Socialdemokratai politikei pakišo kiaulę?

Laimai Nagienei nemalonumų pridarė interneto svetainėje paskelbta informacija apie jos susitikimą Mažeikių bendruomenės centre . Po Etikos komisijos posėdžio ji buvo išimta. Nuotraukos iš redakcijos archyvo ir lsdpmazeikiai.lt tinklalapio

Tarybos narei, „Sodros“ Mažeikių skyriaus vadovei Laimai Nagienei teko aiškintis etikos sargams, ar darbo metu ji neužsiima rinkimų agitacija. Tokį skundą Etikos komisija gavo po to, kai Socialdemokratų partijos tinklalapyje pasirodė informacija apie kandidatės į Seimo narius apsilankymą vienoje viešoje įstaigoje. Tokia informacija papiktino ir pačią politikę.

Kreipėsi  į etikos  komisiją

Viešojoje erdvėje L. Nagienė jau seniai minima tarp socialdemokratų kandidatų į Seimo narius. Nors oficialaus kandidatų sąrašo partija dar nepateikė, tačiau panaršius po partijos interneto svetainę, galima įsitikinti, kad gandai dėl mažeikiškės „Sodros“ vadovės ne iš piršto laužti.
Štai birželio 1 d. Žemaitijos sostinėje vyko partijos Telšių apskrities skyrių pasitarimas ruošiantis Seimo rinkimams. Skelbiama, kad jame dalyvavo ir mažeikiškiai kandidatai į Seimą – Laima Nagienė, Rima Širvinskienė, Jonas Jurkus.
Jeigu tikėtume partijos tinklalapio informacija, abi moterys kaip kandidatės į Seimą dalyvavo ir balandžio mėnesį viešojoje įstaigoje Mažeikių bendruomenės centre vykusiame pasitarime.
Ši vieša informacija sudomino mažeikiškį Virginijų Sungailą. Jo skundas dėl agitacijos darbo metu pasiekė Savivaldybės tarybos Etikos komisiją. Mažeikiškis prašo ištirti, ar L. Nagienė, dalyvaudama susirinkime kaip kandidatė į Seimo narius, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų.

Vyko  darbinis susitikimas

Tarybos narė L. Nagienė etikos sargus bandė įtikinti, kad susirinkime jokiais rinkimais nekvepėjo – vykęs darbinis susitikimas. Esą kvietimą dalyvauti susirinkime ji gavo dar kovo mėnesį.
„Buvau pristatyta kaip „Sodros“ direktorė. Kalbėjomės tik darbo reikalais, jokių agitacinių kalbų nebuvo. Žmonės pateikė labai daug klausimų. Mano pareigybės aprašyme yra susitikimai su bendruomene, informacijos pateikimas, skleidimas“, – paaiškino „Sodros“ vadovė.
Siekdama įrodyti savo tiesą ji atsivedė ir Mažeikių bendruomenės centro vadovę Audronę Šimkuvienę bei Invalidų draugijos pirmininką Edvardą Najulį.
Centro vadovė A. Šimkuvienė Etikos komisijai pateikė tada susirinkime dalyvavusių viešosios įstaigos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro atstovių raštą. Jos paaiškino, kad jokios rinkimų agitacijos nebuvę ir kad L. Nagienė buvusi pristatyta tik kaip „Sodros“ vadovė.
„Kad nebūtų žmonių antplūdžio į Savivaldybę, „Sodrą“, Mokesčių inspekciją, į savo susirinkimus kviečiame institucijų atstovus. Taip žmonės informuojami apie teisės aktų, kurie susiję su mūsų darbo funkcijomis, pasikeitimus“, – paaiškino A. Šimkuvienė.

Susitinka ir su  kitais  politikais

Etikos komisijos pirmininkas Sigitas Kaktys A. Šimkuvienės klausė, ar būna, kad jų organizuojamuose susirinkimuose dalyvautų ir kiti vietos politikai, Seimo nariai. Esą galbūt ir jiems būtų naudinga išgirsti apie neįgaliųjų problemas.
Mažeikių bendruomenės centro vadovė paaiškino, kad L. Nagienės apsilankymas – ne vienintelis.
Dažnai susirinkimuose, renginiuose dalyvauja Tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė Irena  Macijauskienė, nes ji kuruoja žmonėms rūpimas sferas, jie turi gydytojai daug klausimų.
Esą susirinkimai dažniausiai organizuojami pietų metu, kad dirbantiems svečiams netektų atsitraukti nuo tiesioginio darbo.
Etikos komisijos pirmininko pavaduotojo, vicemero Jono Siminkevičiaus teigimu, kiekvienas vadovas, nepažeisdamas teisės aktų, turi teisę naudotis savo teisėmis.
„Jeigu artinantis rinkimams vadovas negali susitikti su žmonėmis, tai yra jo darbo funkcijų apribojimas. O tokie susitikimai naudingi. Ir į ūkininkų susirinkimus kviečiamės „Sodros“, Mokesčių inspekcijos atstovus, kad juos supažindintų su naujovėmis“, – paaiškino vicemeras.
Jam pritarė ir Tarybos narė Ingrida Braziulienė: „Jei norima padėti žmogui, kodėl laukti lapkričio mėnesio? Atrodo šiek tiek kvailoka, jei aš esu žmogus, kuris išmanau savo sritį, taip neturėtų būti“.
Sigutė Bernotienė stebėjosi, kad žmogus, atliekantis tokį darbą, sulaukia ne padėkos, o jį bandoma vos ne bausti Etikos komisijoje.
„Man net keista, kad kyla tokie klausimai“, – pridūrė Tarybos narė.

Pareigoms nubrėžtos  ribos

Etikos komisijos pirmininkas S. Kaktys vis dėlto kai kurių pavojų įžvelgė. Jo teigimu, Etikos  komisija atlieka tam tikras savireguliacijos funkcijas arba etinių ginčų srityje formuoja nuomones –  tarsi nustato tam tikrą lygį, kurioje vietoje yra sankirtos, arba kur galbūt galima arba negalima peržengti tų ribų, už kurių jau yra tam tikri elgesio pažeidimai, apibrėžti įstatymais.
„Tas mano pasakymas neturėtų skatinti labai daug skundų rašyti. Bet iš kitos pusės, be abejo, kad ribas mums tikslinti reikia“, – samprotavo komisijos pirmininkas.
Jis politikams priminė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas, kurios valstybės tarnautojui nubrėžia tam tikras ribas.
„Asmuo, dirbantis valstybės tarnyboje, negali naudoti savo pareigų, galių ir vardo, siekdamas paveikti kitų asmenų sprendimą, kuris sukeltų interesų konfliktą“, – įstatymą pacitavo komisijos pirmininkas.

Socialdemokratų partija p askubėjo

S. Kakčio teigimu, yra daugybė kitų teisės aktų, pagal kuriuos būtų galima vertinti, ar L. Nagienės pristatymas kaip kandidatės į Seimą yra pažeidimas, ar ne. Bet tai jau nebe Etikos komisijos darbas.
„Gal Socialdemokratų partijos Mažeikių skyrius galėjo tos informacijos neišskleisti tuo kampu, kad pateiktų kaip kandidatę, nes turi praeiti tam tikrą stadiją. Kaip žinia, turi būti Socialdemokratų partijos suvažiavimas, jis turi patvirtinti kandidatus. Mano nuomone, Socialdemokratų partija turėtų atidžiau žiūrėti į rinkimus ir savo galias skleisti informaciją, ir tada nekiltų tokių ginčų“, – samprotavo politikas.
Etikos komisijos nariai sutiko su S. Kakčiu, jog reikėtų Tarybos posėdyje pagarsinti šį atvejį ir atkreipti dėmesį, kad ir kitų partijų skyriai neskubėtų deklaruoti ir pristatyti visuomenei savo kandidatų.
„Taip būtų etiškiau ir nekiltų teisinių pasipiktinimų“, – pridūrė komisijos pirmininkas.

Neoficiali agitacija prasideda anksčiau

Seimo rinkimų įstatymas apibrėžia terminus, iki kada galima apsispręsti kandidatuoti į Seimą, kada prasideda rinkimų agitacija ir kitus su rinkimais susijusius dalykus. Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad dokumentus dėl politinės kampanijos dalyvių registravimo priims iki rugpjūčio 10 d. Nuo tos dienos prasidės pareiškinių dokumentų priėmimas, kuris baigsis rugsėjo 10 d. Tik po šios datos paaiškės, kas iš tikrųjų kandidatuoja į Seimą, o kas apsigalvojo.
Oficialiai agitacijai skiriamas mėnuo iki rinkimų. Kaip byloja patirtis, agitacija prasideda kur kas anksčiau, kai kurios partijos ar pavieniai politikai pirmuosius žingsnius rinkimų link pradeda žengti ir prieš metus.

Papiktino neteisinga informacija

Į „Santarvės“ klausimą, ar ketina dalyvauti Seimo rinkimuose, L. Nagienė neatsakė nei „taip“, nei „ne“. Esą laiko apsispręsti dar yra.
„Jeigu atvirai, jei ir einu į rinkimus, nenoriu jokių reklamų. Žmonės turi vertinti pagal darbą, ne tai, ką aš šneku. Aš jokios agitacijos nenoriu. Aš tikrai nelakstysiu, prašydama, kad už mane balsuotų, ir liniuočių nedalinsiu“, – patikino pašnekovė.
L. Nagienė neslėpė supykusi ant tų, kurie interneto svetainėje pateikė neteisingą informaciją, esą ji su neįgaliaisiais susitikusi kaip kandidatė į Seimo narius. Kas taip neatsakingai pasielgė, nesėkmingai bandžiusi išsiaiškinti ir su partiečiu Algimantu Čepiu. Jeigu ne skundas, nežinia kada pati būtų pamačiusi klaidingą informaciją, nes laiko internetui neturinti.

Bendrapartietis pripažino  klaidą

Socialdemokratų partijos Mažeikių skyriaus prezidiumo narys Algimantas Čepys nemano, kad buvo nusižengta L. Nagienę pavadinant kandidate į Seimo narius. Nors galutinis sąrašas partijos konferencijoje bus patvirtintas tik rugpjūčio mėnesį, tačiau pirminis sąrašas, kuriame įrašyta ir L. Nagienės pavardė, jau yra priimtas partijos konferencijoje.
„O į bendruomenės centro susirinkimą ji vyko kaip „Sodros“ vadovė, apie rinkimus nekalbėjo. Čia jau mūsų, tų, kurie paruošė informaciją, klaida. Pas mus nėra geros tvarkos, taip nerimtai buvo pažiūrėta pateikiant informaciją. Dabar bus proga įsivesti tvarką“, – apie tinklalapio rengimą kalbėjo politikas.
Kol kas mažeikiškiai Vyriausiojoje rinkimų komisijoje nėra įsiregistravę politinės kampanijos dalyviais. Tačiau, anot komisijos narės Živilės Verbylaitės, tai nedraudžia pretendentams save vadinti kandidatais į Seimo narius. Tuo labiau kad balandžio 11 dieną Prezidentė savo dekretu jau paskelbė apie rinkimus.
„O partijos tinklalapyje jie save gali vadinti nors ir ateiviais iš kosmoso“, – pridūrė Vyriausiosios rinkimų komisijos narė.

36 Atsakymai į “Socialdemokratai politikei pakišo kiaulę?”

 1. Baronas Miunchauzenas parašė:

  Pirmyn, bolševikai, pralobę ubagų karaliai kaip tie Peterburgo gardemarinai! Anksčiau ganėte proletariatą, o dabar kapitalą. Bugenių kaimas jums baisiai pavydi. Manau, kad mano mintims ir von Bock’ai iš Dautarų man pritartų. Na tie – Fedor von Bock’o giminaičiai…

 2. skaitytojas parašė:

  Ko čia puolat , tegu eina žmogus į tą seimą jeigu nori ir tegu agituoja, o mums suteikta teisė rinktis. Aš iš viso neisiu balsuoti ir man gali agituoti, kad ir naktį, ir dieną.Aš kaip toi dainoj, ,,kai noriu linksmai dirbu, kai nenoriu tinginiauju“ ….Saldžių sapnų…

 3. W parašė:

  S.Giedraiti butina perinkti nes tik jis gali uztikrinti stabiluma ir tvarka

 4. jonas parašė:

  pirmyn , vergai nužemintieji……

 5. PIRMYN parašė:

  Esat tvirta ir tinkama kandidate. Zmones uz jus tikrai balsuos, zinau. Tu kvailu pliurpalu nepaisykit. Jie tik manau pades jusu rinkimineje kovoje. O JONELIAI zino, kad ir nieko neveikiant Seime, yr per gerai. Jus,LAIMA, VEIKLOS ZMOGUS. Tad pirmyn! PALAIKOME moraliai.

 6. neverta parašė:

  siūlyti virgučiui tokių paslaugų, nes jis vienmyla – daug metų myli tą patį ir labai audringai…

 7. Juzis parašė:

  Nekreipkit dėmesio į šiuos komentarus-reikia apsiginkluot kantrybe-juk artėja rinkimai…Jūs esate viena iš tinkamiausių mūsų kandidatų,kuri gali kažką nuveikti gero mūsų rajono žmonėms.Jūsų tvirtas charakteris padės tolimesnėj eigoj.Sėmės Jums. Kitiems kandidatams toli iki Jūsų,o tie kurie visai ne ten taiko-tai žiauriai pyksta…..

 8. as parašė:

  agurkų gali pasiūlyti bet kas, bet relaksinį masažą ir dar patogiu laiku ir dar patogioje vietoje ir dar gal su laiminga pabaiga… ir dar vyro, tai ne bet kas..

 9. to 2012-06-09 16:10:53Vardas (privalomas) parašė:

  o kodėl agurkų?

 10. to 2012-06-09 16:10:53 parašė:

  Ir agurku Virginijui nepamirsk atsiusti , o tai savo pilietine pareiga jam teks atlikti is ikalinimo istaigos

 11. Virginijui Sungailai parašė:

  Jums ne tik visi turi padėkoti , ypač patys socdemai, kad mėginate sutramdyti neįveikiamą monstrą, bet ir stengtis padėti. Siūsime visą turimą įdomesnę informaciją.

 12. kreipiuosi parašė:

  į Mažeikių socdemus. Pakeiskit kandidatę, nes sekanti informacija gali pakenkti net skyriaus įvaizdžiui. Padarysiu viską, kad Mažeikių krašto žmonės sužinotų daug įdomaus apie kitą tarybos narių pusę, ne apie tą kurią jie patys afišuoja. Kaip matau kai kam darosi nejauku ir šiek tiek baukštu, dėl turimos informacijos. Kažkas čia pražiovavo, kad aš su Daiva Šideikiene esame skundikai. Man tai kelia juoką, nes tik bailūs žmonės bijo atvirai diskutuoti ir išsakyti savo laisvas mintis. Man nėra ko bijoti. Esu atviras visoms diskusijoms ir su visais. Tik tokie piliečiai, kaip K. Bartkevičius verkšlena apie skundus, o aš sakau, kad paklausimų ir skundų rašymas yra pilietinė mano pareiga ir tai man suteikė Lietuvos Respublikos Konstitucija. Socdemai pakeiskit kandidatę, nes nejaugi nematot, kad ji blaškosi, o dar nieko nebuvo rimtesnio. Kita savaitė jaučiu bus šis tas, bet apie tai vėliai, truputį vėliau.O į užduotus klausimus per Etikos komisijos posėdį ponei (ne)kanditatei vis tiek reikės atsakyti, Su pagarba Virginijus Sungaila

 13. nana parašė:

  L Nagienė labai darbšti ir apsišvietusi moteris, jos pažinčių ir darbo dėka Kalnėnų pagrindinė ir gavo tokią bemokslę direktorę….

 14. pritariu nana parašė:

  Taip ir yra, tikriausiai mus laiko aborigenais, tačiau joms tas pats, seserelės sveikina ir giria viena kitą mokykloje prieš mus net juoką kelia

 15. pritariu parašė:

  aišku

 16. nana parašė:

  L. Nagienei negali sektis rinkimuose, ją sužlugdys aukšto intelekto ir moralės sesuo Regina Arbatauskienė…..kuri. baigia sunaikinti Kalnėnų pagrindinės mokyklos darbuiotojus……

 17. Pastaba parašė:

  Balsuokime į seimą už Rimą Širvinskienę, kad ji gyventų geriau, ir taip išgelbėsime nors vieną pilietį nuo nepritekliaus, o visą Židikų seniūniją nuo tirono….Beje kodėl būsimieji politikai taip pyksta už jiems pasakytas teisybes?????

 18. Pritariu parašė:

  Ne Sungaila kaltas, kad socdemai nesugeba ruoštis rinkimams. Pasižiūrėjus į jų svetainę atrodo, kad į tą partiją susirinkę visi nemokšos

 19. to Pradėjo parašė:

  Tik nereikia čia kaltinti Sungailos. Jis visai buvo mandagus ir dar net nesidomėjo ir nekėlė nekorektiškų pastebėjimų pav. ar gali kandidatų šeimos nariai užsiimti nelegaliais verslais ir gal tų verslų pobūdis dviprasmiškas… Bendrai gal dar bus tas cirkas.

 20. baisu parašė:

  Iki ko daėjo nepriklausoma Lietuva, kad tokia nepagarba savo valdžiai -Seimui, juk eiti į Seimo rinkimus reikia garbingai, aukštai iškelta galva o ne daužant kad ir meilužių galvas.

 21. ? parašė:

  tai gal SODRA Mažeikiuose naikinama?

 22. KLAUSIMAS parašė:

  Virginijui Sungailai, gal galėtų nesuprantantiems paaiškinti, ką jis palaiko ar Giedraitį ar Nagienę, ar abu kartu, nes jie juk vėl abu bendrapartiečiai, kiek prisimenam, net kartu dirbę sovietiniam režimui?

 23. Pradėjo parašė:

  sungaila su šideikiene rinkiminę kompanija (graži pora), dabar visi tik laikykimės, nes skundimai tik prasidėjo, bus daugiau cirko nei seime.

 24. netiesa parašė:

  Ne socialdemokkratai politikei, bet ,,politikė“ socialdemokratams pakišo kiaulę, nes
  lysdama į rinkimus turėjo viską įvertinti (savo politinę praeitį, bėgiojimus per partijas, šeimos peripetijas, net savo charakterį ir t.t.) ir neturėjo savo asmenybe kompromituoti visos partijos.

 25. Gėda parašė:

  Atsikratėme ir pasmerkėme sovietinę sistemą, bet jos buvusių lyderių niekaip.

 26. Leninui parašė:

  Mumija, nebekankink Mažeikių, pasiimk savo kūdikį Čepį iš čia

 27. Įdomu parašė:

  Tokio sutrikusio intelekto ir žemos vidinės moralės , kaip p. Nagienė turėtų dirbti viešuosius darbus, o ne būti išrinktai į rajono Tarybą.

 28. Leninas parašė:

  Po Mažeikius vėl klaidžioja komunizmo šmėkla.

 29. apsisovet parašė:

  Socdemai tikriausiai net dėkingi santarvei uz nemokama ju tinklalapio http://www.lsdpmazeikiai.lt reklama :))

 30. Vardas (privalomas) parašė:

  P.Nagiene neliskit kur ne jusu nosiai sedit ir sedekit sodroje.

 31. ASAS parašė:

  Lauk nagiene is Mazeikiu

 32. Klausimai socialdemokratams parašė:

  1. “ „Santarvės“ klausimą, ar ketina dalyvauti Seimo rinkimuose, L. Nagienė neatsakė nei „taip“, nei „ne“. Esą laiko apsispręsti dar yra“. Klausimas: ar rinkėjams siūlysite balsuoti už tokią neapsisprendusią? Jeigu ji pati nežino, tai kodėl jūs ją patvirtinote kandidate? Nejaugi daugiau žmonių neturite?
  2. „Pas mus nėra geros tvarkos, taip nerimtai buvo pažiūrėta pateikiant informaciją. Dabar bus proga įsivesti tvarką“. Čepys atvirai pareiškia, kad pas socialdemokratus nėra tvarkos. Rajonui vadovauja partija, kurioje nėra tvarkos. Ar galima balsuoti už tokią partiją, kurioje nėra tvarkos, o patvirtinta kandidatė dar neapsisprendusi?

 33. Aurimas parašė:

  Tik is tokiu straipsniu ir galima pastebet, kad arteja rinkimai! O p. Nagienei, linkiu tik sekmes, kad ir tokia reklama yra reklama! Zmones isgirs, kas yra gerai, o ivertins jau pagal nuveiktus darbus!

 34. Vardas (privalomas) parašė:

  Ryškiai kvepia rinkimais. Manau, tai tik pradžia. Dar ne tokių dalykėlių išlys. Kas dabar galėtų pasverti, kuri pusė teisi, kas meluoja. Juk ir melo detektoriai klysta:)

 35. jus zurnalistai? parašė:

  nusivaziavot, santarve…

 36. Net parašė:

  neįdomu skaityti. „Briedas“. Kai savo laikraštį turi ar televiziją,o tai gali savo „abrozdėlį“ dėti į kiekvieną pastraipą. ar po kiekvienos reklamos. Ąčiū už dėmesį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto