Skundų rašymas – dividendai rinkimams?

Antikorupcijos komisijos pirmininkė Laimutė Kačerauskienė ir Etikos komisijos pirmininkas Sigitas Kaktys beveik neabejoja, kad komisijų darbą pakoreguos artėjantys rinkimai į Seimą. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkė Laimutė Kačerauskienė spėjo, kad artėjantys rinkimai į Seimą gali užversti darbais. Jau dabar sulaukiama nemažai skambučių apie galimų kandidatų nuodėmes. Kad skundų padaugės, beveik neabejoja ir Etikos komisijos pirmininkas Sigitas Kaktys.

Akiratyje – būsimieji kandidatai

L. Kačerauskienė, su „Santarve“ kalbėdamasi apie Antikorupcijos komisijos veiklą, tvirtino, kad jau padvelkė artėjančiais rinkimais į Seimą.
Komisijos pirmininkė prisipažino sulaukianti ne vieno skambučio apie būsimų kandidatų nuodėmes. Tiesa, tai kol kas anoniminiai žodiniai pranešimai.
Pasak Tarybos narės, skundų aiškinimasis dėl galimos korupcijos yra ilgas ir atsakingas darbas, apimantis gilinimąsi į teisės aktus, informacijos surinkimą, jos analizę ir kt.
„Jeigu reaguosime į visus anoniminius skambučius, apsiversime darbais, gali tekti dirbti ir naktimis“, – prognozavo komisijos pirmininkė.

Tarsis su komisijos nariais

Praėjusios kadencijos Antikorupcijos komisija į anoniminius skundus nereaguodavo. Dabar veikianti komisija buvo nusprendusi aiškintis ir anoniminius, bet raštu pateiktus skundus.
Priimant tokį sprendimą buvo manoma, kad jei toks skundas nukeliaus į aukštesnes institucijas, vis tiek reikės jį nagrinėti, tik tai bus užduotis iš viršaus.
Kai komisijos nariai tarėsi, kaip elgtis, komisijos pirmininkė taip pat pasisakė už anoniminių skundų nagrinėjimą – esą žmonės bijo pasirašyti, kad neprarastų darbo.
L. Kačerauskienė „Santarvei“ sakė, kad komisijoje vėl ketina kelti klausimą dėl anoniminių skundų. Baiminamasi, kad artėjant rinkimams jų gali dar daugėti, o nepagrįstų skundų nagrinėjimas tik trikdys komisijos darbą.

Prisimenamos senos nuodėmės

Etikos komisijos pirmininko S. Kakčio klausėme: ar jam nekyla baimių, kad, artėjant Seimo rinkimams, komisija bus užversta skundais?
„Na, tokie nuogąstavimai gali būti pagrįsti. Deja, komisija nieko pati negali pakeisti – ją saisto nuostatai. Šiuo metu jau kaupiasi naujų skundų. Kai kurie ateina ir iš tolesnės praeities“, – pastebėjo politikas.
Vienintelė paguoda esanti ta, kad Etikos komisijai neteks kapstytis „senose nuodėmėse“. S. Kaktys paaiškino, kad tiek teisinė praktika, tiek įstatymai sako, kad senesnių nei trejų metų įvykių aplinkybės nenagrinėjamos.
Savivaldybės meras Antanas Tenys „Santarvei“ tvirtino, kad nei pagal skundų turinį, nei pagal tai, kokie žmonės į jį kreipiasi, dar nepajutęs artėjančių rinkimų. Tačiau gali būti, kad su tuo susiję kai kurių įvairioms partijoms priklausančių Seimo narių apsilankymai.

Komisijoms suteikta nemažai galių

Antikorupcijos ir Etikos komisijos sudaromos vadovaujantis Savivaldybės Tarybos veiklos reglamentu savo įgaliojimų laikui. Pagal patvirtintus nuostatus, komisijoms suteikta nemažai galių.
Pavyzdžiui, Antikorupcijos komisija nagrinėja Administracinių teisės pažeidimų kodekso jos kompetencijai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas, kontroliuoja Savivaldybės korupcijos prevencijos programos priemonių bei korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų vykdymą Savivaldybės administravimo subjektuose, Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, nagrinėja korupcijos ir su ja susijusius reiškinius bei atvejus, teikia pasiūlymus, kompetencijos ribose analizuoja Savivaldybės administravimo subjektų bei jos kontroliuojamų įmonių sprendimus, atlieka jų antikorupcinį vertinimą, siekia, kad netinkami sprendimai būtų pakeisti ar panaikinti ir kt.
Ne mažiau galių turi ir Etikos komisija. Ji prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės politikų elgesio kodekso, Tarybos veiklos reglamento, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, analizuoja Tarybos narių nedalyvavimo Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis, nagrinėja gautą informaciją dėl Savivaldybės tarybos nario veiklos ar jo viešųjų ir privačių interesų nesuderinamumo ir kt.

Pagrindinis darbas – tirti skundus

Kaip byloja Savivaldybės tinklalapyje skelbiama informacija, pastaraisiais metais šios komisijos turėjo ką veikti. Tačiau pagrindinė komisijų veikla – skundų aiškinimasis.
Praėjusią kadenciją abi komisijas buvo „įdarbinusi“ įvairius prašymus rašiusi tada tik eilinė aktyvi mažeikiškė Daiva Šideikienė. Tapusi Tarybos nare ji šio savo užsiėmimo neatsisakė – Savivaldybei įvairių skundų, prašymų yra pateikusi netoli 300.
Per šešerius metus Savivaldybėje registruota per tūkstantį D. Šideikienės prašymų, skundų, paklausimų.
Etikos komisijos pirmininkas S. Kaktys „Santarvei“ yra sakęs, kad galima įvairiai vertinti tokį D. Šideikienės aktyvumą – tačiau ji turi teisę įvairiais būdais aiškintis jai kilusius klausimus – ir kaip Tarybos narė, ir kaip eilinė pilietė.
Pati D. Šideikienė yra  Antikorupcijos komisijos  narė, tačiau ji su skundais neaplenkė ir komisijoje dirbančių kolegų.

Apskundė savo kolegą

Neseniai Savivaldybės Etikos komisija svarstė Tarybos nario Vilhelmo Džiugelio poelgį. Atlikti tyrimą dėl jo tarnybinės veiklos atitikties Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatoms pavedė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Tokį sprendimą etikos sargai priėmė išnagrinėję D. Šideikienės skundą.
Tarybos narė etikos komisijai apskundė kolegą, kad šis nenusišalino nuo projekto, kuriuo buvo nustatoma viešųjų gydymo įstaigų vadovų atlyginimų kintamoji dalis, svarstymo. Tarybos narys dirba Mažeikių ligoninės direktoriaus pavaduotoju ir gauna 67 proc. direktoriaus atlyginimo dydžio darbo užmokestį.
V. Džiugelis ne tik dalyvavo Ekonomikos, vietinio ūkio ir finansų komiteto posėdyje svarstant projektą, bet ir išsakė Mažeikių ligoninei palankią nuomonę.
Kai sprendimo projektas buvo svarstomas Tarybos posėdyje, politikas klausimo sprendimą pasiūlė perduoti Savivaldybės administracijos direktoriui.
Skundo autorės nuomone, tai V. Džiugelis daręs dėl savanaudiškų tikslų, kad nesumažėtų ligoninės direktoriaus atlyginimas – o tai ir yra Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo pažeidimas.

Kilo neaiškumų

Tarybos narys V. Džiugelis nemano, kad tuo, jog pasiūlė iš darbotvarkės išbraukti klausimą, jis pažeidė įstatymą.
„Juk aš nesiūliau, kokią kintamąją dalį nustatyti. Tai būtų sprendęs direktorius“, – su kaltinimais nesutiko politikas.
Tarybos narys replikavo, kad jeigu jau jis svarstomas Etikos komisijos, tai šalia turėtų sėsti ir šios komisijos pirmininkas S. Kaktys. Kai Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitete buvo svarstomas gydymo įstaigų vadovų klausimas, ligoninėje dirbantis politikas ne tik nenusišalino, bet ir reiškė nuomonę, kokius procentus skirti.
S. Kaktys nemano, kad jis neturėjęs tokios teisės, nes jo atlyginimas nuo įstaigos vadovo darbo užmokesčio nepriklauso.
Įstatymas įvardija, kas yra asmuo, dirbantis valstybės tarnyboje – minimi ir valstybės tarnautojai, tačiau Etikos komisijos nariai suabejojo, ar šiai kategorijai galima priskirti sveikatos priežiūros įstaigose dirbančius žmones.
Etikos komisijos posėdžiui pirmininkavęs jos vadovo pavaduotojas (pirmininkas S. Kaktys dėl darbo santykių su V. Džiugeliu nusišalino) Jonas Siminkevičius klausimo svarstymą pasiūlė atidėti. Įstatymo kolizijas nutarta išsiaiškinti su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

Pripažinta kalta už tą patį

Liaudies patarlė sako: nekask duobės kitam, pats įkrisi. „Santarvė“ jau rašė, kad tarp Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos svarstomų politikų atsidūrė ir pati D. Šideikienė.
Komisija, ištyrusi Tarybos sekretorės Redos Guerrero skundą, konstatavo, kad Tarybos narė pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas.
Mažeikiškė su UAB „Saurida“ yra sudariusi sutartį dėl teikiamų mobiliojo ryšio paslaugų, tačiau Privačių interesų deklaracijoje ji nenurodė, kad įmonės direktorius Saulius Rancas yra jos pusbrolis.
Komisijos aiškinimu, D. Šideikienė deklaracijoje turėjo nurodyti turinti su „Saurida“ prievolinių įsipareigojimų, nes su jos vadovu sieja giminystės ryšiai, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas.
Tarybos narė dalyvavo dviejuose komitetų posėdžiuose, kuriuose buvo svarstomas „Sauridos“ prašymas priskirti rūsio patalpas prie „Sauridos“ nuomojamo baseino. Nors D. Šideikienė nebalsavo, tačiau posėdžių salės nepaliko.
Tarybos narė, kalbėdamasi su „Santarve“ savo kaltės neneigė, tačiau teisinosi gerai neįsiskaičiusi  įstatymo.

Po ilgos tylos – keturi kaltinimai

Etikos komisijos posėdyje dėl kaltinimų vieni kitiems susitinka ne tik kolegos. Per vieną dieną  mažeikiškis Virginijus Sungaila komisijos pirmininkui įteikė net keturis prašymus. Visi jie susiję su Tarybos nariu V. Džiugeliu.
Mažeikiškis prašo išsiaiškinti, ar tapdamas ligoninės direktoriaus pavaduotoju V. Džiugelis nesinaudojo tarnybine padėtimi ir nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų, ar jis nepiktnaudžiauja, Tarybos nariui skirtas lėšas naudodamas tik kurui, ar V. Džiugelis elgėsi etiškai, pažeidusiam įstatymus ligoninės direktoriui (jam skirta pastaba – B. R.) neva siūlydamas didesnį atlyginimą. Be to, jis prašė apsvarstyti Tarybos narį dėl to, kad šis dėl ligoninės vadovo nesikreipė… į prokuratūrą.

Renkasi dividendus?

„Santarvė“ ne kartą yra rašiusi apie V. Džiugelio ir V. Sungailos buvusią draugystę ir nesutarimus, kurie atvedė net į teismo salę.
„Politiniu pederastu“ išvadintas tuo metu mero pareigas ėjęs politikas kreipėsi į prokuratūrą. Nors Mažeikių rajono apylinkės teismas iš dalies tenkino tuometinio mero prašymą, tačiau Šiaulių apygardos teismas nerado nusikaltimo požymių ir bylą nutraukė.
V. Džiugelis „Santarvei“ teigė, jog nuo to laiko daugiau nebebuvę užgauliojimų, įžeidžiančių žinučių.
„Nesureikšminu to. Nenoriu vertinti. Neisiu į rinkimus. Tikrai neplanuoju, bet gyvenime visko pasitaiko“, – pasvarsčius, kad galbūt į mažeikiškio akiratį jis pateko kaip būsimasis kandidatas į Seimą, atsakė politikas.
Pašnekovas prisipažino negirdėjęs, ar tokių ketinimų turi V. Sungaila. Tačiau prisiminęs savivaldos rinkimus teigė neabejojąs, kad skundų rašymas duoda dividendų. D. Šideikienė į Tarybą pateko, o S. Ranco koalicija, nemažai investavusi į agitacinę reklamą, reikiamų balsų nesurinko.

5 Atsakymai į “Skundų rašymas – dividendai rinkimams?”

 1. Linas parašė:

  Linas Mikulskis
  2013-01-22 15:38
  Mano gyvenimo skundas Man gyvenime yra nutikę labai blogai Taip kai aš gyvenau Kalvarijos pensionate bandomam laikotarpiui tai mane ten labai skriausdavo atimdavo maistą visaip tyčiodavosi kad tikiu į Dievą stumdydavo kumšiuodavo mušdavo nuvydavo nuo kompiuterio duše lytiškai išnaudojo net tris kartus ir esu pirmos grupės invalidas neturiu tėvų gyvenu tik su globėja o kai numirs mano globėja tai mane vėl pensionate visaip skriaus
  ir lytiškai išnaudos visaip ir per išeinamaję angą ir per burną ir vėl mane ten visaip stumdys
  muš atims visą maistą tai man kai mano blogėja numirs tai ir man reikės mirti kad manęs valdžioj ten nesriaustų o Dieve ką man reiks daryti kai numirs mano globėja suteikit man kokią pagalbą kad atsirastų tokia moteris kuri mane mylėtų atjaustų nes manęs niekas nemyli nekenčia už tai kad aš esu ligonis tai kodėl Dieve leidai mane į tokią baisią kančią juk galėjai padaryt kad aš negimčiau Tai galėjo mane visai išgadinti kad aš nevargčiau nekentėčiau šitoj kančioj ir būčiau laimingas angeliukas o dabar kenčiu gyvenimo kančias ir aš esu pats durniausias pasaulyje o kiti yra visi kytresni už mane jie visi turi savo antras puses o aš vargšas visiškai vienišas taip aš begalo turiu begalo daug gyvenimo problemų nes man yra labai labai labai blogai tai čia yra mano nusiskundimas taip.

 2. laima parašė:

  nieko gero nebera ar pakeis vienas kita/ pries rimkimus viens kitam kabina po to ir vel draugai.kol prezidente neives istatima kad butu visi baudžiami..ir mažiausias nusikal.

 3. sutinku parašė:

  be abejo, visokių cūdų dar išvysime ir išgirsime. Būsimi konkurentai jau galanda ginklus:)

 4. Geras bajeris 2 parašė:

  WILLIAMS (pamenate tokį?) – kandidatas į Seimą. „Išpartalinti“ Lietuvą yra lengviausia.

 5. Geras bajeris 1 parašė:

  Džiugelis – kadidatas į Seimą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto