Renavo bendruomenė išsiaiškino stipriausiuosius

Automobilį traukia trečiąją vietą turnyre užėmęs Simonas Klemenis. Nuotrauka iš bendruomenės archyvo

Renavo bendruomenė surengė tradicinį galiūnų turnyrą, kuriame šiemet dalyvavo tik šiose apylin-kėse gyvenantys stipruoliai.

Varžėsi vietos gyventojai

Tradicinė bendruomenės šventė „Renavo galiūnas 2012“ šiemet pa-keitė savo vietą: daug metų Renavo dvaro papėdėje vykęs renginys šie-met žmones subūrė gyvenvietės centre esančiame pagrindinės mo-kyklos stadione. Skirtingai nuo kitų metų, kai dėl prizų varžydavosi ne tik aplinkinių gyvenviečių, bet ir  Ma-žeikių galiūnai, šiemet jėgas išban-dė tik vietos atstovai.
„Didesnį dėmesį šiemet sky-rėme bendruomenės susibūrimui, todėl norėjome, kad varžytųsi tik sa-viškiai: juk visiems maloniau žiū-rėti į pažįstamų startus, o ir palai-kymas yra didesnis. Panašios prie-žastys lėmė ir vietos pakeitimą: prie renginio prisidėjo visi gyventojai, todėl ir parinkome jam gyvenvietės centrą, kad galėtų ateiti ir jauni, ir seni“, – pasakojo Renavo seniūnaitė Roma Jablonskienė.
Keturi vietos gyventojai varžėsi penkiose rungtyse: kelmo metimo, svarmens nešimo dvi minutes ratu, mašinos tempimo, statinės, maišo ir pusrąsčio nešimo.
Pirmąją vietą iškovojo jau ne kartą tokiose varžybose prizininku tapęs Ramūnas Čepys, po jo išsiri-kiavo Rolandas Guoga, Simonas Klemenis ir Marius Mitkus.

Tradicijos tęsiamos

Bendruomeniškumo jausmo tarp vietos žmonių plėtojimas ne-buvo vienintelė šio renginio prie-žastis. Galiūnų varžymasis, kiek prisimena bendruomenės atstovai, vyko dar sovietinių kolūkių laikais. Vėliau ši tradicija nutrūko. Rengi-nys atgijo tik prieš gerą dešimtmetį.
„Vien sportiniu renginiu ne-apsiribojome: koncertavo kaimo kapela „Subatvakaris“, vyko žaidi-mai, pramogos žiūrovams, vakare uždegėme šventės laužą. Visus išju-dino ir liūdėti neleido į šventę at-vykusi „pienių mergaitė“ (Rimantė Jasmontienė)“, – įspūdžiais apie šventę dalijosi seniūnaitė.
Jau šiandien pagrindinėje mo-kykloje vyks Šeimų šventė, kurios metu bus demonstruojamos foto-grafo J. Igario įamžintos galiūnų šventės akimirkos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

*