Švietimo ir mokslo ministrė su ES šalių ministrais diskutuoja apie profesinį mokymą

Gedimino Savickio (ELTA) nuotr.

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė lankosi Rygoje, kur dalyvauja ES šalių ministrų, atsakingų už profesinį mokymą, Europos socialinių partnerių ir Europos Komisijos atstovų susitikime. Susitikimą organizuoja ES Tarybai pirmininkaujanti Latvija.

Siekis – profesinio rengimo atitiktis darbo rinkai

Susitikime planuojama patvirtinti išvadas („Rygos išvados 2015“), kuriose apibrėžiami strateginio dokumento „Švietimas ir mokymas 2020“ siekiniai profesinio mokymo srityje. Ministrai taip pat aptars strategijas, padėsiančias užtikrinti Europos profesinio mokymo patrauklumą, konkurencingumą ir plėtros perspektyvas šiandien ir po 2020 metų.
„Didėjančios galimybės mokytis darbo vietoje, profesijos mokytojų ir meistrų kompetencijos tobulinimas, profesinio rengimo atitiktis darbo rinkai –  tai Lietuvos profesinio mokymo politikos prioritetai, –  pabrėžė ministrė A. Pitrėnienė. – Turime dar padirbėti didindami profesinio mokymo patrauklumą, atitikimą darbo rinkai ir stiprindami profesinį orientavimą bei jungtis tarp bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo. Jaunimui turėtų būti užtikrinta galimybė laisviau migruoti po šias tris mokymo pakopas, kad galėtų įgyti tuo metu darbo rinkoje reikalingų kompetencijų“.

Plėtos regioninę partnerystę

Rygoje taip pat numatytos diskusijos apie naujas iniciatyvas ir socialinių partnerių indėlį siekiant sustiprinti Europos pameistrystės aljansą. Viena iš tokių iniciatyvų – Baltijos šalių pameistrystės aljansas, kuris padėtų Baltijos šalims dalytis gerąja profesinio mokymo sistemos reformų įgyvendinimo patirtimi, plėtoti regioninę partnerystę, ieškoti bendrų sprendimų, siekiant padidinti mokymosi darbo vietoje galimybes.
Deklaracija dėl Europos pameistrystės aljanso pasirašyta 2013 metais, Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto