Asmens persekiojimas universitete dėl įsitikinimų – netoleruotinas

VU doc. dr. Jolantai Mažylei 2022 m. pradžioje buvo įteiktas Mažeikių rajono savivaldybės apdovanojimas „Už istorinės atminties išsaugojimą“. Ji iš JAV į Lietuvą parvežė ir Mažeikių muziejui perdavė dalį mūsų kraštiečio – išeivijos žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo archyvo.
2022 m. pabaigoje J. Mažylė išleido jos parengtą V. Gedgaudo knygą „Pirmyn arba mirk“, mažeikiškiams ji buvo pristatyta praėjusių metų lapkritį.
Pristatyti šią naują knygą J. Mažylė buvo pakviesta ir į TV laidą „Sengirė“, dėl dalyvavimo kurioje, kaip teigiama LŽS pranešime, prasidėjo VU dėstytojos persekiojimas bei mobingas.
Nuotr. iš Lietuvos žurnalistų sąjungos archyvo

Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) valdyba kreipėsi į Vilniaus universiteto atsakingus asmenis informuodama apie mobingo situaciją ir nepagrįstą persekiojimą, kurie taikomi LŽS narei, žurnalistei ir šio universiteto dėstytojai doc. dr. Jolantai Mažylei.

Papildomai apie šią situaciją informuota ir LRT Taryba.

Šių metų vasario 23 d. Lietuvos žurnalistų sąjunga gavo Vilniaus universiteto doc. dr. Jolantos Mažylės pranešimą apie jos atžvilgiu taikomą mobingą Vilniaus universitete. Dėstytoja pateikė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto oficialius posėdžių vaizdo ir garso įrašus, taip pat posėdžių išrašus ir komiteto kreipimąsi į VU centrinę etikos komisiją.

Gautame pranešime nurodoma, kad Žurnalistikos bakalauro programos komitete vykdomi aiškiai išreikšti veiksmai ir siekis sunaikinti asmens reputaciją ir susidoroti su doc. dr. J. Mažyle kaip dėstytoja.

Susipažinus su pateikta medžiaga, akivaizdu, kad šį persekiojimą savo kreipimusi į komiteto pirmininką doc. dr. A. Gudauską inicijavo, kryptingai ir atkakliai vykdė VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos socialinė partnerė, šio komiteto narė, LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Kolegė doc. dr. J. Mažylė, išklausiusi šio komiteto kelių posėdžių įrašus, kuriuos oficialiai gavo iš Komunikacijos fakulteto administracijos, aiškiai suvokė, kad ieškoma būdų ją sunaikinti kaip dėstytoją, pedagogę, kaip žmogų. Net trijuose Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto, vadovaujamo doc. dr. A. Gudausko, posėdžiuose buvo svarstytas doc. dr. J. Mažylės dalyvavimo TV laidoje „Sengirė“ faktas ir jos asmenybė, profesinė kompetencija, jos vertybės, įsitikinimai. Pažymėtina, kad į šią laidą doc. dr. J. Mažylė buvo pakviesta pristatyti jos parengtą žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo knygą.

Susipažinus su pateikta medžiaga, akivaizdu, kad minėtuose posėdžiuose buvo aptariami, nagrinėjami, svarstomi būdai, kaip doc. dr. J. Mažylę pašalinti iš Universiteto, netgi inicijuojant studentų skundus.

Doc. dr. J. Mažylei apie šiuose posėdžiuose svarstomus su ja susijusius klausimus ne tik nebuvo pranešta, bet ir buvo nuspręsta jos nekviesti į tuos svarstymus. Kartu su LRT generaline direktore psichologinio spaudimo, niekinimo būdus planavo, vykdė mobingą ir kiti Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos komiteto nariai, kurie yra ir LRT darbuotojai. Visi šie asmenys susiję tarnybinio pavaldumo santykiais, todėl čia iškyla ir klausimas dėl jų nepriklausomumo.

LRT generalinė direktorė savo iniciatyva parengė kreipimąsi į Vilniaus universiteto centrinę akademinės etikos komisiją. Apie vykdomą mobingą ir elementarios žmoniškos etikos normų nepaisymą doc. dr. J. Mažylė raštu informavo ne tik LŽS, bet ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto dekanę, kad dėl tokios padėties patirdama didelę emocinę įtampą ir išgyvenimus nebegali toliau dirbti šioje žurnalistikos bakalauro studijų programoje.

Lietuvos žurnalistų sąjungos valdyba, susipažinusi su visa medžiaga dėl galimo mobingo, vienbalsiai pripažino netinkamu Žurnalistikos bakalauro programos komiteto bei atskirų jo narių, organizavusių doc. dr. J. Mažylės persekiojimą, elgesį.

Tokiam doc. dr. Jolantos Mažylės niekinimui iš esmės nepritarė Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro programos komiteto vadovas doc. dr. A. Gudauskas, kuris nusišalino nuo balsavimo dėl bandymo persekioti doc. dr. J. Mažylę skundžiant ją VU Centrinei akademinės etikos komisijai. Jo nurodyti argumentai grindžiami bendraisiais VU SPK nuostatais. Doc. dr. A. Gudauskas posėdžio metu aiškiai nurodo, kad socialinės partnerės M. Garbačiauskaitės-Budrienės pateiktas skundas VU centrinei akademinės etikos komisijai nėra Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro programos komiteto svarstymo objektas.

Atsižvelgiant į visas minėtas aplinkybes, LŽS valdyboje priimtas sprendimas informuoti atitinkamas organizacijas apie vykdomą mobingą doc. dr. J. Mažylei. Rašte reikalaujama užkirsti kelią dėstytojos persekiojimui bei Žurnalistikos bakalauro programos studijų komiteto kai kurių narių organizuojamam mobingui.

Kaip žinia, mobingu darbe vadinamas ilgalaikis psichologinis teroras, kurį grupė darbuotojų vykdo prieš vieną asmenį. Mobingą gali vykdyti tiek vienas kolektyvo pritarimą ar galios svertų turintis asmuo, tiek darbuotojų grupė kartu sutartinai. Taip pasiekiamas vadinamasis galios disbalansas. Tokiame veiksme vadovas gali dalyvauti, gali ir nedalyvauti, gali jį palaikyti netiesioginiais veiksmais, pavyzdžiui, nesikišdamas.

Lietuvos žurnalistų sąjungos valdyba kartu su persekiojimą patiriančia ir šiuo atveju auka tapusia doc. dr. J. Mažyle imsis ir kitų teisinių bei viešumo priemonių siekiant užkirsti kelią mobingui Vilniaus universitete, aukštojoje mokykloje, rengiančioje žurnalistus ir kitus specialistus.
Parengta pagal LŽS pranešimą

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto