Svarbiausias dokumentas – su pažeidimais?

Tarybos narių daugumos balsų pakanka ir abejotiniems sprendimams priimti. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Šios kadencijos Taryba svarbiausią savo dokumentą – Veiklos reglamentą – per pusantrų metų koregavo net keturis kartus: pakeista apie šimtas penkiasdešimt punktų ir papunkčių. Paradui vadovauja komisija, kai kuriems politikams kelianti abejonių dėl jos legalumo. Nors ir nedidelių, bet pažeidimų įžvelgia ir Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje.

Trūksta informacijos

Šios kadencijos Taryba startavo 2011 metų balandį, o gegužės mėnesį jau buvo sudaryta komisija Tarybos veiklos reglamentui pakeisti. Pačiame Tarybos priimtame sprendime nurodoma, kad komisija sudaryta Mažeikių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentui, patvirtintam 2010-10-29 sprendimu Nr. T1-326, pakeisti.
Tokiu įrašu politikai komisijai kaip ir nubrėžė konkretų, vienkartinį darbą. Tuo labiau kad sprendime nėra įvardinta, kokia ši komisija: nuolatinė ar laikina.
Savivaldybės internetiniame puslapyje yra viešai skelbiamos septynios komisijos. Tačiau komisijos Tarybos veiklos reglamentui keisti tarp jų nėra.
Tik prie vienos iš komisijų yra nurodyta, kad ji nuolatinė, tai – Saugaus eismo komisija.

Sprendimas – buldozerio principu?

Savivaldybės meras Antanas Tenys „Santarvei“ pripažino, kad nėra gerai, jog apie minėtą komisiją nėra jokios viešos informacijos.
Tarybos narys Alvydas Balčiūnas mano, kad tokia situacija, kuomet pasiūlymus teikia, jo nuomone, jau nebetekusi galių komisija, yra absurdiška.
„Niekada nemaniau, kad tokiu buldozerio principu yra ruošiami ir priimami Tarybos sprendimai. Neįtikėtinos skubos tvarka, su formaliais naujos redakcijos svarstymais buvo parengtas ir priimtas pakoreguotas Tarybos veiklos reglamentas, už kurį balsavo valdančioji dauguma. Vėlgi du variantai: arba nekompetencija, arba greito rezultato siekimas. Manau, kad globalinius dalykus reikėtų spręsti atsakingiau, labiau įsigilinant, aptariant visuose komitetuose“, – samprotavo  politikas.

Dirba be nuostatų

A. Tenio teigimu, prieš porą metų, dar ankstesnės kadencijos Tarybos posėdyje patvirtinus Reglamentą, buvo sudaryta ir komisija reikalingiems Reglamento pakeitimams ruošti. Esą išrinkus naują Tarybą, pasikeitė ir šios komisijos sudėtis, tačiau pati komisija nebuvo panaikinta. Tai  kam tada kuriama nauja komisija, jeigu senoji tebe veikia?
„Ši komisija yra nuolatinė, gali keistis tik jos nariai. Niekas nedraudžia jos gretas papildyti ir opozicijos atstovams, bet kol kas tokio pageidavimo negavome“, – „Santarvei“ aiškino meras.
Paklausus, kaip ši komisija dirba, jei nėra nuostatų, nėra apibrėžtas jos veiklos terminas, meras atsakė, kad komisija Tarybos veiklos reglamentui buvo sudaryta tik vieną kartą ir ji veikia visą šios Tarybos kadencijos laikotarpį. Tačiau jokio tai patvirtinančio dokumento nėra. Kaip ir nėra šios komisijos nuostatų.
„Komisija, kuri sukurta Tarybos veiklos reglamentui keisti, nuostatų neturi ir negali turėti, nes ji dirba vadovaudamasi Reglamentu. Ji keičia ir tobulina jo punktus“, – paaiškino meras.
Tačiau toks atsakymas sukėlė dar daugiau klausimų dėl komisijos legalumo.

Nedidelis nusižengimas?

Ar komisija, sudaryta vienkartiniam veiksmui, atlikusi užduotį nepraranda savo įgaliojimų, aiškinomės su Vyriausybės atstove Telšių apskrityje Loreta Bagdonavičiene.
„Pagal Tarybos priimtą sprendimą 2011 m. gegužės mėnesio pabaigoje galima suprasti, kad komisija buvo sudaryta konkrečiam Reglamentui pakeisti ir jį pakeitus baigiasi šios komisijos įgaliojimai. Tačiau jei ši komisija toliau tęsia darbą, negaliu pasakyti, kad tai būtų didelis pažeidimas, nes Reglamento pakeitimus gali siūlyti bet kuris Tarybos narys. Nėra tokio įpareigojimo, kad Reglamento pakeitimus siūlo tik vienokia ar kitokia komisija. Visą Tarybos veiklos reglamentą gali paruošti ir vienas žmogus, svarbu, kad jam pritartų Savivaldybės taryba. Todėl iki šiol komisijos pateikti ir patvirtinti Reglamento pakeitimai yra galiojantys, nes jiems pritarė Tarybos dauguma“, – paaiškino L. Bagdonavičienė.

Pakeitė šimtais

Kiekvienam Tarybos veiklos reglamento pakeitimui sudarinėti naujos komisijos nebūtina – taip mano ir vicemeras Kęstutis Bartkevičius, vadovaujantis prieš pusantrų metų sudarytai komisijai.
„Reglamentą tenka keisti gana dažnai, nes keičiasi įstatymai, poįstatyminiai aktai, taip pat gaunami pasiūlymai ir iš kitų Tarybos narių. Dėl kiekvieno pakeitimo kurti naujas komisijas būtų neprotinga“, – įsitikinęs politikas.
Jo teigimu, minėtą komisiją galima keisti ir nepasibaigus dabartinės Tarybos kadencijai, bet kol kas niekas tokio noro nepareiškė.
O darbo komisijai pakanka: per pusantrų metų Tarybos veiklos reglamentas buvo keistas keturis kartus. („Santarvė“ suskaičiavo, kad pakeista daugiau nei pusantro šimto punktų ir papunkčių.)

Keičiama ir dėl politikų

Vis dėlto šis faktas kai kuriuos politikus privertė susimąstyti: nejaugi šios kadencijos Tarybos patvirtintas Reglamentas toks blogas, kad jį taip dažnai reikia keisti? Kai kurie punktai ir papunkčiai jau keisti net tris kartus.
Vienas iš komisijos Reglamentui keisti narių Savivaldybės Bendrojo skyriaus vedėjas Juozas Sperauskas „Santarvei“ tvirtino, kad ir iš politikų vis gaunama naujų pasiūlymų ir pataisymų.
„Tarybos veiklos reglamentas nenumato, kad pakeitimų pasiūlymus gali teikti tik komisija, todėl ji nėra privaloma. Pasiūlymai gali būti pateikiami ir pavienių Tarybos narių. Be to, nėra apribojimų, kiek kartų ir kiek naujų punktų galima įrašyti į Reglamentą“, – teigė J. Sperauskas.
Šios kadencijos pakoreguotame Reglamente daugiausia priimta pakeitimų, susijusių su kompiuterizuotu Tarybos darbu, konkrečiau yra apibrėžti politikų pasisakymai, apribotas pateikiamų klausimų skaičius ir laikas, išsamiau paaiškintos paklausimų ir raštų pateikimo formos.
Neslepiama, kad kai kurie punktai pakeisti dėl vieno iš Tarybos narių. Ir tai esą nėra veltui, nes patvirtinus naujus ar pakoreguotus Tarybos veiklos reglamento punktus, paklausimų ir skundų šiek tiek sumažėję.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto