Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija bus reformuota

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija bus pertvarkyta į Visuomenės informavimo etikos asociaciją.

Priėmė įstatymo pataisas

Asociaciją bus įpareigotos steigti Lietuvos žurnalistų sąjunga, Lietuvos žurnalistų draugija, Interneto žiniasklaidos asociacija, Lietuvos radijo ir televizijos asociacija, Regioninių televizijų asociacija, Lietuvos kabelinės televizijos asociacija, Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija.
Tai įteisino Seimas, priėmęs Visuomenės informavimo įstatymo pataisas. Jos įsigalios 2015 m. sausio 1 d.

Asociacijos sudėtis ir veikla

Asociacijos veikla bus finansuojama iš metinių įmokų už transliavimo ir (ar) retransliavimo licencijas bei kitų teisėtais būdais asociacijos gautų pajamų.
Įstatyme įtvirtina Visuomenės informavimo etikos komisija bus kolegialus Asociacijos sprendimus priimantis organas, į kurį asociacijos nariai deleguotų po vieną savo atstovą 3 metų kadencijai.
Komisija rūpinsis viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų profesinės etikos ugdymu; nagrinės profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai informuodami visuomenę; asmenų skundus dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų veiklos. Komisija taip pat nagrinės viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų tarpusavio ginčus; bendradarbiaudama su valstybės įstaigomis ir institucijomis užtikrins visuomenės informavimo priemonių naudojimosi visuomenėje raštingumo plėtrą, informacijos kritinio vertinimo bei analizės principų sklaidą; organizuos renginius visuomenės informavimo srities profesinės etikos klausimais, dalyvaus įgyvendinant valstybės institucijų strateginio planavimo programas, veiklos planus.

Patikslinta  žurnalistų etikos inspektoriaus skyrimo tvarka

Seimas patikslino ir žurnalistų etikos inspektoriaus skyrimo tvarką. Nustatyta, kad inspektorių penkeriems metams skiria Seimas iš kandidatų, kuriuos pasiūlo organizacijos, vienijančios viešosios informacijos rengėjus, skleidėjus ir žurnalistus, ir kurių narių veiklai taikomos Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso normos. Tas pats asmuo inspektoriumi negali būti skiriamas daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Paskirtas inspektoriumi asmuo eina pareigas tol, kol paskiriamas naujas inspektorius.
Inspektoriumi skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pareigoms atlikti būtiną kompetenciją.
Visuomenės informavimo įstatymo pataisos priimtos už balsavus 65, prieš – vienam, susilaikius 6 Seimo nariams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto