Žadeikiškio troboje – praeitį menančios relikvijos

Nuo jaunumės kolekcionuojantis knygas, spaudos leidinius, dokumentus, senoviškus rakandus, užrašinėjantis savo ir kaimo gyvenimo įvykius aštuoniasdešimtmetis žadeikiškis Pranas Kairys savo pomėgį viešumon iškėlė tik šią vasarą. Į Endriejavą atvykusios „Versmės“ leidyklos kraštotyros ekspedicijos nariai paragino kolekcininką pristatyti senų leidinių į miestelyje surengtą parodėlę.
P. Kairys sukauptą kolekciją žada palikti savo vaikams.METRAŠTININKAS
Pranas Kairys tvirtino, jog iki šiol niekam savo kolekcijos nerodęs. Visgi žadeikiškiai seniai žinojo šią savo kaimyno „silpnybę“. Rugsėjį aštuoniasdešimtmečio sulaukęs Pranas didžiuojasi esąs vyriausias iš visų kaimo vyrų – tik kelios moterys jį savo amžiumi aplenkusios. Ogi šią vasarą į Žadeikius dviračiu parmynęs iš Dovilų, kur vyko miestelio šventė. Tai užsirašęs ir savo užrašų knygelėje.
„Atsikelia ir kasdien rašo. Reikia darbus dirbti, o jis rašo“, – neva pyktelėjusi šnekėjo žmona Joana Kairienė. Žmona tik apsimetė – juk kasdien pykdamiesi auksinių vestuvių šiemet nebūtų sulaukę.
P. Kairys ant stalo išdėliojo krūvelę kišeninių kalendoriukų. „Nuo 1958 metų juose užrašau, kas dedasi kaime: koks oras, kas gimė ar mirė, ką veikiu aš, – porino aštuoniasdešimtmetis žadeikiškis. – Dėl savęs – prireikus pasiimu ir pasižiūriu“.
Tačiau šie užrašai praverčia ir žadeikiškiams. Žiūrėk, ir ateina kuris pasiteirauti, kada miręs kaimynas, ar kitokių įvykių pasitikslinti.
P. Kairys atskleidė užrašų knygelę, kurią sakėsi pirkęs 1943 m. ir porą metų nešiojęsis kišenėje, kol buvo pašauktas kariuomenėn. 1945 m. jis pradėjęs užrašinėti kariškos tarnybos momentus: kada šaudė, kur važiavo ir pan. Teberašo ir dabar.

BRANGIOS RELIKVIJOS
Žadeikiškis išsaugojęs ir šūsnį įvairių dokumentų. Pageltęs, bebaigiąs išblukti tėvo Prano Kairio pasas, išduotas 1920 m. Ir mamos pasas. Ji buvusi beraštė, tad vietoj parašo – jos piršto atspaudas.
Kolekcijoje – fotografija, daryta 1922 m. Pavasarininkų vėliavos šventinime Šilalės rajone dalyvavęs ir jo tėvas – muzikantas.
Dar viena brangi relikvija – 1938 m. nuotrauka, kurioje Tubinų pradinės mokyklos (Šilalės rajonas) mokiniai, baigę 4 klases. Tarp jų – ir dvylikametis Pranas. „Man patiko mokytis. Jeigu būtų leidusios sąlygos, būčiau mokęsis“, – prisipažino žadeikiškis.
Betgi tėvai įstengė sūnui leisti pabaigti 6 klases. Žemės ūkio mokyklose jis įgijo mechanizatoriaus, o vėliau elektriko specialybę ir pagal jas dirbo ūkyje. P. Kairys išsaugojęs visus savo mokslo bei darbo dokumentus. Žadeikiuose bei aplinkiniuose kaimuose radęs ir tarpukario Lietuvos dokumentų.
„Dirbdamas elektriku, dažnai būdavau kviečiamas išjungti elektrą į numelioruoti pasmerktas sodybas. Ten rasdavau žmonių paliktų nebereikalingų daiktų“, – pasakojo P. Kairys. Juos priglaudė nedidelio išsilavinimo, bet plataus akiračio kaimo šviesuolis.

KRUOPŠČIAI TVARKO KOLEKCIJĄ
Savo nemažą kolekciją jis laiko „ant trobos“. Iš neobliuotų lentų sumeistravęs spintą ir tvarkingai į lentynas sudėliojęs nuo laiko gelstelėjusias knygas, spaudos leidinius. Seniausia – 1849 m. lietuviškais rašmenimis išspausdinta religinio turinio knygelė. Keistai pasijunti paėmęs beveik prieš šimtą metų išleistą brošiūrėlę „Lietuvi, mylėk savo kalbą“.
Mums atvykus, Pranas Kairys susirūpinęs studijavo seną išplėštais lapais knygelę, bandydamas išsiaiškinti, kada ši išleista.
Senas knygas jis kruopščiai restauravęs, suklijavęs ir padėjęs į lentynas.
P. Kairys labai brangina „Mūsų laikraščio“ komplektą. Šį laikraštį, „Valstiečių laikraščio“ pirmtaką, jis pradėjo prenumeruoti 1939 m. Tuomet Pranui buvo penkiolika metų. Juos perskaitydavęs, bet neišmesdavęs. Tačiau išėjus kariuomenėn, namiškiai dalį laikraščių panaudojo pakuroms.
Vartydamas „Mūsų laikraščio“ komplektą ir radęs 1940 m. išspausdintą straipsnį „Kur krypsta Europos politika“, Pranas nesusilaikė: „Ir tuomet neatspėjo, kas bus“…
Žadeikiškio senų spaudos leidinių kolekcijoje – 1909 m. leistas visuomenės, literatūros ir politikos laikraštis „Viltis“, kurį redagavo A. Smetona. „Jis kainavo 4 kapeikas – labai brangiai, bet šviesūs kaimo žmonės ir anuomet prenumeravo“, – didžiavosi P. Kairys.
Jo kolekcijoje – žurnalo „Jaunoji karta“ komplektas, išleistas 1933 m., „Vairas“ – 1939 m. ir kt.
P. Kairys sukaupęs ir tarybinės spaudos. Išsaugojo, jo manymu, ir įdomesnius „Bangos“ numerius.
Atskirose lentynose jis sukrovęs etnografinius daiktus – klumpes, vyžas, rankinę dobilų sėjamąją bei buities rakandus. Žadeikiškis žadėjo sukauptą kolekciją palikti savo vaikams. Kairiai užaugino dukrą ir du sūnus.
Virginija LAPIENĖ
Stasio ŠEŠTAUSKO nuotr.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto