Tarybos narė aiškinosi etikos sargams

Skundų rašymu garsėjanti mažeikiškė pati buvo apskųsta Etikos komisijai.

Etikos komisijos dėmesio sulaukė uoli skundų rašytoja, dabar jau ir Tarybos narė Daiva Šideikienė. Mažeikiškė, bandanti priversti valdininkus geriau dirbti, laikytis teisės aktų, būtent dėl kai kurių pažeidimų pati apskųsta rajono etikos sargams.
Etikos komisijai teko aiškintis ir pastaruoju metu aktyviai besireiškiančio Gintaro Beržanskio skundą dėl vicemero Kęstučio Bartkevičiaus politiko elgesio normų galimo pažeidimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto.


KREIPĖSI Į PROKURORUS
Mažeikiškė D. Šideikienė, ko gero, tapo žinoma, kai pradėjo savo skundais atakuoti įvairias institucijas. Iš pradžių ji reiškė nepasitenkinimą Mažeikių ligoninės medikais, vėliau taikiniu tapo Savivaldybės administracija, Taryba.
2009 metais tuometinis Savivaldybės meras Vilhelmas Džiugelis kreipėsi į Mažeikių rajono apylinkės prokuratūrą, prašydamas atlikti tyrimą ir nustatyti, ar mažeikiškės veikloje nėra nusikalstamos veikos požymių. Buvo teigiama, kad skundais moteris terorizuoja Savivaldybės vadovus, juos niekina ir žemina, pakerta pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis. Tada Savivaldybės administracijoje buvo registruota arti trijų šimtų įvairaus pobūdžio prašymų, kurie adresuoti Savivaldybės merui, administracijos direktoriui, struktūrinių padalinių vadovams, kitiems specialistams.
Savivaldybė nieko nepešė, o D. Šideikienė tapo dar aktyvesnė. Vien per 2010 metus Savivaldybė gavo 357 prašymus, arba vidutiniškai po vieną per dieną.

UŽSIĖMIMO NEMETĖ
Per penkerius metus ir devynis mėnesius Savivaldybėje registruota 1017 D. Šideikienės prašymų, skundų, paklausimų. Kaip sutramdyti D. Šideikienę, suka galvas valdžios vyrai, nes ir išrinkta į savivaldą ji „skundų rašytojos“ užsiėmimo nemeta. Šiais metais Savivaldybė sulaukė net 273 įvairaus pobūdžio raštų, 207 ji parašė jau tapusi Tarybos nare.
Meras Antanas Tenys „Santarvei“ yra sakęs, kad vos keli jų davė teigiamų rezultatų, užčiuopė klaidas, o dėl kitų, rengiant atsakymus, gaišinamas valstybės tarnautojų ar kitų specialistų darbas.
Tiesa, aktyvią mažeikiškę, kovojančią su negerovėmis, A. Tenys siūlė Etikos komisijos pirmininke, tačiau ji atsisakė, pajuokavusi, esą negi pati tirs savo skundus.
D. Šideikienės oponentai replikuoja, kad vis tik išvengti Etikos komisijos jai nepavyko – tik jau kitomis sąlygomis.

KREIPĖSI
TARYBOS SEKRETORĖ
Dėl D. Šideikienės elgesio į Savivaldybės tarybos Etikos komisiją kreipėsi Tarybos sekretorė Reda Guerrero. Ji informavo, kad Tarybos narė pažeidžia Valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų įstatymą, Vyriausybės nutarimą, kuris reglamentuoja prašymų nagrinėjimą, bei Savivaldybės patvirtintą Gyvenamųjų vietovių herbų ir vėliavų naudojimo tvarką.
„Šideikienė savo skundams rašyti naudoja Tarybos blanką, kuriame yra herbas, Savivaldybės adresas. Skundai skrieja į įvairias instancijas. Susidaro įspūdis, kad Taryba siunčia skundus dėl savo sprendimų“, – situaciją komentavo Tarybos sekretorė.
Negeri dalykai paaiškėjo, kai Tarybą pasiekė šių institucijų pranešimai apie skundų nagrinėjimą ir pan.

Į PASTABAS NEREAGAVO
Etikos komisijai buvo pateikti dokumentai, kurie įrodo, kas ir kokiuose dokumentuose gali naudoti herbą. Tarp jų – Savivaldybės taryba ir meras. Fiziniai asmenys herbą gali naudoti atskiru Tarybos leidimu.
Rugpjūčio 8 dieną Savivaldybės meras A. Tenys raštu apie tai informavo D. Šideikienę.
„Blanką su Savivaldybės herbu naudoja rajono Taryba kaip kolegiali institucija, o ne atskiri Tarybos nariai. Taryba veikia kolegialiai, t. y. norint jai atstovauti, reikia Tarybos pritarimo“, – rodos, suprantamai buvo paaiškinta.
Tačiau D. Šideikienė į mero raštą nereagavo, kaip ir į dar kitus tris mero priminimus. Be to, Tarybos narė gavo ir Savivaldybės juristo ruoštus atsakymus į Tarybos narės paklausimą. Vienas iš jų buvo dėl adreso nurodymo. Politikei buvo paaiškinta, kad fizinio asmens prašymuose turi būti nurodyta ir gyvenamoji vieta. Nenurodžius adreso, prašymai gali būti nenagrinėjami.
Tarybos narė Ingrida Braziulienė neetišku pavadino kolegės elgesį, kai ši ignoravo mero perspėjimus.
„Nesu teisininkė – meras vienaip supranta įstatymus, Reda (Tarybos sekretorė – B. R.) – kitaip, aš savaip“, – savo nuostatos laikėsi D. Šideikienė.

NEMANO NUSIŽENGUSI
Tarybos narė kalta dėl herbo ar titulinio lapo naudojimo nesijautė.
„Nežinau, ko kreipėsi į Etikos komisiją. Ar aš herbą išniekinau, ar ne ten priklijavau, ar dar kažką padariau?“ – klausė D. Šideikienė.
Politikams keistai nuskambėjo toks klausimas.
„Herbas yra Savivaldybės nematerialus turtas. Kiti asmenys jį gali naudoti tik Savivaldybės nustatyta tvarka. Esame valstybės politikai, norminių aktų bent šitoje teritorijoje leidėjai. Ar nepakanka šito?“ – stebėjosi Etikos komisijos pirmininkas Sigitas Kaktys.
Viekšnių gimnazijoje dirbantis Paulius Auryla sudvejojo, ar direktorius sutiktų, kad jis naudotų įstaigos herbą, spaudą ir pats pasirašytų.
„Esame visuomenės rinkti. Nereikia susireikšminti. Niekas nepasikeitė tapus Tarybos nariu. Per didelis susireikšminimas. Neturime įgaliojimų atstovauti visai Tarybai“, – replikavo komisijos narė Laimutė Kačerauskienė.

ŽARSTĖ KALTINIMUS
Savo kaltės nepripažįstanti D. Šideikienė ją bandė suversti sekretoriato darbuotojams. Aurelija Butkutė atsiuntusi pavyzdį, kaip Tarybos narė savo prašymams turėtų pildyti titulinį lapą. Tiesa, vėliau apsižiūrėjus buvo atsiųstas kitas pavyzdys – be miesto herbo ir su Tarybos narės asmeniniu adresu, tačiau D. Šideikienė atsisakė tokį naudoti. Be to, sekretoriato darbuotojoms ji pasiūlė kreiptis į Administracinį teismą, kad būtų išaiškinta, ar Tarybos narys gali naudoti miesto herbą, ar ne, taip pat dėl adreso.
„Kai Šideikienė kreipėsi dėl pavyzdžio, manėme, kad raštai bus skirti vidaus darbui, mums. Negalvojom, kad Tarybos blankas keliaus į ministerijas. Taryboje yra 27 žmonės, vienas (išskyrus merą) negali atstovauti visai Tarybai“, – nesusipratimą komentavo R. Guerrero.
Komisijos nariai atlaidžiai žiūrėjo į klaidas. Esą klysti yra žmogiška, svarbu klaidas ištaisyti. Sekretoriatas jas ištaisė, o Tarybos narė – ne.
„Nereikia permesti problemos, o reikia ją spręsti“, – replikavo P. Auryla kaltinimus kitiems žarstančiai D. Šideikienei.
Ši atkirto, kad problemos nebeliktų, jeigu prie Savivaldybės tarybos reglamento būtų pridėtas raštų pavyzdys. R. Guerrero paaiškino, kad negalima nurodyti vieno šablono – nes tai būtų asmens laisvės suvaržymas.

APSIRIBOJO SVARSTYMU
Tarybos narė D. Šideikienė pastebėjo, kad ne ji viena pažeidžia Savivaldybės tarybos titulinio lapo ir herbo naudojimo tvarką. Anot jos, ir ankstesnės kadencijos, ir šios kadencijos kai kurie Tarybos nariai naudoja titulinius lapus arba savo raštuose nurodo Savivaldybės adresą (tokių faktų yra iš tikrųjų – B. R.).
„Kodėl vieniems taikomos išimtys, kiti – tampomi po Etikos komisiją?“ – klausė Tarybos narė.
S. Kaktys paaiškino: jei būtų gautas Savivaldybės administracijos ar kitų žmonių prašymas, tada komisija jį nagrinėtų.
Po ilgų diskusijų buvo nuspręsta apsiriboti D. Šideikienės svarstymu. Be to, nutarta apie komisijos sprendimą informuoti Tarybą. Tai ir buvo padaryta per penktadienį vykusį posėdį.
„Nekurkime precedento, kad neatsirastų teisinė kolizija“, – komisijos pirmininkas Tarybos nariams patarė pagal įstatymus naudoti herbą.

NUTARĖ IŠKLAUSYTI
„KALTINAMUOSIUS“
S. Kaktys dar rugpjūčio Tarybos posėdyje politikams patarė viešoje vietoje elgtis taip, kad neatsirastų prielaidų viešųjų ir privačių interesų konfliktui kilti. Etikos komisijos posėdyje jis prasitarė, jog taip kalbėjęs dėl to, kad jau buvo gavęs Krikščionių partijos Mažeikių skyriaus pirmininko (taip buvo pasirašyta) Gintaro Beržanskio prašymą.
Jis prašė Etikos komisijos ištirti, ar mero pavaduotojas Kęstutis Bartkevičius nepažeidė politiko etikos normų ir ar „Ventos“ pagrindinės mokyklos direktorė Ramunė Badaukienė nesupainiojo viešųjų ir privačių interesų. Toks įtarimas jam kilo pietaujant „Mažeikių Varduvos“ teritorijoje esančioje valgykloje ir… pro langą pamačius K. Bartkevičių kalbantis su R. Badaukiene. Vėliau jiedu neva nuėję į administracijos pastatą, po 3 ar 5 minučių direktorė išėjusi su „Mažeikių Varduvos“ darbuotoju ir abu pasukę parduotuvės link.
„Piliečių atidumas yra gerai. Bet gal jie gerus dalykus darė? Gal norėjo padėti. Gali įvairiai galvoti, ir visais atvejais būsi teisus“, – samprotavo P. Auryla.
Komisijos nariams keistas pasirodė G. Beržanskio įtarimas. Mažeikiai – mažas miestas, ir kiekvienas politikas gali atsidurti panašioje situacijoje.
Vicemeras tądien komisijos posėdyje nedalyvavo, nes buvo išvykęs į komandiruotę.
„Vardan tos tiesos reikėtų nepriimti sprendimo. Galima paprašyti, kad minėti asmenys patvirtintų savo poziciją, kad išreikštų savo nuomonę. Nekurkime precedento“, – tokia buvo komisijos pirmininko S. Kakčio nuomonė. Komisija ją palaikė.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.: Gavus skundų, Etikos komisijai teko vertinti savo kolegų elgesį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto