Streikas Mažeikiuose vyko ramiai

Kol nevyko pamokos, Pavasario vidurinės mokyklos mokiniai domėjosi ir Vasario 16-ajai skirta paroda. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Antradienį Mažeikių ugdymo įstaigose vyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos surengtas dviejų valandų įspėjamasis streikas.
Profesinių sąjungų turimais duomenimis, į jį įsijungė aštuoniolika rajono ugdymo įstaigų: šeši lopšeliai-darželiai, darželis-mokykla „Kregždutė“, penkios pradinės, keturios vidurinės mokyklos, Viekšnių gimnazija bei Mažeikių Vytauto Klovos muzikos mokykla.

Duomenys skiriasi

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų (LŠDPS) Mažeikių susivienijimo pirmininkė Judyta Čejauskienė informavo, kad įspėjamąjį streiką rajone palaikė 34 ugdymo įstaigos iš 50-ies.
Rajone dirba 1,2 tūkst. neformalaus, ikimokyklinio ugdymo, mokyklų ir gimnazijų pedagogų, streiką palaiko ir jame dalyvavo beveik 900, t. y. apie 70 procentų pedagogų.
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininkas Audrius Jurgelevičius žiniasklaidai sakė, kad antradienį įspėjamajame dviejų valandų streike šalyje dalyvavo per 300 mokyklų, akciją iš viso palaikė apie tūkstantis šalies švietimo įstaigų.
Kitokie švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus pateikiami duomenys: jis sako, kad streikavusių mokyklų buvo apie 220.

Sulaukė  palaikymo

Streiko išvakarėse streikuojantys Mažeikių rajono švietimo darbuotojai sulaukė palaikymo iš Naftininkų profesinių sąjungų bei Žemaitijos regiono Mažeikių rajono profesinių sąjungų centro: atsiųstuose raštuose teigiama, kad 3 tūkst. profsąjungų narių iš 11 įmonių solidarizuojasi su švietimo darbuotojų profsąjungomis ir palaiko jų reikalavimus.
„Įspėjamasis streikas antradienį pas mus vyko ramiai, jokių didesnių incidentų nebuvo. Kai kuriose mokyklose streikuojantiems pedagogams vadovai pareiškė pretenzijų, bet čia gal tik direktorių nuotaikų, asmeninių nuostatų reikalas“, – svarstė J. Čejauskienė.

Įspėti  iš anksto

Antradienio rytą Sodų vidurinėje mokykloje po pirmos pamokos įprasto pertraukos šurmulio nebuvo: kadangi mokiniai buvo įspėti, jog pirmą ir antrą pamokas vyks įspėjamasis streikas, į mokyklą atėjo tik vienas kitas mokinys. Jiems buvo nurodyta užsiimti skaitykloje arba aktų salėje, bet nė vieno mokinio ten nebuvo.
Ant kabinetų durų kabėjo užrašai, įspėjantys apie streiką.
Mokytojai sėdėjo įprastose savo darbo vietose arba mokytojų kambaryje. Apie jų dalyvavimą streike liudijo prisegtos kortelės su užrašu „Streikuoju“.
„Mokyklos direktorė streikui nepritaria, gąsdina, kad už tas valandas nemokės, bet mes esame ramūs, įstatymams nenusižengiame, viskas vyksta pagal reikalavimus, numatytus Darbo kodekse“, – tvirtino šioje mokykloje dirbanti J. Čejauskienė.

Streikui  pritaria

Panašų vaizdą „Santarvė“ išvydo ir kitose mokyklose. Pavasario vidurinės mokyklos mokytojai taip pat liko savo kabinetuose, tvarkė dokumentaciją, ruošėsi pamokoms.
Mokyklos profesinės sąjungos pirmininkė Stanislava Grušaitė informavo, kad streikas vyksta ramiai, prie jo prisijungė 49 mokytojai, išskyrus tuos, kurie turi nedarbingumo pažymėjimus. Pritariančių streikui buvo daugiau – 51.
Apie dešimt į mokyklą atėjusių mokinių dirbo kompiuteriais skaitykloje.
„Tai tie, kurie vakar nebuvo mokykloje ir nieko nežinojo. Dažniausiai ir ateina tie, kurie nelanko“, – pastebėjo S. Grušaitė.
Kolektyvo profsąjungų lyderė įsitikinusi, kad pedagogams judėti reikia – jei nebus judėjimo nuo apačios, ateitis neaiški.
„Reikia kažką keisti. Pagrindinis dalykas – mokinio krepšelio netobulumas, neatitikimas šių dienų poreikiams. Prieš dvejus metus vykęs terminuotas streikas rezultatų davė: tada mes kovojome konkrečiai dėl savo atlyginimų, dabar esame susirūpinę dėl mokinio krepšelio skaičiavimo metodikos pakeitimo. Neramu ir dėl kaimo mokyklų, nes jei reikalaujama, kad kaimuose būtų po dvi vienuoliktas klases, kaimo mokyklos susinaikins“, – samprotavo S. Grušaitė.
Mokyklos direktorius Stanislovas Jakučinskas teigė priekaištų streikuojantiems pedagogams neturįs: viskas vyksta pagal įstatymus, jokių pažeidimų nesą.

Mokiniai žiūrėjo filmus

Senamiesčio pagrindinėje mokykloje jautėsi šurmulys, kadangi čia vyko rajoninė matematikų olimpiada, o tuoj po streiko turėjo prasidėti kultūrinėpažintinė diena, tad daugelis ruošėsi jai.
Kad nebus pirmųjų pamokų, mokiniai taip pat buvo informuoti iš vakaro: tuos mokinius, kurie dėl autobusų grafiko priversti atvažiuoti iš pat ryto, administracija įtraukė į sąrašus ir jie buvo užimti: į mokyklą atvykusiems dviem dešimtims mokinių aktų salėje buvo demonstruojami jų pačių pasirinkti filmai.
Mokytojai ramiai dirbo savo darbus, šnekučiavosi mokytojų kambaryje. Mokyklos profsąjungos pirmininkė Anastasija Andersonienė informavo, kad jų kolektyvas vieningas: streikuoja ne vien 48 mokytojai, juos palaiko ir kai kurie mokyklos specialistai.
„Esame vieningi: jei streikuojame – visi šimtu procentų, jei ne, tai ne. Jei nesitikėtume jokio rezultato, tai ir nestreikuotume. Paskutiniame streike kažko pasiekėme“, – kalbėjo mokyklos profsąjungos vadovė.

Už vietą  po saule

A. Andersonienės teigimu, tai, ką ministras G. Steponavičius kalba žiniasklaidai, yra grynas melas.
„Meluoja per akis ir neraudonuoja. Negirdi jie mūsų. Kai su kolegomis buvome mitinge prie ministerijos, ponas ministras pasakė, kad neturėdamos ką veikti, susirinko kelios profsąjunginės bobutės pašūkauti, o ten buvo keli tūkstančiai žmonių“, – piktinosi A. Andersonienė.
Jos teigimu, dabar visur pabrėžiama, kad pedagogai streikuoja ne dėl ekonominių dalykų, o dėl nepagarbos mokytojui – tiek iš Švietimo ir mokslo ministerijos, tiek iš tėvų ir vaikų pusės.
„Norime susigrąžinti savo vietą po saule“, – kalbėjo pašnekovė.
Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorė Janina Norvilienė teigė, kad jokių problemų dėl vaikų užimtumo mokytojų streiko metu nebuvo: 1–5 klasių mokiniai šią savaitę atostogauja, tad užimti reikėjo tik 6–10 klasių mokinius, iš ryto atvykstančius į mokyklą maršrutiniais autobusais.

Darželiai streikavo trumpiau

Lopšeliai-darželiai streikavo perpus trumpiau – tik vieną valandą. Kadangi čia dirbti pradedama daug anksčiau, tad ir streikai juose vyko nuo 7.30 iki 8.30 val. Pedagogai apie būsimą streiką tėvus buvo įspėję iš anksto.
„Buratino“ darželio profesinių sąjungų pirmininkė Liudmila Ligeikienė sakė, kad ir tėvai nepareiškė jokių priekaištų, tik palaikė. Iš pat ryto atvesti vaikai buvo užimami budinčioje grupėje, tad nesusipratimų išvengta.

Naudojasi gimnazijų vadovais

J. Čejauskienė apgailestavo, kad kai kurios ugdymo įstaigos streiką palaikė, bet jame nedalyvavo.
„Tokia pozicija yra bjauri. Mano nuomone, tai yra negerai, nes leidžia ministrui Steponavičiui kalbėti apie mūsų nevieningumą. O nevieningi esame todėl, kad daugelis mokyklų neturi darbo tarybų, kitas dalykas – mokytojai linkę vengti nors ir nedidelių nesutarimų su direktoriais“, – situaciją komentavo pašnekovė.
Esant tokiai situacijai, J. Čejauskienė kelia klausimą, kokie yra demokratiniai santykiai mokyklose ir ar jie išvis yra: mokyklų profesinių sąjungų vadovai bijo nunešti streiko reikalavimus direktoriams, bijo su jais kalbėtis.
„Tad ten, kur nėra mokytojus ginančių profsąjungų, yra baisu. Labai malonu svetimomis rankomis žarijas žarstyti. O kai nedalyvaujantys streike ir jo nepalaikantys asmenys gauna kokį laimėjimą, noriai pasiima sau ir tuo naudojasi“, – apmaudo neslėpė J. Čejauskienė.
Ji pastebi dar vieną tendenciją: gindamas savo interesus, ministras G. Steponavičius visuose savo pokalbiuose išnaudoja gimnazijų direktorių kortą. Jie nejaučia didelės bėdos: koeficientas, kuris buvo mažinamas kaimo mokyklose, kaimo vidurinėse, mažosiose gimnazijose, neliečia didžiųjų miesto gimnazijų, nes jos gyvena šiltnamio sąlygomis: iš mažųjų atimama ir atiduodama joms.
„Tad kokia gali būti kalba apie jų dalyvavimą streike? Negi viską turėdamas dar eisi triukšmauti?“ – retoriškai klausė J. Čejauskienė.

Nesusipratimų nemažai

Antradienį susitikime su žiniasklaida ministro G. Steponavičiaus pasiteiravus, kaip vertina streiką, jis teigė, kad tai civilizuota, demokratinės visuomenės norma. Dar ministras pažymėjo, jog ministerija su profsąjungomis nuolat bendradarbiauja.
J. Čejauskienė pastebi, kad ministerija derasi su tomis profsąjungomis, kurios baigia išnykti, kurios nekelia jokių reikalavimų, neragina piketuoti, dalyvauti streikuose.
„Ministras spekuliuoja sakydamas, esą profsąjungos reikalauja panaikinti mokytojo krepšelį. Mes to tikrai nereikalaujame, tik norime, kad būtų peržiūrėta darbo koeficientų sistema, kuri dabar nebeatitinka kvalifikacinių kategorijų“, – tvirtino J. Čejauskienė.
Dėl to ministras G. Steponavičius pažymėjo, kad visi puikiai supranta, jog tėvai ir vaikai nori kompetentingų mokytojų, kurie išmano ir myli savo darbą, todėl bus stengiamasi, kad į mokyklas ateitų ir jose dirbtų patys geriausi mokytojai.
„Mes nesame prieš mokytojų tobulėjimą, prieš kvalifikacijos kėlimą, bet mes prašome neįvesti to baisaus drakoniško įstatymo, kuriam jau šimtas metų. Pagal jį mokytojai pensininkai kaip nusenę kunigai būtų atleidžiami. Yra ten ir kitokių netobulumų“, – tikino J. Čejauskienė.

Paruoštas sprendimas dėl streiko

Vienas streikininkų reikalavimų – įstatymiškai įtvirtinti 18 valandų darbo krūvį, pasak J. Čejauskienės, labai plačiai eskaluojamas. Ministerijos nuomone, minimalaus krūvio nereikia įtvirtinti, nors anksčiau tai buvo įtvirtinta, o naujajame Švietimo įstatyme to nebeliko.
„Direktoriams tai labai patogu: duos mokytojui dvylika pamokų, pridės keletą valandų būrelio, pasiruošimo pamokoms valandų… O iš tikrųjų tie visi papildomi darbai turėtų būti skiriami nuo 18 valandų. Direktoriams suteikiama laisvė: jie gali duoti pamokų kiek nori, todėl pedagogai yra neapsaugoti teisiškai“, – kalbėjo profsąjungų pirmininkė.
J. Čejauskienė informavo, jog jau paruoštas sprendimas dėl streiko paskelbimo.
Jame teigiama, kad, vadovaujantis Darbo kodeksu ir profesinių sąjungų įstatymo straipsniais, streiko komitetai, atsižvelgdami į tai, kad įspėjamojo streiko metu reikalavimai nebuvo patenkinti, kolektyvinis ginčas nebuvo išspręstas, nusprendžia kreiptis į Žemaitijos regiono susivienijimą dėl šio regiono profesinės sąjungos narių konferencijos sušaukimo. Jame turėtų vykti slaptas narių balsavimas dėl terminuoto arba neterminuoto streiko skelbimo.

4 Atsakymai į “Streikas Mažeikiuose vyko ramiai”

  1. pilietis parašė:

    komentaras :)

  2. vardas parašė:

    vspstuvz

  3. Egle parašė:

    EI, PATAISYKITE NUOTRAUKOS PAVADINIMĄ. ČIA PAVASARIO VIDURINĖ MOKYKLA, IR NE KAUKĖS O LIETUVOS PLAKATAI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto