Diegiamas patogus apskaitos duomenų teikimo formatas

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Efektyvesnis mokesčių administravimas, patogesnės mokesčių mokėtojų sąlygos teikti privalomus apskaitos duomenis institucijoms – tokie tikslai, numatoma, bus pasiekti, pradėjus veikti vienai iš Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos priemonių – apskaitos duomenų teikimui nustatytu formatu.

Aprašą patvirtino Vyriausybė

Finansų ministerija atkreipia dėmesį, kad dėl diegiamos naujovės dabar galiojančios nuostatos dėl įmonių pareigos teikti informaciją kontroliuojančiosioms įmonėms nesikeičia – nustatomas tik informacijos teikimo formatas.
Nuo kitų metų sausio 1 d. įsigaliosianti Buhalterinės apskaitos įstatymo nuostata numato, kad viešojo sektoriaus ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, apskaitos dokumentų duomenis vidaus ir išorės informacijos naudotojams turi teikti standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje (SAF-T).
Teikimo tvarkos aprašą patvirtino Vyriausybė, kartu nustačiusi, kokie juridiniai asmenys ir kada turi būti pasirengę duomenis teikti pagal naują tvarką.

Duomenų teikimo laikotarpiai ir sąlygos

Pelno siekiantiems, apskaitą techninėmis priemonėmis tvarkantiems juridiniams asmenims (išskyrus Lietuvos banko prižiūrimus finansų rinkos dalyvius, valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“, Europos ekonominių interesų grupes ir ūkio subjektus, kuriems iškelta bankroto byla ar bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka), nustatyti duomenų SAF-T teikimo laikotarpiai ir sąlygos.
2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis turės teikti subjektai, kurių 2015 m. grynosios pardavimo pajamos viršys 8 mln. eurų.
2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis turės teikti subjektai, kurių 2016 m. grynosios pardavimo pajamos viršys 700 tūkst. eurų.
2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis turės teikti subjektai, kurių 2017 m. grynosios pardavimo pajamos viršys 45 tūkst. eurų.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių teikti duomenis SAF-T turi būti pasirengę pelno siekiantys juridiniai asmenys, jei jų užpraėjusių, šiuo atveju – 2018 metų, grynosios pardavimo pajamos viršijo 45 tūkst. eurų (išskyrus Lietuvos banko prižiūrimus finansų rinkos dalyvius, valstybės įmonę „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir Europos ekonominių interesų grupes).

Rekomenduoja adaptuoti programas

Finansų ministerija ragina ūkio subjektus įvertinti turimas technines galimybes ir, esant poreikiui, adaptuoti įmonių buhalterinės apskaitos tvarkymo programas, įdiegiant reikalingas naujas funkcines galimybes duomenims formatuoti SAF-T.
Taip pat rekomenduojama jau nuo 2016 m. sausio 1 d. visiems pelno siekiantiems juridiniams asmenims, viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims buhalterinės apskaitos duomenis teikti SAF-T formatu. Mokesčių administratorius, Lietuvos muitinė, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybinio socialinio draudimo fondas duomenų tokiu formatu nereikalaus, tačiau patys subjektai turės sąlygas ir galės pasinaudoti paprastesne duomenų teikimo galimybe.
Ūkio subjektams, kuriems nenustatyta pareiga būti pasirengus teikti duomenis SAF-T formatu, rekomenduojama įvertinti jų duomenų teikimo poreikį, dažnumą, sudėtingumą, galimas diegimo sąnaudas ir, tuo remiantis, spręsti – diegti savo apskaitos sistemose SAF-T ar ne.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto