Žemaitijos skautams idėjų netrūksta

Šimto kilometrų žygis iš Mažeikių į Pakutuvėnus (Plungės r.) vyksta nuo 2006 metų. Nuotr. iš organizacijos archyvo

Žodis „skautas“ dažniausiai visiems asocijuojasi su vakarais prie laužo, buvimu gamtoje, mokymais išgyventi laukinėje gamtoje.
Pasak Žemaitijos skautų organizacijos vyriausiosios skautininkės Dovilės Byčienės, šios asociacijos atitinka tik dalį skautų veiklos. Svarbiausią dalį atspindi skautų šūkis apie tarnystę: „Dievui, Tėvynei, artimui.“

Subūrė septynias draugoves

„Skautas“, išvertus šį žodį iš anglų kalbos, reiškia žvalgas, žmogus, besistengiantis padėti, pastebėti detales tiek kasdienybėje, tiek gamtoje ir besivadovaujantis pasauliniu skautų šūkiu: „Dievui, Tėvynei, artimui.“
„Oficialiai skautu galima tapti nuo aštuonerių metų amžiaus, o štai kito amžiaus limito nėra: turime ir garbingo amžiaus skautų. Yra ir nemažai išimčių: skautaujama ir šeimomis – mes su vyru auginame dvejų metukų dukrą ir ketverių – sūnų, jie visur kartu su mumis stovyklauja“, – sakė vyriausioji skautininkė.
Nuo 1989 metų mažeikiškiai skautai vykdė veiklą Lietuvos skautų sąjungos sudėtyje, o nuo 1991 metų kovo 3-iosios Žemaitijos skautų organizacija įregistruota kaip savarankiškas juridinis vienetas. Ją sudaro Mažeikių, Sedos, Kuršėnų, Šiaulių, Žemaičių Kalvarijos, Akmenės ir Ventos draugovės, šiuo metu vyksta Kretingos draugovės kūrimasis. Oficialiai organizacijai priklauso trys šimtai narių, per visą organizacijos gyvavimo laikotarpį jos veikloje dalyvavo apie tūkstantis žmonių.

Veikla vyksta skiltyse

Pagrindinė veikla vyksta skiltyse (tai grupelė iš 6–10 pagal amžių ir lytį suskirstyta skautų grupė su vadovu), kur vienas į kitą kreipiasi „brolis“ arba „sesė“. Mažeikiuose yra kelios jaunesniųjų skautų (iki dvylikos metų) skiltys, kurios kartu su kitais skautais sujungtos į Mažeikių „Žemynos“ draugovę. Ją sudaro apie 70 skautų, dar mūsų rajone, Sedoje, veikia apie penkiasdešimt narių turinti „Medeinos“ draugovė.

Stovyklose mokomasi surišti mazgus ir kitų išgyvenimui gamtoje būtinų veiksmų. Nuotr. iš organizacijos archyvo

Draugovės savo veiklos planus yra sudariusios mažiausiai trims mėnesiams į priekį, o Žemaitijos skautų organizacijos renginių planai sudaryti metams į priekį. Pagal juos kiekvieną savaitę skiltyse vyksta užsiėmimai pagal skautų ugdymo programas, jaunesniųjų skautų veikla daugiausia vyksta per įvairius žaidimus.
„Manau, kad buvimas skautu duoda žmogui tą stuburą – tvirtumą, ugdo turinčią savo nuomonę ir sugebančią ją išsakyti asmenybę, lavina kūrybiškumą, moko praktinių įgūdžių, kurie padeda išgyventi ne tik neįprastoje, bet ir kasdienėje aplinkoje“, – sakė D. Byčienė.

Laukia šimto kilometrų žygis

Rugpjūčio pabaigoje skautų planuose – tradicinis, jau keturioliktą kartą vyksiantis šimto kilometrų žygis iš Mažeikių į Pakutuvėnus. Jeigu anksčiau jis trukdavo tris dienas, tai dabar, kai jame dalyvauja apie pusšimtį žmonių, jis vyksta keturias dienas, žygio dalyviai nakvoja trijose įvairių pakelės miestelių vietose – mokykloje, kultūros centre ir kaimo turizmo sodybos salėje. Tradiciniai jau yra tapę ir vasaros bei žiemos žygiai iš Palangos į Klaipėdą, jų metu galima pamatyti to paties maršruto gamtos kitimą skirtingais metų laikais.
„Liepos pradžioje savaitę skautams nuo dvylikos metų vyko stovykla prie Renavo dvaro, kur buvo mokomasi išgyventi gamtoje. Grupelėms po keturis penkis žmones teko tris kartus per dieną kurti laužą, iš duotų minimalių produktų patiems spręsti, kokį valgį pasiruošti. Stovyklautojams prisiėjo patiems pasidaryti meškeres ir gaudyti žuvį Varduvoje, iš jos gamintis vakarienę, jaunesniems – statyti palapines, vyresniems – ištempti tentus ir pasiruoši nakvynės vietas, o temperatūra tuo metu buvo gerokai žemesnė, negu įprasta liepos pradžiai. Trumpai tariant, vyko praktinis mokymasis“, – pasakojo vyriausioji skautininkė.

Renginių netrūksta

Vienu iš ekstremalesnių išbandymų skautams, ypač jaunesniems, tampa jau keletą metų spalį aplink Plinkšių ežerą vykstantis vienos dienos žygis, kuris labiau apibūdinamas kaip pelkių žygis – sušlampama beveik iki kaklo. Žemaitijos skautai dalyvauja viso pasaulio skautų organizacijų rengiamoje vieningoje akcijoje „Betliejaus taikos ugnis“, pavasario stovykloje „Pabusk“, kasmet per Atvelykį rengiamame sesių žygyje.
„Žiemą dažniausiai vyksta žygiai ir užsiėmimai skiltyse ar draugovėse, organizuojamas tik vienas visos organizacijos skautus apjungiantis žygis iš Viekšnių į Akmenę. Taip pat jau tradicinis tapo tarp Kalėdų ir Naujųjų metų rengiamas skautų linksmavakaris, kuris kasmet vyksta vis kitame organizacijos draugovės mieste“, – sakė D. Byčienė.

Skautų būryje – ir jauniausieji šeimų nariai. Nuotr. iš organizacijos archyvo

Skautų veikla nėra vien žygiai ir stovyklos: pagal šūkį „Dievui, Tėvynei, artimui“ organizacijos nariai dalyvauja pilietinėse akcijose Kovo vienuoliktąją, Vasario šešioliktąją, kai kuriuose miesteliuose šiomis progomis jie surengia šventę visai bendruomenei.
Nuo sekmadienio Dingailių (Sedos seniūnija) apylinkėse visą savaitę vyks Žemaitijos skautų organizacijos stovykla „Miške“, kurioje dalyvauti užsiregistravo jau 170 dalyvių. Joje stovyklaus visų draugovių, kurios įeina į organizaciją, skautai, taip pat apie dvidešimt kretingiškių, kurie iš arčiau susipažins su skautų veikla, ir tikimasi, kad susiburs į draugovę savo mieste.
„Tradiciškai pagal amžių ir lytį stovyklautojai bus apgyvendinti pastovyklėse, antrus metus įvesta naujovė – šeimos ir svečių pastovyklė, kur bus galima stovyklauti ir su mažais vaikai. Stovyklos programa plati – bus surengtas vienos paros žygis su nakvyne, patys stovyklautojai ruošis valgį, numatyta pažintis su Ukrinų bendruomene, apie praėjusių metų „Misija Sibiras“ papasakos joje dalyvavusi skautė bei dar įvairių renginių“, – informavo vyriausioji skautininkė.

Ugdymas, atsižvelgiant į įžodžius

Dažniausiai rudenį, po tokių stovyklų ir žygių, skautų narių pagausėja – vaikai, pasiryžę dalyvauti skautų veikloje, parašo prašymus, kuriuos iki 14 metų amžiaus pasirašo tėvai. Parašęs prašymą, asmuo dalyvauja skilties ar draugovės sueigoje ir tampa pilnateisiu šios organizacijos nariu.
Skautų ugdymo programos paruoštos, kad jie atitiktų šiuos įžodžius:
jaunesniojo skauto įžodis: „Pasižadu stengtis mylėti Dievą ir Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skautų įstatus ir kasdien padaryti gerąjį darbelį“; skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus“; patyrusio skauto įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti artimui, vykdyti visus skautų įstatus ir įsakymus bei būti pavyzdžiu jaunesniam skautui“ bei skautininko įžodis: „Brangindamas savo garbę pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir artimui, būti pavyzdžiu jaunesniems skautams ir dirbti skautijos gerovei.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*