Ylakiai – dailininkų žemė

Iš šio krašto kilęs dailininkas Bronius Grušas vadovavo jau ketvirtą kartą Ylakiuose vykusiai vasaros vaikų dailės kūrybinei stovyklai, o rugsėjo mėnesį žada Skuode suruošti savo darbų parodą.TĖVIŠKĖS TRAUKA
Skuodo rajono Ylakių miestelyje bei aplinkiniuose kaimuose gimę, čia mokyklą baigę žmonės ne kartą rinkosi į kraštiečių šventes. Jos būdavo gražios, bet po to miestelyje likdavo dar tuščiau. Tad kilo mintis pasikviesti konkrečių sumanymų turinčių ir ylakiškiais save laikančių menininkų.
B. Grušas gimė 1932 m. rugpjūčio 20 d. netoli Ylakių, Gailiškių kaime. Ylakiuose baigė keturias gimnazijos klases. Po to studijavo Klaipėdoje, Vilniaus dailės institute.
2000-aisiais metais kraštiečių susitikime dalyvavęs dailininkas Bronius Grušas prasitarė, kad kitais metais jis galėsiąs Ylakių vidurinės mokyklos vaikus pamokyti tapybos. Ir ylakiškiai to pažado neužmiršo. Parengė projektą ir pranešė, kad yra laukiamas.
Po kitos kraštiečių šventės miestelis jau nebeištuštėjo: pradėjo veikti jaunųjų dailininkų stovykla. Į ją atėjo 33 įvairaus amžiaus mokiniai – nuo trečios iki vienuoliktos klasės.

IŠ VISOS LIETUVOS
Pirmojoje stovykloje piešė beveik vien Ylakių vidurinės mokyklos vaikai.
Bedirbant B. Grušui kilo mintis gabių vaikų pasikviesti ir iš kitų rajono mokyklų. Geografija vis plėtėsi, ir šiemet namiškių beliko apie pusę.
Į stovyklą kartu su savo mokytoju Mindaugu Stankevičiumi atvyko septyni Plungės rajono Platelių meno mokyklos jaunieji dailininkai, po keletą – iš Kretingos, Mažeikių rajonų, Klaipėdos ir Vilniaus „Lietuvių namų“, tai yra grįžusių tremtinių vaikų.
Stovykloje, kurioje tapė 49 dalyviai, su dailininku Broniumi Grušu dirbo Ylakių vidurinės mokyklos dailės vyr. mokytoja Neringa Daukšienė, Kultūros centro direktorė Virginija Žitkuvienė, Platelių meno mokyklos mokytojas Mindaugas Stankevičius.
Linksma dirbti, įsigyti pažįstamų, bet tai brangiai kainuoja. Atvykusius iš kitur reikia apgyvendinti, maitinti. Vieni ylakiškiai tokios stovyklos nebegali išlaikyti. Nedaug kuo tegali padėti ir Skuodo savivaldybė. Kraštiečių verslininkų irgi vienetai: Stanislovas Butkus, Juozapas Budrikis… Tad siūloma, kad vienaip ar kitaip prisidėtų visos savivaldybės, kurių vaikai vyksta į šią stovyklą. Paremti galėtų ne vien Ylakių verslininkai. Tik tai reikėtų teisiškai įforminti.
Yra pasiūlymų keisti ir stovyklos vietą, kas kelinti metai sugrįžtant į Ylakius. Dabar Ylakių vaikai lieka nuskriausti, nes jie nebegali kitur išvykti. Iš labai toli irgi sunku atvažiuoti, o dailei gabių vaikų visur yra.

YLAKIAI – VAIKŲ DAILĖS CENTRAS
Dailės stovyklos kasmet prasideda pirmosiomis rugpjūčio dienomis ir trunka apie tris savaites. Paroda atidaroma prieš pat Ylakiuose garsius šv. Roko atlaidus, kai čia suplūsta po visą Lietuvą išsibarstę ylakiškiai ir jų palikuonys. Tad parodos lankytojų netrūksta. Šiemet suorganizuotas čia buvusių pirmosios ir trečiosios stovyklų darbų aukcionas. Šios stovyklos darbų paroda Ylakių kultūros centre veiks iki spalio mėnesio. Po to žadama vežti į Klaipėdą.
B. Grušas tiki, kad kitais metais penktoji jaunųjų dailininkų stovykla bus. Į ją žada kviesti plačiau pasireiškusius pirmųjų stovyklų dalyvius.
Kai vaikų dailės stovyklos Ylakiuose tapo tradicija, B. Grušui kilo mintis čia įkurti vaikų dailės muziejų. Patalpų yra, specialistų irgi. Toks muziejus būtų pirmasis Lietuvoje. Gal iš pradžių didelių kalnų jis neverstų, bet pamažu būtų kaupiami fondai, ir ateityje pasirodytų, jog tai – didžiulis turtas. Praktiškai tokį muziejų būtų galima atidaryti jau dabar. Bet B. Grušas siūlo kol kas neskubėti. Pirmiau reikia oficialiai atidaryti kompozitoriaus Broniaus Jonušo muziejų.

PARODA APLANKYS SKUODĄ
Dailininkas Bronius Grušas ne tik vaikus moko piešti, bet ir pats kuria. Jis ne tik tapo. Vilniaus Dailės akademijoje įgijęs vitražisto monumentalisto profesiją, iš stiklo kuria spalvingus, mistinių paslapčių kupinus peizažus. Lietuvoje surengė daugiau kaip dešimt autorinių parodų. Su savo darbų paroda laive „Šota Rustavelis“ keliavo po Viduržemio jūros uostus. Parodų Rusijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Švedijoje, Ukrainoje, Prancūzijoje dalyvis.
Dabar didelė jo darbų paroda veikia Alytaus kraštotyros muziejuje. Ten eksponuojama tapyba ir stiklo plastika. Rugsėjo pradžioje parodą ketina atvežti į Skuodą, o lapkritį – į Žemaičių dailės muziejų Plungėje.

TAPYS KLASIKŲ PORTRETUS
Dabar B. Grušas nusiteikęs kūrybai, daug tapo. Jis sakosi jaučiąs neatidavęs duoklės Šatrijos Raganai ir Simonui Daukantui. Kadangi jų portretus tapė ne vienas dailininkas, B. Grušas dar ieško sprendimo, kuris atrodytų kaip jo žodis. Vieną paveikslą kaip tik tapė Ylakiuose.
Stasys JONAUSKAS
Alfonso BAUŽIO nuotraukoje: Bronius Grušas į stovyklą subūrė jaunuosius dailininkus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video

Naujienos iš interneto