Pritarta Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektui

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Seimas po svarstymo pritarė Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektui, kuriuo siekiama suvienodinti darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vienodos kvalifikacijos ir sudėtingumo darbą, galimybę gauti teisingą apmokėjimą už darbą iš valstybės ir savivaldybių biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose institucijose.

Skirta papildomų lėšų

Šis svarstomas projektas turėtų pakeisti 24 metus galiojusį Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimą Nr. 511 ,,Dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo“.
Pagal siūlomą teisinį reguliavimą didėtų dirbančiųjų pagal darbo sutartis darbo užmokestis – tam 2017 m. valstybės biudžete skirta 16 mln. eurų, o švietimo darbuotojų algoms didinti skirta 17 mln. eurų.
Be to, valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams, tiek dirbantiems pagal darbo sutartis, tiek valstybės tarnautojams, bus taikomas vienodas bazinis algos dydis – 130,5 euro.

Darbo užmokesčio sandara

Įstatymo projektu biudžetinių įstaigų darbuotojų pareigybės, atsižvelgiant į tai, kokio lygio išsilavinimas reikalingas konkrečioms pareigoms užimti, būtų suskirstytos į 4 lygius: A, B, C ir D. Darbo užmokestį sudarytų: pareiginė alga (pastovioji ir kintamoji dalys arba tik pastovioji dalis), priemokos, mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą bei budėjimą, premijos.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas galėtų būti didinamas iki 65 proc., papildomai įvertinus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojų nacionaliniu ir tarptautiniu mastu įgytą pripažinimą, ar atskirų profesijų trūkumą darbo rinkoje ar darbuotojų aukštą kvalifikacinę kategoriją, palyginus su tos pačios darbuotojų grupės kvalifikacine kategorija.
Pareiginės algos kintamoji dalis priklausytų nuo praėjusiais metais pasiektų rezultatų, vertinamų pagal vadovui ar darbuotojui iš anksto nustatytas metines užduotis, ir negalėtų viršyti 50 proc. pastoviosios dalies.

Yra ir išimčių

Šis įstatymas nebūtų taikomas mokslo darbuotojams, diplomatams, specialiųjų misijų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir kitiems asmenims, su kuriais Užsienio reikalų ministerija sudaro delegavimo sutartis, taip pat vystomojo bendradarbiavimo projektuose dalyvaujantiems darbuotojams.
Už projektą balsavo 57 Seimo nariai, prieš – 6, susilaikė 24 parlamentarai. Galutinį sprendimą dėl projekto priėmimo numatoma sausio 12 d.

Parengta pagal LR Seimo inf.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto