***SKAITYTOJO NAUJIENA*** Respublikinėje konferencijoje aptarti keliai į vaiko ugdymo sėkmę

Asmeninio albumo nuotrauka

Šių metų spalio 22 d. Sedos darželyje vyko respublikinė konferencija ,,Socialinės inovacijos – kelias į vaiko sėkmę“. Šios konferencijos iniciatorės ir organizatorės – direktorė Birutė Radavičienė ir socialinė pedagogė Vilma Pocienė.

Socialinės inovacijos – tai naujos strategijos, idėjos, organizavimo būdai, kuriais tenkinami įvairaus pobūdžio socialiniai poreikiai. Nauja socialinė idėja tampa inovacija tada, kai ji yra įgyvendinama ir teikia naudą. Pokyčiai visuomenėje skatina tobulėti socialinius pedagogus, darbuotojus, dirbančius su vaikais ir jų šeimomis, todėl tenka ieškoti naujų būdų ir formų, kurie lemtų šiuos pokyčius. Svarbu, kad socialinis pedagogas ar darbuotojas galėtų paveikti ne tik vaiką, bet ir jo tėvus, globėjus, kurie daro įtaką vaiko ateičiai ir dabarčiai.
Konferencijos tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi, formų ir metodų įvairove dirbant ir bendradarbiaujant su vaiku, šeima, globėjais, institucijomis, paskatinti alternatyvų požiūrį į šeimą, skatinti pozityvią tėvystę, pasiūlyti naujus bendradarbiavimo būdus sprendžiant socialines problemas.
Šis respublikinis renginys yra skirtas ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovams, vaiko gerovės komisijos pirmininkams, socialiniams pedagogams, seniūnijų socialiniams darbuotojams, dirbantiems su rizikos šeimomis, pedagoginės psichologinės tarnybos atstovams, socialinių pedagogų metodinių ratelių pirmininkams.
Konferencijos pradžioje dalyvius pasveikino Sedos darželio priešmokyklinės grupės vaikai ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Nijolė Zakalskienė.
Pranešimus pristatė:
Sedos darželio direktorė Birutė Radavičienė – ,,Socialinės inovacijos vaikų darželyje, kas tai?”; Mažeikių r. pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Salvinija Lukšienė ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Jurgita Radeckienė – ,,Mažeikių rajono švietimo pagalbos kokybė ir kiekybė ugdant specialiųjų poreikių vaikus, dirbant su rizikos šeimomis“; Sedos darželio socialinė pedagogė Vilma Pocienė – „Socialinio pedagogo vaidmuo ugdymo procese“; Šerkšnėnų seniūnijos socialinė darbuotoja Nijolė Liegaudienė – „Socialinis darbas su rizikos šeimomis Mažeikių r. Šerkšnėnų seniūnijoje“; Skuodo vaikų lopšelio-darželio socialinė pedagogė Rita Vizgaudienė – „Socialinio pedagogo patirtis darželyje“; Mažeikių r. Sedos darželio psichologė Elena Šmitienė – „Sąmoningumas – sąlyga pozityviam tėvų įsitraukimui į vaikų ugdymą“; Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ socialinė pedagogė metodininkė Diana Tiškuvienė – „Pozityvios tėvystės reikšmė teikiant švietimo pagalbą vaikams“; Klaipėdos Medeinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė Liana Paulauskienė ir psichologė Sonata Mickuvienė – „Kompleksinė pagalba specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams“; Sedos V. Mačernio gimnazijos socialinė pedagogė ir etikos mokytoja Edita Kleinauskienė – „Naujų mokymo metodų taikymas sėkmingų mokinių ugdyme“; Mažeikių r. Sedos darželio specialioji pedagogė-logopedė metodininkė Laimutė Mažrimienė – ,,Vaikų ugdymas kitoje aplinkoje‘‘.
Džiugu, kad konferencijos metu dalyviai turėjo galimybę per „Skype“ programą tiesiogiai pabendrauti su Šiaurės Airijos ,,Crossmaglen St. Patrick‘s“ vaikų darželiu, pasidalinti patirtimi, sukaupta dirbant su specialiųjų poreikių turinčių vaikų integravimu į bendrojo ugdymo grupes. Šį pranešimą pristatė Mažeikių r. Sedos darželio pavaduotoja ugdymui Rasa Milieškienė ir St. Patrick‘s vaikų darželio mokytoja Kristina Šlikienė.
Stendinius pranešimus pristatė Mažeikių lopšelio darželio ,,Eglutė“ socialinė pedagogė Indrė Ligeikytė, logopedė Kristina Railienė. Jų pranešimo tema – ,,Tėvų, mokyklos, specialiojo ugdymo sąveika – kryptingos partnerystės pavyzdys“. Taip pat parengusi stendinį pranešimą Mažeikių mokyklos-darželio „Kregždutė“ socialinė pedagogė Roma Kohienė kalbėjo tema ,,Žaisdami mokomės‘‘.
Konferencijos organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems dalyviams, Sedos darželio psichologo asistentei Viktei Noreikei už pagalbą organizuojant konferenciją ir visai darželio bendruomenei.
Tikimės, kad ši konferencija buvo naudinga ir reikšminga, nes joje buvo kalbama apie svarbias problemas ir jų sprendimo būdus, be to, supratome tai, koks svarbus yra bendradarbiavimas. Juk ,,Vaikas – tai stebuklas, tai gražus kūrinys, turintis begalę norų, troškimų, neribotų galimybių, vilties ir tyro džiaugsmo pažinti šį pasaulį“.

Vilma POCIENĖ
Sedos darželio socialinė pedagogė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto