Sunkmetis politikų apetito nesumažino

Šios kadencijos Tarybos nariai buvo aprūpinti kompiuteriais, tačiau jie ir toliau gviešiasi pinigų popieriui, trintukams ir pieštukams. Kitų išlaidas ribojantys politikai savo sąskaita nėra linkę taupyti biudžeto, nors daugelis turi verslus ar dirba neblogai mokamus darbus. Pinigai priešina ir pačius politikus, nes mažesnes išmokas gaunantieji jaučiasi diskriminuojami.


SUNKMEČIU
POLITIKAI IŠLAIDESNI
Ankstesnės kadencijos mūsų išrinktieji savo misiją vertino kaip visuomeninį darbą ir jokio atlygio už tai negaudavo. Atitinkamomis išmokomis buvo pamaloninami tik „antpečius“ turintys politikai.
Po 150 litų per mėnesį pašto, telefono, kanceliarinių prekių ir transporto išlaidoms kompensuoti gaudavo visuomeniniai vicemerai ir Tarybos komitetų pirmininkai. Tik visuomeniniam mero pavaduotojui Jonui Siminkevičiui kas mėnesį būdavo atseikėjama po 600 litų.
Praėjusios kadencijos Tarybos nariai rajono biudžetui kas mėnesį kainuodavo šiek tiek per pusantro tūkstančio litų. Sunkmečiu politikai „brangesni“ – per mėnesį mokesčių mokėtojams, t. y. rinkėjams, jie kainuoja 9540 litų, per metus – 114,5 tūkstančio.
NEBENORI DIRBTI
UŽ DYKĄ
Šios kadencijos Tarybos nariai lyg ir ėmė atkurti teisingumą: kaip sako patarlė, veltui ir arklys arklio nekaso. Tačiau tą teisingumą ir vėl nulėmė „antpečių laipsnis“. Jokių pareigų Taryboje neužimančiam politikui kas mėnesį mokama po 200 litų. Kur kas brangiau vertinamas komitetų pirmininkų darbas – jie gauna po 500 litų.
Dar svariau – po 778 litus – atlyginama neetatiniams mero pavaduotojams Vytautui Mažeikiui ir Viktorui Bugnevičiui, kurie savo darbovietėse į rankas kas mėnesį gauna atitinkamai 2500 ir 1900 litų. Labiausiai darbas politikoje apsimoka neetatiniams vicemerams Irenai Macijauskienei ir Jonui Siminkevičiui. Visuomenės sveikatos centro Mažeikių filialui vadovaujanti politikė per mėnesį į rankas gaunamas 2500 litų mėnesio pajamas iš rajono biudžeto papildo 1028 litais, J. Siminkevičius prie pensijos prisideda 1556 litus.
SKIRTINGI KRITERIJAI
Teisingumo dėlei ir kad nesupykdytume politikų, reikia pasakyti, kad išvardintos sumos nėra atlyginimas. Tai tik kompensacija už kanceliarines, pašto, telefono, transporto ir kitas išlaidas. Be to, nuo kanceliarinėms išlaidoms skirtų pinigėlių jokie mokesčiai iš Tarybos narių neatskaičiuojami.
„Vietos savivaldos įstatymas jokios kontrolės nenumato. Tarybos paskirtos kompensacijos pervedamos į politikų sąskaitas, atsiskaityti, kam išleidžiami pinigai, nereikia“, – paaiškino Savivaldybės Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas Arvydas Pocius.
Tarybos nario kėdė tampa vis šiltesnė. Kartą per mėnesį į Tarybos posėdį ir dar kokių komitetų ar komisijų posėdžius susirenkančių kai kurių politikų piniginės mėnesio gale pasipildo didesne suma nei kasdien dirbančių daugelio rinkėjų. Kai kurie lietuvaičiai dirba visą mėnesį nuo 8 valandų ryto iki 17 valandos už minimalų atlyginimą, į rankas tegaudami apie 670 litų.
TARP POLITIKŲ –
DISKRIMINACIJA
Vos galą su galu suduriantys gyventojai pavydi savo išrinktiesiems „lengvų“ pinigėlių. Aistros verda ir tarp politikų, nesuprantančių, kuo jie prastesni už savo kolegas, kurie už darbą politikoje gauna kelis kartus daugiau.
„Nesuprantama diskriminacija tarp Tarybos narių. Nėra jokio išskirtinumo, visi esame eiliniai Tarybos nariai, kartu sprendžiame problemas. Mūsų nuomone, išmokos Tarybos nariams turi būti suvienodintos arba visai nemokamos. Jeigu prisiimi iššūkį būti komiteto pirmininku ar vicemeru, juo ir būk“, – teigė opozicijos lyderis Kęstutis Bartkevičius.
Panašiai kalbėjo ir jo kolega, partijos Tvarka ir teisingumas Mažeikių skyriaus pirmininkas Saulius Šiurys.
„Komiteto pirmininkai dirba tą patį, kaip ir eilinis Tarybos narys, tik tiek, kad jiems pavesta sukviesti ir vesti komiteto posėdžius. Manau, jiems skiriamos per didelės išmokos, kiekvienas juk turi tiesioginį darbą. Pas mus nėra tokių apimčių kaip didmiesčiuose. Palyginti mes čia šaškėmis žaidžiame“, – lygino politikas, pasisakantis už išmokų mažinimą komitetų pirmininkams ir vicemerams.
VICEMERAI –
DĖL STABILUMO
Praėjusios kadencijos neetatinius vicemerus Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje Algimantas Čepys pavadino „popieriniais“, nes Taryba nebuvo patvirtinusi jų veiklos sričių. Šios kadencijos politikai savo pirmtakų klaidų nebekartojo – veikla nustatyta.
Tačiau K. Bartkevičius, pats turintis neetatinio vicemero patirties, mano, kad tokie postai – politiniai, suteikiantys merui stabilumo, kaip kokios politinės regalijos.
„Būdavo atvejų, kai tekdavo organizuoti įvairius priėmimus, už merą tekdavo atstovauti renginiuose. Galbūt einant vicemero pareigas ir yra išlaidų daugiau, galima sugalvoti kokį kompensavimo mechanizmą, o ne kaip konstantą kas mėnesį mokėti tokias nepagrįstai dideles išmokas“, – teigė pašnekovas.
TURI BŪTI MOKAMA
UŽ DARBĄ
Opozicijos lyderio K. Bartkevičiaus nuomone, pagal gaunamas pajamas lyg ir neišeina J. Siminkevičių vadinti neetatiniu vicemeru. Kai kurie rinkėjai dirba ir už mažesnę algą. Dar keisčiau, kad pusantro tūkstančio litų mėnesio pajamos įvardintos kaip kompensacija už kanceliarines, pašto, telefono ir kitas išlaidas.
K. Bartkevičius neneigia: kaimo reikalus, gamtos apsaugą, seniūnijas ir kaimo bendruomenes kuruojantis vicemeras atidirba už tuos pinigus.
„Siminkevičius kiekvieną dieną į Savivaldybę eina kaip į darbą. Jei dirba, tai atitinkamai turėtų būti ir įformintas. Galbūt tai galėtų būti mero patarėjo kaimo reikalams pareigos. Nuo atlyginimo dar mokesčiai į biudžetą būtų mokami“, – svarstė politikas.
MERAS PAGALBININKAIS
PATENKINTAS
Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis apie vicemerų darbą „Santarvei“ patarė teirautis jų pačių. Jis pats esąs patenkintas tokiu komandiniu darbu. Kartą per mėnesį vyksta bendri susitikimai, aptariamos įvairios problemos, prieinama prie bendro susitarimo, priimami sprendimai.
„Jie atidirba tuos pinigus“, – lakoniškai atsakė meras, pasiteiravus, ar iš savo piniginės jiems mokėtų tiek pat, kiek iš biudžeto.
Mero nuomone, Taryboje dirbantys politikai turėtų gauti vienokį ar kitokį atlygį. Esą darbas už dyką ir yra darbas už dyką. Per mėnesį gaunami 200 litų nesą dideli pinigai, nes visuomeniniam darbui Tarybos nariai sugaištantys nemažai laiko, tenką atsitraukti nuo tiesioginio darbo.
V. Džiugelis negalėjo pasakyti, kaip balsuotų, jei būtų sprendžiamas Tarybos narių kompensacijų klausimas – viską lemtų koalicijos susitarimas.
PADĖTIES
NEDRAMATIZUOJA
Socialdemokratė I. Macijauskienė teigė į politiką atėjusi ne dėl galimybės papildomai užsidirbti, tad jeigu pinigėlių ir sumažėtų – pareigų nemestų. Vis dėlto politikė prasitarė, kad jei būtų gerokai apkarpytos išmokos, galbūt ir sumažintų papildomą darbų krūvį.
Už darbą politikoje gaunamų pinigų sakė nesureikšminąs ir neetatinis vicemeras V. Bugnevičius, atstovaujantis Naujajai sąjungai (socialliberalams). Ir negaudamas pinigų, esą rinkėjams jis atstovautų ne blogiau negu dabar.
Anot socialdemokrato V. Mažeikio, darbo užmokestis turi priklausyti nuo darbo krūvio. Neetatinis vicemeras patikino, kad jam išmokos mokamos ne už dyką.
„Turiu įsipareigojimų dėl vykdomų projektų. Vyksta įvairūs susitikimai, aptariame prioritetus, finansines galimybes, konsultuojamės. Tenka ir į Vilnių, Kauną pavažiuoti“, – savo veiklos sritis apibūdino V. Mažeikis.
Politikas prasitarė, kad būna, jog pinigų tenka paaukoti ir vargstantiems rinkėjams.
Valdančiajai koalicijai atstovaujantys vicemerai negalėjo pasakyti, kaip balsuotų, jeigu būtų svarstomas jiems skiriamų pinigų klausimas. Tai lemtų susitarimai frakcijose, koalicijoje. Tačiau pašnekovai sutiko, kad sunkmečiu galbūt ir politikai turėtų būti taupesni.
IŠLAIDŲ NEANALIZUOJA
Mūsų rajone nėra Tarybos narių, atsisakiusių kompensacijų, skiriamų už kanceliarines, pašto, telefono ar kitas išlaidas. Nors politikai daug kalba apie biudžeto lėšų taupymą, patys su taupančiaisiais nesolidarizuojasi. Kai kuriems net atrodo, kad 200 litų kompensacija – per menka suma sunkmečiu.
Tačiau pakalbinus politikus peršasi išvada, kad būti Tarybos nariu didelių išlaidų nereikia. „Santarvės“ pašnekovai prisipažino neanalizuojantys, kam ir kiek išleidžia pinigų. Vieni teigė, kad daugiausia pinigų suryjantys degalai važiuojant pas rinkėjus, į susitikimus, posėdžius, kiti – kad brangiausi yra telefono pokalbiai, tačiau konkrečių sumų įvardinti negalėjo.
„Turime politinį kompiuterį (iš rajono biudžeto Tarybos nariams nupirkti nešiojamieji kompiuteriai – B. R.), neribotai galime naudotis internetu. Tikrai 200 litų – per akis“, – teigė K. Bartkevičius.
Kontrolės komiteto pirmininkas konservatorius Paulius Auryla „Santarvę“ patikino, kad balsuotų už išmokų mažinimą Tarybos nariams, nes situacija sunki ir visiems būtina veržtis diržus.
SANKCIJOS NETAIKOMOS
Darbo laiko apskaitos lapai pildomi tik eiliniams. Mūsų išrinktieji pasiskirtas išmokas gauna… nepriklausomai nuo to, kaip uoliai jie mums tarnauja, kiek posėdžių praleidžia.
Tiesa, kai kurios savivaldybės naujajame reglamente numatė sankcijas nepaklusniems tarybos nariams. Pavyzdžiui, tarybos posėdį iškeitusiam į kitus reikalus panevėžiečiui politikui gresia 30 proc. mažesnė kompensacija, neatvykusiam į komiteto ar komisijos posėdį – 10 proc.
Klaipėdoje nelankantiems komitetų ar komisijų posėdžių nustatyto dydžio sumos mažinamos 20 proc.
Pateisinama priežastimi laikoma komandiruotė, liga ar artimo žmogaus mirtis.
Mūsų rajono Taryba politikams lojalesnė. Tarybos sekretorė Izoleta Savickaja „Santarvei“ sakė, kad pagal žodinį susitarimą, politikai, nedalyvaujantys posėdžiuose, apie tai turi pranešti. Sekretorė apie tai informuoja Tarybos vadovą ar komitetų pirmininkus.
„Viskas atsispindi protokoluose. Būtų biurokratizmas pildyti kokius lankomumo žurnalus“, – teigė sekretorė.
REGLAMENTĄ
GALIMA KEISTI
Rajono politikai įvairiai vertina tokias sankcijas. Pasisakantieji prieš jas teigia, jog pas mus nėra piktybiškai posėdžių nelankančių Tarybos narių, dėl kurių reikėtų griebtis griežtų sankcijų.
„Formaliai gal ir galima įrašyti. Tačiau tiems verslininkams, kurie neateina, 200 ar 500 litų nėra dideli pinigai“, – pastebėjo P. Auryla.
Ne tik opozicija, bet ir kai kurie valdančiosios koalicijos nariai sutinka, kad galbūt ir reikėtų numatyti Tarybos narius drausminančias priemones.
„Naująjį Savivaldybės tarybos reglamentą (patvirtintas šių metų sausį – B. R.) rengė vicemero Rimanto Norkaus vadovaujama komisija. Galbūt kažkas ir buvo pražiūrėta. Tačiau reglamentas, esant reikalui, gali būti keičiamas“, – teigė V. Džiugelis.
Meras informavo, kad ką tik gavęs vidaus reikalų ministro projektą dėl pavyzdinio savivaldybės Tarybos veiklos reglamento patvirtinimo. Kai jį išstudijuos, galbūt gims minčių dėl permainų.
Nuotr. Sigito STRAZDAUSKO.: Tarybos nariai rajono biudžetui kiekvieną mėnesį kainuoja beveik dešimt tūkstančių litų, sunkmečiu ši suma nemažėja.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto