Savivaldybės apdovanojimai – žmonėms, garsinantiems Mažeikius

Įteikta 12 nominacijų rajonui nusipelniusiems bei Mažeikių vardą garsinantiems žmonėms. Autorės nuotr.

Penktadienį Kultūros centro pramogų salėje vyko iškilminga Savivaldybės apdovanojimų už socialinės-ekonominės plėtros spartinimą Mažeikių rajone įteikimo ceremonija.
Pagal 12 įvairių nominacijų buvo išrinkti ir įvertinti rajonui nusipelnę, Mažeikių vardą garsinantys žmonės.
Apdovanojimus įteikė Savivaldybės meras Vidmantas Macevičius ir jo pavaduotoja Sigutė Bernotienė. Sveikinimo žodį tarė Seimo narė Laima Nagienė.
Gerą nuotaiką kūrė Kultūros centro, Choreografijos mokyklos ir Merkelio Račkausko gimnazijos atlikėjai.

Bendruomenės buvo aktyvios

Kraštui nusipelnę žmonės pagal įvairias nominacijas renkami vienuoliktą kartą. Nominacijų laimėtojams už Mažeikių vardo garsinimą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų padėkojo meras V. Macevičius. Jis pasidžiaugė, kad bendruomenės neliko abejingos ir aktyviai siūlė kandidatūras apdovanojimams.
Mero pavaduotoja S. Bernotienė sakė lenkianti galvą prieš laureatus: „Mažeikiai turi kuo didžiuotis ir džiaugiasi, kad jūs esate mūsų krašto žmonės.“
Seimo narė L. Nagienė akcentavo: „Be jūsų galbūt daug kas ir nežinotų, kas yra Mažeikiai, nes jūs Mažeikių kraštą išgarsinate, parodote, koks jis gražus, jūs suteikiate peno kitiems.“

Už meilės ir kultūros puoselėjimą

Savivaldybės mero potvarkiu apdovanojimai buvo skirti 12 rajonui nusipelniusių asmenybių.
Pagal nominaciją „Etninės kultūros puoselėtojas“ buvo apdovanota „Ventos“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja Janina Aselskienė. Pedagogė – daugelio etnokultūrinių projektų mokykloje organizatorė, aktyviai dalyvauja Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamose etninės kultūros akcijose, rajone vykdomuose projektuose.

Mažeikiškė organizuoja įvairius edukacinius užsiėmimus, yra daugelio respublikinių renginių, pristatančių etninės kultūros tradicijas, dalyvė, lietuvišką tradiciją skleidė ir užsienyje.
„Meilės savam kraštui puoselėtojo“ nominacija buvo pažymėti Pikelių bendruomenės atstovai Jadvyga ir Danielius Gedučiai, kurie daugelį metų savanoriškai ir neatlygintinai vykdo įvairius švietėjiškus, sporto, socialinius Pikelių bendruomenei reikšmingus projektus. Pikeliuose nuolat organizuojami įvairūs renginiai: konferencijos, popietės, miestelio šventės, leidžiama ir atnaujinama informacinė medžiaga, sukurtas bei visuomenei pristatytas dokumentinis filmas apie Pikelius.

Po iškilmingų apdovanojimų Vladas Lisaitis (antras iš kairės) savo darbus padovanojo
merui Vidmantui Macevičiui (trečias iš dešinės) ir kitiems garbingiems mažeikiškiams.

Derina darbą ir bendruomeninę veiklą

Savivaldybės apdovanojimų komisijos sprendimu, Nerijus Gudaitis, futbolo klubo „Atmosfera“ ir Mažeikių sporto mokyklos futbolo treneris bei jaunimo ugdymo programų vadovas, nusipelnė apdovanojimo pagal nominaciją „Sporto puoselėtojas“.
Mažeikiškis savo veikla sėkmingai populiarina futbolo sporto šaką rajone, jo, kaip žaidėjo ir trenerio, laimėjimai garsina Mažeikių vardą visoje Lietuvoje.
Gavęs apdovanojimą N. Gudaitis dėkojo savo žmonai už kantrybę, nes dirbdamas neskaičiuoja valandų, sporto bendruomenei bei kitiems jį palaikantiems žmonėms.

„Bendruomenės siela“ tapo Renavo kaimo bendruomenės pirmininkė Roma Jablonskienė, kuri, derindama kasdienį darbą ir aktyvią visuomeninę veiklą, aštuonerius metus vadovauja bendruomenei. Jos veikla naudinga visiems čia gyvenantiems žmonėms: R. Jablonskienė inicijuoja ir įgyvendina projektus, kurie padeda gerinti gyvenamosios vietos infrastruktūrą, skatina bendruomeniškumą, sutelktumą ir aktyvų laisvalaikį.

Apdovanoti kraštiečiai broliai

Nominacijoje „Mažeikių krašto garsintojas“ laimėjo broliai – dailininkas Vladas Lisaitis ir tenisininkas Helmutas Lisinas.
V. Lisaičio darbai eksponuoti per 400 parodų įvairiose pasaulio šalyse, jo kūrinių yra įsigiję Lietuvos ir užsienio muziejai, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras, Norvegijos karališkoji šeima, įvairios įstaigos, o taip pat privatūs asmenys ir kolekcininkai iš viso pasaulio. Po iškilmingo apdovanojimo V. Lisaitis savo darbais apdovanojo merą V. Macevičių ir kitus garbingus mažeikiškius.

Lietuvos stalo teniso legenda vadinamas H. Lisinas į Lietuvos sporto istoriją įėjo kaip jauniausias sporto meistras, Lietuvos moksleivių, Lietuvos jaunių stalo teniso čempionas, SSRS stalo teniso čempionatų laimėtojas ir prizininkas. Populiarindamas stalo tenisą kraštietis parašė dvi knygas jaunimui, per 300 straipsnių, išleido 25 katalogus, informacinius lankstinukus. H. Lisinas išugdė nemažai šalies bei tarptautinių čempionatų nugalėtojų ir prizininkų. Beveik prieš 40 metų jis įkūrė stalo teniso klubą „Ping-Pong“, kurio sportininkai atstovauja Lietuvos rinktinei pasaulio ir Europos čempionatuose, kituose tarptautiniuose turnyruose.

Už tautiškumą ir netradicinį ugdymą

„Tautiškumo puoselėtoju“ pripažintas viekšniškis verslininkas Vilmantas Lukauskas.
Buvusios Viekšnių parduotuvės languose jis savo lėšomis surengė dailininko Stanislovo Jankaus paveikslų parodą „Senieji Viekšniai žiemą“, prie malūno ir vaistinės muziejaus kartu su šiuo dailininku pastatė sukurtas plokštumines figūras, Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai padovanojo stilizuotus medinius paveikslus ir kryžių. V. Lukausko vykdoma nesavanaudiška, neatlygintina bendruomeninė veikla padeda pritraukti į Viekšnius vis daugiau lankytojų, miestas tampa žinomas šalyje ir už jos ribų.

Nominacija „Netradicinio ugdymo puoselėtojas“ įteikta lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorei Zitai Siliūnienei. Jos iniciatyva lopšelyje-darželyje „Pasaka“ prieš 25 metus pradėta sėkmingai taikyti netradicinė Valdorfo pedagogikos sistema. Įstaigos bendruomenė aktyviai dalyvauja Lietuvos Valdorfo pedagogikos judėjime, o vadovė vaikų ugdymo per natūralaus pasaulio pažinimą patirtimi ir nuostatomis dalijasi su ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovais, pedagogais.

Įvertinimas – kalvystės meno ir pilietiškumo puoselėtojams

Kaip „Kalvystės meno puoselėtojas“ apdovanotas viekšniškis kalvis Algirdas Stankus.
Jis žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių, yra mūsų šalies dailininkų bei kalvių sąjungų, kelių užsienio šalių kalvių visuomeninių organizacijų narys. A. Stankus įvardijamas kaip vienas geriausių Rytų Europos kalvių, jo pagamintos ginklų kopijos eksponuojamos viename garsiausių pasaulio muziejų – Ermitaže. Viekšniškis yra Tarptautinės kalvystės meno ir amatų šventės Mažeikiuose sumanytojas bei pradininkas.

„Pilietiškumo puoselėtoja“ pripažinta Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos direktorė Rima Širvinskienė. Vadovė padėkojo žmonėms, pastebėjusiems ne tik jos, bet ir visos gimnazijos veiklą.
R. Širvinskienės iniciatyva pilietiškumo ugdymas gimnazijos bendruomenėje yra nukreiptas ne tik į žinias, bet ir į vertybių formavimą bei praktinį pajautimą. Nuo 2013 m. gimnazijos komandos kartu su bendrijos „Lemtis“ atstovais dalyvauja Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų bei palaidojimo vietas žyminčių paminklų tvarkymo programos ekspedicijose Permės, Irkutsko, Krasnojarsko kraštuose, Kazachstane. Ekspedicijų metu parengta medžiaga turi išliekamosios vertės kaip ugdymo, visuomenės informavimo priemonė. Ši medžiaga skirta šalies istorijai turtinti ir yra pristatyta Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre, Tuskulėnų rimties parko memorialiniame komplekse, Telšių vyskupijoje bei šalies bendrojo ugdymo mokyklose.

Dvi nominacijos – už istorinės atminties saugojimą

Nominacijoje „Istorinės atminties saugotojas“ pažymėta Virginija Šeškevičienė, savo tėvo Česlovo Kontrimo, bajoro, nepriklausomybės kovų savanorio, kraštiečio dailininko ir kraštotyrininko archyvo saugotoja, tvarkytoja.
Praėjus daugiau kaip 30 metų po Č. Kontrimo (1902–1989) mirties V. Šeškevičienė Mažeikių muziejui perdavė dailininko archyvą su istorinėmis fotografijomis, XVIII–XX a. dokumentais, kitais eksponatais.
Apdovanojimą už V. Šeškevičienę atsiėmė Mažeikių muziejaus vyriausiasis muziejininkas Vytautas Ramanauskas. Jis informavo, kad šios nominacijos laimėtoja į apdovanojimų ceremoniją negalėjo atvykti dėl sveikatos problemų.

Nominaciją „Istorinės atminties puoselėtojas“ laimėjo Vilniaus universiteto Žurnalistikos ir medijų tyrimų centro docentė dr. Jolanta Varapnickaitė-Mažylė – kaip iš Mažeikių rajono kilusio kraštiečio Vytauto Gedgaudo šeimos archyvo saugotoja.
J. Varapnickaitė-Mažylė inicijavo ir Mažeikių muziejuje surengė parodą, skirtą Tirkšliuose užaugusio, Mažeikių gimnaziją baigusio žurnalisto ir redaktoriaus, Lietuvos žurnalistų sąjungos garbės nario V. Gedgaudo atminimui. VU docentė perdavė muziejui Stefanijos ir Vytauto Gedgaudų archyvą, kurio likimu Gedgaudų šeimos buvo įpareigota rūpintis.
Nuotr. iš redakcijos ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos archyvų

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto