Sedoje – du garbingi jubiliejai ir garbūs svečiai

Šeštadienį Seda minėjo dvigubą šventę: Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia šventė pusės tūkstančio, o Vytauto Mačernio gimnazija – 470-ąsias parapinės mokyklos metines. PRIMINĖ BAŽNYČIOS ISTORIJĄĮ šventiškai išpuoštą Sedos bažnyčią šeštadienį atvyko daug svečių. Šv. Mišias aukojo Jo Ekscelencija Telšių vyskupas Jonas Boruta, jam padėjo Sedos bažnyčioje dirbę kunigai. Sediškiai iki šiol prisimena monsinjorą, teologijos mokslų daktarą Vytautą Steponą Brazdeikį, šiuo metu dirbantį Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Nuolatinis vyskupo palydovas – generalvikaras prelatas Saulius Šiurys, Sedos ir savo parapijiečių aplankyti nepamiršta ir kanauninkas kunigas Boleslovas Jonauskas. Šiuo metu klebonu čia dirba Olijandas Juškevičius. Vyskupas J. Boruta priminė Sedos bažnyčios istoriją. Pirmoji bažnyčia Sedoje buvo pastatyta 1508 metais. Tuo pasirūpino Vaclovas Bartaševičius su žmona Elžbieta Juškaite. Maždaug po trisdešimties metų bažnyčiai padovanotas Beržėnų kaimas ir įkurta parapinė mokykla. Vėliau bažnyčios statusas ir išvaizda ne kartą keitėsi. 1769-1770 bažnyčia perstatyta ir padidinta. IŠDIRBO ILGIAUSIAIPopiet miestelio svečiai, buvę mokiniai, mokytojai, sediškiai rinkosi į Vytauto Mačernio gimnaziją. Čia paminėtos Sedos parapinės mokyklos įkūrimo 470-osios metinės. Per tuos metus mokyklą baigė tūkstančiai mokinių, dirbo šimtai mokytojų. Parapinę mokyklą pakeitė valdinė, nuo 1921 metų mokykla tapo vidurine. Daugelį metų sediškiai mokėsi keliuose mokyklos pastatuose, o nuo 1961 m. persikėlė į naują pastatą. Keitėsi ir mokyklos vadovai. Ilgiausiai – nuo 1993-iųjų metų – mokyklai vadovauja dabartinė jos direktorė Genoveita Gricienė. Prieš ketverius metus Sedos vidurinei mokyklai suteiktas Vytauto Mačernio vardas, o nuo praėjusių metų liepos mokykla perorganizuota į gimnaziją. Šiuo metu gimnazijoje mokosi 520 mokinių, žinias jiems perteikia per 40 pedagogų. ŠVIESUOLIAI – GARBĖS GALERIJOJESvečius gimnazija pasitiko atjaunėjusi, daug kur atliktas remontas. Apie mokyklos istoriją pasakojo stendai, o gimnazistų kartu su mokytojais parengtoje vakaronėje „Kur jūs, mano mokiniai?“ pristatyta buvusių mokyklos žmonių, garsinusių ar tebegarsinančių jos vardą visoje Lietuvoje, Garbės galerija. Gimnazijos direktorė G. Gricienė džiaugėsi, kad sediškių Garbės galerija labai didelė, joje per 40 žmonių. Čia ir rašytojai, aktoriai, režisieriai, mokslininkai, įvairiausiose srityse daug pasiekę specialistai. Tie, kurie turėjo galimybę atvykti, apie save pasakojo patys, nedalyvavusiųjų darbus, pasiekimus pristatė mokiniai. „Dėl svečių gausybės mūsų susitikimas užsitęsė, bet nuobodu tikrai nebuvo, nes žmonės įdomūs ir turėjo ką papasakoti apie save“, – „Santarvę“ tikino G. Gricienė. VISUS SUNKU IŠVARDINTIAktyviai visuomeninėje, profesinėje veikloje dalyvauja architektas Edmundas Pranciškus Stasiulis, kuriam praėjusiais metais suteiktas meno srities profesoriaus vardas. Tarp pasirašiusiųjų registracijos knygoje – rašytojas Algirdas Pocius, aktorius Aleksandras Šimanskis, jau per 50 metų gyvenantis ir dirbantis Klaipėdoje. Sediškis Klaipėdos dramos teatre sukūrė per 130 vaidmenų įvairaus žanro spektakliuose. Nepamiršta savo mokyklos ir liaudies teatro režisieriaus specialybę įgijęs knygos „Teatro pakerėtas“ autorius Albertas Vilimas, Vilniaus Gedimino techniko universiteto teorinės mechanikos inžinierius Albinas Algimantas Rimdžius, Lietuvos žemės ūkio akademijos docentas, technikos mokslų daktaras Juozas Eičinas. Kaip visada turi ką pasakyti istorikas, Mažeikių krašto kultūros premijos laureatas Povilas Šverebas. Sunku išvardinti visus fizikos mokslų daktaro Romualdo Danieliaus nuopelnus. Mokslininkas 2005 metais už „Faros“ lazerio išradimą buvo paskelbtas Lietuvos šviesuoliu. Aplankyti savo mokyklos, susitikti su kraštiečiais, draugais į Sedą atvažiuoja bibliofilas, knygos „Žmonės, žaiskime!“ autorius, dabar, jo žodžiais sakant, „dzūkeliu tapęs“ Aleksandras Mažrimas. Visus tos dienos svečius įvardyti sunku. „Kas negalėjo atvažiuoti, tas atsiuntė sveikinimus, linkėjimus. Žodžiu, savo mokyklos nepamiršo“, – švente džiaugėsi G. Gricienė. Nuotr. Jono STRAZDAUSKO: Gimnazijoje šventės proga apsilankė ir garbūs kunigai: J. Šiurys (iš dešinės), B. Jonauskas ir V. S. Brazdeikis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto