Rajono žmonių išrinktieji nebenori dirbti už dyką

Savivaldybės Tarybos narių išlaikymas rajono mokesčių mokėtojams kiekvieną mėnesį kainuos arti dešimties tūkstančių litų. Ankstesnės kadencijos išrinktieji savo misiją vertino kaip visuomeninį darbą ir jokio atlygio už tai negaudavo.
ATLYGINAMA BUVO
NE VISIEMS

Iki šiol ne vienos kadencijos eiliniai Tarybos nariai savo rinkėjų klausimus sprendė iš idėjos – negaudami nė cento. Praėjusią kadenciją daugiausia – po 600 litų per mėnesį pašto, telefono, kanceliarinių prekių ir transporto išlaidoms kompensuoti – buvo pamalonintas mero pavaduotojas visuomeniniais pagrindais Jonas Siminkevičius.
Po 150 litų tokioms pačioms reikmėms iš Savivaldybės biudžeto, o tiksliau, iš asignavimų, skirtų Tarybos darbui organizuoti, buvo skiriama ir visuomeniniams mero pavaduotojams Kęstučiui Bartkevičiui bei Kęstučiui Slavinskui.
Tiek pat būdavo atseikėjama ir keturių Tarybos komitetų pirmininkams. Jokių kompensacijų negaudavo savo darbą rinkėjams aukodavę eiliniai išrinktieji.
LEISTA IŠLAIDAUTI
Iš pirmo žvilgsnio šios kadencijos politikai lyg ir ėmėsi atkurti teisingumą – Tarybos nariams nebereikės atstovauti rinkėjams už dyką, atsitraukiant nuo savo tiesioginio darbo. Tačiau tą teisingumą nulėmė politikų „antpečių laipsnis“. Jokių svarbesnių pareigų Taryboje neužimančiam politikui per mėnesį bus skiriama po 200 litų į rankas.
Kur kas brangiau vertinamas komitetų pirmininkų darbas – jie gaus po 500 litų, arba net tris kartus su viršum daugiau už savo pirmtakus. Nebus nuskriausti ir neetatiniai vicemerai Vytautas Mažeikis ir Viktoras Bugnevičius. Neblogą atlyginimą savo darbovietėse (V. Mažeikis dirba „Mažeikių vandenyse“, V. Bugnevičius – „Mažeikių šilumos tinkluose“) gaunantys politikai mėnesines pajamas pasididins 778 litais.
Labiausiai darbas politikoje, ko gero, apsimokės į Tarybą sugrįžusiai Irenai Macijauskienei. Neetatinei mero pavaduotojai bei Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komiteto pirmininkei kas mėnesį pašto, telefono, kanceliarinių prekių ir transporto išlaidoms iš Savivaldybės biudžeto skirta po 1028 litus.
Visuomeniniam mero pavaduotojui Jonui Siminkevičiui leista išlaidauti dar daugiau: tokioms pačioms išlaidoms kompensuoti skirta 1556 litai per mėnesį.
Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo Arvydo Pociaus apytiksliais duomenimis, Tarybos narių pašto, telefono, kanceliarinių prekių ir transporto išlaidų kompensavimas rajono biudžetui kiekvieną mėnesį atsieis 9740 litų – praėjusią kadenciją buvo pusantro tūkstančio litų.
A. Pocius sakė, kad Vietos savivaldos įstatymas jokios kontrolės nenumato. Tarybos paskirtos kompensacijos pervedamos į politikų sąskaitas, atsiskaityti, kam išleidžiami pinigai, nereikia.
PINIGŲ NEPAGAILĖJO
IR ADMINISTRACIJOS
VADOVAMS

Šios kadencijos Taryba dosnesnė buvo ir Savivaldybės administracijos vadovams. Nuo birželio 1 dienos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą Savivaldybės administracijos direktorius Bronius Kryžius ir jo pavaduotojas Romualdas Sakalauskas papildomai gaus 60 procentų pareiginės algos.
A. Pocius informavo, kad mokėti tokius priedus leidžia Valstybės tarnybos įstatymas. Šie priedai netaikomi tik politikams. Merui mokamas tik priedas už darbo stažą.
Jeigu spręstume iš darbo užmokesčio, pats svarbiausias valdžios rūmuose yra Savivaldybės administracijos direktorius B. Kryžius, „popieriuje“ gaunantis 6382 litus. Didesnis net už mero yra R. Sakalausko atlyginimas. Su priedu jis siekia 5623 litus. Šioje rikiuotėje mero Vilhelmo Džiugelio atlyginimas tėra trečias ir siekia 4779 litus. Pavaduotojui Rimantui Norkui per mėnesį priskaičiuojama 4006 litai.
OPOZICIJA PINIGŲ
NEATSISAKĖ

Opozicijos lyderis Kęstutis Bartkevičius šaiposi – pagal gaunamas pajamas Joną Siminkevičių vadinti visuomeniniais pagrindais dirbančiu vicemeru – lyg ir nekaip skamba. Kai kurie vadybininkai dirba ir už mažesnę algą.
J. Siminkevičius mano, kad tokia kompensacija jam skirta ne šiaip. Kaimą kuruojantis vicemeras sako, kad neretai savaitgaliais jam tenka savo transportu vykti į seniūnijas. Ateityje tokių susitikimų vis daugės, nes į kaimą ateina nemažai pinigų. Artimiausiu metu laukia nemaža užduotis bendruomenėms padalyti 9 milijonus litų LEADER pinigų. Vicemeras nesijaučia skriaudžiantis biudžeto.
K. Bartkevičius sutinka, kad politikai patiria kai kurių išlaidų bendraudami su rinkėjais, važinėdami savo transportu į Tarybos ir komitetų posėdžius. Tačiau, jo nuomone, tų išlaidų yra gerokai mažiau negu skirta kompensacijoms.
„Komitetų pirmininkams, vicemerams skirti per dideli pinigai. Tai yra politinis pamaloninimas“, –įvertino opozicijos lyderis.
K. Bartkevičius tokią nuomonę išsakęs ir Tarybos posėdyje, tačiau buvo apkaltintas politikavimu. Dešimt balsų turinti opozicija nepajėgi pasipriešinti valdančiosios koalicijos sprendimams.
Politikas prisipažino, kad jam buvo kilusi mintis atsisakyti skiriamų kompensacijų. Tačiau bijojęs būti oponentų apkaltintas puikavimusi, politikavimu.
KOALICIJA UŽSITIKRINO
RAMŲ DARBĄ

Klausimas, kodėl politikams buvo įteisintos kelis kartus didesnių išlaidų kompensacijos, Savivaldybės mero pareigas laikinai einančiam Rimantui Norkui nebuvo iš maloniausių.
„Santarvei“ jis net pasiūlė laukti iš atostogų grįžtančio V. Džiugelio.
„Toks buvo koalicijos susitarimas – kad ji gyvuotų ilgai, niekas nedrumstų vandens. Ramus darbas irgi kainuoja“, – atsargiai rinko žodžius pašnekovas.
R. Norkus bandė įtikinti, kad atitinkamą atlygį gaunančių politikų darbas – rezultatyvesnis. Tarybos narių darbas nesąs tinkamai įvertintas.
Politiko nuomone, Tarybos nariai turėtų gauti atlyginimą, nes kol jie dirba Taryboje, nukenčia jų tiesioginis darbas. Ne visi darbdaviai geranoriškai sutinka su tuo.
ĮSTATYMAI LEIDŽIA
MOKĖTI

Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje Algimantas Čepys „Santarvei“ sakė tiesiogiai nesidomėjęs, kokio dydžio išmokas gauna apskrities savivaldybių tarybų nariai.
„Manau, kad jos yra proto ribose. Ne taip, kaip Kaune ar Vilniuje. Teko girdėti, kad didmiesčiuose eiliniai Tarybos nariai gauna iki 800 litų“, – pastebėjo pašnekovas.
A. Čepys sakė, kad įstatymai nereglamentuoja išlaidų kompensacijų dydžio. Įstatymuose yra numatytas ir atlygis už darbą taryboje. Tačiau tarybos narys, norėdamas jį gauti, privalėtų pateikti įrodančius dokumentus, jog tuo metu atlyginimas pagrindinėje darbovietėje nebuvo mokamas.
„Ko gero, tokia procedūra daug sudėtingesnė. Be to, darbdaviai moka daugiau, negu tai galėtų Savivaldybė, dėl to daugelis savivaldybių tarybų verčiau renkasi pašto, telefono, transporto kompensavimą, o ne atlyginimų mokėjimą“, – reziumavo Vyriausybės atstovas.
Jono STRAZDAUSKO nuotr.: Opozicijos lyderio K. Bartkevičiaus (iš kairės) ir
valdančiosios koalicijos nario R. Norkaus požiūris į Tarybos narių darbo apmokėjimą išsiskyrė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto