Valdžią išrinko trečdalis mažeikiškių

Tik šiek tiek daugiau nei trečdalis Mažeikių rajono gyventojų išreiškė savo valią renkant vietos savivaldą. Savivaldybės taryboje daugiausia mandatų gavo partija „Tvarka ir teisingumas“. Socialdemokratų partija turės vienu Tarybos nariu mažiau. Tarp kandidatų didžiausio mažeikiškių pasitikėjimo sulaukė Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos lyderis Vilhelmas Džiugelis.
Jau vakar partijos pradėjo derybas dėl valdančiosios koalicijos kūrimo. Mažeikių rinkimų apygardos komisija aiškinasi, ar būta rinkimų pažeidimų.
IŠSISKYRĖ NUOMONĖS
Sekmadienį Mažeikių rajone beveik 51,5 tūkst. registruotų rinkėjų galėjo rinkti Savivaldybės tarybą. Pasibaigus rinkimams paaiškėjo, kad balsavimo teise pasinaudojo beveik 36 proc. gyventojų.
Mieste pasyviausiai balsavo į Kalnėnų rinkimų apylinkės sąrašus įtraukti rinkėjai (25,89 proc.), tarp kaimo rinkimų apylinkių išsiskyrė balėniškiai – balsuoti atėjo tik 28,13 proc. rinkėjų.
Sekmadienį gatvėse „Santarvės“ kalbintų mažeikiškių nuomonės dėl savivaldos rinkimų išsiskyrė. Vieni tikino, kad kiekvienas pilietis privalo balsuodamas pareikšti savo poziciją, kiti prisipažino neketiną balsuoti, nes nebetiki, jog galima būtų išrinkti tokią valdžią, kuriai rūpėtų ne savi interesai, o žmonių gerovė.
Vis dėlto pastarųjų sutikome kur kas mažiau nei įsitikinusių, kad balsuoti būtina.
Pavyzdžiui, prie „Ąžuolo“ prekybos centro pastebėjome dvi senyvo amžiaus moteris, garsiai barančias valdžią dėl apledijusių šaligatvių. Pasidomėjus, ar jos ketina balsuoti, moterys pareiškė, kad būtent dabar ir einančios tai daryti.
„Einame balsuoti, nors ir žinome, kad nieko gero vis tiek nebus“, – piktokai atrėžė viena iš prisistatyti nenorėjusių moterų.
Kalbos tonas sušvelnėjo jiedviem prašnekus apie pasirinktus kandidatus. „Reikia balsuoti už penktą numerį. Už Paksą. Vos tik jis norėjo padaryti kažką gera, iš karto nuėmė“, – linksėjo galvomis abidvi.
Mažeikiškis Alius tikino nuo gimimo esąs socialdemokratinių pažiūrų. „Nors kartais jie mane nuvilia, tačiau kol kas Mažeikiuose nieko geresnio nėra“, – įsitikinęs vyriškis.
Vytautas Gedvilas teigė net neabejojęs, kad balsuos už merą V. Džiugelį. „Ne kartą teko bendrauti su šiuo žmogumi, žinau, kad jam iš tikrųjų rūpi Mažeikių gerovė“, – kalbėjo mažeikiškis.
Poetė bei pedagogė Asta Brazaitienė sakė balsavusi už asmenybes, tačiau nenorėjo atskleisti pasirinktų kandidatų pavardžių. Jos nuomone, rinkimai yra viena iš realių galimybių parodyti savąją poziciją.
„Jau vien ateidamas į rinkimus parodai, kad esi pilietis, o ne kokia kerpė ant kelmo. Žmogus negali būti pasyvus“, – įsitikinusi A. Brazaitienė.

ŽINOJO,
UŽ KĄ BALSUOS

Ukrinuose sustabdėme traktorių vairavusį Kęstutį Pocių. Jis iš miško vežė medžius. Vyriškis patikino baigsiąs savąjį darbą, tada nusiprausiąs, nusiskusiąs barzdą ir būtinai eisiąs balsuoti. Rinkimų apylinkės komisiją jis gerbiąs, todėl negalys atrodyti nevalyvai. Už ką balsuos? Turįs draugų, kandidatuojančių į Savivaldybės tarybą, tačiau jų pavardžių nenorįs sakyti.
Renave sutikome kapinių link einantį šiaulietį Eligijų. Vyriškis sakė buvęs pokylyje pas gimines, dabar ketinąs aplankyti mirusiuosius, o po to važiuosiąs namo. Tačiau į rinkimus neisiąs – nematąs asmenybių, kurias norėtų matyti valdžioje.
Renaviškes Bronę Zonienę ir Anicetą Vindašienę užkalbinome prie Renavo pagrindinėje mokykloje įsikūrusios rinkimų apylinkės. Moterys nenorėjo sakyti, už ką ketina balsuoti – esą vis dar nėra apsisprendusios.
„Ai, niekas vis tiek nepasikeis. Dabar niekam nerūpi paprastas žmogus. Valdžiai kaimas paskutinėje vietoje“, – netryško optimizmu moterys.
Vis dėlto daugelio kaimo vietovių rinkimų apylinkių komisijų nariai pastebėjo, kad šiemet į rinkimus daugelis žmonių atėjo gerai žinodami, už ką balsuos.
„Nė vienas mūsų nepaklausė kurios nors partijos numerio. Visi ateina jau pasirinkę. Matome, kad daugelis reitinguoja kandidatus“, – sakė Renavo rinkimų apylinkės komisijos pirmininkė Vida Gureckienė.
Pirmininkė apgailestavo, kad tarp registruotų rinkėjų daug išvykusių uždarbiauti į užsienį bei studentų, negalėjusių grįžti į namus, kad prie balsavimo urnos pareikštų savąją valią.
„Dėl šių dviejų priežasčių daug balsų praradome“, – sakė V. Gureckienė.

VISKAS DIEVO RANKOSE
Rinkimų į Savivaldybės tarybas diena sutapo su pirmuoju gavėnios sekmadieniu. „Santarvė“ dalyvavo Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje vykusiose šv. Mišiose.
Klebonas Zenonas Degutis tikintiesiems kalbėjo apie dvasinę bei fizinę mirtį, pamokslui parinko Evangelijos ištrauką apie Kristaus gundymą. Kunigas akcentavo, kad duona, pinigai bei garbė nėra blogis, kol tai netampa pagunda.
„Evangelija liepia žmonėms praregėti, įspėja, kad kiekvienas iš šių dalykų gali virsti pagunda“, – kalbėjo Z. Degutis.
Apie rinkimus šv. Mišiose nebuvo užsiminta. „Santarvei“ Z. Degutis paaiškino, kad nenorėta pažeisti Rinkimų įstatymo, nes bet koks užsiminimas apie rinkimus galėjo būti palaikytas agitacija.
„Manau, kad viskas Dievo rankose. Ar mes vienaip muistysimės, ar kitaip, Apvaizda pasirūpins, kad žmonės pasirinktų teisingai. Galbūt esu per daug fatališkas, bet turiu tokios patirties“, – sakė Z. Degutis.

BŪTA NESKLANDUMŲ
Vis dėlto kai kam šiųmečiai rinkimai virto nemaža pagunda uždirbti. Dar šeštadienį tarp kabelinės televizijos „Roventa“ skelbimų pasirodė siūlymas pirkti balsavimo biuletenius.
Antanu prisistatęs vyriškis „Santarvei“ teigė galįs parūpinti apie 30 biuletenių, o už kiekvieną jų pageidavo gauti po 5–10 litų. Nei tikslios kainos, nei laiko, kada jis galėtų perduoti iš rinkimų apylinkės išneštus biuletenius, jis negalėjo pasakyti. Tikino nelabai gerai išmanąs balsavimo taisykles, tačiau garantavo, kad savąjį siūlymą galįs įgyvendinti.
Menamasis Antanas teigė, kad siūlomi dokumentai bus pažymėti Židikų rinkimų apylinkės antspaudu.
Apie norą parduoti biuletenius „Santarvė“ pranešė policijai. Vakar policijos komisariato viršininko pareigas laikinai einantis Alfonsas Motuzas sakė, kad su minėtuoju Antanu bendravo kriminalinės policijos pareigūnai. Pažadai buvę tokie pat, tačiau po to, kai buvo sutarta susitikti, „pardavėjas“ nebeatsiliepė į telefono skambučius. Tyrimas tęsiamas toliau.
Židikų rinkimų apylinkės komisijos nariai šį pasiūlymą pavadino svaičiojimu. Esą niekas net nebandęs išnešti biuletenių.
Nesklandumų kilo ir Viekšnių rinkimų apylinkėje. Mažeikių rinkimų apygardos komisija pastebėjo, kad rinkėjų sąrašuose trūksta parašų. Vakar komisijos pirmininkė Irena Vaicekavičienė informavo, kad aiškinamasi, dėl kokių priežasčių taip atsitiko. Apie šį įvykį informuota ir Vyriausioji rinkimų komisija, ir prokuratūra.
Į „Santarvę“ vakar paskambino Renavo rinkimų komisijos narė Irena Barkauskienė. Moteris teigė pastebėjusi, kad trys komisijos nariai, tarp jų ir pirmininkė V. Gureckienė, balsavo vietoje savo giminaičių. Beje, vienas iš jų vakare pats buvo atėjęs balsuoti, tik jo biuletenis jau buvęs panaudotas.
Komisijos sekretorė Rasa Jurgaitienė „Santarvei“ teigė, jog jokių pažeidimų nebuvę užfiksuota ir už jokius giminaičius niekas nebalsavęs.

BŪGŠTAUJA
DĖL ATSAKOMYBĖS

Dvidešimtą valandą rinkimų apylinkės buvo uždarytos. Gana greitai į Mažeikių rinkimų apygardą pradėjo plaukti informacija apie rinkimų rezultatus.
Jau pirmieji rezultatai rodė, kad Mažeikių rajono savivaldybės taryboje keičiasi lyderiai. Savo balsavimu mažeikiškiai parodė, kad labiausiai pasitiki partija „Tvarka ir teisingumas“. Šios partijos atstovai gavo net 6 mandatus.
Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Mažeikių skyriaus nariai balsavimo rezultatų laukė bendrapartiečio Jono Žičkaus namuose. Atvykus „Santarvei“, jiems nesisekė tramdyti nerimo dėl netikėtai užgriuvusios atsakomybės.
„Atvirai kalbant, tokių rezultatų neprognozavau… Esu be galo dėkingas žmonėms… Laukia labai įdomus metas,“ – atsargiai rinkdamas žodžius kalbėjo šios partijos Mažeikių skyriaus lyderis Kęstutis Bartkevičius.
Saulius Šiurys įspėjo, kad džiaugtis dar per anksti – nežinia, kokie bus kitų partijų manevrai.
„Labai dviprasmiškai žiūrėjau į tą prieš rinkimus pasirašytą kreipimąsi dėl rinkėjų aktyvumo. Kažkodėl mums niekas nesiūlė pasirašyti. Galima buvo įžvelgti naujos koalicijos pradmenis“, – svarstė politikas.
Ramunės Badaukienės nuomone, jau iš ryto turėtų prasidėti derybos dėl valdančiosios koalicijos formavimo. Prasidėsią įvairūs dėliojimai, įsisiūbuosią pažadų viliotiniai.
„Duok Dieve, kad nebūtų jokių „auksinių balsų“, – atsiduso J. Žičkus.

IEŠKOS BENDRŲ INTERESŲ
Mažeikių rajone socialdemokratai liko antri – jie gavo 5 mandatus. Šios partijos štabe iki paskutinių balsavimo rezultatų paskelbimo tvyrojo viltinga nuotaika, kad kaip nors pasiseks aplenkti partiją „Tvarka ir teisingumas“.
„Gali būti, kad gausime trylika mandatų“, – naktį „Santarvę“ ir save bandė įtikinti mažeikiškių socialdemokratų lyderis Jonas Jurkus.
Gana greitai tų vilčių teko atsisakyti. J. Jurkus tikino, kad partijos „Tvarka ir teisingumas“ pergalės priežastis – Rolandas Paksas, o Valstiečių ir liaudininkų sąjungai nemažai balsų surinkti padėjusi Kazimiera Prunskienė.
„O balsuodami už mus, žmonės žiūrėjo į mūsų darbus“, – bendrapartiečiui pritarė Vytautas Mažeikis.
Socialdemokratai tikino dar negalvoję, su kuo galėtų jungtis į koaliciją. Esą, norint pradėti žaidimą, reikia matyti kortas.
„Jungsimės su tais, kurie prijaučia bendriems interesams“, – pažadėjo V. Mažeikis.

SVAJOJA APIE DARBŲ TĘSTINUMĄ
Sekmadienio naktis buvo gana džiugi ir Krikščionių konservatorių socialinei sąjungai atstovavusiems kandidatams. Jie Mažeikių rajone liko treti (gavo 4 mandatus), o už šios partijos lyderį V. Džiugelį balsavo daugiausia mažeikiškių. Jis surinko 1860 balsų. Antrasis buvo partijos „Tvarka ir teisingumas“ lyderis K. Bartkevičius, balsų gavęs pustrečio šimto mažiau.
„Manau, kad žengiau teisingą žingsnį suburdamas visiškai naują komandą. Tikriausiai žmonėms nusibodo tie patys veidai. Mūsų komanda jauna, iniciatyvi, galinti labai daug gero padaryti“, – savo komandos privalumus vardijo meras.
V. Džiugelis tikisi, kad pasiseks susitarti su K. Bartkevičiumi, Jonu Siminkevičiumi dėl būrimosi į koaliciją.
„Esu dėkingas žmonėms, kad pastebėjo pokyčius Mažeikiuose. Žinoma, tai visos koalicijos nuopelnas. Svajojau apie darbų tęstinumą. Dabar matau, kad tos svajonės gali išsipildyti“, – džiaugėsi V. Džiugelis.

„ESAME KIAUŠIAI!“
Restorane „Bildukas“ vakaroję liberalcentristai neturėjo dėl ko džiaugtis – šios kadencijos Taryboje net 4 mandatus turėjusi partija liko užribyje (Liberalų ir centro sąjunga Mažeikių rajono savivaldybės taryboje negavo nė vieno mandato – V. S.).
Ritos Lidžiūtės nuomone, liberalcentristams pritrūkę reklamos. „Dabar Mažeikiuose bus tvarka ir teisingumas. Pasižiūrėsime, kokiomis priemonėmis jie to pasieks“, – prastos nuotaikos neslėpė politikė.
Anot Stasės Čupkovienės, liberalcentristai labai užsiėmę žmonės, negalėję darbo metu užsiimti rinkimų agitacija.
„Geriau sakykite, kad esame kiaušiai! Kiaušiai, ir viskas! Kam tie išvedžiojimai? Viską rodo rezultatai“, – partijos kolegų samprotavimus nutraukė Virgilijus Eidimtas.
Į Mažeikių rajono savivaldybės tarybą taip pat pateko 3 Valstiečių liaudininkų sąjungos nariai, 3 Tėvynės sąjungos atstovai. Po du Tarybos narius turės Socialdemokratų sąjunga, Darbo partija, Naujoji sąjunga (socialliberalai).
Likusioms penkioms partijoms teks palaukti kitų rinkimų – jų kandidatai neįveikė 4 proc. ribos. Mažiausiai balsų surinko Tautinė partija „Lietuvos kelias“ – už juos balsavo tik 276 rinkėjai.
Sigito STRAZDAUSKO nuotr.:
Prie rinkimų urnų atėjo beveik 18,4 tūkst. Mažeikių rajono gyventojų.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto