REDAKTORIAUS SKILTIS: Įdomu žinoti

Audronė MALŪKIENĖ

„Kartojimas – mokslų motina“, – tvirtino romėnai. Manau, kad jie neklydo, nuostata tebėra aktuali net ir šiais skubančiųjų laikais.
Pakartotas Tarybos posėdis vyko greičiau, sklandžiau ir, drįsčiau teigti, produktyviau. Mano kolegė, mėgstanti posakį „Stebėk ženklus“, tame posėdžių pasikartojime įžvelgtų ir likimo pirštą – įspėjimą ateičiai.

Posėdis nesikartojo žodis žodin, tuo labiau kad gimė nauja politinė aktualija: „Kas kaltas?“ Opozicijai pradėjus domėtis, kas Tarybos nariams pakišo priesaikas, kurių galiojimo laikas jau pasibaigęs, kokie asmenys už tai bus nubausti, kaip bus atlyginama tiems, kurie lyg ir dirbo, nors teisės tam neturėjo, ėmė ryškėti dar pora galimų kazusų.

Pirmas – tai, kad be teisininko, naujojo Vietos savivaldos įstatymo specialisto ar Vyriausybės atstovo, kurį laiką dirbti bus sunku. Teismų praktika rodo, kad kiekvienas naujas įstatymas sukelia interpretacijų, nesusipratimų, kolizijų. Deja, tenka vadovautis tais pačiais romėnais ir jų teiginiu: „Dura lex, sed lex.“ Teisininkams žinoma frazė nieko bendra su kvailyste neturi, ji reiškia: įstatymas žiaurus, bet vis dėlto jis įstatymas. Tiesa, šiais laikais posakis dažniau vartojamas, kai norima pasakyti: kad ir koks yra įstatymas, jis vis dėlto įstatymas. Tuo, manau, jau įsitikino mūsų politikai, kantriai kartoję naujoviškos priesaikos tekstus ir antrą kartą ėmęsi jau apsvarstytų darbotvarkės klausimų.

Antra įžvalga gimė, kai Tarybos nariai diskutavo apie merą pakeisiančius asmenis. Tarybos sprendimu reikėjo numatyti, kas pakeis Savivaldybės vadovą, kai a) mero įgaliojimai nutrūksta nesuėjus terminui; b) kai išrinktas neprisiekęs meras netenka mandato ar mero rinkimų rezultatai pripažįstami negaliojančiais.
Opozicijai pradėjus domėtis, kas, kaip, kokiais atvejais ir kokiomis sąlygomis pakeis naująją merę, kilo diskusija apie Tarybos narį, kuriam „hipotetiškai“, kaip sakė naujasis Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto vadovas, gali tekti tokia atsakomybė. Ar pavaduodamas merę jis veiks kaip Tarybos narys, ar galės balsuoti kaip Tarybos narys, ar turės išeiti iš užimamų pareigų ir gauti atlyginimą Savivaldybėje?
Galima buvo nutuokti, kad kai kurių politikų galvose jau dėliojosi mintys apie galimą valdančiosios koalicijos susilpnėjimą, jei merė susirgtų ar išeitų atostogų… Tačiau nespecialisto akimis žiūrint, dar reikės išaiškinti, kaip veiks merą pavaduojantys tarybos nariai, kiek jų gali būti. Ir ar merą pavaduojantieji yra tik tie, kurie jau patvirtinti dviem išimtiniams atvejams, ar pavaduojančiųjų gali būti ir daugiau – kitiems atvejams.

Tas klausimas kilo neatsitiktinai.
Vietos savivaldos įstatymas apibrėžia: kai meras dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių laikinai neina savo pareigų, kai įgaliojimai sustabdyti teismo nutartimi, jį pavaduoja mero paskirtas vicemeras. Tiesa, vicemeras gali vykdyti ne visas mero funkcijas. Tarp šių ribojimų – tai, kad merą pavaduojantis vicemeras negali sudaryti savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių, neteikia sprendimų projektų, nešaukia tarybos posėdžių ir jiems nepirmininkauja.
Vadinasi, reikia kito pavaduojančiojo merą. Ką sako naujasis įstatymas? Kad mero įgaliojimus vykdo laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys, o tuo laikotarpiu jo, kaip savivaldybės tarybos nario, teisės ir pareigos laikinai sustabdomos.

Klausimas tik, ar taip bus visais galimais mero pavadavimo atvejais.
Mūsų Savivaldybės tarybos veiklos reglamente, patvirtintame 2023-02-24, teigiama: „Mero atostogų, ligos metu ar kitais atvejais, kai meras dėl kitų pateisinamų priežasčių negali vykdyti savo pareigų, Vietos savivaldos įstatyme nustatytas funkcijas vykdo Tarybos iš anksto paskirtas Tarybos narys“ (Reglamentas, 232.3); „Laikinai savivaldybės tarybos paskirtam tarybos nariui pavaduojant merą šio reglamento 217.1-217.2 papunkčiuose numatytais atvejais (atostogų, nedarbingumo, teismo nutarties – A. M.) jo kaip tarybos nario teisės ir pareigos nėra sustabdomos (tarybos nario mandatas išlieka) ir jam nėra taikomas reikalavimas nedirbti kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose ir negauti kito atlyginimo, išskyrus atlyginimą už mokslinę, pedagoginę ar kūrybinę veiklą“ (Reglamentas, 218).
Atsakymo į klausimą, ar įstatymas ir reglamentas kalba apie skirtingus mero pavadavimus ir skirtingas tarybos naro mandato galiojimo tvarkas, manau, dabar ieško tiek mūsų Tarybos dauguma, kuriai praradus bent vieną balsuojantį Tarybos narį bus labai sunku priimti sprendimus, tiek opozicija, nes jai tokia situacija – galimybė ne tik oponuoti daugumos sprendimams, bet ir pasisiūlyti valdantiesiems.
O gal ne tik ieško, bet jau ir surado? Gal teisininkams viskas suprantama iš pirmo žvilgsnio, tačiau daugiau žinoti, manau, vertėtų (ar būtų įdomu) ir kitiems.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto