Virš „Tavo pastogės“ – įtarimo šešėliai

Daugiabučio gyventojų nepatenkino nei administruojančios bendrovės, nei Savivaldybės komisijos išvados. Savivaldybė nutarė kreiptis į prokuratūrą dėl galimo dokumentų klastojimo „Tavo pastogėje“, taip pat nusprendė pakeisti bendrovės valdybą. Tokių drastiškų sprendimų imtasi po vieno daugiabučio namo gyventojų skundų, kurių aiškinimasis atskleidė daug negerovių ir pačius valdininkus įstūmė į aklavietę.
KOMISIJA GYVENTOJŲ NENURAMINO „Santarvė“ jau rašė apie kelerius metus besitęsiantį Naftininkų gatvės 30-ojo namo ir administruojančios įmonės konfliktą. Nesutarimai prasidėjo po to, kai 2007 metais buvo modernizuotas namo šilumos punktas. Gyventojams kilo įtarimas, kad šilumos mazgas yra ne gamyklinis, o savo gamybos arba brokinis. Dėl skleidžiamų garsų,vibracijos kai kurie pirmojo aukšto gyventojai net išsikraustę. Žmonės dėl savo bėdų ne kartą kreipėsi į Savivaldybę, bet realios pagalbos nesulaukė. Po kiekvieno skundo dirbo komisijos, tačiau atsakymas būdavo toks pat – Šilumos punktas atitinka Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros taisyklių reikalavimus. Toks buvo ir paskutinės, dirbusios balandžio mėnesį, komisijos, vadovaujamos Savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vedėjo Alfonso Žiulpos, verdiktas. Valdininkų sprendimu nepatenkinti gyventojai pagalbos kreipėsi į Energetikos inspekciją. Jų skundą aiškinosi Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis inspektorius inžinierius Viktoras Gofmanas. Jis konstatavo, kad šilumos punkto rekonstrukcija atlikta pažeidžiant Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles bei nustatytą tvarką. Be to, „Tavo pastogė“ negalėjo inspektoriui pateikti privalomų saugoti šilumos punkto įrenginių techninių dokumentų, šilumos punkto įrenginių eksploatacijos instrukcijoje nepateiktos jų techninės charakteristikos, nepatikrinta, ar namo sistemos šildymo prietaisų galios atitinka projektą ir kt. Už namo sistemų priežiūrą atsakingai įmonės meistrei skirta bauda. PAŽYMA YRA, BET NE TO NAMO Mažeikiškių skundą tyrusio V. Gofmano „Santarvė“ klausė: jeigu šilumos punkto rekonstrukcija atlikta pažeidžiant teisės aktus, kaip jo kolegos „Tavo pastogei“ išdavė šilumos įrenginių techninės būklės patikrinimo aktąpažymą, kuria leidžiama eksploatuoti šilumos modulį. Inspektorius atsisakė tai komentuoti. Savivaldybės komisijos ir Energetikos inspekcijos išvados gyventojų nenuramino. Atvirkščiai – jiems kilo naujų klausimų. Vienas iš jų: kaip „Tavo pastogė“ galėjo eksploatuoti reikalavimų neatitinkantį įrenginį. Kitas: kaip tada inspektoriai 2007 metų spalio 31 dieną išdavė bendrovei palankią pažymą (Nr. 15487810), kuri Savivaldybės valdininkams buvo kaip koziris ginti „Tavo pastogę“ – esą šilumos modulis geras. Gyventojai dėl savo įtarimų pagalbos kreipėsi į politikos naujokę – Tarybos narę Daivą Šideikienę. Ši Energetikos inspekcijos paprašė pateikti komisijos nurodytą šilumos įrenginių būklės patikrinimo aktąpažymą. Atsakymas šokiravo namo gyventojus. Paaiškėjo, kad Naftininkų gatvės 30ojo namo šilumos įrenginių būklę liudijančių dokumentų inspekcijos archyve nėra, o nurodytu numeriu pažymėtas aktaspažyma buvo surašytas atlikus Naftininkų gatvės 74ojo namo modernizuoto šilumos punkto patikrinimą. KOMISIJA SAVO KALTĖS NEĮŽVELGĖ Tiesa, Savivaldybės komisijos byloje buvo įsegta „Tavo pastogės“ pateikta neva Energetikos inspekcijos aktaspažyma (tokiu pat numeriu ir data, kaip Naftininkų g. 74), kuria buvo leidžiama eksploatuoti Naftininkų g. 30ojo namo šilumos modelį. Lyginant abu dokumentus, pastarajame trūko sąskaitos numerio, dokumentą išdavusios institucijos spaudo. Naftininkų gatvės 30ojo namo gyventojai dėl tokios situacijos įtarumo šešėlius mestelėjo ir ant komisijos. Esą galbūt jie, gelbėdami bendrovės „Tavo pastogė“ vadovų kailį, ėmėsi klastos. „Mūsų protokolas yra teisingas. Iš tikrųjų matėme Energetikos inspekcijos išduotą aktą Naftininkų g. 30-ajam namui. Be tokio akto nebūtų priduotas šilumos punktas, „Mažeikių šilumos tinklai“ nebūtų galėję teikti šilumą“, – „Santarvei“ aiškino komisijos pirmininkas Savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vedėjas Alfonsas Žiulpa. Tačiau kai jam parodėme iš Energetikos inspekcijos gautą atsakymą, vedėjas į pagalbą pasikvietė atostogaujantį pavaldinį bei komisijos narį Joną Labutį. Valstybės tarnautojai lygino du skirtingus tuo pačiu numeriu pažymėtus dokumentus ir tik rankomis skėsčiojo nieko nesuprasdami. „Matyti, kad kažkas čia negerai. Bijau ką nors pasakyti, aš – ne ekspertas. Įsegėm tai, ką gavome. Bet kokiu atveju nesame sekliai morkos“, – dėl tokios situacijos nesijautė kaltas komisijos pirmininkas. J. Labutis dar pridūrė pas „Tavo pastogės“ direktorę matęs ir pažymos originalą. Tada ir kopija padaryta. SAVIVALDYBĖ KREIPSIS Į PROKURATŪRĄ Abi vienodo numerio bet skirtingiems namams surašytas neva Energetikos inspekcijos pažymas „Santarvė“ parodė Savivaldybės administracijos direktoriui Broniui Kryžiui. „Gerai, kad padėjote apsispręsti. Nesu specialistas, bet yra tekę susidurti su dokumentų klastojimu. Neabejoju, kad vienas iš dokumentų gali būti suklastotas. Esant tokiam faktui, vienintelis kelias – perduoti tyrimą prokuratūrai“, – teigė direktorius. Vėliau susitikime su Naftininkų gatvės 30-ojo namo atstovais Savivaldybės administracijos vadovas pakartos, jog jau davęs nurodymą specialistams surinkti medžiagą, ir pažadės dar šią savaitę kreiptis į prokuratūrą dėl galimo dokumentų klastojimo. Kažkas pajuokavo: ačiū Dievui ir Labučiui, išsaugojusiam per skundo tyrimą surinktus dokumentus bei įtarimų sukėlusios pažymos kopiją apie tinkamą eksploatuoti šilumos mazgą. Nes šios pažymos savo archyvuose „Tavo pastogė“… neberado. „Man tokią pažymą pateikė, aš pateikiau komisijai. Tada, kai Energetikos inspekcija patikrino. Jei jinai yra negaliojanti, jos neliko. Tai kodėl mes turime negaliojančią pažymą nešiotis?“ – į „Santarvės“ klausimą, kur dingo pažyma, lakoniškai atsakė įmonės direktorė E. Stanulienė. AIŠKINSIS DĖL KOMISIJOS B. Kryžiaus įsakymu pradėtas tarnybinis tyrimas dėl valstybės tarnautojų A. Žiulpos ir J. Labučio, dirbusių komisijoje, kuri aiškinosi, ar kokybiškai sumontuotas šilumos punktas Naftininkų gatvės 30-ajame name. „Tarnybinio tyrimo tikslas įvertinti komisijos darbą, ar ji galėjo pati išsiaiškinti dėl Energetikos inspekcijos pažymos“, – paaiškino Savivaldybės administracijos direktorius. Po rašinio apie daugiabučio namo problemas į „Santarvę“ paskambino Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Algimantas Miškinis pasipiktinęs Energetikos inspekcijos veiksmais. (Inspekcija jau buvo pradėjusi nagrinėti mažeikiškių skundą, tačiau sužinojusi, kad ginčą nagrinėja Savivaldybės sudaryta komisija, tyrimą sustabdė). „Gofmaną reikėjo nubausti (inspektorių – B.R.). Sulaukęs gyventojų skundo, jis turėjo veikti. Savivaldybės komisijos darbas yra niekinis, ne jos kompetencija nustatyti šilumos įrenginių tinkamumą, tuo turi užsiimti Energetikos inspekcijos specialistai“, – aiškino pašnekovas. Savivaldybės komisijos pirmininkas A. Žiulpa taip pat išsakė priekaištų Energetikos inspekcijai. „Tikėjomės iš jų pagalbos. Kai tyrėme gyventojų skundą, kreipėmės jos nuomonės, tačiau mums pasakė, jog palauks mūsų išvadų. O juk galėjome kartu aiškintis“, – samprotavo valstybės tarnautojas. ATSAKYMŲ IEŠKOS IR „ŠILUMOS TINKLUOSE“ Nors bendrovės „Tavo pastogė“ valdybos pirmininkas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Romaldas Paradnikas tikino, kad Naftininkų gatvės 30-ojo namo šilumos punkto renovacija atlikta dėl geresnio šildymo, gyventojai teigė teigiamų rezultatų nepajutę. „Mažeikių šilumos tinklai“ kasmet įvertina šilumos punkto paruošimą šildymo sezonui. Kaip galėjo atsirasti teigiama išvada, jeigu namas neturi Energetikos inspekcijos pažymos? Ar ir „Šilumos tinklai“, kaip Savivaldybės komisija, dirbo užmerktomis akimis ir nematė, kokią pažymą pakišo daugiabučių namų administratorius?“ – kalbėdama su „Santarve“, samprotavo namo atstovė Danutė Mockienė, pagalbos ne pirmą kartą ieškojusi pas Savivaldybės merą Antaną Tenį. Po paskutinio vizito sulaukta ir konkrečios pagalbos: mįslingą situaciją aiškinsis Savivaldybės administracijos direktoriaus B. Kryžius sudaryta komisija, kuriai vadovaus jo pavaduotojas Saulius Šiurys. Į komisiją įtrauktas ir Savivaldybės Juridinio skyriaus specialistas Virgilijus Kenstavičius bei „Admituro“ direktorius Antanas Barvydis. PROBLEMŲ IŠSAKYTA IR DAUGIAU Naftininkų gatvės 30-ojo namo atstovai priėmime pas merą, kur dalyvavo ir „Tavo pastogės“ direktorė, į viešumą kėlė ne vieną problemą, reiškė priekaištus administruojančiai įmonei. Gyventojai pageidavo laiku gauti ataskaitas apie namo kaupimo fondą, privalomosios priežiūros darbus. „Ar neturite elektros, karšto vandens, šildymo? Atliekame visus darbus, kurie mums privalomi. Jūs įsikabinote į tas ataskaitas“, – replikavo direktorė. Tačiau E. Stanulienė negalėjo atsakyti nei, kur iškeliavo senasis išmontuotas šilumos mazgas, nei į kitus klausimus. „52 namus administruojame, jei būtų vienas namas ir penki darbuotojai – galėtume nuo ryto iki vakaro ten būti. Saugoti seną laužą? Mes sargybinio nepastatysime“, – bandė teisintis direktorė. Tokiu paaiškinimu stebėjosi ir Savivaldybės administracijos direktorius B. Kryžius. Jis yra dirbęs vienoje butų ūkio įmonėje, tad prisiminė, kad ten „seną laužą“ parduodavo, o pinigus pervesdavo į to namo kaupimo fondą. „Mes nereikalaujame nieko naujo. Administratorius nevykdo savo nuostatų, funkcijų, įpareigojimų. Mes nenorime kito administratoriaus, tik siekiame šitą priversti dirbti tvarkingai“, – į pasiūlymus steigti bendriją ar rinktis kitą administratorių reagavo gyventojai. VALDYBĄ NUSPRĘSTA PAKEISTI D. Mockienė „Santarve“ teigė, kad „Tavo pastogei“ iš tikrųjų būtų naudinga atsikratyti neparankių gyventojų. „Tačiau kodėl ir valdžios atstovai tai siūlo? Ar ne jie turėtų priversti administratorių dirbti tvarkingai? Tuo labiau kad pagrindinis akcijų paketas (apie 78 proc. B. R.) priklauso Savivaldybei“, – svarstė pašnekovė. Daugiabučio namo gyventojų įgaliota atstovė stebėjosi, kad „Tavo pastogės“ vadovai išsisuka nuo atsakomybės, jiems netaikomos jokios priemonės, nors dirbama aplaidžiai. Savivaldybės meras A. Tenys paaiškino, kad būtent tikėdamasis rasti sprendimų būdų į susitikimą su gyventojų atstovais pasikvietė ir Savivaldybės administracijos vadovus. B. Kryžius informavo, kad vadovą į darbą priima, atleidžia, baudžia ar premijuoja bendrovės valdyba. Šiuo metu „Tavo pastogės“ valdybą sudaro R. Paradnikas (pirmininkas), Savivaldybės kanceliarijos skyriaus vedėjas Juozas Sperauskas ir pati E. Stanulienė. Nutarta valdybą pakeisti, ją suburiant iš „neutralių specialistų“, t.y. kad joje nebūtų „Tavo pastogės“ atstovų. Procedūra gali užtrukti mažiausiai mėnesį. Sigito STRAZDAUSKO nuotrauk.: „Tavo pastogės“ vadovė E. Stanulienė (kairėje) tikino, kad bendrovė atlieka visus darbus, kurie jai privalomi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto