Socialinio pedagogo darbe – naujovės

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Mažinamas mokinių skaičius, tenkantis vienam socialiniam pedagogui, aiškiai apibrėžiamos jo darbo mokykloje sritys, atsiranda naujas socialinės pagalbos teikimo būdas – tarpininkavimas: socialinis pedagogas padės konstruktyviai spręsti konfliktus – išklausys, bus nešališkas tarpininkas tarp abiejų konfliktuojančių šalių. Visa tai apibrėžta atnaujintuose dokumentuose: Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos apraše ir Mokyklos socialinio pedagogo pareigybės pavyzdiniame apraše.

Praplečiamos darbo funkcijos

Šiuos dokumentus įsakymu patvirtino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
„Mokytojai, mokiniai, jų tėvai, jei iškyla mokymosi sunkumų dėl socialinių priežasčių, pvz., skurdo, socialinės atskirties ir kt., ar patiria smurtą, patyčias, gali kreiptis į mokyklos socialinį pedagogą. Nuo šiol socialinis pedagogas mokykloje dalyvaus ir sprendžiant konfliktus. Atsižvelgus į dabarties realijas mokyklose, praplečiamos jo darbo funkcijos.
Socialinis pedagogas, kaip nešališkas asmuo, taikiu būdu padės išspręsti mokytojų ir mokinių, mokinių ir jų tėvų nesutarimus. Jis profesionaliai, neįsitraukdamas į emocijų audras, padės konfliktuojantiems žmonėms atskleisti savo požiūrį ir išklausyti vienas kitą konstruktyviai“, – ministrė A. Pitrėnienė.

Įsigalios kitąmet

Nustatomas maksimalus mokinių skaičius vienam socialiniam pedagogui – jis sumažintas iki 400 mokinių. Ši nuostata įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d. Nustačius didžiausią mokinių skaičių, tenkantį vienam socialiniam pedagogui, didesnės mokyklos, kuriose, tarkime, mokosi 1000 mokinių, privalės įsteigti daugiau, bent jau 2,5 socialinio pedagogo etatų.
Nauja nuostata, kad socialinis pedagogas ne mažiau kaip 50 procentų savo darbo laiko turėtų skirti darbui su mokiniais ir mokytojams konsultuoti. Tiksliau apibrėžus socialinio pedagogo funkcijas mokyklose, administracija, kaip dar pasitaiko, nebegalės jam užkrauti papildomų darbų, nesusijusių su jo darbu. Be darbo su mokiniais ir mokytojais, kitą darbo laiką socialinis pedagogas turės skirti kitų specialistų, tėvų konsultacijoms, savo profesiniam tobulėjimui, tiriamajam ir organizaciniam darbui ir pan.

Nebuvo nuolat peržiūrimi ir atnaujinami

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsigalios aprašo pakeitimas, numatantis, kas gali dirbti mokyklos socialiniu pedagogu. Bus privaloma turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.
Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas nebuvo atnaujinamas nuo 2011 m., o Mokyklos socialinio pedagogo pavyzdinio pareigybės aprašas paskutinį kartą buvo redaguotas 2012 m.
Šie dokumentai ilgokai nebuvo peržiūrimi ir atnaujinami, nors dėl Švietimo įstatymo, kitų su socialinių pedagogų veikla susijusių teisės aktų pakeitimai iš esmės keitė socialinių pedagogų padėtį, juose trūko apibrėžtumo.

Parengė darbo grupė

Naujus aprašus parengė darbo grupė, sudaryta iš asmenų, atstovaujančių įvairioms organizacijoms.
Į darbo grupę, kuriai vadovavo Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento direktorė Žydronė Žukauskaitė-Kasparienė, įėjo Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos, Lietuvos švietimo pagalbos asociacijos, universitetų, vaikų darželių, mokyklų, profesinio mokymo įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Vilniaus miesto psichologinės-pedagoginės tarnybos ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.
Šiuo metu mokyklose dirba daugiau nei 900 socialinių pedagogų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto