Vyriausybė imasi veiksmų gerinti investicinę aplinką šalyje

ELTOS nuotr.

Vyriausybės pasitarime pirmadienį pristatyti Ūkio ministerijos kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ siūlymai dėl teisės aktų parengimo paspartinimo, kurie pagerintų investicinę aplinką Lietuvoje, taip pat VšĮ „Investuok Lietuvoje“ praėjusių metų veiklos rezultatai siekiant pritraukti užsienio investicijų.
2015 m. pasiektas geriausias rezultatas per visą agentūros veiklos istoriją. Vyriausybė pasitarime pritarė pateiktiems siūlymams, kaip didinti investicinės aplinkos konkurencingumą ir tiesioginių užsienio investicijų pritraukimą į Lietuvą.

Nagrinėjo, kokius teisės aktų pakeitimus būtina paspartinti

Pasak ūkio ministro Evaldo Gusto, Ūkio ministerija kartu su VšĮ „Investuok Lietuvoje“ išnagrinėjo, kokius teisės aktų pakeitimus būtina paspartinti, kad būtų pagerinta investicinė aplinka Lietuvoje. Pagal pateiktus pasiūlymus institucijos pagal nustatytus terminus turės pateikti Vyriausybei informaciją apie atitinkamų teisės aktų projektų, susijusių su energetikos, žemės ir kitų sričių reguliavimu, kurių priėmimas turėtų įtakos Lietuvos investicinės aplinkos gerinimui, rengimo eigą.
Lietuvos konkurencingumą ženkliai padidintų pritrauktos gamybinės investicijos į Lietuvos regionus. Tam turėtų įtakos, jeigu savivaldybių patikėjimo teise valdoma valstybinė žemė galėtų būti išnuomota atsižvelgiant ir į ekonominio naudingumo kriterijus, taip pat kad investuotojų atitikties nacionaliniam saugumui procedūros nevaržytų užsienio investicijų.
Žemės įstatymo pakeitimo projektą parengė ir Vyriausybei teiks Ūkio ministerija.

Išvystyta infrastruktūra ir aiškiai reglamentuota plėtra

Vienas svarbiausių kriterijų renkantis vietą gamybos investicijoms, kurie skatintų regionų plėtrą, – gerai išvystyta infrastruktūra ir aiškiai reglamentuota jos plėtra. Todėl bus siekiama nustatyti aiškesnę servitutų nustatymo ir kompensavimo tvarką bei reglamentuoti kompensacijos už įrengtą didesnio pajėgumo inžinerinę infrastruktūrą pramonės plėtros teritorijose tvarką tais atvejais, kai prijungiami nauji vartotojai.
Aplinkos ministerijai pavesta parengti tai numatančius projektus.
Energetikos ministerija parengs teisės aktų pakeitimus, kurie leistų sutrumpinti nebuitinių vartotojų prijungimo prie elektros tinklų procesą. Tai ženkliai pagerintų Lietuvos poziciją Pasaulio banko „Doing Business“ reitinge.

Didžiausi naujų darbo vietų augimo tempai numatomi IT sektoriuje

Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta pateikti informaciją apie 2015–2016 m. ir 2016–2017 m. valstybės finansavimo paskirstymą pagal studijų sritis, išskiriant valstybės finansuojamų vietų IT studijų kryptyje skaičiaus pokytį.
Remiantis investuotojų planais, prognozuojama, kad didžiausi naujų darbo vietų augimo tempai numatomi būtent IT sektoriuje – 60 proc. per 2016–2020 metus, todėl svarbu užtikrinti šios srities specialistų pasiūlą.
Atsižvelgiant į tai, kad talentų pritraukimo politika yra šalies prioritetas, bus siekiama mažinti mėlynosios kortelės atlyginimų karteles, sukurti atskirą procedūrą pradedančiosioms įmonėms, sudaryti palankesnes sąlygas studentų įdarbinimui ir praplėsti teises į šeimų susijungimą. Vidaus reikalų ministerija parengė ir pateikė Vyriausybei svarstyti įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ projektą.

Investicijų į ilgalaikį turtą suma padidėjo beveik penkis kartus

Vyriausybei pasiūlymus dėl investicinės aplinkos gerinimo Ūkio ministerija ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ teikia kartą per pusmetį.
Ūkio ministerijai pavaldi užsienio investicijų plėtros agentūra „Investuok Lietuvoje“ 2015 m. pasiekė geriausią rezultatą per visą agentūros veiklos istoriją. Pernai užsienio bendrovės nusprendė Lietuvoje įgyvendinti 31 investicinį projektą, per artimiausius trejus metus tai leis sukurti 2647 darbo vietas.
Palyginti su 2014 m., pernai užsienio bendrovės Lietuvoje įgyvendino penktadaliu daugiau projektų, o planuojamų sukurti darbo vietų skaičius išaugo 50 proc.
Investicijų į ilgalaikį turtą (CAPEX) suma padidėjo beveik penkis kartus – nuo 29,96 mln. eurų 2014 m. iki 143,98 mln. eurų 2015 metais.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto