Tyrimas: Lietuvos mokinių skaitmeniniai įgūdžiai atitinka tarptautinį vidurkį

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Lietuvos mokinių skaitmeniniai įgūdžiai atitinka tarptautinį vidurkį ir šalies išsivystymo lygį, o mokytojai turi geras galimybes tobulinti kvalifikaciją, rodo tarptautinis kompiuterinio ir informacinio raštingumo tyrimas.

Mergaitės lenkia berniukus

Tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos IEA 20-yje šalių atliktas tyrimas ICILS 2013 analizavo aštuntokų gebėjimus naudoti kompiuterius informacijai rinkti, tvarkyti ir bendrauti. Tyrime dalyvavo 154 Lietuvos mokyklos, 2,7 tūkst. mokinių, 2,2 tūkst. mokytojų.
Lietuvos mokinių informacinis ir kompiuterinis raštingumas panašus į jų bendraamžių užsienyje: bazinį – pirmą lygį Lietuvoje pasiekia 30 proc. aštuntokų (tarptautinis vidurkis – 23 proc.), antrą lygį – 39 proc. (tarptautinis vidurkis – 38 proc.), trečią lygį – 15 proc. (tarptautinis vidurkis – 21 proc.) Lietuvos mokinių. Aukščiausią – ketvirtą – lygį pasiekia 1 proc. tyrime dalyvavusių Lietuvos aštuntokų (tarptautinis vidurkis – 2 proc.).
Lietuvoje kompiuterius mokykloje naudoja 55 proc. mokinių (tarptautinis vidurkis – 54 proc.), 95 proc. Lietuvos aštuntokų jais naudojasi namuose (tarptautinis vidurkis – 87 proc.). Kaip ir kitose šalyse, taip ir Lietuvoje mergaitės savo informaciniu ir kompiuteriniu raštingumu lenkia berniukus.

Geriau moka tie, kurie dirba ir namuose

Aukštesnius rezultatus pasiekia daugiau motyvacijos ir edukacinių išteklių, ypač kompiuterinės technikos ir internetą namuose turintys mokiniai. Lietuvoje interneto prieigą namuose turi 97 proc. mokinių (tarptautinis vidurkis – 92 proc.). Rezultatams tiesioginės įtakos taip pat turi tėvų išsilavinimas ir profesinis statusas.
Vienas svarbiausių veiksnių siekiant kompiuterinio ir informacinio raštingumo – mokytojo vaidmuo. Pamokose dažniausiai skaitmenines technologijas naudoja socialinių mokslų – 21 proc. mokytojų (tarptautinis vidurkis – 20 proc.), mažiausiai – menų – 8 proc. (tarptautinis vidurkis – 11 proc.) ir užsienio kalbų – 14 proc. mokytojų (tarptautinis vidurkis – 18 proc.).
Palyginti su tarptautiniu kontekstu, Lietuvos mokytojai labai aktyviai dalyvauja mokymuose – mūsų šalyje galimybe tobulinti savo skaitmeninę kvalifikaciją pasinaudojo net 43 proc. mokytojų.

Rekomenduojama integruoti IT į visas pamokas

Tyrimą atlikę ekspertai rekomenduoja aktyviai integruoti skaitmenines technologijas į visų dalykų pamokas, tobulinti mokytojų kvalifikaciją bei pasitikėjimą savo kompiuterinėmis žiniomis, nuolat atnaujinti informacinių technologijų išteklius.
Švietimo ir mokslo ministras šiemet patvirtino Informacinių ir komunikacinių technologijų diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų planą, kurio tikslas skatinti mokinius, mokytojus sumaniai naudotis technologijomis ugdyme.
Planuojama atnaujinti informacinių technologijų dalyko turinį, kabinetus, taip pat sudaryti sąlygas gilesniam, kryptingam, lankstesniam, individualizuotam informacinių technologijų panaudojimui visų dalykų pamokose.
Šioms priemonėms 2014–2016 m. numatyta per 130 mln. litų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto