie siūlo nekirsti sveikų medžių, išsaugoti senuosius takus ir tik pagal poreikį formuoti naujus, sumažinti automobilių stovėjimo vietų skaičių, netverti aplink parką tvoros ir panašiai. Gyventojai taip pat kreipėsi į Aplinkos ministerijos Miškų departamentą bei Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą dėl parko teritorijoje sužymėtų ir ketinamų kirsti medžių. Iniciatyvinė grupė raštą su savo pastabomis įteikė ir Savivaldybės administracijos direktoriui Broniui Kryžiui. Visų šių raštų pagrindinis motyvas – Mažeikiams reikia ne dirbtinio skvero su krūmais, gėlynais ir takais, o natūralaus miško parko. NE VISI DOKUMENTAI Miškotvarkos projekto leidimo projekto užsakovams prisireikė neatsitiktinai. Parko pašonėje gyvenantys mažeikiškiai, susirūpinę, kad tvarkant parką planuojama iškirsti nepagrįstai daug medžių, pareikalavo, kad į Mažeikius būtų pakviesta kraštovaizdžio architektų ekspertų grupė, kuri įvertintų architekto Henriko Štaudės parengtą „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymo“ projektą. Taip mažeikiškiai išsiaiškino, kad senamiesčio parke medžių kirsti negalima, nes pagal Miškų įstatymą ūkininkavimo tikslas tokiuose miškuose yra formuoti ir išsaugoti rekreacinę miško aplinką. Miško kirtimai juose vykdomi vadovaujantis nustatyta tvarka parengtu ir patvirtintu vidinės miškotvarkos projektu. Valdininkai tokiu projektu nebuvo pasirūpinę, tad darbai parke sustojo. Taip bent jau kol kas vertingus medžius gyventojams pavyko išsaugoti. Projektui įvertinti Savivaldybė pasitelkė nepriklausomus kraštovaizdžio ekspertus. Buvo sudaryta komisija, išanalizuotas architekto Henriko Štaudės parengtas parko pertvarkos projektas ir pateiktos išvados. PAKOREGUOTAS DĖL AKIŲ? Po kraštovaizdžio architektų sąjungos narių apsilankymo ir parko projekto analizės architektas H. Štaudė projektą koregavo. Taip teigė Savivaldybės atstovai. Jie pakoreguotą projektą paskelbė Savivaldybės interneto puslapyje. Parko pertvarkos kritikai šias korekcijas laiko neesminėmis ir nepakankamomis. Kraštovaizdžio architektų sąjungos narys ekspertas, Seimo nario S. Giedraičio padėjėjas Alvydas Mituzas pataisytą projekto variantą, porą savaičių publikuojamą Savivaldybės interneto puslapyje, trumpai drūtai įvardijo „tik koregavimo pavadinimu“. Jo manymu, parko sutvarkymo projektą reikėtų pataisyti taip, kaip siūlė ekspertai: „To reikia ne popieriui, to reikia mažeikiškiams. Negalima pradėti ir daryti tokio projekto, kuris neatneš gero, o tiktai sukels problemų. Jau nuo pat pradžių su tuo projektu buvo įklimpta į balą, nueita ne tuo keliu – projektas padarytas neatsakingai. Teikiamu projektu bandyta surasti tokį sprendimą, kuris tai vietai netinka. Ir pagaliau – jis ateity bus neekonomiškas.“ EKSPERTO NUOMONĖ Vasario mėnesį Savivaldybės vadovai autoritetingai tvirtino, kad parke bus iškirsta vos per šimtą medžių, į kovą su medkirčiais sukilę mažeikiškiai įrodinėjo, kad tai akivaizdus melas – pagal projektą numatyta iškirsti per šešis šimtus lapuočių ir spygliuočių. Praėjusią savaitę pristatydami pakoreguotą projektą Savivaldybės specialistai pagaliau patvirtino, kad gyventojų nerimauta ne be reikalo – kirtimai ir ankstesniame, ir dabartiniame projekte gerokai didesni: buvo planuota nukirti 609, dabar rengiamasi parke „išvalyti“ 498 medžius. Kraštovaizdžio architektų sąjungos narys ekspertas A. Mituzas įsitikinęs, kad tie žmonės, pajudinę senamiesčio parko renovacijos problemą, buvo teisūs. „Ir problema ne medžiai. Kirtimai parke galimi, reikia jį valyti. Bet tokios brandos parkui, koks yra Mažeikiuose, įtakos neturėtų daryti būsimi takai. Dėl jų įrengimo šitiek daug medžių nereikėtų kirsti. Reikia tvarkyti parką, bet tvarkyti prisitaikant prie esamos struktūros, o ne iš pagrindų ir nemotyvuotai viską keičiant“,- „Santarvei“ kalbėjo vilnietis kraštovaizdžio architektas. Jį stebina ir Savivaldybės užmojai senamiesčio parką tvarkyti dviem etapais. „Jei sprendimas būtų priklausęs nuo manęs, tai aš būčiau tą projektą daręs visai teritorijai: ir karių kapines apjungęs, radęs bendrą naudojimo struktūrą. Čia nėra toks labai didelis plotas, tad buvo galima jį visą apimti, paimti sutvarkyti ir pabaigti. Nenoriu politikuoti, bet manau, kad ankstesnioji valdžia pati save įstūmė į tą problemą. Man nepatinka tie visi dalykai, bet žinau, kad Savivaldybės vadovai irgi suka galvas. Galbūt bus priimtas tinkamas sprendimas?“- svarstė vienas saugomų teritorijų steigimo pradininkų. MAŽEIKIŠKIAI NETYLĖS? Gyventojai taip pat abejoja, kad parko renovacijos projektas pataisytas tinkamai. Aktyvi mažeikiškių grupės, pasipriešinusios planuojamai renovacijai, narė Rena Jankienė įsitikinusi: pakeitimus reikia dar svarstyti. „Žiūrėjome kartu su keliais kaimynais, bet ten (internete įdėtame projekte – V. D.) taip neaiškiai viskas surašyta. Mes norime, kad būtų svarstymas, kad būtų paskelbta laikraštyje, kad susirinktų daugiau žmonių, kad galėtume ateiti ir aptarti. O čia internete paskelbtuose planuose yra tokių dalykų, kuriuose nesusigaudome, nes jie tokie smulkūs. Tas pataisymas ir paskelbimas internete, nežinau, tik formalumas“, – kalbėjo parko kaimynystėje gyvenanti mažeikiškė. Pasak „Santarvės“ pašnekovės, svarbiausia, kad medžius išsaugotų. „Kelias pušis turime miesto centre ir tas pačias reikia sunaikinti, kad pasodintume krūmą ar taką padarytumėme. Kur logika? Kur pušys gražiausios, dviejų žmonių neapkabinamos – ten planuojama takus padaryti, kur nususę beržai, – jų nėra. Kitą kartą ir pagalvoji: ar žmonės visai sąžinę praradę, ar sveiką nuovoką, ar pinigai juos užkariavę“,- svarstė ji. Antra vertus, moteris pripažįsta, kad šalia parko gyvenantys žmonės nėra nusistatę prieš tuos takus ar kitus sumanymus, tik jie norėtų paprasto dalyko – kad viskas būtų ne dirbtina, o natūralu. Senojo parko ateitimi susirūpinę žmonės tikisi, kad miesto valdžia norės su jais padiskutuoti dėl šio projekto. „Jeigu nedarys jokio susirinkimo, kuriame mes galėtume išsakyti savo nuomonę, kai prasidės darbai, vėl bus triukšmo. Žmonės eis ir netylės. Ką nori, tą tegul daro, bet krūmų vietoje pušų neleisime sodinti“,- tvirtino R. Jankienė. „Santarvės“ žiniomis, parko atnaujinimo projektą bei jo įgyvendinimą planuojama dar sykį aptarti kitą savaitę. Ar projekto kritikai į šį aptarimą bus pakviesti, neaišku. O KAIP DĖL PINIGŲ? Kol nepriimti aiškūs sprendimai ir tebevyksta svarstymai, ką daryti su projektu, nebetelpančiu į jokius terminus, mažeikiškiams smalsu, ar jie neliks prie suskilusios geldos: ir be sutvarkyto parko, ir be Europos Sąjungos pinigų. Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinės paramos departamento Vietinės ir urbanistinės plėtros projektų skyriaus viršininkas Vygandas Alekna „Santarvę“ informavo: „Sutartis dėl pratęsimo pasirašyti perduota į VRM (Vidaus reikalų ministeriją). O prašymai pratęsti sutartis nėra retas dalykas. Vykdant projektus atsiranda visokių nenumatytų aplinkybių: ir pirkimai pavėluoja ar užtrunka dėl pretenzijų, ir įgyvendinimo metu atsiranda nenumatytų darbų, kuriuos reikia padaryti, ir rangos sutartys pratęsiamos. Tie dalykai, kaip aš sakau, dienotvarkiniai, nėra išskirtiniai. Tokia praktika – kur statybos, tos nežinomybės visą laiką daugiau.“ V. Alekna taip pat teigė, kad šiais metais apie lėšų praradimą kalbos neturėtų būti, tačiau jų panaudojimo terminai yra. „Grėsmės egzistuoja, bet tik bendrame kontekste. Tad reikia turėti omenyje ne tik šį projektą, bet ir visas priemones, suprogramuotas savivaldybėms, kurioms suteikta galimybė daryti projektus. Jos yra monitoringuojamos. Jeigu įsisavinimo sparta nėra didelė, daugiau dėmesio reikia. Šie metai tokie, kaip ir kritiniai būtų – reikėtų tą proveržį ir pasidaryti. Laikoma, kad per tuos dvejus metus ir projektų vykdytojų patirtis turėjo atsirasti, ir turėjo prisipratinti prie sąlygų, parašų, nuostatų, procedūrų visų“,- kalbėjo viršininkas. Jis patvirtino, kad dėl projekto „Mažeikių senamiesčio parko kompleksinis sutvarkymas“ sutarties pratęsimo didelės bėdos nėra. Anot jo, mažeikiškiams labiau galvas turėtų skaudėti dėl daugiabučių atnaujinimo problemų. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.: Senamiesčio parke darbai turėjo pasidėti šį pavasarį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto