Taryboje suabejota valdininkų darbu

Paskutiniame Tarybos posėdyje jos nariai balsavo gana įvairiai. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Paskutiniame Savivaldybės tarybos posėdyje daugiausia diskusijų, ginčų sukėlė 2011 metų biudžeto vykdymo bei Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitų tvirtinimas.
Itin aktyvūs buvo „Kitaip“ nariai. Nors buvo suabejota Savivaldybės administracijos darbo kokybe, niekas į tai didelio dėmesio nekreipė.

Nurodo trūkumus ir pataria

Pirmieji du Taryboje svarstyti klausimai – 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaita ir Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos finansinio audito išvada – glaudžiai susiję. Juos pristatė Finansų skyriaus vedėjos pavaduotoja Laisvida Rekašienė ir Savivaldybės kontrolierė Alma Karvelienė.
Pastaroji informavo, kad finansiniais auditais siekiama pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo, taip pat Savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo teisėtumo.
Veiklos auditu siekiama įvertinti įstaigų viešąjį ir vidaus administravimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, atskleisti veiklos problemas bei parodyti jos trūkumus.
Per praėjusius metus audituojamiems subjektams raštu pateiktos 67 rekomendacijos – jų įvykdymas sudaro 81 procentą.
Auditais taip pat siekiama, kad Savivaldybės įstaigose turtas ir finansai būtų tvarkomi taip, kaip nurodyta teisės aktuose, tad subjektai ne tik tikrinami, bet ir konsultuojami, pateikiami žodiniai patarimai: tai padeda išvengti kai kurių klaidų ir neatitikimų valdant ir naudojant Savivaldybės biudžeto lėšas ir turtą.

Pasigedo prokuratūros vertinimo

Tarybos narys, frakcijos „Kitaip“ atstovas Deivydas Vyniautas po ataskaitų pristatymo replikavo, kad iš jų matyti, jog pažeidimų apstu Mažeikių seniūnijoje.
„Seniūnas elgiasi, kaip jam vienam atrodo teisinga, su mūsų visų pinigais švaistosi į kairę ir į dešinę, sutarčių nėra, dienpinigius vieniems moka, kitiems nemoka. Gal žinot, kokios sankcijos numatytos seniūnui po šitokių išvadų, nes man norisi jas įvertinti ne tik kaip piliečiui, bet norėtųsi ir kažkokio prokuratūros įvertinimo“, – klausė Tarybos narys.
Dar vienas jam kilęs klausimas buvo susijęs su viešaisiais pirkimais: auditoriai, tikrinę biudžetines įstaigas, nustatė ne vieną pažeidimą.
„Viešieji pirkimai kaip piktžaizdė. Jie vykdomi, kaip kam atrodo teisingai: nėra sutarčių, jei jos yra, tai be terminų. Ar numatytos kokios priemonės, kaip pakeisti situaciją?“ – teiravosi D. Vyniautas.

Pažeidimai yra, nuostolių – ne

A. Karvelienė informavo, kad dėl miesto seniūno veiklos dirba Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija. Administracijos direktorius Bronius Kryžius teigė jau gavęs tos komisijos išvadas su siūlymais, kokias nuobaudas skirti seniūnui.
„Dar nesu jų gerai išstudijavęs, bet per tris dienas priimsiu sprendimą“, – žadėjo direktorius.
Jis teigė, kad dėl viešųjų pirkimų daugiausia trūkumų rasta švietimo įstaigose. Tam tikslui švietimo įstaigose įsteigtas juristo etatas, tad nuo šiol jis konsultuos mokyklų vadovus juridiniais klausimais.
Frakcijos  „Kitaip“ narys Alvydas Balčiūnas suskaičiavo, kad audito išvadose nustatyta 80 pažeidimų.
„Kai kurie jų yra formalūs, bet juk yra ir finansinių pažeidimų, o ataskaitoje to nesimato. Čia reikėtų daugiau skaičių kalbos, norėtųsi sužinoti, kiek biudžetas yra pereikvotas,“ – pageidavo  Tarybos narys.
Išgirdęs, kad tokios sumos nėra, A. Balčiūnas pasiteiravo, ar  nereikėtų papildomai suskaičiuoti, kiek yra neteisingai išeikvotų pinigų.
Jam antrino Tarybos narys Vilhelmas Džiugelis, klausdamas, ar buvo padaryta žala biudžetui, o jei buvo, tai kokia ji.
A. Karvelienė sakė, kad valstybės kontrolė jokios žalos nenustatė: sutartys tik neatitinka teisės aktų, bet žalos nėra.
„Jei būtų padaryta žala biudžetui, apie tai kalbėtume ne čia, o prokuratūroje“, – pridėjo administracijos direktorius B. Kryžius.

Vieni minusai

Komentuodamas biudžeto ataskaitą, D. Vyniautas teigė, kad padėtį kitaip nei keista ir groteskiška nepavadinsi: tokia gausybė pažeidimų jau net nebestebina, o šokiruoja.
„Biudžetas nevykdomas, toks vaizdas susidaro, kad ne tik dirbti, bet ir planuoti nemokam: patikslinto plano nevykdome septyniais milijonais litų, mokesčių surinkimas – minus keturi milijonai, pajamos už nuomą – minus pusė milijono, už prekes ir paslaugas – minus 300 tūkstančių. Ne tik kad nesurenkame, bet ir panaudoti biudžeto nemokame“, – situaciją komentavo Tarybos narys.
D. Vyniautas pažymėjo, kad pagrindinis buhalterinis dokumentas yra Didžioji knyga, bet už 2011 metus Mažeikių rajono savivaldybės administracija liepos mėnesį dar nėra jos sudariusi.

Trūksta skaidrumo

Savivaldybės administracijos veikloje D. Vyniautas pasigedo ir skaidrumo.
„Ką šiuo metu mes matome viešojoje erdvėje? Savivaldybėje rugsėjo mėnesį reikia vykdyti pirkimus, kitos savivaldybės jau liepos mėnesį apie tai skelbia internete. O kas Mažeikiuose? Nėra nė vieno skelbimo. Tęsiasi ta pati situacija, o paskui kalbame, kad biudžetas minusinis. Gal susitvarkykime su savo žmonėmis? Jei kažkas nesugeba ko padaryti, tai pažiūrėkim į skyrių vadovus, o gal ir pačioje administracijoje reikia pokyčių. Jeigu tokie dalykai būtų kurioje nors save gerbiančioje įmonėje, patikėkit, būtų keičiama valdyba. O kas pas mus? Bus sudaryta dar viena komisija“, – stebėjosi D. Vyniautas.

Kaltino prastas programas

Savivaldybės administraciją gelbėjo Tarybos narė Laima Nagienė, sakydama, jog būdama biudžetinės įstaigos vadovė, ji žino, kaip ruošiamos programos. Ji kaltino blogai arba visai neparuoštas Finansų ministerijos programas.
„Planuoti mes galime daug, bet įvertinkime laikotarpį, kai buvo krizė ir darbo vietų skaičius, žinant mūsų rodiklius, nedaugėjo, o vidutinis darbo užmokestis, palyginti su kitais miestais, gerokai sumažėjo. Sumažėjo vien dėl to, kad naftos perdirbimo įmonėje nebeturime tiek dirbančiųjų, kiek buvo prieš porą metų, ir tai priklauso ne nuo Savivaldybės“, – kalbėjo L. Nagienė.
Jos teigimu, Taryba ne kartą svarstė, kad būtų pakeista skaičiavimo formulė, adekvati visoms savivaldybėms, meras ne kartą rašė raštu.
„Dabar mes pajamų surenkame nemažai, bet daug turime atiduoti ir vis tiek liekame gale, tai ne nuo vieno mero ar administracijos priklauso. Todėl negalima sakyti, kad blogai planuojame. Aišku, reikia gerai taikyti įstatymą, tačiau kartais skaitai įstatymą ir galvoji, ar taip, ar kitaip, o kiekvienas kontrolierius atėjęs įvertina savaip, todėl reikalinga teisininko pagalba“, – samprotavo L. Nagienė.
Savivaldybės meras Antanas Tenys teigė, kad tokia situacija dėl Didžiosios knygos susiklostė dėl to, kad ji rašoma rankiniu būdu, jokios programos nėra ir tai yra visų savivaldybių rūpestis.

Balsavimas – demokratijos išraiška?

Svarstant klausimą dėl 2012 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo, mokėjimo termino bei žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio neapmokestinamųjų dydžių nustatymo, atleidimo nuo mokesčių buvo pateikti du variantai, bet nubalsuota buvo už tą, kuris priimtinesnis Tarybos daugumai. Nubalsavus už antrąjį variantą, Savivaldybė būtų sutaupiusi 9 tūkstančius litų.
D. Vyniautas stebėjosi, kad tarifai už komercinės paskirties, pramonės ir sandėliavimo, gyvenamųjų namų žemę keičiami, o už garažų žemę kažkodėl paliekami tie patys: tai Savivaldybei neša 9 tūkstančius litų nuostolius.
„Ar čia atsižvelgiama į kokias nors socialiai remtinas grupes, ar devyni tūkstančiai litų Savivaldybei nėra dideli pinigai? Kai valdančioji dauguma kažką siūlo, tai jau yra nekeičiama,  demokratinėje valstybėje tai atrodo keistokai. Tie Tarybos nariai, kurie balsavo už pirmą variantą, ko gero, aiškiai parodė, kad devyni tūkstančiai jiems ne pinigai ir Savivaldybė gyvena labai gerus laikus“, – replikavo D. Vyniautas.
Meras A. Tenys į tai atsakė, kad demokratija – kada visi savo valią išreiškia balsavimu, būtent taip Taryba ir dirba.

15 Atsakymų į “Taryboje suabejota valdininkų darbu”

 1. Dėmesio, Viekšnių "aktyvistai"! parašė:

  Siūlau atkreipti dėmesį kaip darbuojasi Tirkšlių kultūros namai. Jeigu viekšniškiai kultūros darbuotojai dar padaro kažkiek renginių, tai Tirkšliams toli gražu iki jų. Va čia tai būtų jums kur „pasidraskyti“. Tiesiog nearti dirvonai. Bet kaip sakoma: „ne mano kiaulės, ne mano pupos.“

 2. Daiva Šideikienė parašė:

  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ( socialdemokratų partijos narys) B.Kryžiaus 2011-06-28 įsakymu Nr. A1-1266 buvo sudaryta Savivaldybės kontroliuojamos įmonės UAB ,, Mažeikių autobusų parkas“ valdybos sudėtis. Šios valdybos pirmininku buvo paskirtas Mažeikių raj. savivaldybės mero (socialdemokratų partijos narys ) A.Tenio visuomeniniais pagrindais dirbantis mero patarėjas V. P. Ostrauskas .
  2011-06-28 LR Vyriausybės atstovo Telšių apskrityje pareigas vykdė (socialdemokratų partijos narys) A.Čepys, kuris turėjo įgaliojimus tikrinti ar savivaldybės priimti atitinkami teisės aktai neprieštarauja LR įstatymams , vyriausybės nutarimams ir t.t. Tuometinis LR Vyriausybės atstovas Telšių apskrityje ( dabar mero patarėjas ) A.Čepys nereikalavo panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus B.Kryžiaus 2011-06-28 įsakymo Nr. A1-1266.
  Pagal LR Vietos savivaldos įstatymą meras taip pat kontroliuoja ir prižiūri savivaldybės viešojo administravimo institucijų, įstaigų ir įmonių vadovų veiklą, kaip jie įgyvendina įstatymus, Vyriausybės ir savivaldybės tarybos sprendimus, o pagal Juridinio skyriaus vyr. specialisto pareigybės aprašymą šis valstybės tarnautojas turi gerai išmanyti ir mokėti taikyti LR įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus irt.t.
  Tačiau tuo metu nei Mažeikių rajono savivaldybės meras ( socialdemokratų partijos narys) A.Tenys , nei Juridinio skyriaus vyr. specialistai M. Norbutas ir V.Kenstavičius ( šis valstybės tarnautojas buvo valdybos sudėtyje ) neveikė taip ,kad 2011-06-28 administracijos direktoriaus B.Kryžiaus parengtas įsakymas Nr. A1-1266 , kuris neatitinka įstatymo reikalavimų kuo skubiau būtų panaikintas.
  Tuo metu Mažeikių raj. savivaldybės kontroliuojamoje įmonėje UAB ,, Mažeikių autobusų parkas“ , galimai teisinines paslaugas teikė mero visuomeninio patarėjo V.P. Ostrausko ( jis neteisėtai buvo paskirtas savivaldybės kontroliuojamos įmonės valdybos pirmininku ) duktė V.Vainorienė. Yra žinoma, kad V.Vainorienė turi teisinį išsilavinimą, todėl turėjo žinoti, kad jos tėtis V.P. Ostrauskas negali būti valdybos pirmininku.
  Leonas Kvietkauskas laimėjęs konkursą ( bet ne socialdemokratų partijos pastatytas) UAB ,,Mažeikių autobusų parkas“ direktoriaus pareigybei užimti turėjo žinoti bent jau apie konkursinį ,,klausimėlį“ – apie įmonės valdybos sudėtį.
  Visi šie minimi asmenys veikė taip , kad valdybos sudėtis būtų sudartyta ne LR įstatymų nustatyta tvarka, o iš ,,savo rato“ žmonių, nes savivaldybės kntroliuojama įmonė UAB ,, Mažeikių autobusų parkas“ ruošėsi pirkti autobusus, ,, savo rato“ žmonės priiminėjo sprendimus bei vykdė kitus sandorius.
  Tiek Savivaldybės administracijoje ,tiek Mero institucijoje yra ir pažeidimų, ir nuostolių, trūksta skaidrumo, viešumo, klesti giminaičių ir ,,savo rato“ žmonių įdarbinimas bei partijinė (socialdemokratinė) korupcija , gyvename ir be pagrindinio buhalterinio dokumento – Didžiosios knygos.

 3. JANINA parašė:

  verslynykas VYNIAUTAS NORĖTŲ,kad savivaldybė jo klausytų ir pirktų senstelėjusius pyragus pas ji hi hi ha ha

 4. Vardas (privalomas) parašė:

  susitvarkyk Balčiūnai apleistą pastatą senamiestyje……….ir tada galėsi u0davinėti kvailus klausimus

 5. Baron Münchausen von Bugenen parašė:

  Absoliutus „bezpridielas“ arba – „smuta“!

 6. Daiva Šideikienė parašė:

  Mažeikių valdininkų darbas ne tik dabar kelia abejonių , jų visada buvo ir anksčiau. Savivaldybės internetinėje svetainėje skelbiama: ,, Mažeikių rajono Tirkšlių kultūros centro darbuotojų atlyginimai 2009 m. priskaičiuotas vidutinis mėnsesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis) (Lt) Direktorius – 30312,26 Vyr. buhalterė – 7495,68 , Valytoja -9600,00.“ Pagal tokį ,,priskaičiuotą“ vidutinį mėnesinį darbo užmokestį , šios įstaigos direktoriumi gali būti tik asmuo , priklausantis partijai , kuriai svarbiausia – žmogus. Aišku – ,,savo rato“ žmogus.

 7. apas parašė:

  Savivaldybe labai turtinga,kad taip nuteriojo Ventos 8A.

 8. Hm!? parašė:

  O ko norėt iš šitų neosovietų? Jie kitokiais būt gi negali, tiesa? Be desovietizacijos ir dekagebizacijos, bičiuliai, nieko gero Mažeikiuose nebus – tai aišku ir asilams, ne tik veršiukams.

 9. Vardas (privalomas) parašė:

  Dar vienas klausimas. Ar gali dabar Balciunas deti savivaldybes uzsakymus i savo laikrasti. Ar nesikerta interesai?

 10. Vardas (privalomas) parašė:

  Ne lygis save savo laikraščio pirmame puslapyje dėti

 11. Vardas (privalomas) parašė:

  Viesas klausimas tarybos nariui Balciunui.
  Senamiescio centre nesutvarkytas ir pavoju keliantis pastatas priklauso tiesiai ar per statytinius jums.
  Politikai iki siol bijodami politinio jusu santazo per santarves laikrasti, nesugebejo nei priversti jus sutvarkyti si pastata, nei israsyti bauda uz apleisto pastato neprieziura. Gal tapes tarybos nariu pajusite gedos jausma ir uzdengsite sita pikzaizde, o jei sis pastatas jums nepriklauso, gal sugebesite priverst administracija nugausti savininkus ir papildyti biudzeta lesomis?

 12. oho parašė:

  Prisibalsavom… gerą chebrą išrinkom mus valdyti. Vienas naftą pardavė už litą, kitas likusius litus išvilko, na dar priedo- komunistinių atliekų raugo, kad Kaunas pavydėtų- savo ,,Š…ę“ ir t.t.

 13. valdininkas parašė:

  „Viešieji pirkimai kaip piktžaizdė. Jie vykdomi, kaip kam atrodo teisingai: nėra sutarčių, jei jos yra, tai be terminų. Ar numatytos kokios priemonės, kaip pakeisti situaciją?“ – teiravosi D. Vyniautas.
  Atsakymas: Ne, dar nenumatyta, todėl drąsiai galite ruošti sprendimą, kad visi pirktų iš ,,Grūstės“.

 14. TEIP parašė:

  ,,Norėtųsi sužinoti, kiek ,,nuogas karalius“ pereikvojo naftos gamyklos biudžeto.“

 15. stebėtojas parašė:

  pirmas , kaip tarybos nario, nusišnekėjimas, kaip ufonauto, bele koks klausimas, kad tik ką klausti, bet kam dar save į pirmą puslapį įsidėti…visiškas absurdas, gal galvoja, kad protingai pasakė, o gal kad gražus, geriau gal vėl tegul vertina etikos komisija, pažiūrėsim ar dabar Songaila apskūs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto