Gimė vaikas – rašyk prašymą

Lopšeliuose-darželiuose vaikams turi būti suteiktas vienodo lygio ugdymas ir priežiūra. Sigito STRAZDAUSKO nuotr.

Nors mūsų miesto lopšeliuose-darželiuose pakanka vietų  visiems, norintiems juos lankyti, vis dėlto kai kuriuose neišvengiama eilių. Tokių įstaigų vadovai pataria tėvams rašyti prašymą mažiausiai prieš dvejus metus arba vos vaikui gimus.
Sudėtingiausia padėtis senamiestyje: norinčiųjų lankyti darželį daug, o tokia įstaiga – vienintelė.

Problemos neįžvelgia

Kažkada Mažeikiuose dirbo aštuoniolika lopšelių-darželių: mažėjant vaikų skaičiui, dalis jų buvo uždaryta – vienuose įsikūrė valstybinės įstaigos, o daugiausia paversta pradinėmis mokyklomis. Toks pat likimas ištiko ir kaimų darželius: dabar jų rajone likę tik trys.
Mažeikiuose lopšelius-darželius lanko iki 3 tūkstančių vaikų: tas skaičius tai mažėja, tai didėja, nes vyksta didelė gyventojų su vaikais migracija.
Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus tikino, kad padėtis miesto lopšeliuose-darželiuose normali, jie nėra perpildyti, tad jei naujų vaikų negali priimti vienas darželis, jų tėvams pasiūlomas kitas.
„Ypatingų problemų tikrai nėra. Kartais būna dirbtinės eilės, kurias sukuria pačios įstaigos, bet mes tą reikalą sutvarkome. Būna, kad tėvai nori būtent į tą, o ne į kitą darželį, ir jei nesutinka rinktis to kito, nieko negalime pasiūlyti“, – situaciją apibūdino vedėjas.

Prestižinių nėra?

Mažamečius vaikus auginantys mažeikiškiai kalba ką kita – esą yra keli vadinamieji prestižiniai lopšeliai-darželiai, į kuriuos norint patekti, reikia laukti eilėje. „Santarvė“ išsiaiškino, kad iš tikrųjų šiuo metu tenka laukti eilėje, norintiems savo vaikus vesti į „Saulutę“, „Bitutę“ ir „Pasaką“.
Kad mieste yra prestižinių darželių, A. Stonkus nenorėjo sutikti: visi darželiai esą vienodo lygio, visuose vykdomas ugdymo procesas, vaikų priežiūra.
„Tokie darželiai atsiranda tik iš žmonių kalbų. Visi mūsų darželiai yra daugmaž vienodo lygio, tad išskirti kurio nors iš jų tikrai negalima“, – tikino vedėjas.
Darželių grupėse gali būti iki dvidešimties vaikų, lopšelių – iki penkiolikos: nusiskundimų dėl perpildytų grupių Švietimo skyrius kol kas nėra gavęs.

Centralizuoto skirstymo nereikia

Kai kuriuose šalies miestuose, norint išvengti nesusipratimų, neskaidrumo, priimant mažylius į lopšelius-darželius, einama prie centralizuoto skirstymo: visi pageidaujantieji įtraukiami į vieną eilę.
A. Stonkaus įsitikinimu, pas mus to dar nereikia: Savivaldybės taryba patvirtino naują priėmimo tvarką, suvienodino priėmimą į visus darželius. Tėvai rašo prašymus, jie yra registruojami, įrašomi į eilę, tėvai gauna jos numerį ir yra informuojami, kai vieta atsiranda.
„Yra ir taip, jog žmonės pageidauja, kad darželis būtų prie pat namų, jiems reikia visokių lengvatų, kad dirbtų nuo ankstaus ryto iki vakaro, net šeštadieniais ir sekmadieniais. Kalnėnuose nėra nė vieno darželio, tad žmonės vaikus vežioja ir nesiskundžia. Miestas, lyginant su didmiesčiais, nedidelis, tad ir atstumai nėra dideli: esame lyg viena didelė gatvė“, – lygino vedėjas.

Gyvenantiems senamiestyje – problema

Švietimo skyriaus žiniomis, kaimų darželiai yra pilni, bet neperpildyti, kai kuriuose vietų yra. Padėtis gali pasikeisti, jei bus įdiegta naujovė: kaimo darželių lankytojams ketinama panaikinti lengvatą už darželį mokėti dvidešimčia procentų mažiau.
„Jei panaikins šią lengvatą, visko gali būti. Dvidešimt procentų kaimo žmonėms yra daug, tad darželiuose vaikų gali ir sumažėti“, – svarstė Švietimo skyriaus vadovas.
Iš visų miesto darželių išsiskiria „Saulutė“: tai vienintelė tokia ugdymo įstaiga senamiestyje, o norinčių čia patekti yra daug.
Susiklosto paradoksali situacija: eilė didžiausia, o darželis – pats mažiausias, talpinantis vos šimtą vaikų.
Lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Zina Petkuvienė prisipažino turinti dėl to nemažai problemų.
„Mamos maldauja, verkia, mes atsiduriame nepatogioje padėtyje, bet yra taip, kaip yra. Mums yra ir gėda, ir bėda, žmonės galvoja, kad aš galiu tą problemą išspręsti, žada dovanų. Bet siūlome eiti į kitą darželį“, – situaciją komentavo įstaigos vadovė.

Renkasi pagal darbo vietą

„Saulutėje“ yra dvi lopšelio grupės po dešimt vaikų ir keturios vyresniųjų grupės – iš viso 100 vaikų. Patekti iškart neįmanoma nė į vieną iš jų – visur yra eilė.
Šį darželį lanko ir senamiestyje gyvenantys vaikai, ir vaikai tų tėvų, kurie čia dirba – jiems patogu važiuojant į darbą atsivežti ir vaiką.
„Kai kuriems iš jų darželis yra prie pat namų, bet jie vis tiek nori čia. Yra tokių, kurie vedė vaikus pas mus anksčiau, pažįsta auklėtojas, žino darbo stilių, pripranta, todėl ir nori čia“, – pasakojo vedėja.
Darželis „Saulutė“ tik iš vieno korpuso, jei būtų dviejų, būtų lengviau.
Jeigu į lopšelį atėjęs vaikas niekur neišsikelia, neišvažiuoja, ta vieta būna užimta šešerius metus.
„Niekas į jo vietą ateiti negali. Yra tokių atvejų, kad eina į kitą darželį, bet atėjus eilei, jis pabėga iš ten ir ateina pas mus“, – pastebėjo Z. Petkuvienė.

Pasitaiko ir piktumų

Lopšelis-darželis „Bitutė“ priima per pustrečio šimto vaikų, šiemet atidaroma dar viena lopšelinukų grupė, bet vietų čia nei lopšelio, nei vyresnio amžiaus vaikų grupėse nėra. Darželio direktorę pavaduojanti Rita Norvilienė sakė, kad be eilės priimami tik vaikai su specialiaisiais poreikiais: tokių čia yra šešios grupės. Jeigu vaiko negalia nedidelė, jis gali būti integruojamas ir į bendrąsias grupes.
Darželio populiarumą R. Norvilienė aiškina tuo, kad čia sukurta stipri ugdymo bazė, darželis aprūpintas visomis reikiamomis priemonėmis, šiuolaikiška mokymo įranga.
„Mes, ko gero, priimame daugiausiai vaikų, bet norinčių yra dar daugiau. Siūlome tėvams vesti vaikus į kitus darželius, bet jie nori pas mus. Kartais būna net piktumų“, – pastebėjo R. Norvilienė.
Ji pataria į „Bitutę“ registruotis mažiausiai prieš dvejus metus, o jei nori patekti į lopšelinukų grupę, parašyti pareiškimą reikėtų vaikui gimus.
„Kažkaip keista: prieš dvidešimt metų buvo sakoma, kad darželiai dėl vaikų trūkumo netrukus užsidarys ir auklėtojos liks be darbo. Dabar situacija visai kitokia – darželiuose nėra vietų“, – stebėjosi R. Norvilienė.

Priimtų tik iš savo rajono

Į lopšelį-darželį „Žilvitis“ priimami vaikai su regos sutrikimais: jų nėra daug, tad jie taip pat integruojami į bendras grupes. Darželio vadovė Irena Petrutienė sakė, kad eilių jų darželyje nėra, o vietų, nors ir ne visose grupėse, yra.
Patekti į lopšelį-darželį „Buratinas“ negalėtų atokiau nuo jo gyvenantys vaikai: direktorė Živilė Brazaitienė iš patirties žino, jog dažnai pasitaiko taip, kad iš kito miesto galo atėję vaikai, palankę darželį porą savaičių, paskui nebeateina.
Šiuo metu „Buratine“ laisvų vietų nėra, bet keletą vaikų, jei jie gyvena netoli darželio, direktorė dar žadėjo priimti.
„Kas prašėsi į mūsų darželį, visus priėmėm, šiuo metu nė vieno prašymo neturim, jei jų būtų, nors ir virš plano, dar keletas vietų vyresnėse grupėse vaikams iš mūsų rajono atsirastų. Lopšelinukų grupėse vietų jau visiškai nėra, vaikų turime net daugiau“, – pasakojo Ž. Brazaitienė.

Populiarumo paaiškinti negali

Šiuo metu atostogaujanti lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorė Zita Siliūnienė sakė, kad norinčių patekti į šį darželį vaikų eilė buvo jau pavasarį, per vasarą, ko gero, ji dar pailgėjo. Lopšelyje yra dvi grupės po aštuoniolika vaikų, eilėje laukia dar apie 80 norinčiųjų. Į vyresniųjų ir priešmokyklinę grupes eilės mažesnės, bet priimti kol kas darželis negali nė vieno vaiko.
„Negalėčiau pasakyti, kad mūsų darželis yra kuo nors kitoks. Geri ir kiti darželiai, kiek teko važinėtis į užsienį, Mažeikių darželiai atrodo ir dirba gerai. Visi stengiasi, bet kodėl taip yra su mūsų darželiu, tikrai nežinau. Gal pagal gyvenamąją vietą žmonėms patogu, o gal geografinė padėtis visa tai nulemia: darželis neblogoje vietoje“,  – svarstė pašnekovė.

Vaikų laukia

Z. Siliūnienė pastebi, kad vyksta migracija: vieni žmonės išvažiuoja, kiti parvažiuoja, keičiasi butais, vaikai išeina. Vykstant tokiai migracijai, į darželį įmanoma patekti per metus.
„Pernai mes išleidom bene keturiolika vaikų, kurie išvažiavo į užsienį, būna, kad į eilę įrašytų vaikų tėvai persigalvoja ir vaikai nebeateina pas mus, kai kurie pereina į kitus darželius. Kai tokia situacija, geriausia pas mus registruotis jau gimus vaikui“, – patarė Z. Siliūnienė.
Visai kitokia situacija lopšelyje-darželyje „Linelis“. Jo direktorę pavaduojanti Angelė Burneikienė sakė, kad kol kas nė vienam dėl priėmimo į darželį nebuvo atsakyta.
„Priimam visus, mes džiaugiamės, kad tik ateina. Nors vaikų turime nemažai, ypač lopšelio grupėse, bet priimam visus iki vieno, jokių eilių nėra“, – patikino pašnekovė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto