Taryboje – kėdžių tuštėjimo metas

Kai kurie Tarybos nariai panašūs į iš pamokų bėgančius moksleivius – pernai iš 27 narių, nė vieno posėdžio nepraleido tik 8 politikai. Nelankymo rekordininkas – vicemeras Kęstutis Bartkevičius, tik vienu posėdžiu atsilieka Jonas Žičkus. LANKOMUMU NEPASIŽYMĖJO
Praėjusiais metais įvyko 14 Tarybos posėdžių. Liberalų demokratų partijos lyderis K. Bartkevičius nedalyvavo 9uose, jo bendrapartiečiai Jonas Žičkus – 8uose, Saulius Šiurys – 5uose posėdžiuose. Penki politikai praleido po 4, keli – po 2–3 posėdžius, šeši – po vieną.
Aštuoni Tarybos nariai nepraleido nė vieno posėdžio, tarp pažangiausiųjų – ir Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis.
Savivaldybės tarybos sekretorė Izoleta Savickaja mano, kad Tarybos posėdžių lankomumas pagerėtų, jeigu už tai politikai gautų atlyginimą. Kitų savivaldybių tarybų nariai už posėdžiuose dirbtą laiką gauna atitinkamas išmokas. Mažeikiškiai Tarybos nariai nuo praėjusios kadencijos dirba visuomeniniais pagrindais. Tik Tarybos komitetų pirmininkai ir mero pavaduotojas Kęstutis Bartkevičius per mėnesį gauna po 150 litų, vicemeras Jonas Siminkevičius – 600 litų pašto, telefono, kanceliarinių prekių ir transporto išlaidoms kompensuoti.
Pagal Savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Tarybos ir komitetų posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė narių.
Nepaisant prasto lankomumo, Tarybos posėdžiuose per visą kadenciją nė kartą nebuvo pritrūkę kvorumo.

BALANSUOJA ANT RIBOS
Kalbinti Tarybos komitetų pirmininkai pripažino, kad posėdžių nelankymas yra nemaža problema.
„Nėra buvę, kad trūktų kvorumo, neįvyktų komiteto posėdis, tačiau visą laiką balansuojame ant ribos“, – situaciją apibūdino Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkė Stasė Čupkovienė.
Šiame komitete dirba ir jau minėti „rekordininkai“ J. Žičkus, S. Šiurys. Pašnekovė pripažino, kad jie būdavo reti svečiai ir komiteto posėdžiuose.
Sveikatos priežiūros ir socialinių reikalų komitete dirba šeši Tarybos nariai. Jo pirmininkė Rita Lidžiūtė teigė, kad dėl kvorumo nebuvimo posėdis neįvyko gal tik kartą. Tačiau jai apmaudu, kad politikai neranda laiko ne tik atvykti į posėdžius, bet ir pasidomėti, kokie klausimai buvo svarstomi.
„Keistai atrodo, kad politikai per Tarybos posėdžius ima kalbėti ne į temą, kai svarstomi sprendimų projektai, kurie buvo aptarti komiteto posėdžiuose“, – replikavo pašnekovė.
R. Lidžiūtė neslėpė, kad komiteto posėdžiuose retai pasirodydavo Socialdemokratų sąjungos narė Virginija Vilimienė.
„Per ketverius metus aš neišmokau, kad nereikia nieko priimti asmeniškai. Vis atrodydavo, kad galbūt mano problema, jog žmogus nelanko posėdžių: kažką ne taip padariau, ne taip suderinau“, – teigė R. Lidžiūtė.

LANKOMUMO NEANALIZAVO
Savivaldybės Tarybos sekretorė I. Savickaja pastebėjo, kad paskutiniais kadencijos metais Tarybos narių lankomumas suprastėjo.
Anot jos, atsakingesni buvę ir praėjusios kadencijos Tarybos nariai. Tačiau sekretorė negalėjo savo teiginių pagrįsti konkrečiais skaičiais. Protokoluose užfiksuoti posėdžiuose nedalyvavę politikai, tačiau suvestinių ar analizių apie lankomumą nedaroma.
„Iki šiol to niekas neprašė. Lankomumas nebūdavo analizuojamas ir mero ataskaitose“, – teigė I. Savickaja.
Tarybos nario Vytauto Prialgausko prašymu, neseniai pirmą kartą sudarytas politikų, pernai nedalyvavusių Tarybos posėdžiuose, sąrašas. Ko gero, posėdžių nelankymo „rekordininkams“ gali tekti pasiaiškinti šiandien vykstančiame Tarybos posėdyje.

PASKATINO RINKIMAI
Kai kurie politikai įžvelgia, kad Centro partijos lyderis V. Prialgauskas pradėjo savo rinkimų agitaciją.
Politikas „Santarvei“ neneigė, kad artėjantys rinkimai paskatino kalbėti apie problemą.
„Ne į save noriu atkreipti dėmesį, o į Tarybos narius, pamirštančius pareigą lankyti posėdžius“, – paaiškino pašnekovas.
Anot jo, ne vienas Tarybos narys paburbėdavo dėl nuolat tuščių kėdžių per posėdžius, tačiau niekas nedrįsęs viešai apie tai prabilti. Politikas mano, kad už Tarybos posėdžių lankomumą turėtų atsiskaityti meras, tačiau metinėje ataskaitoje tokia informacija nebūdavo pateikiama.
V. Prialgauskas mano, kad „pravaikštininkus“ turėtų apsvarstyti Etikos ir procedūrų komisija.
Rajono Savivaldybės tarybos veiklos reglamente numatyta, kad Etikos ir procedūrų komisija prižiūri, kaip Tarybos nariai laikosi įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių jų veiklą, nagrinėja etikos pažeidimus, Taryboje kilusius konfliktus. Komisijai suteikta teisė analizuoti ir Tarybos narių nedalyvavimo Tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose priežastis bei teikti išvadas Tarybai.

ETIKOS KOMISIJAI DARBO NEBUVO
V. Prialgauskui prabilus apie užduotį Etikos komisijai, paaiškėjo, kad jis ir pats yra jos narys. Politikas prisipažino neapsižiūrėjęs. Tuo labiau kad iki šiol nebuvę jokios komiteto veiklos – nė vieno posėdžio.
Jo nuomone, aktyvesnis turėjęs būti jos pirmininkas Andriejus Virkutis.
A. Virkutis Santarvei“ sakė, kad tik džiaugtis reikia, jog Etikos komisija neturėjusi darbo, vadinasi, Tarybos nariai dirbo gerai, įstatymų nepažeidinėjo.
Politikas prasitarė, kad po V. Prialgausko pareiškimo, komisijos nariai buvo susirinkę į neoficialų pasitarimą. Buvo aiškinamasi, kaip reikėtų elgtis posėdžių nelankančių Tarybos narių atžvilgiu.
Anot jo, komisijos darbas yra dviprasmiškas, nes ji negali skirti jokios bausmės. Kita vertus, įstatymai nurodo, jog jos sprendimai yra neskundžiami.
A. Virkutis teigė, kad Etikos komisija imtųsi svarstyti posėdžių nelankančius Tarybos narius, jeigu sulauktų tokio pavedimo.
„Už Tarybos darbą atsako meras. Jis turi informaciją apie posėdžių nelankymą, tačiau nesiima jokių veiksmų, tai kodėl mes turėtume imtis iniciatyvos?“ – klausė politikas.

DARBAS NESUTRIKO
Savivaldybės mero Vilhelmo Džiugelio teigimu, nėra gerai, kad Tarybos nariai nelanko posėdžių, tačiau jis padėties nedramatizuoja, nes nėra buvę, jog trūktų kvorumo sprendimams priimti.
„Manau, kad labiausiai nukenčia pats posėdžių nelankantis politikas. Jis tarsi mokinys, praleidęs pamokas, atsilieka nuo kitų – nevaldo visos informacijos, sunkiai orientuojasi situacijoje, jam sunku priimti sprendimus“, – pastebėjo meras.
Tris iš eilės ir daugiau Tarybos posėdžių be pateisinamos priežasties praleidusiam Tarybos nariui gali būti atimtas mandatas. Tokius sprendimus priima Vyriausioji rinkimų komisija.
V. Džiugelis paaiškino, kad tokių veiksmų galbūt reikėtų imtis piktybiškai posėdžius ignoruojančių politikų atžvilgiu. Tarybos nariai visada merą arba Tarybos sekretorę informuoja, dėl kokių priežasčių negalės dalyvauti posėdyje.
„Vicemeras Bartkevičius yra valdančiosios koalicijos narys. Taryboje svarstomi klausimai aptariami komitetuose, koalicijoje, seniūnų sueigose. Tarybos narys dalyvauja šiuose posėdžiuose, turi tvirtą poziciją, jo rinkėjai nenukenčia“, – patikino meras.

RINKĖJAI NENUKENČIA
K. Bartkevičius „Santarvei“ sakė, kad niekada Tarybos posėdžių nepraleidžiąs be pateisinamų priežasčių (dažniausiai jos susijusios su verslu), apie jas visada informuojąs merą. Tačiau dėl to niekas nenukenčia, nes nesąs nutolęs nuo rajono įvykių.
Kaip vicemeras, jis dalyvaująs antradieniais Savivaldybėje vykstančiuose pasitarimuose, yra Telšių apskrities plėtros komiteto, Savivaldybės Ekonomikos, vietinio ūkio ir finansų komiteto narys. Kaip „Mažeikių Varduvos“ vadovas, niekada neatsisakąs priimti į Mažeikius atvykstančių delegacijų. Lankydamasis su verslu susijusiuose susitikimuose, stengiasi sužinoti Mažeikiams svarbios informacijos.
„Rinkėjai nenukenčia. Daug kur dalyvauju, Dieve, padėk kiekvienam taip dalyvauti“, – teigė politikas.
Nuotr. iš redakcijos archyvo:
K. Bartkevičius pripažino,
kad jam sunku suderinti verslo klausimus su dalyvavimu
Tarybos posėdžiuose – pernai jis praleido 9, iš eilės – 6 posėdžius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto