Projekto apie šventuosius tikslas – gilinti žinias ir ugdytis svarbius gebėjimus

Šiuo metu pagrindine ugdymo tendencija tampa ne žinių gausinimas, o pastangos suprasti žmogų ir pasaulį, sudarant mokiniui sąlygas pačiam patirti, pačiam išgyventi, kurti projektus ir juos įgyvendinti, puoselėti savo asmenybę, dalyvauti visuomenės ir pasaulio kaitoje.

Taigi į visapusišką asmens tobulėjimą orientuotu ugdymu visų pirma siekiama plėtoti asmens dvasines bei fizines galias, kompetencijas, nuostatas, vertybines orientacijas, žinias ir įgūdžius, svarbius kasdieniame žmogaus gyvenime.

„Žiburėlyje“ – unikalus projektas

Keičiantis mokytojo ir mokinio vaidmenims labai svarbu ieškoti būdų, galimybių tobulinti mokinių mokymą(si). Vienas iš tų būdų – projektu grįstas mokymas(is). Projektinis mokymas yra integruotas, trunka nuo keleto pamokų iki keleto savaičių, turi konkretų mokinių sukuriamą rezultatą (produktą), toks mokymas dažniau susijęs su kasdiene, įprasta realybe.

Todėl Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla nuo spalio mėnesio kvietė Mažeikių rajono bendrojo ugdymo įstaigas dalyvauti rajoniniame bendrojo ugdymo įstaigų projekte „Ką žinau apie šventuosius?“. Projektas unikalus savo koncepcija ir tuo, kad rajone organizuojamas pirmą kartą.

Svarbūs įgūdžiai

„Ką žinau apie šventuosius?“ projekto koncepcija paremta projektu grįsto mokymosi metodu. Tokia veikla padeda ugdyti svarbiausius XXI amžiaus įgūdžius – kritinį mąstymą, problemų sprendimą, bendravimą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą, gebėjimą ieškoti informacijos ir ją atrinkti.

Projekto tikslas – skatinti mokinius domėtis, gilinti žinias apie šventuosius, suprasti ir pažinti jų gyvenimą, žadinti norą gyventi šventųjų asmenų pavyzdžiu, suvokiant jų aktualumą šiandienos gyvenime. Siekta skatinti katalikišką aktyvumą, atrasti būdų, kaip kūrybiškai taikyti, organizuoti atnaujintą Bendrąją katalikų tikybos programą pradiniame ugdyme bei organizuoti ugdymą taikant patirtinio, probleminio, tyrinėjimu grindžiamo mokymo(si) metodus (projektus, tyrinėjimus, pažintines išvykas, diskusijas, viktorinas, kūrybines užduotis ir kt.), dalytis, skleisti gerąją patirtį, skatinti kūrybinį bendravimą ir bendradarbiavimą tarp rajono mokyklų pedagogų ir mokinių.

Sukurtas ir interneto tinklaraštis

Lapkričio 22 dieną į projektą įsitraukusios bendrojo ugdymo mokyklų (Mažeikių Kalnėnų progimnazija, Mažeikių Pavasario progimnazija, Mažeikių Senamiesčio progimnazija, Mažeikių „Žiburėlio“ pradinė mokykla) mokytojų ir mokinių komandos pakviestos į dalijimosi gerąja patirtimi renginį. Renginio metu vyko keletą savaičių trukusių integruotų, tiriamųjų, patirtinių veiklų – projektų pristatymai bei viktorina.

Mokytojos ir mokiniai pasidalijo savo patirtimi, kaip jie rinko, analizavo informaciją apie pasirinktus šventuosius, dalijosi faktais apie juos bei mintimis apie tai, kaip šventieji gali tapti įkvėpimo šaltiniu jų gyvenime. Ruošdamiesi šiam renginiui mokiniai ieškojo papildomos literatūros, kūrė plakatus, piešė paveikslus, rengė pateiktis ir jas pristatė, siekdami atvaizduoti pasirinktus šventuosius – lipdė jų figūrėles. „Žiburėlio“ pradinės mokyklos ketvirtokai sukūrė  interneto tinklaraštį – įrašų knygą – BLOGĄ pal. Karoliui Akučiui.

Žinias tikrinosi viktorinoje

Renginio metu mokiniai aktyviai leido laiką: naudodamiesi QR kodu ieškojo Šventojo Rašto ištraukos apie Dvasios vaisius, o išsirinkus labiausiai patinkantį žodį, sukūrė komandos pavadinimą.   Pasitikrinant žinias pagal „Flippity“ programoje specialiai renginiui paruoštus klausimus,  komandos – „Pavasario TAIKA“, „Kalnėnų DŽIAUGSMAS“, „Senamiesčio TAIKA“, Žiburėlio „MEILĖ“ – dalyvavo komandinėje viktorinoje.

Mokinių žinias pagilino kunigo Antano Mačiaus (Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija) pristatymas apie Švč. Mergelę Mariją ir Dievo Sūnų Jėzų. Kunigas padėjo suprasti, kad skirtinguose kraštuose ir kultūrose šventuosius mene galime išvysti pavaizduotus kitaip, nei esame įpratę.

Taigi mokytis krikščioniškosios pasaulėžiūros galima įtraukiančiai, įdomiai, inovatyviai.  Projekto veiklos ir gerosios patirties dalijimosi renginys paskatino mokinius kelti probleminius klausimus, išskirti spręstinas problemas, ugdyti(s) kritinį mąstymą, reflektuoti savo mokymąsi, kelti naujus klausimus ir konstruoti filosofinį-teologinį pažinimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto