Stogus keitusius gyventojus jau pasiekia parama

Asbestinę savo gyvenamųjų namų stogų dangą keičiantiems kaimo gyventojams jau išmokėta apie 9,4 mln. litų paramos lėšų. Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Beveik du šimtai rajono kaimo gyventojų Europos Sąjungos lėšomis pasikeis asbestinių stogų dangą.
Mažeikiškius pasieks apie 1,2 milijono litų europinė parama.

Pradėta mokėti parama

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) duomenimis, iš viso asbestinių stogų keitimui buvo pateiktos 8039 paraiškos, prašoma parama siekė šiek tiek daugiau kaip 50 mln. litų.
Parama patvirtinta arti 7700 pareiškėjų, paramos suma – 48 mln. litų.
Asbestinę savo gyvenamųjų namų stogų dangą keičiantiems kaimo gyventojams jau išmokėta apie 9,4 mln. litų paramos lėšų.
Aistė Mileikaitė, agentūros Komunikacijos skyriaus Viešųjų ryšių poskyrio vedėja, „Santarvę“ informavo, kad mūsų rajono gyventojai šiuo metu yra pateikę 122 mokėjimo prašymus – tiek jų jau yra baigę visus stogų keitimo darbus, sutvarkę reikalingus dokumentus ir juos pristatę Nacionalinei mokėjimo agentūrai.
106 mokėjimo prašymai jau apmokėti – paramos gavėjus pasiekė kiek daugiau nei 406 tūkst. litų.

Atliekamos patikros vietoje

Projektas turi būti įgyvendintas per vienerius metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Priešingu atveju parama negalės būti išmokėta. Baigęs vykdyti projektą paramos gavėjas teikia mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Mokėjimo prašymai priimami NMA teritoriniuose skyriuose pagal projekto įgyvendinimo vietą.
Šiuo metu agentūra yra gavusi 2 780 mokėjimo prašymų, iš kurių 2 300 jau yra įvertinti. Mokėjimo prašymai yra vertinami ne ilgiau kaip 30 darbo dienų. Į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų paramos gavėjui bei patikrų vietoje atlikimo laikas.
„Išlaidas pripažinus tinkamomis, projektų vykdytojus netrukus pasiekia ir jiems priklausanti parama“, – patikino agentūros atstovė A. Mileikaitė.
Kompensuojama 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų, likusią dalį turi prisidėti pats gyventojas. Maksimali paramos suma vienam projektui įgyvendinti – 10 tūkst. litų.

Gali būti taikomos sankcijos

Agentūros specialistai akcentuoja, kad svarbu, jog paramos gavėjai nevėluotų ir mokėjimo prašymus teiktų laikydamiesi paraiškoje nustatytų terminų. Kitu atveju jiems gali būti taikomos sankcijos arba mokėjimo prašymai iš viso nepriimami. Išimtis taikoma tik tais atvejais, jei vėluojama dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure).
Tokiu atveju paramos gavėjai turi raštu paaiškinti vėlavimo priežastis ir pateikti jas pagrindžiančius dokumentus. Jeigu projekto vykdytojas dėl pateisinamų priežasčių nespėja laiku pateikti mokėjimo prašymo arba nori perskirstyti paramos objektus tarp paramos dalių (įsigyja pigesnę stogo dangą, bet daugiau nei buvo numatyta projekte sumoka už utilizavimą ir pan.), jis turėtų iš anksto apie tai informuoti NMA, raštu pateikdamas argumentuotą prašymą.
Kol kas nė vienam rajono gyventojui, keitusiam stogą, mokėjimo prašymas nėra atmestas, sankcijos netaikytos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto