Redaktoriaus skiltis: Prieš prasidedant naujovėms

Audronė MALŪKIENĖ

Šiandien rajono tarybai bus pristatytas Savivaldybės administracijos pertvarkos planas. Tai natūralu: nauji vadovai mato savas vizijas, kaip geriau pasiekti tikslus, kaip efektyviau koordinuoti darbus.
Jie planuoja, jie dirba – jiems geriau matyti.
Įdomiausias sprendimas, kuris tiesiogiai susijęs su mumis, žmonėmis, leidžiančiais laikraštį, – naujo skyriaus kūrimas (o gal teisingiau būtų sakyti – atkūrimas). Jo veikla skirta ryšiams su visuomene ir žiniasklaida. Skyrius nei didelis, nei mažas – keturi žmonės. Ir, kiek tenka suprasti, jame nebus „atsitiktinių“ specialistų, t. y. tų, kurie tiesiogiai nesusiję su informacijos parengimu ir perdavimu. Skyriuje – rašantys, fotografuojantys ir su visuomene bendraujantys žmonės. Taip tenka suprasti iš paaiškinimų, kodėl Savivaldybės administracijai reikia ne vieno ar kito žmogaus, o viso skyriaus: „Informacijos labai daug.“ Puiku, vadinasi, ir laikraščiui netrūks informacijos, kas, kur, kada ir kaip vyksta. Kad ir mūsų keturis korespondentus laiku pasiektų pranešimai apie būsimus įvykius.
Kodėl rašau: „būsimus“? Todėl, kad viešieji ryšiai ir žurnalistika šiek tiek skiriasi. Kai kurie mano buvusių dėstytojų pasakytų: „Iš esmės skiriasi“, bet ką jie turėjo galvoje, paaiškinsiu šiek tiek vėliau.
Ruošdamasi šiai skilčiai pasidomėjau, kas iš mūsų kaimynų kontaktams su visuomenei ir savivaldybės informacijos pateikimui turi skyrių savivaldybės administracijose. Neradau jo nei Telšiuose, nei Plungėje, nei Akmenėje, net Šiaulių miesto savivaldybėje tokio skyriaus nėra.
Didžiausias skyrius – net 10 žmonių – dirba Kauno miesto savivaldybės administracijoje. Susiradau skyriaus nuostatus. Juose labai aiškiai parašyta, kokie šio padalinio uždaviniai: „Kurti teigiamą Savivaldybės ir jos atstovų įvaizdį; rengti ir nuolat atnaujinti gyventojams arba žiniasklaidai teikiamą viešą informaciją; teikti medžiagą Savivaldybės interneto svetainei, nuolat atnaujinti gyventojams arba žiniasklaidai teikiamą viešą informaciją; rengti spaudos konferencijas, parengti ir pateikti pranešimus žiniasklaidai ir visuomenei apie įvykius Savivaldybėje.“
Viską nusako pirmasis uždavinys – kurti teigiamą Savivaldybės ir jos atstovų įvaizdį (paryškinta autoriaus). Štai čia ir pasimato svarbiausias skirtumas tarp viešųjų ryšių ir žiniasklaidos. Beje, Vyriausybės kanceliarija šiuo klausimu kuklesnė – tokiame skyriuje dirba 6 žmonės, o apie teigiamą įvaizdį neužsimenama. Tačiau yra kitas mums svarbus įrašas: „Vyriausybės kanceliarijos ryšių su visuomene skyrius akredituoja žiniasklaidos atstovus, informuojančius apie Vyriausybės veiklą, ir aprūpina juos informacine medžiaga.“ Girdžiu, kaip mano kolegos sufleruoja: tikriausiai aprūpina ir normaliomis darbo vietomis, stalais, ant kurių galima pasidėti popieriaus lapą, rašiklį, o gal net ir kompiuterį… Kiek žinau, nei Seime, nei Vyriausybėje akredituoti žurnalistai tokiais dalykais nesiskundžia, matyt, dėl to, kad akredituoti. O pas mus, matyt, niekas neakredituotas ir dėl to nelabai laukiamas.
Tačiau kėdės ir stalai – ne pats svarbiausias dalykas. Svarbiausia – informacija. Viltis, kad informacija iš Savivaldybės mus pasieks laiku, skatina tik paploti tokio skyriaus steigėjams. Laiku – vadinasi, ne po to, kai viskas įvykę. Galiausiai aktuali informacija – ne tik pranešimai apie tai, kas kur buvo, su kuo susitiko ir ką palinkėjo.
Laikraščiui reikia įvairios informacijos, kuria disponuoja valdžia ir atsakingi specialistai. Reikia jų, kaip ekspertų, vertinimo. Kartais reikia atsakymų į nelabai patogius klausimus, kurių savivaldos atstovai savo laisva valia gal ir neparašytų. Bet juos įpareigoja įstatymai. Tie patys, kurie kažkada uždraudė valdžiai valdyti žiniasklaidos priemones.
Turiu vilties, kad, kuriant naujojo skyriaus veiklos nuostatus, bus atsižvelgta ir į ryšius su žiniasklaida. O kad būtų lengviau, priminsiu Visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio „Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų“ kelis punktus:
„2. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos turi informuoti visuomenę apie savo veiklą.
3. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos privalo Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka teikti viešąją informaciją, taip pat turimą privačią informaciją, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai privati informacija neteikiama.
4. Informacija, kurią rengiant nereikia kaupti papildomų duomenų, viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, žurnalistams pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kurią rengiant reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę.
5. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, kitos biudžetinės įstaigos, atsisakiusios teikti viešąją informaciją viešosios informacijos rengėjui, ne vėliau kaip kitą darbo dieną turi raštu pranešti rengėjui apie atsisakymo suteikti informaciją priežastis.“
Nenukrypdama nuo gero tono taisyklių ir aš noriu palinkėti šio to svarbaus. Gero bendradarbiavimo tarp mūsų redakcijos ir būsimo Savivaldybės administracijos ketvertuko.
O kad jis bus naudingas mūsų žmonėms, neabejoju. Juk kad ir kaip visiems patiktų saldus stalas, žmogui sveikatos priduoda paprastesni patiekalai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto