Savivaldybėms – daugiau galių organizuojant sveikatos priežiūrą

Nuotrauka iš redakcijos archyvo

Vyriausybė siūlo suteikti savivaldybėms įgaliojimus pačioms organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, taip pat nustatyti aiškius vertinimo ir apmokėjimo už darbą kriterijus sveikatos priežiūros įstaigų vadovams. Tokie Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymai šiandien svarstyti Vyriausybės pasitarime.

Priėmus teisės aktus savivaldybės optimizuotų joms pavaldžių Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) tinklą. Šios įstaigos galės veikti kaip atskiri juridiniai asmenys arba kaip kitų ASPĮ viešųjų įstaigų struktūriniai padaliniai.
Projekte taip pat siūloma suteikti savivaldybėms teisę reguliuoti naujai besisteigiančių Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai (LNSS) nepriklausančių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tinklą viešo konkurso būdu savivaldybei atrenkant geriausias sąlygas pasiūliusį pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėją ir taip patenkinant būtinų paslaugų poreikį. Taip pat siūloma įstatymu nustatyti, kad LNSS priklausančios pirminės sveikatos priežiūros įstaigos (išskyrus psichikos ir odontologijos) užtikrintų nepertraukiamą tokių paslaugų suteikimą.
Siekdama didinti sveikatos sektoriaus skaidrumą ir užtikrinti vadovaujančiųjų darbuotojų teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą, ministerija siūlo nustatyti įstaigų vadovų atlyginimų sudedamąsias dalis (pastovioji ir kintamoji) ir numatyti aiškius kriterijus, kuriais remiantis nustatomas apmokėjimo už darbą dydis (mėnesinės algos kintamosios dalies dydis), t. y. įstaigos finansinių ir veiklos rezultatų rodiklius.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*